Есімнің ұлы Жәнібек хан

XV-XVIII ғасырдағы Қазақ хандығының тарихында ең аз зерттелген  ғасырға – XVII ғасыр жатып, осы ғасырдағы тарихымыздың әр мәселесін толық шешілген деуге аузымыз бармайды. Тіпті, жекелеген хандарымыздың билік құрған жылдары мен олардың қатысуымен өткен маңызды оқиғалар туралы толық біле алмай жатырмыз. Мысалы, XVII ғасырдың екінші жартысында, яғни 1652-1680 жылдары билікте болған хандарымыз жөнінде әлі толық біліміміз жеткіліксіз. Тек үздіксіз ғылыми ізденістердің арқасында ғана XVII ғасырдағы тарихымыздың жекелеген тұстарының беймәлім құпиялары ашыла түсуде, жекелеген тарихи тұлғаларымыз анықталып, олардың тарихи рөлдері енді ғана отандық тарихнамамызда анықталып жатыр. Сондай тұлғаларымыздың қатарына Есімханұлы Жәнібек хан жатады.

Алғаш рет Есім ханның ұлдарының бірі – Жәнібек ханның өміріне бай­ла­ныс­­ты көпшіліктің назарын Т.Сұл­танов аударды. Одан кейінгі жылдары тарихшы И.Ерофеева 1998 жылы Алматы қа­ласында И.Г.Андреевтің «Описание Сред­­ней Орды киргиз-кайсаков» атты ең­бегін басып шығарып, еңбекке түсі­ніктемелер жазу барысында Жәнібек ханға тоқталады. И.Андреевтің  Жәнібек хан мен Жәңгір ханды  Есім ханның ұлдары деп көрсетуіне ол төмендегідей түсініктеме береді: «Жәнібек хан. Бұл жерде Есім ханның үлкен ұлы, шамамен 1628 жылдан – XVIII ғасырдың 40-шы жж. ортасы аралығында  қазақ даласында билік құрған  Жәнібек хан жөнінде айтылып отыр…» 2012 жылы тарихшы Т.Жұмағанбетовтің «XVII ғасырдағы қазақ мемлекеті тарихындағы II Жәнібек хан» атты мақаласы шығып, автор алғаш рет отандық тарихнамада Жәнібек ханның тарихи рөлін көрсетуге тырысады. Осылайша, бұрын тарихымызда белгісіз боп келген Жәнібек ханның болмысы бірте-бірте айқындала бастайды. Дегенмен де әлі күнге дейін Есім-ханұлы Жәнібек хан туралы қалың жұртшылық таныс емес, ол туралы оқу­лық­тарға материалдар енген жоқ.

2005 жылы «Мәдени мұра» бағдар­ла­масымен шыққан «История Казахстана в русских источниках» атты жинақтың І томында Жәнібек ханға қатысты бұрын еш жерде жарияланбаған бірнеше тың материалдар кездеседі. Бұл жинақ­тағы құжаттарда 1635-1639 жылдары болған алғашқы қазақ-жоңғар ұрыстары, қазақта Жәнібек ханның билеуші екендігі және сол ұрыстарда Жәнібек ханның інісі, Есім ханның ұлы – Жәңгір сұлтан­ның тұтқынға түскені жөнінде баяндалады. Бұл материалдар Жәнібек ханның Қазақ хандығындағы билік құрған жылдарын анықтауға, оның қазақ тари­хындағы тұлғалық болмысын аз да бол­са түсінуге жол ашып, зерттеушілерге мол мүмкіндіктер береді деп ойлаймыз.

Алғаш рет Жәнібек хан есімі орта­ға­сырлық жазба дерек мәліметтерінде XVII ғасырдың алғашқы жылдарындағы Қазақ хандығы мен Мауереннахрдағы аштарханилық әулет арасындағы оқи­ғаға байланысты кездеседі. Егер де XV ғасырдың 70-жылдарынан  XVI ға­сыр­дың соңына дейін Қазақ хандығы мен Мауереннахрдағы темірлік әулет, оның орнына келген  шайбанилық әулет ара­сындағы күрестердің негізгі себебі – Сыр бойына немесе Түркістан аймағына иелік ету үшін  болса,  XVII ғасырдың ал­ғашқы жылдарынан бастап Қазақ хандығы мен Мауереннахрдағы жаңа әулет – аштарханилық әулетпен арадағы күрестің басты себебіне Ташкент қа­ласы мен оның аймағын иелену жатады.

XVII ғасырдың бірінші онжылды­ғын­да, 1603 жылы аштарханилық билеу­шілер Бахымұхаммед хан, одан кейін 1607 жылы Уәлимұхаммед хан бірнеше рет Ташкент қаласын алу үшін  жорыққа аттанады да,  жеңіліс тауып кейін оралады. Ал 1611 жылы  Есім хан және бір­не­ше қазақ сұлтандары – Абылай сұлтан, Кішік сұлтан, Жәнібек сұлтан  аштарханилық сұлтандар арасындағы алауыздыққа араласып, Иран шахы Аббас қолдап отырған Уәлимұхаммед ханды биліктен кетіруге араласады да, Бұхар билеушісі Имамқұли ханға қолдау көрсетеді. Соның арқасында қазақ сұл­тандары Түркістан, Ташкент қалаларын иемденеді. Есім ханның ұлы – Жәнібек сұлтан аштарханилар билігі тұсында Мауереннахрдағы алты облыстың бі­реуі­нің орталығы Сагарджаны басқару­ға алады. Ортағасырлық тарихшы Мах­муд бен Уәлидің мәліметтерінде Есім хан үшін «Жәнібек сұлтан «қымбат сәби» (до­рогое дитя) болған» деп, одан ары оның себебін: «шамасы оның үлкен ұлы болғандығынан болуы керек», – деп түсіндіреді Т.Сұлтанов. Біз өз тарапымыз­дан  болашақ ханды әкесі Есім хан ел бас­қаруға жас сұлтан кезінен баули бас­таған деп есептейміз. Осылайша, Жәнібек сұлтан тарих беттеріне ілінеді. Әкесі үшін «қымбат сәби» атанған Жәні­бек ханның ел басқарып, мемлекет тізгінін жоңғарлармен күрес жылдары ие­лен­се де, бүгінгі күндерге дейін тарихымызда ұмытылып, айтылмай келуі өте қызықты нәрсе болып саналады.

Жәнібек сұлтанның тарихтағы келесі іздері орыс деректерінде кездеседі. Оның нақты қай жылы қазақ тағын ие­ленгені белгісіз, бірақ біз Жәнібек сұлтанды әкесі Есім хан қайтыс болған­нан кейін 1628-1629 жылы хандық би­лікке келген деп санаймыз.  Т.Сұлта­нов­тың пікірінше, Жәнібек сұлтан билікке тек билікқұмар және  жігерлі көкесі Абылай сұлтан қайтыс болғаннан кейін ғана, яғни  XVII ғасырдың 30-жылдары­ның ең басында келуі мүмкін.

