САДУАҚАС АҚЫН

Армансыз өткен адам жоқ,

Өскенмен қанша iсiмен.

Метiр жарым ағаш ат,

Адам бар ма мiнбеген?..

… Марқұм анам Апажан көзi тiрiсiнде әкесi Садуақасты жиi-жиi еске алып отыратын. Ол кiсiнiң ақындық дарынын, туған жерiнiң түрлi салт-дәстүрлерi мен өзiне тән ырым-жоралғыларын асқан ұқыптылықпен жазып жүретiндiктерiн айтатын. Әйтсе де ол жетпiс жылдан аса билiк құрған Кеңес үкiметiнiң қазақ-совет әдебиетiнен – Садуақас ақын сияқты жергiлiктi ауқымдағы азаматтарға орын болмай келдi. Адамның талабы мен талантын, одан қалса кейiпкерлердiң жаратылыс-болмысын зауыт-фабриканың қалыбы сияқты қалыпқа құйып, барлық шығармашылықты бiр-бiрiнен аумайтын егiз қозыдай ұқсас етiп қойған ол заманға не деп ренжуге болады. Бар болды да – жоқ болды! Қазiр сондай заман болғанын да ұмыта бастадық. Сырттай бүтiн болып көрiнгенiмен, iштей iрiп-шiрiген ол дәуiрдi, нағашым Садуақас ақын сынды сол заманмен бiте-қайнасып өскен адамдардың шығармашылығынан ғана шындап тануға болады. Болашаққа дұрыс қадам жасап, аяғымызды аңдап басу үшiн «Кеңестiк дәуiр» деп аталған ол өмiрге әр адамның көзiмен қарау керек сияқты. Тағылымы мол сабақ алу үшiн төменде бiздер өткен өмiрiмiздi Садуақас ақынның шығармашылығымен саралап көрмекпiз…

Өткен ғасырдың басында Отырар өңiрiне танымал болған ақындардың бiрi Садуақас Жақашұлы – 1888 жылы әйгiлi Отырар төбенiң батыс жағындағы Жантақтыой деген жерде туған. Бала-шағасы көп үлкен отбасыда дүниеге келсе де, ол етi тiрiлiгiнiң арқасында Оспан қажы ашқан Сарыкөл медресесiнде әуелi арабша, Қазан төңкерiсiнен кейiн латынша, артынан кириллше харiппен еркiн оқитын дәрежеде сауатын ашады. Осылайша қазақ халқын тiлi мен дiлiнен айыру үшiн жасалған үлкен зұлым саясаттың бiрi болған «харiп ауыстырудың» ағым-ағысымен арпалысып өстi. Бүгiнгi кирилл харпiн меңгерсе де, шығармашылық қолжазбаларын негiзiнен араб харпiмен жазып қалдырғандықтан, олар баспа жүзiн көрмей жатып қалды. Елiмiз өз тәуелсiздiгiн алғаннан кейiн ғана, Садуақас ақынның бүгiнгi ұрпақтары, аталарының шығармаларын жинақтап кiтап етiп басып шығарды. Бүгiнгi түсiнiктi тiлге көшiрiлiп басылған кiтапты оқып отырғанда ғана, нағашымның нелiктен өз шығармаларын «араб харпiмен» жазғандарын түсiнгендей болдым. Себебi, ұрпақтары не жазылғанын түсiнбесе де, шүберекке түйiп көздiң қарашығындай сақтаған қолжазбалардың iшiнде – Кеңес үкiметiнiң саясатына «томпақ» келетiн жыр жолдары мен ескiлiктiң сарқыншағы деп есептелген «салт-жоралар» жазылыпты. Осы жыр жолдары мен оңтүстiктiң өзiне тән энциклопедист-шежiрешiсi болған Садуақас нағашымның сол бiр сұрқай заманда, көпшiлiктен айырмасы жоқ жай адам емес, өзiнше ойлай бiлу қабiлетiне ие азамат болғанын жазбай таныдым. Тiптi iштей мақтаныш сезiмiне де бөлендiм.

