Сайт редакциясы

«Айқын-Литер» ЖШС Бас директоры – Ысқақ ЕГЕМБЕРДИЕВ

Бас редактор – Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ

Тілшілер:

Анель ЖАРЫЛҒАСЫН

Меруерт САҒЫМХАН

Акмарал БЕРЕКЕТОВА

Эльмира АҒАБЕК

Корректор – Толқын МОЛДАЖАН

Техникалық редактор – Жұмабек АЙҚЫНҰЛЫ