Жәнібек ханның билікке келуі мен оның алғашқы жүргізген сыртқы саясаты Қазақ хандығының шығысындағы Жоңғар мемлекетінің құрылуымен сәйкес келді. Жалпы, қазақ-қалмақ қаты­настарының тарихы XV ғасырдан бастау алады.  XIV ғасырдың екінші жартысында батысмоңғолдық – шорас, торғауыт, хошоуыт және дүрбіт тайпалары бірігіп, «ойрат одағын» құрады да, өз тайшыла­ры­ның билігінде болады. Бұған дейін айтып өткеніміздей, XVII ғасырдың 30-жылдарына дейін қазақ-қалмақ қатынастарында екі жақтың да күштері бір-біріне алма-кезек тонаушылық, ке­калушылық сипатта жорықтар жасап тұр­ған. Сондай жорықтың бірі – Есім хан­ның 1627 жылғы қалмақтарға жаса­ған жорығы.

Жоңғар хандығының құрылу қар­саңындағы ойрат одағындағы саяси жағ­дай өте күрделі жағдайда дамиды. Дүр­біттер көсемі Далай тайшы, шорос­тар көсемі Харақұла тайшы, торғауыт­тар көсемі Хо-үрлік, хошоуыттар көсемі Хұндүлен тайшы және тағы басқа тайпалар көсемдері  жеке-дара билікке ұмтылып жатқан болатын. Талас-тар­тыс­тың нәтижесінде, шамамен 1628 жылы «ойрат одағы» ыдырайды. Тор­ғауыт­тар – Хо-үрлік тайшымен Солтүстік Қазақстан жері арқылы батыстағы ноғай иеліктеріне қарай көшеді де, төменгі Еділ бойында Қалмақ хандығын құрады. Хошоуттардың бір бөлігі – Тибетке қарай қоныс аударады да, қалған бөлігі ойраттар жерінде қалады. «Ойрат одағының» орнында  шорос тайпасының рөлі артып, билік осы тайпаның көсемі Харақұла тайшыға көшеді. Іс жүзінде Харақұла жаңа мемлекеттің не­гізін құрушы болып саналды. 1634 жы­лы ол қайтыс болғаннан кейін Ха­рақұланың ұлы, әрі мұрагері Хото-Хоцин Батыр ойрат чулганында (ойрат тайшылары­ның кеңесі, құрылтай секілді жиын) хошоуыттар көсемі Байбағас тайшымен бірдей  дәрежеге ие болады, ал Далай-лама оған хонтайшы титулын береді. Сөйтіп, іс жүзінде Батыр хонтайшы ойрат одағының жеке билеушісіне айналады. Ал тарихи әдебиетте 1635 жыл – Батыр-хантайшының бас­шылы­ғымен Жоңғар мемлекетінің құрылған жылы болып есептеледі.

Бұл кезде Қазақ хандығында Есім хан­ның ұлы – Жәнібек хан билік жүр­гізіп отырған еді. Екі жақта да билеу­шілер өзгергенімен, қатынастардың  не­гізгі себебі бұрынғыша қала берді. Бұған дейінгі қазақ-қалмақ, қазақ-ойрат қатынастарының орнына жаңа саяси жағдайға байланысты қазақ-жоңғар қатынастары келеді. Ал  екі жақ үшін де қарым-қатынастың негізгі себебіне   қазақ елінің шығыс аумағындағы шүй­гін­ді, суы мол  жайылымдық жерлер жатты.

Орыс дерегіндегі мәліметтерге қарасақ, Жәнібек хан тұсындағы қазақ-жоңғар қатынастары 1630-жылдардың ортасында  басталып кетеді. 1635 жылғы 19 шілдедегі, 1635 жылғы 6 шілде мен 2 желтоқсан арасында жазылған құжат­тарда жоңғарлардың қазақтарға жоры­ғының болғандығы, қазақтардың жеңі­ліс тапқандығы және қазақтың Жәң­гір сұлтаны тұтқынға алынғандығы туралы баяндалады. Бірақ бұл құжаттарда қазақ ханының кім екендігі айтылмайды. Ал 1639 жылдың 17 тамызында жазылған құ­жатта қазақ ханы Жәнібек ханның есімі бірнеше рет айтылады. Құжат мә­тініндегі Жәнібек ханға тікелей қатысты жерді толықтай беруге тырысалық.

«(л. 731) И как, государь, смотрели мы,  холопи твои, тобольских служилых людей и юртовских служилых татар, которым идти на твою государеву службу с Яковым Тухачевским, и в те поры сказывал нам, холопем твоим, в съезжей избе Тобольсково города атаман казачей Гаврило Ильин: В прошлом де, государь, во 144 году прежние стольник и воеводы князь Михайло Темкин Ростовской с товарыщи посылали ево, Гаврила, в Колмацкую Орду к Талаю тайше в пос­ланникех говорити о тюменском полону. И при нем де, государь, Талай тайша со многими колмацкими тайши ходили в поход казачьи Орды против Яныбека царя, а ево де, Гаврила, Талай тайша имал с собою ж. И в том де, государь, походе // (л. 732) с ним были твои государевы изменники тюменские татаровя Янбайко Янтурин с товарыщи. И идучи де, государь, те татаровя улусами у Енденя да у Торгучи тайшей в улусех и во всю дорогу били челом тайшим, чтоб им, пришед ис походу от Яныбека царя, итти под твои государевы городы и на слободы. И как Талай и Елдень и Торгучи и иные многие колмацкие тайши и абаши с колмацкими своими улусными людьми ис походу пришли и стали улусами своими у озер у Ильдень камени, и на то де урочищо при нем, Гавриле, присылали к Талай тайше колмацкие Ельдень да Торгучи и иные многие тайши и абаши, чтоб им итти под твои государевы городы под Тюмень и под слободы.

И в колмацкой, государь, записной кни­ге прошлого 144 году написано: Посылан он, Гаврило, да с нис тобольсой юртовской служилой татарин Келмамет княж Бегишев к Талай тайше говори­ти, чтоб он, Талай тайша тюменской и тарской полон, что улусные ихлюди пои­мали под Тюменью и под Тарою, сыс­кав, вес отпустил без задержанья… И ходил де Талай тайша в поход Казачьи Орды против Яныбека царя и, пришед де ис походу, в тюменском полону ему отказал…

…А что, государь,  Гаврило Ильин ска­зывал нам, холопем твоим, в распросе, как  Талай тайша и иные тайши хо­ди­ли в поход Казачьи Орды против Яны­бека царя,»[4,338-340].

Көріп отырғанымыздай, құжат мәті­ніндегі жоңғарлық Далай тайшының қазақтарға жорығы  1638 жылы болып, ол кезде қазақ билеушісі болып Жәнібек хан отырған. 1640 жылдың 3 маусымы мен 1641 жылдың 3 ақпаны аралығында жазылған құжатта «Хантайшыда Қазақ ордасындағы Жәңгір сұлтанның төрт бұхарлық елшісінің» болғандығы баяндалады [4,342].