Садуақас ақын Отырар өңiрiне Бiрiншi дүниежүзiлiк соғыс пен одан кейiнгi Қазан төңкерiсiмен бiрге келген 1916-1917 жылдардағы (Ұлу-Жылан жылғы) ашаршылықта, отбасыдағы ортақ қазанға салмақ салған ауыздарды азайту үшiн екi iнiсiмен кәсiп iздеп Қостанай жаққа кетедi. Оңтүстiктiң қазақтарынан солтүстiктiң қазақтары көптеген салт-дәстүрлерi бойынша дараланатынын байқап, оны кейбiр шығармаларына арқау етедi. Артынан Ұлы Отан соғысы кезiнде атақты Қажымұқан Мұңайтпасов оңтүстiк өңiрiне бiржолата қоныс аударып келгенде, батыр атамыздың Садуақас ақынның үйiне көп келгенi де бiраз жайды аңғартады. Бұл өмiр кезеңдерi туралы ақын өзiнiң 1921 жылғы 1 наурызда жазған «Сәлем хат» деген өлеңiнде былай деп жазады:

«Болған соң төмен кеттiк ашаршылық,

Қостанай жолы ұзақ пәлен жерлiк.

Топырағы бұйырған аман келдiк,

Сексен күндей жол шектiк екi ортада.

Бiр жетедi екенсiң жүрсең аман,

Есiттiк Түркiстанда ел хабарын,

Әртүрлi болған iстен жақсы-жаман».

Тұрмыс тауқыметiмен солтүстiкке кеткен сапарынан Садуақас ақын 1921 жылы елiне қайта оралып, Түркiстан жақтағы бiр байға жалшы болып жалданады. 1927-1928 жылдары Ташкент жаққа кетiп, онда жерлесi Тiркеұлы Әлiмбайдың наубайханасында елекшi, жүкшi, нан жабушы болып iстеген. Кейiн Шәуiлдiрде ежелгi Отырар суландыру жүйесiнiң бiр тармағының ескi сiлемiнен оман-арық қазылып, үкiмет саясатымен ұжымдасу басталғанда, Садуақас елiне оралып, 1930 жылы тоғанда, 1931-1932 жылдары колхоз бастығы, 1932-1933 жылдары Шәуiлдiр СелПО-сында, одан кейiн Көксарай СелПО-сының бас есепшiсi, РайПО-ның есепшiсi болды. Сауда саласында бiраз жыл iстеген соң ол, 1936 жылы есепшi-бухгалтерлер даярлайтын курсты бiтiрiп, зейнеткерлiкке шыққанша бұрынғы Шәуiлдiр ауданының «Аққұм», «Қызыл Түркiстан», «Қарғалы», «Байылдыр», «Ақтөбе» (1943 жылы) колхоздарында есепшi-бухгалтер болған.

Жас кезiнде жалшы, Кеңес өкiметi орнағаннан кейiн колхоз басшысы, артынан есепшi-бухгалтерлiк қызметте болса да, шығармашылық қасиетiн жоғалтпады. Санасында саңылауы болғандықтан, өз жұртының өзiне тән ерекшелiк қасиеттерiнiң «социалистiк өмiр салттары» деп аталған ботқаға қосылып, ұмытылып кетпеуi үшiн қолдан келген барлық күш-жiгерiн жұмсайды. Соның арқысында бүгiнгi күнге бiрнеше тақырыптарға бөлiнген өлең-жырлары мен энциклопедиялық сипаттағы қолжазбалары жетiп отыр.

Садуақастың шығармашылық өмiрi туралы алғаш ғылыми пiкiр айтқан филология ғылымының докторы, профессор Рахманқұл Бердiбай болды. Мәселен, «Жұлдыз» журналының 1983 жылғы 5-шi санында жаряланған «Садуақас ақын» деген зерттеу мақаласында ақынның шығармашылық өмiр жолына тоқтала келiп: «Қорыта айтқанда, ақын Садуақас Жақашевтiң бiз қысқаша шолып өткен шығармалар құрамы тақырыптың жағынан да, көркемдiк шешiмi жағынан да жұртшылық назарына iлiнерлiк… ақынның еңбектерiнiң басын құрап, бiр кiтап көлемiнде жарыққа шығару да күн тәртiбiнде тұрған мiндет болып көрiнедi» деген келелi пiкiрiн айтқан.

