экспедиция

Экспедиция: Өзбекстан қазақтарының рухани мұрасы жан-жақты зерттелді

Өзбeкcтaн xaлқының жaлпы caнын (34 558 900 aдaм) қaзaқтaр 2,2% нeмece 821 200 aдaмды құрaйды.

855

Өтіндей-ақ аюдың...

(Атырау экспедициясынан түйген ойлар)

1.9k