Орыс тіліндегі бұл құжаттың мәлі­меттеріне  талдаулар жасай келе,  жи­нақ­ты құрастырушы  А.Исин  1640 жыл­ғы орыс елшісі  М.Ремезовтың Батыр хонтайшыға барған сапарына мынадай  түсініктеме береді: «1640 жылы 1 қа­рашада М.Ремезов Батыр хонтайшы алдында сөз сөйлеп, оған «патша сыйын» тапсырғанда оның жанында Ельден тайшы (торғауыт Үрлік тайшының ұлы), Қазақ ордасынан Жәнібек ханның елшісі және тағы үш елші отырады».

Одан кейінгі орыс тіліндегі құжат мәлі­меттерінде  Жәнібек ханның есімі кез­деспейді. Бірақ оның туған інісі Жәң­гір сұлтанның есімі 1640 жылғы, 1646 жылғы оқиғаларды баяндайтын құжат­тар­да «сұлтан» лауазымымен ұшы­ра­сады.

Жәнібек ханның қай жылы, қандай жағдайда қайтыс болғаны белгісіз, ол жөнінде дерек мәліметтерінде айтылмайды. Т.Сұлтанов бұл мәселеге қатысты екі пікір білдіреді. Бірінші пікір бойынша, Жәнібек хан XVII ғасырдың 40-жыл­дарының басында жоңғарлармен болған кезекті бір ұрыстарда қаза табуы мүмкін. Келесі бір пікірінде зерттеуші: «Жәңгір  қазақтардың аға ханы болып, шамамен XVII ғасырдың 40-жылдарының ортасында ағасы Жәнібек хан қайтыс болға­н­­нан кейін отырды», – деп жазады. Біздің ойымызша, Жәнібек хан XVII ғасырдың 40-жылдарының екінші жартысында, шамамен 1646 жылдан кейін қайтыс болған. Өйткені жоғарыда келтірген орыс деректерінің мәліметтері бойынша, 1646 жылы  Жәңгірдің әлі де болса «сұлтан» лауазымымен жазылуы оның әлі тақты иеленбегенін көрсетеді. Олай болса, ресми хан бұл жылы әлі тірі дегенді білдіреді.

Интернет материалында Жәнібек хан­ды 1643 жылы қайтыс болған  және сүйегі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген делінеді. Бұл материалдың бірінші бөлігіндегі Жәнібек ханның қайтыс болған жылын әлі де болса терең зерделей түсуді қажет етеді. Ал екінші бөлік­тегі материалдың ақиқатына шек келтіруге болмайды. XVII ғасырдан бастап  Есімхан және одан кейінгі қазақ билеу­шілерінің Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерлене бастағаны белгілі. Олай болса, Жәнібек ханның да кесенеде жерленуі заңдылық болып табылады.

Жәнібек ханның XVII ғасырдың 40-жылдарының басынан бастап қазақ-жоңғар қатынастарында көрінбей, туған інісі Жәңгір сұлтанның осы қатынас­тардағы белсенділігін мынадай жағдай­мен түсіндіруге болады. Тек  ресми хан­ның ұзаққа созылған науқасына бай­ла­нысты ғана мемлекет басқару ісіндегі ең маңызды бағыт – сыртқы сая­сат, оның ішінде жоңғарлармен қа­тынастар мәселесі ханның ең сенімді, тә­жірибелі, қайрат-жігері мол бауыры – Жәңгір сұлтанға тапсырылған деуге болады. Жоғарыдағы дерек мәлімет­терінде Жәңгірдің  «сұлтан» атағымен кездесуінің себептерін тек осылай түсіндіруге болады.

Жәнібек ханның ұрпақтары туралы ешбір деректе айтылмайды.

Осылайша, Жәнібек хан туралы жо­ға­рыда айтылған ойымызды қорытын­ды­лай келе, мынадай тұжырымға келеміз.

Бірінші, отандық тарихымызда ұзақ уақыт бойы дерек мәліметтерінің тап­шылығынан ұмыт қалған тарихи тұлға – Есім ханұлы Жәнібек ханның ел тарихында өзіндік орнын алар уақыты  жетті және тарихи атқарған рөлін ашып көр­сету басталды.

Екінші, Жәнібек хан – Қазақ ханды­ғының тарихында «Жоңғарлармен алғашқы күрестер кезеңі» деп аталатын к­езеңде ел билеп, жоңғар мемлекеті құрылған күнінен, олардың  қазақтарға қарсы жасаған жорықтарына тосқауыл­дар ұйымдастырады, қарсы жорықтар жасайды. Жәнібек хан бүкіл билік құр­ған жылдарын жоңғарларға қарсы күрес­те өткізген тарихи тұлға болып сана­лады.

Үшінші, әртүрлі деңгейдегі оқу­лықтарда жазылып келген «Есім ханнан кейін билікке Жәңгір хан келіп, ол  1628-1652 жылдары хан болды» деген тұжы­рым­ды өзгертіп, 1628-1646/1647 жылдары Есім ханұлы Жәнібек хан билікте болған деп өзгертуіміз қажет деп санаймыз.

 

   Берекет Кәрібаев,

ҰҒА корреспондент-мүшесі,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық

университетінің профессоры,

тарих ғылымының докторы

Редакция таңдауы

Нью-Йоркте тұратын қазақ профессорының кітабы шықты (видео)

АҚШ-тың Нью-Йорк қаласындағы Колумбия университеті Гарриман институтының профессоры, отандасымыз Гүлнәр Кендірбайдың Russian Practices of Governance in Eurasia. Frontier Power Dynamics, 16th-19th Century («16 ғасырдан...

Елорда Жазушылар үйінде екі игі шара өтті

Қазақстан Жазушылар одағының Нұр-Сұлтан қалалық филиалы биылғы жылды екі маңызды іс-шарамен бастады. Әдеби басқосу аясында елордалық бөлімше директоры Дәулеткерей Кәпұлы жастар шығармашылығы жөніндегі орынбасарын...

Қазақ каскадерлері «Taurus» сыйлығына ие болды

Қазақстандық каскадерлер тобы Әлемдік каскадерлер академиясының (АҚШ) «Taurus» сыйлығына ие болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Бұл әлемдегі каскадерлердің ең беделді кәсіби сыйлығы, оны біздің «Қазақфильм»...

Қазақтың «қазақ» атын қайтарған қайраткер

Түпқарағанда патша заманында Николаев стансасы деп аталған елді мекенге Кеңес үкіметі басшылығы халыққа ешқандай еңбегі сіңбеген Алексей Егорович Баутиннің есімін берген. А.Баутин кедей, кәдімгі...
hqdefault 1

Нью-Йоркте Навальныйды қолдау акциясында Қазақстан туы көтерілді

23 қаңтарда Алексей Навальныйды қолдау акциясы тек Ресейде емес, басқа да...
dddddddd

Қазақстанда апта ішінде болған кадрлық тағайындауларға шолу

Өткен апта ішінде жаңа Үкіметтің құрамы белгілі болды. Ведомстволарда вице-министрлер мен аппарат...
Нью-Йорк

Нью-Йоркте тұратын қазақ профессорының кітабы шықты (видео)

АҚШ-тың Нью-Йорк қаласындағы Колумбия университеті Гарриман институтының профессоры, отандасымыз Гүлнәр Кендірбайдың Russian...