Әдебиетшi ғалым Рахманқұл Бердiбайдың жоғарыда аталған зерттеу мақаласында Садуақас ақын шығармаларының жинақталған мынадай тақырыптық тiзбесi берiлiптi: «Шәуiлдiр арығы», «Көктемiр», «Мұң шағыну», «Қырманда», «Сөз бастау», «Сәлем хат», «Жолда», «Қазақстанның 15 жылдығын құттықтау», «Ағаштан арыз», «Шәуiлдiр қонысы», «Қазақ батыры келген КҮН», «Колхоз өмiрiнен жыр», «Пионерлер жыры», «Клуб даярланды», «Қара iнгенiм», «Шәуiлдiр ауданының бiрiншi конференциясына». Тарихи аңыз, шежiре желiсiне құрылған шығармалары: «Кене ханның зұлымдығы», «Балтабай ақынмен айтысы», «Беташар», «Қазақ халқының қысқаша шежiресi», «Саңғыл мен Маңғытайдың елдiк қабiлетi», «Қонақасы», «Қанымсайда», «Құн алымы», «Оңтүстiк Қазақстанның өткен өмiр тарихы».

Мұнда Садуақас шығармаларының тақырыптық саны 26, көлемi 11 мың жолдан асып түсетiнi көрсетiлген. Бiз бұған тағы да Садуақас ақынның қолда бар 29 шығармасын қоссақ, онда ақын шығармаларының тақырыптық толық саны 55, көлемi 14 мың жолдай болар едi. Әрине бұл аз дүние емес. Сол шығармалардың тақырыптық жалпы тiзбесi мынау: Социалистiк құрылысты суреттейтiн шығармалары: «Дала суретi», «Тоған салғанда», «Социалды жарыс», «Мақсат», «Еңбек батыры», «Екпiндi еркiндiк», «Eгiс уақыты», «Шабық», «Суреттеме», «Бәрекелдi», «Тракторды алғаш көрген ауыл», «Арық», «Арықшылар», «Пионер дуал газетiне», «Мақтамен айтыс», «Неге мен…», «Мақта терiмдегi қиыншылық», «Бүлдiргi басқарма», «Өкпе», «Мысал», «Қаскүнем қоғамға», «Терме». Шежiре желiсiне құрылған және басқа тақырыптардағы шығармалары: «Жыр», «Ақын Шойбек», «Жалбару», «Келер жұраттарға», «Көтеншiнiң ұрпағы», «Сәлемдесу».

Ақын шығармаларын тақырыбына қарай талдасақ, оның көп шығармалары бiздiң заманымыздың ХVIII ғасырының екiншi жартысынан бастап құлазып қалған Отырар көгалды алқабында 1930 жылы күзде қашан да мемлекеттiң күш-көмегiмен жұмыс iстеп келген, әсiресе, орта ғасырда ерекше қарқынмен дамыған ежелгi Отырар суландыру жүйесiнiң Арыс өзенiмен сағалас ескi бiр сiлемiмен оман-арық қазылып, Арысқа тоған салудан басталған жаңа өмiрдiң тыныс-тiршiлiгiне арналған. Ақын бұл зор өзгерiс әкелген ирригациялық құрылыс жұмыстарында соған игерiлген егiншiлiкте болып жатқан iс-қимыл процестерiн оның тарихи әлеуметтiк-экономикалық маңызын өзiнiң «Шәуiлдiр арығы басталғанда», «Тоған», «Арық», «Арықшылар» деп аталатын өлеңдерiнде еңбек адамдарының өткен өмiрi мен жаңа өмiр тiршiлiгiн салыстыра отырып жан-жақты сипаттап жырлайды.

Әрине, ақын екi қоғамдағы тiршiлiк болмыстарын салыстыра жырлағанда, алдымен өткеннiң кемшiлiгi мен жаңаның жетiстiгiне баса назар аударғаны белгiлi. Садуақас өзi құруға қатысып жатқан социалистiк қоғамның кейiнгi тарихи даму салдарын дәл болжап бiлмесе де, оның кейiн сұмдық зардабы болатын кей кемшiлiктерiн сол кезде-ақ бiлген. Мысалы, «Қаскүнем қоғамға» деген өлеңiнде:

«Саясына сыйспай,

Тар iнге болдым кiргендей.

Ұйымға еткен еңбектi,

Таппадым кiсi бiлгендей,»

– деп социалистiк құрылыстың саяси экономикалық табиғатындағы тар өрiстiлiктi, еткен еңбектiң көпшiлiк көлеңкесiнде қалып еленбейтiнiн, еңбек иесiне тапқан табыстың мардымсыз бөлiгi тиетiнiн, осыдан барып, еңбек адамының еңбекке деген құлшыныс сезiмiнiң мүлдем жойылатынын ашып көрсетедi.

Садуақас ақынның жалпы көпшiлiк – кедейлер еңбек бостандығы деп қуана қабылдаған социалистiк қоғамның ең негiзгi кемшiлiгiн сол заманда-ақ дөп басып айтуының бiр себебi, оның оған дейiн өзi басынан кешкен нарықтық экономиканың (қазiргi замандағыдай жан-жақты қарқынды даму дәрежесiнде болмаса да) адамның игiлiктер жасаудағы қарым-қабiлетiне толық мүмкiндiк беретiнiн сезiнуiнен және оның белгiлi бiр нәтижесiн көргендiктен болса керек. Ақын «Сықақ» деген өлеңiнде:

«…Колхоздығын ұмытып,

Мүшелерi кеткен босанып.

Iстен бойын суытып,

Қыз-бозбала жасанып,

Он-он беске құралып,

Кiрсiз киiм киiнiп,

Түп-түгел ауыл қыдырған.

Қаланбай кесек бұл жатыр,

Қыс қыстау қашан iстелет,

Қырманда мақта шашылып,

Жиналынбай бұл жатыр», – деп алғашқы қызу қарқынмен, бiр жағы күштеумен ұжымдасқан колхоз мүшелерiнiң келе-келе жекеменшiк пен мемлекеттiк меншiктiң ара жiгiн аңғара бастағанда, одан суына бастағанын, сөйтiп экономикадағы екiұштылыққа, дағдыдағы тартқыншақтыққа, немқұрайлылыққа, арамтамақтық пен жатыпiшерлiкке бой алдыра бастағанын жазады. Ал, осындай бей-берекетсiздiктi жөндi басшылықпен жөнге салатын басқарманың бюрократтыққа салынған бастықсымақ сиқын «Бүлдiргi басқарма» деген өлеңiнде былай баяндайды:

«Салт мiнген сайлы боз жорға,

Ширатып шылым, шiренiп,

Үзеңгiсiн үзерлiк.

Киiмге сыймай тасқанда. …

Құп деп қойып мақтасаң,

Теңейдi өзiн аспанға.

Терiс те болса, оң десең,

Соны мақұл жөн десең,

Боласың жақын, жақсы онда.

…Арпа, бидай орусыз,

Зиянкестен қорусыз,

Жерге төктi жемiстi.»

Шындығын айту керек, Шәуiлдiрде 1938 жылы мақтаның Американдық сортынан дүниежүзiлiк рекорд жасалынды. Яғни, мақта шаруашылығы қарқынды дамыды. Бұған үкiмет көмегiнiң, еңбекшiлердiң ерен еңбегiнiң, жүз жылдан астам бойы бос жатып, тыңайып, тұзынан арылған құнарлы да тың жердiң, Отырар дихандарына тән iс-тәжiрибеге сай жүргiзiлген агротехникалық шаралардың да көп септiгi болды. Осы тақырыпқа ақын «Шабық», «Мақтамен айтыс», «Мақта терiмдегi қиыншылықтар», «Социалды жарыс», «Eгiс уақыты», «Екпiндi еркiндiк», т.б. өлеңдерiн жазды.