Жаңалықтар

Нью-Йоркте Навальныйды қолдау акциясында Қазақстан туы көтерілді

23 қаңтарда Алексей Навальныйды қолдау акциясы тек Ресейде емес, басқа да бірнеше мемлекетте өтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Нью-Йорктегі Таймс-скверде көптеген адам ту және...

Қазақстанда апта ішінде болған кадрлық тағайындауларға шолу

Өткен апта ішінде жаңа Үкіметтің құрамы белгілі болды. Ведомстволарда вице-министрлер мен аппарат басшылары тағайындалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі. Апта басында Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамы туралы Президент...

Нью-Йоркте тұратын қазақ профессорының кітабы шықты (видео)

АҚШ-тың Нью-Йорк қаласындағы Колумбия университеті Гарриман институтының профессоры, отандасымыз Гүлнәр Кендірбайдың Russian Practices of Governance in Eurasia. Frontier Power Dynamics, 16th-19th Century («16 ғасырдан...

Төрт бірдей олимпиадаға қатысқан қазақстандық шаңғышы жол апатынан қайтыс болды

Төрт бірдей Олимпиада ойындарына қатысқан қазақстандық шаңғышы, әлем чемпионатының қола жүлдегері Николай Чеботько жол апатынан қайтыс болды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық олимпиада комитеті. Байрақты додаларда...

«UFC – оның деңгейі емес». Жалғас Жұмағұлов тағы да жеңіліп қалды (видео)

Қазақстандық файтер Жалғас Жұмағұлов (13-4) Абу-Даби (БАӘ) қаласында ұйымдастырылған UFC 257 турнирінде швециялық спортшы Амир Альбазиден (13-1) жеңіліп қалды. Үш раундқа созылған жекпе-жек Альбазидің пайдасына шешілді, алайда...

Атышулы Конор Макгрегор Порьеден техникалық нокаутпен жеңілді (видео)

Абу-Даби (БАӘ) қаласында өткен UFC 257 турнирінің басты кездесуінде  ирландиялық файтер Конор Макгрегор (22-4) америкалық аралас жекпе-жек шебері Дастин Порьеден (26-6-1) жеңіліп қалды. Жекпе-жек бес раундқа жоспарланған болатын,...

Әлемге әйгілі тележүргізуші өмірден өтті

Америкалық тележүргізуші Ларри Кинг қайтыс болды. Қаралы хабар оның Twitter-дегі аккаунтында жарияланды. Америкалық тележүргізуші, журналист Ларри Кинг 87 жасында дүниеден озды. Кинг сенбі, 23 қаңтарда Лос-Анджелестегі...

Елорда Жазушылар үйінде екі игі шара өтті

Қазақстан Жазушылар одағының Нұр-Сұлтан қалалық филиалы биылғы жылды екі маңызды іс-шарамен бастады. Әдеби басқосу аясында елордалық бөлімше директоры Дәулеткерей Кәпұлы жастар шығармашылығы жөніндегі орынбасарын...

Балғынбек Алексей Цойды қарғап тастады

Айтыскер ақын Балғынбек Имашев Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың көктемде коронавирустың елімізде таралу ауқымы жайлы болжамына қарғыспен қарсылық білдірді. Ақын өзінің Instagram парақшасында «Қой үстіне...

Қазақ каскадерлері «Taurus» сыйлығына ие болды

Қазақстандық каскадерлер тобы Әлемдік каскадерлер академиясының (АҚШ) «Taurus» сыйлығына ие болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Бұл әлемдегі каскадерлердің ең беделді кәсіби сыйлығы, оны біздің «Қазақфильм»...

Жандос Бүркітбаев вице-министр қызметіне тағайындалды

ҚР Үкіметінің қаулысымен Жандос Қонысұлы Бүркітбаев Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл жөнінде Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Жандос Бүркітбаев 1971 жылы Жамбыл облысында...

Елбасы Алтай Көлгіновті қабылдады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгіновті қабылдады. Бұл жөнінде Елбасының баспасөз қызметі хабарлады. Кездесуде елорда әкімі Елбасыға қала құрылысындағы алдағы жоспарлар мен саниталық...

Тоқаев Алексей Цойға карантин жағдайын қатаң бақылауды тапсырды

Президент  Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды қабылдады. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа коронавирус індетіне қарсы күрес бойынша Қазақстанда қабылданып жатқан шаралар жөнінде...

Зинедин Зидан коронавирус жұқтырды

«Реал Мадрид» испан футбол клубының жаттықтырушысы Зинедин Зиданның коронавирус инфекциясына жасалған тесті оң нәтиже көрсетті. Бұл туралы клубтың ресми сайты хабарлады. Зидан 2019 жылы...

Әлия Назарбаева: Барлығына бірдей көмектесе алмаймын

Әлия Назарбаева Instagram-ға көмек сұрап, өтініш білдіріп жазатын адамдар туралы айтты. Құрметті жазылушыларым мен оқырмандарым! ⠀ Маған күнделікті көптеген адам көмек сұрап жазады! ⠀ Өзімнің көзқарасымды нақты айқындағым келеді:...

Зейнетақы жинағы ең көп өңірлер аталды

«Отбасы банкі» АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова тұрғындарының зейнетақы жинағы ең көп 4 өңірді атады. «658 млрд теңге! Алматы қаласындағы салымшылар (зейнетақының бір бөлігін...

Қырғыз Республикасының жаңа президенті салтанатты ұлықтау рәсімінен бас тартты

Қырғыз Республикасының жаңа президенті Садыр Жапаров ұлықтау рәсімі кезіндегі арнайы кортеж бен банкеттен бас тартты. Садыр Жапаров бұл туралы өз көзқарасын Қырғызстан президентінің ресми...

Индонезиядағы Boeing 737 ұшағының апатқа ұшырау себебі анықталды

9 қаңтарда апатқа ұшыраған индонезиялық Sriwijaya Air авиакомпаниясының жолаушылар ұшағы қозғалтқышты басқару жүйесінің бұзылуына байланысты құлауы мүмкін. Бұған Boeing 737-нің қара жәшіктерінің бірінен алынған...

Этникалық қазақтар қандас мәртебесін сирек ала бастаған

2020 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанға қоныс аударған 13 мың этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Бұл 2019 жылға қарағанда 4 мың адамға аз, деп хабарлайды...

Мақтааралдықтар көктемгі егіс жұмыстарын бастап кетті

Мақтаарал ауданының шаруалары қаңтардың қақ ортасында диқаншылықты бастап жіберді, деп хабарлайды Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі. Ерте өнім беретін қырыққабат дақылын егу науқанына қазірдің...

Еліміздің бірқатар өңірінде жол жабылады

Ауа райының қолайсыздығына байланысты (қар, боран) барлық автокөлік түрлері үшін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бірқатарына уақытша шектеу қойылды, деп хабарлады «Қазақавтожол». Алматы –...

Зейнетақының бір бөлігін алуға өтінім қабылдайтын сайттың аты жарияланды

«Отбасы банкі» АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова зейнетақының бір бөлігін алуға өтінім қабылдайтын сайттың атын жария етті. «Сайттың атын алғаш рет жария етейін. Ол -...

Екінші дүниежүзілік соғыстан бері алғаш рет: Нидерландыда коменданттық сағат енгізіледі

Нидерланды парламенті елдің уақытша үкіметінің коронавирустық пандемия жағдайында мемлекет аумағында коменданттық сағат енгізу туралы ұсынысын көпшілік дауыспен қолдады. Бұл туралы заң шығарушы органның сайтына...

«Nur Otan»: Азаматтарды қабылдау қайта жанданды

Мұқтаж жандарға көмек көрсету алматылық нұротандықтардың басты назарында. Биылғы жылы қаланың мемлекеттік мекемелері басшыларының азаматтарды қабылдауы қайта басталды. Бұған дейін ол Парламент Мәжілісі мен...

«Сергек» көмекке келеді: Енді алимент төлемегендерді жазалау оңайға түспек

Биылдан бастап алимент төлеуден жалтарып жүргендерді анықтауға «Сергек» жүйесі қолданылады. Бұл туралы ҚР Әділет вице-министрі Алмат Мадалиев мәлімдеді. «Биыл бұл жұмыстарды жандандыра түсетін екі жайт...

«100 млн доллар сыйақы беремін»: Илон Маск бірегей технология үшін байқау жариялады

SpaceX компаниясының негізін қалаушы Илон Маск көмірқышқыл газын ұстап қалудың ең тиімді технологиясын ойлап тапқан адамға 100 миллион доллар төлеуге уәде берді. "Мен көмірқышқыл газын...

Ақтөбеде мүгедек қарияларды көсеумен ұрып, бар ақшаларын алып кеткен күдікті ұсталды

Ақтөбе полициясы қарақшылық жасаған күдіктіні ұстады. Ол үй иелерін ұрып-соғып, қолда бар ақшасын алып кеткен. Полицияға белгісіз біреудің терезе арқылы кіріп, отбасы мүшелерін көсеумен ұрып...

Президент ресейлік «Спутник V» вакцинасын салдырды

Аргентина президенті Альберто Фернандес коронавирусқа қарсы ресейлік «Спутник V» вакцинасын салдырды, деп хабарлайды Интерфакс. Мемлекет басшысының вакцина алу кезіндегі суреттері жергілікті басылымдарда жарияланды. Бұған дейін...

Аида Балаева: Президент қол қоймаған кез келген заң жобасы тиісті өзгерістерге құқылы

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева Алматы қаласында «Қоғамдық бақылау туралы» заң жобасын талқылауға қатысты жиында аталған құжаттың мақсат-міндеттерін түсіндірді.  «Қоғамдық бақылау туралы» заң...

«Nur Otan» партиясының Қоғамдық саясат институтының директоры тағайындалды

«Nur Otan» партиясының Қоғамдық саясат институтының директоры болып Мәдина Нұрғалиева тағайындалды. Партия Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек жаңа басшылық алдына бірқатар маңызды міндеттер қойды. Соның...

Қазақстандық депутаттардың қанша жалақы алатыны белгілі болды

Еліміздегі депутаттардың айлығы 550 мыңнан басталады. Еңбек өтіліне қарай 800 мың теңгеге дейін жалақы алатындары да бар, деп хабарлайды Еуразия бірінші арнасы. Телеарна таратқан...

Зейнетақы жинағын пайдалану: ертең өтінім беретін онлайн-платформа іске қосылады

«Отбасы банк» 23 қаңтарда зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану үшін өтінім беруге болатын онлайн-платформаны іске қосады. «Отбасы банктың» хабарлауынша, бүгінге дейін банкте арнайы 57 мың...

Ақтөбе облысындағы кеніште болған қайғылы оқиғаның себебін атады

Ақтөбе облысының Хромтау ауданындағы «Весенне – Аралчинский» жерасты кенішіндегі қайғылы оқиғаның себеп-салдары белгілі болды. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, қайғылы оқиға 2020...

Қазақтың «қазақ» атын қайтарған қайраткер

Түпқарағанда патша заманында Николаев стансасы деп аталған елді мекенге Кеңес үкіметі басшылығы халыққа ешқандай еңбегі сіңбеген Алексей Егорович Баутиннің есімін берген. А.Баутин кедей, кәдімгі...

Жағдайың қалай, Жаңатас?

Кеңес Одағы кезінде Мәскеудің тікелей қамқорлығында болып, қарқынды дамыған Жамбыл облысындағы Жаңатас қаласының  тоқсаныншы жылдары терең тоқырауды бастан өткергені белгілі.  Экономикалық байланыстардың үзілуінен фосфор...

Орысшада – көп, қазақшада – біреу-ақ

Парламенттің қос палаталарының қа­тысуымен – С участием обеих палат Пар­ламента. Бұл – қазіргі қазақ тіліндегі ең жиі кез­десетін, орыс тілінің ықпалымен туын­даған қателердің бірі. Сан...

«Бірінші байлық денсаулық екенін есте ұстайықшы!». Мейрамбек Бесбаев денсаулығына алаңдаған жұртқа алғыс айтты

Коронавирус індетіне шалдығып, ауыр халде ауруханаға жеткізілген танымал әнші Мейрамбек Бесбаев өзінің денсаулығына алаңдаған туған-туыс, барша жұртқа алғыс айтты. «Ең әуелі еміме шипа беріп, ел қатарына...

Әсел Робертс АҚШ президенті протоколының басшысы міндетін атқарушы қызметіне тағайындалды

Қазақстан тумасы Әсел Робертс АҚШ президенті протоколының басшысы міндетін атқарушы қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды АҚШ Мемлекеттік департаментінің ресми сайты. «Әсел Робертс 2021 жылғы 20 қаңтардан...

Алдағы үш күнде еліміздің солтүстігінде -40 градусқа дейін аяз түседі

«Қазгидромет» РМК алдағы үш күнге жасалған ауа райы болжамын жариялады. «Салехард аудандарынан суық антициклон Қазақстанның ауа райына әсер етеді. Жауын-шашынның тоқтатылуы және ауа температурасының төмендеуі...

Мәслихат мандатын алған қандастардың қарасы көп

Естеріңізде болса, былтыр дәл осы қаңтар айында «Nur Otan» партиясының жиынында cөйлеген сөзінде Елбасы Н.Назарбаев: «Келесі сайлауда жергілікті мәслихаттарға қандастарымызды көптеп тарту керек» деген...