Сөз зергерiнiң қай-қайсысы да өткен тарихи заманалық аңыз-оқиғаларды, әңгiмелердi ой тезiне салып, қайта жаңғыртып, жанрлық тұрғыдан өлең сөзбен жырлап немесе қара сөзбен баяндап өз оқырмандарының түсiнiгiн байытарлық туындылар (Рахманқұл Бердiбай., Садуақас ақын., «Жұлдыз» журналы., №5., 1983) жазып қалдырған. Садуақас та осындай өнер иесi. Оның «Қанымсайда» деген өлеңiнде қазақта өмiрi бiтпеген жер дауының, ру-рудың арасына ылаң салған оқиғасы суреттелсе, «Құн алымы» деген өлеңiнде ел билiгiн ұстағандардың жеке басындағы өзiмшiл, өркөкiрек оспадарсыз мiнезiнiң кесiрiнен болған кiсi өлiмiнiң құн дауы солардың ел басқарудағы қабiлетсiз, дарынсыз, әдiлетсiз, сорақы билiгiнiң салдарынан жылға созылып, одан қарапайым, жазықсыз елдiң жапа шеккен тақсiретi баяндалады. Ақынның тарихи-этнографиялық очерк тұрғысында жазылған «Оңтүстiк Қазақстанның өткен тарихы. 1800-1930 жылдар» деген еңбегiнде осы өлкенiң өткен тарихын «Рулық құрылымдары», «Билiк уақыттары», «Мәдениет, киiм үлгiсi», «Ырым рәсiмдерi», «Дiннiң жайы», «Кәсiп», «Неке», «Ойын-сауық», «Өлең ойыны», «Тартыс ойыны», «Байлық өлшеуi», «Байлық әдiсi», «Топ саясаты», «Құл, күң заманы», «Өлiк тәрбиесi», «Тамақ түрлерi» деген он алты тақырыпқа жiктеп бөлiп, саяси-әлеуметтiк, экономикалық құрылымдарын, ғылым, бiлiм мен мәдениетiн, тұрмыс-салтын этнографиялық тұрғыдан баяндаған. Бұл еңбектiң тарихшылар мен географтар, әдебиетшiлер үшiн аса құнды тарихи-этнографиялық және энциклопедиялық сипаттағы түп деректер екендiгiнде дау жоқ.

Жалпы, Садуақас Жақашұлы өзiнiң туып-өскен өлкесiнiң өткенi мен бүгiнiнiң, онымен өзектес болған өз өмiрiнiң де тарихи эпопеясын жазып кеткен ақын. Өйткенi, оның шығармаларымен оқып танысқан көзi қарақты оқырман осындай ой түйерi сөзсiз.

«Болмаса да ұқсап бағуға» тырысқан және өзiнiң кең байтақ елiнiң сана-сезiмiн көтеруге өзiндiк үлес қосып «бiр кiрпiш болып қаланған» аяулы нағашым, ел аузында Садуақас ақын деп сақталған ел саңлағы – 1951 жылы Арыс қаласында қайғылы қазаға ұшырап, қайтыс болды.

Туғанына бiр ғасырдан астам уақыт өткен Садуақас Жақашұлының бүгiнгi ұрпақтары үстiмiздегi жылдың 14-қараша күнi Отырар өңiрiнде ақынның аруағына арнап ас берiп, шығармашылық кешiн атап өтуге ниет етiп отыр. Аяулы атамызды жақыннан танып бiлгiсi келген азаматтарға есiгiмiз әманда ашық.

Қалдархан ҚАМБАР

Редакция таңдауы

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

Қырғыздар Мұқағалиға құрмет көрсетті

22 ақпанда Бішкекте, Алықұл Осмонов атындағы ­­Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасын­дағы Абай атындағы қырғыз-қазақ мәдени орталы­ғында Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл­дығына арналған «Ең бірінші бақытым –...

Депутаттарды қайта оқыту неге керек?

Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев Мәжіліс отырысында «Қазақ­стан Республикасының кейбір заң­на­малық актілеріне аудандық, қалалық жә­не ауылдық билік деңгейлерінің дер­бестігі мен жауапкершілігін кеңейту мә­селелері бойынша...
bokeyhanov

Ресейдегі Әлихан Бөкейханов зиратына гүл шоқтары қойылды

 1 наурызда еліміз Алғыс айту күнін атап өтті. Мереке идеясы Тұңғыш Президент...
b82823979835ab999891bb174862f8e2

Әлемдегі барлық миллиардерлердің саны анықталды

Hurun Research Institute зерттеуіне сүйенсек, әлемдегі миллиардерлердің саны 3228-ге жеткен. Зерттеушілердің сөзінше,...
photo 60743

Қытай 15 жылда елімізге 19,2 миллиард доллар инвестиция құйған

2020 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы 4%-ға өсіп, 15,4 миллиард...

Жаңалықтар

Ресейдегі Әлихан Бөкейханов зиратына гүл шоқтары қойылды

 1 наурызда еліміз Алғыс айту күнін атап өтті. Мереке идеясы Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі және Қазақстанда тұратын барлық этностар бір-біріне және...