Популизм – жастарды ұшпаққа шығаратын жол емес

Тәуелсіздік алғаннан кейін-ақ жастар сая­сатына ерекше көңіл бөліне бастады. Бар­лық облыста, қала мен аудандарда, елді мекендерде Жастар ісі жөніндегі комитеттер құ­рыл­ды. Ал қазір жастар...

Ералы Тоғжанов Қордайдағы вакцина шығаратын зауыттың құрылысымен танысты

ҚР Премьер-Министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған үкіметтік делегация Жамбыл облысының Қордай ауданына барды, – деп хабарлады primeminister.kz. Жұмыс сапары барысында вице-премьер Гвардейский ауылындағы биологиялық...

Таразда түрмеге жолданған тіс жуатын пастаның ішінен есірткі табылды

Тараз қаласында түрмедегі азаматқа жолданған сәлемдемеден күдікті зат табылды. Оқиға Тараздағы ЖД-158/7 мекемесінде орын алды. Ерекше режимдегі мекеменің ережесін бұзғандар сәлемдеме жолдау арқылы жымысқы ойын...

Елімізде өткен тәулікте 1430 адам коронавирус жұқтырды

Қазақстанда өткен тәулікте 1430 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 231 Алматы қаласы - 130 Шымкент қаласы - 14 ...

Карантин: Теңіз кенішінде шектеу шараларының мерзімі ұзартылды

Атырау облысы Бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, Теңіз кенішінде карантиндік шектеу шараларының мерзімі ұзартылды. «Теңіз кен орнында карантиндік және шектеу шаралары эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанға...

Зейнетақы жинағын баспана үшін пайдалану ережелері жарияланды

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі зейнетақы төлемдерін тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін пайдалану ережелерін жариялады. 21 қаңтар күні бекітілген құжаттың толық мәтіні zan.gov.kz сайтында...

Жел, бұрқасын, көктайғақ: бүгін республиканың басым бөлігінде қар жауады – Қазгидромет

22 қаңтар күні республиканың басым бөлігінде қар және қар аралас жаңбыр жауады, кей жерде тұман, көктайғақ, жаяу бұрқасын, екпінді жел сақталады. Оңтүстік, оңтүстік-шығыста желдің...

ҚОҒАМҒА ӨЗ ПІКІРІ ЖОҚТАР ҚАУІПТІ…

Бір қарағанда бір адамның екінші адамнан өзге­ше­лігі жоқ. Яғни біреуінде не болса, екін­ші­сін­де де сол бар: көретін көз, еститін құлақ, дәм се­­­зетін тіл деген...

Қазақ әдебиетінде ілгерілеушілік те, іркіліс те бар

Әдебиеттің қоғамдағы рөлі ерекше. Ол әрдайым заман өзгерістерін ұғындырып, адам санасын тәрбиелеп отырады. Ұлттық ақыл-ойдың азат­тық алғанына 30 жылдан асқанда осы кезең ішінде сөз...

Андрей Аршавин: Жуырда қазақстандық клуб құрамында ойнау туралы ұсыныс келіп түсті

Санкт-петербургтік «Зенит», лондондық «Арсенал» және алматылық «Қайрат» клубтарының құрамында өнер көрсеткен ресейлік футболшы Андрей Аршавин жуырда қазақстандық бір клуб басшылығы хабарласып, команда сапында ойнау...

Қандастар биыл ҰБТ-ны онлайн тапсыра ала ма?

«Отандастар қоры» жобалар координаторы Дидар Болат және жоғарғы оқу орындарындағы дайындық бөлімдері жетекшілерінің қатысуымен онлайн жиын өтті. Жиында шетелдегі этникалық қазақ жастарының қазіргі пандемия жағдайына...

Nur Otan фракциясының депутаты тұрмыстық зорлыққа қарсы заң жобасын пысықтауды ұсынды

Парламент Мәжілісіндегі Nur Otan фракциясының мүшесі, палатаның Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы Жәмилә Нұрманбетова «Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңына жоспарланып отырған өзгерістер жайында хабарлады....

Ғабидолла Әбдірахымов ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі болып тағайындалды

ҚР Үкіметінің қаулысымен Ғабидолла Әбдірахымов ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі болып тағайындалды. Бұл туралы ҚР Премьер-Министрінің баспасөз қызметі хабарлайды. Ғабидолла Рахметоллаұлы еңбек жолын 1996 жылы...

Халықтың алдында жауапкершілікті мойындаған іс болды

Бүгін Моңғолияның премьер-министрі Ухнаагийн Хурэлсух өзінің отставкаға кететіні туралы ресми түрде мәлімдеді.  Бұл оқиғаға Моңғолияда тұратын белгілі ақын қандасымыз Байыт Қабанұлы былай деп баға берді: «Монғолияның...

Ыстанбұлдағы алаң Абай есімімен аталатын болды

Түркияның Ыстанбұл қаласындағы алаңға Абайдың есімі берілді, деп хабарлайды Қазақстанның Түркиядағы Елшілігі. «Ұлы қазақ ақыны Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай Ыстанбұл мәслихатының шешімімен қаладағы қазақ...

Моңғолия Үкіметі отставкаға кететінін мәлімдеді

Бүгін Моңғолияның премьер-министрі Ухнаагийн Хурэлсух өзінің отставкаға кететіні туралы ресми түрде мәлімдеді, деп хабарлайды МОНЦАМЭ агенттігі. Оған себеп: екі күн бұрын жаңа босанған әйелді орталық...

Ауыстырып үлгеріңіз!: 1 ақпаннан бастап қандай банкноттар қабылданбайтыны белгілі болды

Ұлттық банк 1 ақпаннан бастап 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000 және 10000 теңгелік банкноттарды қабылдау және ауыстыру мерзімі аяқталатынын хабарлады.  «2021 жылдың 1 ақпанынан...

Президент шулы заңға қатысты пікір білдірді

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамда қызу талқыланып жатқан «Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасына қатысты пікір білдірді. «Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасы...

Ұлыбританияда жоғалған әмиян Түркиядан табылды

Ұлыбританияның Эссекс округінің тұрғынына оның заттарын қоқыстан тауып алған түркиялық жігіт жазған. Қыз үшін жоғалтқан заттарының өз үйінен мыңдаған шақырым жерге қалай тап болғаны...

Канада Сыртқы істер министрлігінде жұмыс істейтін қазақ қызы: Ұлымның Қазақстан намысын қорғағанын қалаймын

Жуырда қазақстандық спорт порталдарының біріне сұхбат берген 17 жастағы Марк Уэбб есімді канадалық хоккейші Алматыда дүниеге келгенін, алдағы уақытта хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасында өнер...

Әлия Назарбаева қазақстандық мұғалімдерге көмектеспек

Әлия Назарбаева биыл "Қазақстан мұғалімі" жобасын кеңейту арқылы отандық педагогтарды қолдау ниеті туралы хабарлады.  "Біз жобаны кеңейтіп, оны білім беру жүйесіндегі адами капиталын дамытуға бағыттағымыз...

Ақын Маралтай Райымбекұлы Президент пен министрге жыр оқу эстафетасын жолдады

Белгілі ақын Маралтай Райымбекұлы Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына байланысты ақиық ақынның «Күн бүгін күңіреніп…» өлеңін оқып,  ары қарай жалғастыру үшін жыр оқу эстафетасын...

Блогер Азамат Сәрсенбаев Қаракөлге қонған аққу мен үйректер тобын түсірді (видео)

Қоқиқаздарды видеоға түсірген  ақтаулық блогер Азамат Сәрсенбаев жаңа ролик жариялады. Бұл жолы видеограф Қаракөл көліне қонған аққу мен үйректер тобын түсірді, – деп хабарлайды...

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимі өзгерді

Қазақстанның кейбір өңірлерінде коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында халыққа қызмет көрсету орталықтары азаматтарды қатаң түрде тек алдын ала жасалған бронь негізінде қабылдайды, деп хабарлады...

Дәулет Кәрібек жаңа қызметке тағайындалды

Бүгін Саяси кеңес Бюросының ұсынуымен Дәулет Кәрібек Нұр-Сұлтан қаласындағы партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл туралы елорда әкімдігінің сайты хабарлады.  2009-2010 жылдары елорданың...

Президент ұшағымен соңғы рейс: Мелания Трамптың сапарға киген көйлегінің бағасы анықталды

АҚШ-тың бұрынғы басшысы Дональд Трамп пен оның әйелі Мелания президенттік жұп ретінде Air Force One лайнерінде соңғы рейс жасады. Елдің бұрынғы бірінші ханымының рейс...

Мамин Түркістанда өтетін Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің саммитіне дайындықты пысықтады

Үкімет басшысы Асқар Мамин жұмыс сапары аясында Түркістан қаласының инфрақұрылымдық нысандарының құрылыс барысын тексерді, деп хабарлайды ҚР Премьер-Министрінің Баспасөз қызметі. Үкімет басшысы инвестициялық жобалардың...

«Nur Otan»-ның аймақтық филиалдарында бірқатар кадрлық тағайындаулар болды

«Nur Otan»-ның аймақтық филиалдары басшылығында бірқатар кадрлық жаңартулар жүргізілді. Орталық аппараттың баспасөз қызметі хабарлағандай, жаңа тағайындаулар «Nur Otan»-ның сайлауалды уәделерін тиімді жүзеге асыруға қатысты...

23 жолаушысы бар автобус кинотеатр ғимаратына соғылды

Мәскеу маңындағы Электросталь қаласында рейстік автобус "Современник" кинотеатрының ғимаратына соғылды. Төтенше жағдай салдарынан кем дегенде 10 адам жарақат алды. Бұл туралы Ресей ІІМ Мәскеу...

Таразда 10 адамнан тұратын қылмыстық топ 11 жыл бойы миллиардтап қаржы жымқырған (видео)

Тараз қаласында ұсталған қылмыстық топ мемлекетке 10 миллиард теңге залал келтірген. Бұл туралы қаржы мониторингі комитеті хабарлады.  Ресми мәліметке сәйкес, Жамбыл облысы бойынша экономикалық тергеу...

Дағдарыс елесі: 2021 жылға экономикалық болжам

Өткен жыл адамзатқа оңайға соқ­­пады. Коронавирус пен ал­қым­­нан алған дағдарыс әлем­нің ал­дыңғы қатарлы дамыған мемле­кет­терінің де шаруасын шатқаяқтатты. Пан­демия ке­сірінен елдер шекарасын қым­тап, көрші...

Ақтөбедегі 4 кеншінің өлімі: Комиссия тексеру қорытындысын шығарды

Ақтөбе облысында «Весенняя Аралчинская» шахтасындағы жарылыс салдарынан 4 кенші қаза тапқан болатын. Бүгін тексеру қорытындысы шығарылды. 2020 жылдың 30 желтоқсаны күні сағат 21:21-де Хромтау ауданы...

Қостанай облысында 46 жастағы әйел мал ұрлаумен айналысқан қылмыстық топты басқарған

Қостанай облысында 46 жастағы әйел мал ұрлығымен айналысқан тонаушылар тобын басқарған.  Tengrinews.kz дерегінше, Қостанай облысының Әулиекөл ауданында Новонежин ауылының 46 жастағы тұрғыны бастаған топ мал ұрлығы...

Алматыда ағаш қоймасы өртенді

Алматыда ағаш қоймасынан шыққан өрт сөндірілді. Төтенше жағдайлар департаментінің «101» пультіне Жетісу ауданы Қазыбаев көшесінеде өрт болып жатқаны туралы хабар бүгін сағат 08:18 минутта түскен....

«Мәдениет министрлігінің араласуынсыз». «Болашақ» 10 жылдан бері фильмдерді қазақ тіліне дубляждауды жалғастыруда

Елордада «Nur Otan» партиясының қолдауымен Disney/Pixar студиясының «Жан» анимациялық фильмінің алдын ала көрсетілімі өтті. Бұл - «Болашақ» қоры мен «Меломан» компаниясының бастамасымен «Өзіңнен баста»...

Спорт академиясы президентінің кабинетіндегі қар барысының терілерін полиция тексеруде

Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері Спорт және туризм академиясының президенті Қайрат Закирьяновтың кабинетінде түсірілген қар барысының терілерін зерттеді. Енді бұл суретті Алматы полициясы...

Қоғам нені қастер тұтса, құндылық сол

Әр дәуір келген сайын онымен ере келетін түрлі қиындықтар адамдардың білім-білігін, қабілеті мен рухани төзімділігін сынға салып, болып жатқан жағдайларға қоғамдық көзқарас қалыптас­ты­рары анық....

Азат ПЕРУАШЕВ: Жастарды қазірден бастап шыңдамасақ, тәжірибелі мамандар қайдан шығады?

– Жаңа Парламент едәуір жаңар­­­­ды, жасарды. Жас­тар мен әйелдерге берілген 30 пайыз­дық квотаға қатысты түрлі сын естіп жатырмыз. Бір жағынан, жас­тарды қазірден бастап тәр­бие­лемесек,...

«Ұйғыр әйелдері бала туатын машина емес»: Twitter Қытай елшілігінің парақшасын бұғаттады

Twitter Қытайдың АҚШ-тағы елшілігінің ұйғырлар туралы жазбасынан кейін ресми парақшасын бұғаттады, – деп жазды Bloomberg агенттігі. Жазбада елшілік Бейжіңнің Шыңжаңдағы саясатын қорғап, бұл аймақта ұйғыр...

Ерлан САЙЫРОВ: Халықтың әлеуметтік сұраныстарына басымдық береміз

– Президенттің Парламентке бер­ген тапсырмаларының барлығы «Nur Otan» партиясының сай­лауалды бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған. Жақын арада осы мақсатта жол картасы әзірлен­бек. Жол картасында партия...

Мәжіліс мінез таныта ала ма?

Өз миссиясын аяқтаған алтыншы шақырылымдағы Парламент 5 жылда 410 заң қабылдапты. Сол уақыт ара­лы­ғында халық қалаулылары өздерінің заңға баста­машылық ету құқығын толық пайдаланып, 60-қа...

Джо Байден Дональд Трамптың көптеген шешімінің күшін жойды

Джо Байден Президент лауазымына кіріскен алғашқы күні-ақ өзіне дейін Мемлекет басшысы болған Дональд Трамптың бірқатар шешімін жоятын Жарлықтар топтамасына қол қойды. ҚазАқпараттың «Голос Америки» жаңалықтар...

Мәди Манатбек «Астана» радиосының директоры болып тағайындалды

Бүгін «Қазақ радиолары» ЖШС бас директоры Ернұр Бурахан «Астана» радиосы ұжымы алдында жаңа директор Мәди Манатбекті таныстырды, – деп хабарлады qazradio.fm. Мәди Манатбек –...

«Коронавирусқа қарсы вакцина салдырған қазақстандық қайтыс болды»: министрлік түсіндірді

Денсаулық сақтау министрлігі коронавирусқа қарсы вакцина салдырған қазақстандық қайтыс болды деген хабарламаға пікір білдірді. Желіде тарап жатқан хабарламада Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Батыр ауылының тұрғыны вакцина...

Оралда бес қабатты тұрғын үйдегі өрттен 38 адам эвакуацияланды

БҚО ТЖ департаментінің мәліметінше, оқиға 21 қаңтар күні сағат 00.29-да Мұхит көшесі 134-мекенжайында болған. Осындағы №59 пәтерде жеке заттар мен жиһаз отқа оранды. Құтқарушылар...

2020 жылы 13 мың адам тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды

2020 жылдың қорытындысы бойынша 13 мың адам тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. 1991 жылдан бастап республикаға барлығы 1 млн 70,3 мың этникалық қазақ келді,...

Ақтөбеде коронавирусқа қарсы дәрі-дәрмектер қоймада жоқ болып шықты

«Ақтөбе-адалдық алаңы» жобалық кеңсесі,  Ақтөбе облыстық Денсаулық сақтау басқармасы мен қоғамдық ұйым өкілдері дәрі-дәрмек қорына арнайы мониторинг жүргізді. Қоймада тиісті тізімдегі 8 дәрі-дәрмек жоқ...

Атырауда медициналық маска 15 теңгеден сатылады

ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Атырау облысы бойынша департаментінің басшысы Диас Жәнібековтің мәліметінше, монополияға қарсы келісім жасалған. «Монополияға қарсы келісім ашық сауда өткізу...

Көлігімен әйелді қағып, мерт қылған полицей қамаққа алынды

Шу қаласында 25 жастағы полиция қызметкері көлігімен әйелді қағып, мерт қылды. Жамбыл облыстық полиция департаментінің мәліметінше, Шу аудандық полиция бөлімі криминалдық полиция бөлімшесінің жедел уәкілі,...

Садыр Жапаров Қырғызстан Президенті болып ресми сайланды

Қырғызстанның Сайлау және референдумдар өткізу жөніндегі орталық комиссиясы «ҚР Президентін мерзімінен бұрын сайлаудың нәтижесі туралы» хаттаманы бекітті. Құжатқа сәйкес, Қырғызстанда мерзімінен тыс Президент сайлауы өтті...

Джо Байден қызметіне кірісті: АҚШ президентін ұлықтау рәсімі әдеттегіден қарапайым өтті

АҚШ президенті лауазымына ресми кіріскен Джо Байден мен вице-президент қызметін атқаратын Камала Харрис 20 қаңтар күні инаугурация рәсімінде ант берді. ҚазАқпараттың «Голос Америки» жаңалықтар қызметіне сілтеме жасап...

Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады – Қазгидромет

21 қаңтар күні республиканың басым бөлігінде қар жауады. Елдің оңтүстігінде, орталығында жауын-шашын күтіледі, жекелеген өңірлерде қар аралас жаңбыр болжанады. Кей жерде тұман, жаяу бұрқасын,...

Трамп Ақ үйден кетті

АҚШ президенті Дональд Трамп пен әйелі Ақ үйдегі кеңсені босатты, деп хабарлайды BBC. Ақ үйдің ауласының ішіндегі көгалға қонған АҚШ Әскери-теңіз күштерінің тікұшағыны көмекшілер қалған...

Кеген ауданында айсберг пайда болды (видео)

Алматы облысы Кеген ауданына қарасты Кеген және Шырғанақ ауылдарының арасында әдемі «айсберг» пайда болды. Таңғажайып көріністі тамашалауға жергілікті тұрғындармен қатар басқа өңірлерден туристер келе...

Қазақстанда 2021 жылғы ҰБТ басталды

Бүгін еліміздің барлық өңірінде Ұлттық бірыңғай тестілеу басталып, ақпанның 5-іне дейін жалғасады. Еліміз бойынша барлығы 143 тестілеу өткізу пунктінде 1 230 аудитория жұмыс істейді,...

Елімізде ет бағасы қымбаттады

Қазақстанда бір жыл ішінде сиыр, жылқы және  қой етінің бағасысы едәуір қымбаттаған. Кейбір ет түрлерінің бағасы 16 пайызға көтерілген. 2020 жылғы 3 тоқсанда әрбір қазақстандық...

«Uly Dala Jastary» байқауының жеңімпаздары өнер академиясына емтихансыз қабылданды

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 11-15 қаңтар аралығында онлайн форматта «Uly Dala Jastary» атты III республикалық жас хореографтар байқауы өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін конкурс Т.Жүргенов атындағы Қазақ...

Елімізде 45 мың теңге жалақы алатындар саны – 50 мың адам

Қазақстанда 50 мыңға жуық адам айына 45 мың теңгеге жетпейтін жалақы алады. Бұл туралы atameken.kz хабарлайды. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, мұндай жалақыны Қарағанды және...

Коронавирустан жазылғандарды оңалтуға бөлінетін қаржы 9 есе өсті

Коронавирус пандемиясы оңалтудың қаншалықты маңызды екенін және бұл бастама уақтылы жүзеге асырылғанын көрсетті. Бұл туралы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының» басқарма төрағасы Болат Төкежанов айтты. «Әлеуметтік...

Коронавирустың симптомсыз түрін жұқтырғандар әлдеқайда қауіпті – маман пікірі

Медицина ғылымдарының докторы, эпидемиолог Сәкен Әміреев COVID-19-дың симптомсыз түріне шалдыққандар коронавируспен ауырғандардан әлдеқайда қауіпті екенін айтады. ҚазАқпараттың жазуынша, дәрігер: «Қазақстанда және көрші елдерде ахуалдың тұрақталғаны...