Әлемдегі барлық миллиардерлердің саны анықталды

Hurun Research Institute зерттеуіне сүйенсек, әлемдегі миллиардерлердің саны 3228-ге жеткен. Зерттеушілердің сөзінше, бұл — рекордты көрсеткіш.  15 қаңтардағы жағдай бойынша планетадағы ең бай адамдардың жиынтық...

Қытай 15 жылда елімізге 19,2 миллиард доллар инвестиция құйған

2020 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы 4%-ға өсіп, 15,4 миллиард доллар болған. Бұл туралы ҚР сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев айтты,...

Аязда үсіп өлген 5 жасар бала қайтыс болар алдында зорланған

Ресейдің Саратов облысының Вольск қаласында көшеде өлі күйінде табылған бес жасар бала қайтыс болғанға дейін зорланған. Бұл туралы Life Shot Telegram-арнасына сілтеме жасап Lenta.ru...

Елбасы Қырғызстан басшысымен кездесті

Келіссөз басталар алдында Елбасы мен Қырғыз Республикасының Президенті Назарбаев орталығындағы экспозицияларды аралап көрді, деп хабарлайды Elbasy.kz.  Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев Садыр Жапаровты Қырғызстан Президенті болып...

Байқоңырдан Ресейдің құпия құрылғылары ұрланды

Белгісіз біреулер Байқоңыр ғарыш айлағынан Ресейдің құпия электроникасын ұрлап кеткен. Бұл туралы  "112" Telegram-арнасына сілтеме жасап Lenta.ru хабарлады.  Арнаның мәліметінше, 1988 жылы "Буран" ғарыш кемесімен...

Психолог 8 наурызда аруларға сыйланатын ең сәтсіз сыйлықтарды атады

Психология ғылымдарының кандидаты Юлия Кочетова 8 наурызда әйелдерге cыйланатын ең сәтсіз сыйлықтардың тізімін жасады, деп хабарлайды "Москва" жаңалықтар агенттігі.  Маманның айтуынша, ең жауыр болған сыйлық...

Балалар құқығын қорғау туралы заң: 3 кодекске 35 түзету енгізілмек

Құжатты саралайтын жаңа жұмыс тобының құрамында 65 адам бар. Парламент мәжілісінің депутаты Динара Закиева қоғамда қызу талқыға түскен балалар құқығын қорғау бойынша заңнамалық актілерге...

Белгісіз коллекционер Черчилльдің суретін рекордтық бағаға сатып алды

Анджелина Джоли Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Уинстон Черчилль салған "Кутубия мешітінің мұнарасы" картинасын рекордтық бағаға сатты. Белгісіз коллекционер картина үшін 8,2 миллион фунт стерлинг төлеген,...

Зеленский үндістандық вакцинаны салдырды

Украина президенті Владимир Зеленский Донбассқа сапары кезінде коронавирусқа қарсы вакцина алды. Вакцинация Үндістанда өндірілген Covishield препаратымен жүргізілді, деп хабарлайды korrespondent.net. Президент Жоғары бас қолбасшы ретінде вакцинаны...

Головкин vs Мунгия: Жекпе-жек қашан өтетіні белгілі болды

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) орта салмақтағы IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы (әлі IBO титулына ие) титулын мексикалық боксшы Хайме Мунгияға (36-0, 29 КО)...

Ата-анасы жұмысқа кеткен: өрттен 5 жасар бала қаза болды

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданында өрттен бала қаза тапты. Бұл кезде ата-анасы үйде болмаған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. ТЖД өкілдері бала Аққайың ауданы Новороссийск ауылында қаза...

“Ұлытау” тобы АҚШ-та өткен халықаралық байқауда жеңіске жетті

Қазақстандық "Ұлытау" этно-рок тобы Лос-Анджелесте өткен халықаралық байқаудың жеңімпазы атанды, оған әлемнің 83 елінен қатысушылар келген. Бұл туралы Алматының өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде топ...

Дәрігерлер карантиндік шектеулерді күшейтуді талап етті

Бразилиялық дәрігер ел билігінен коронавирусқа қарсы шектеу шараларын күшейтуді талап етті, деп хабарлайды РИА Новости.  Ел ауруханаларында орын жоқ, науқастар ем алу үшін кезек күтуге...

Биыл магистранттар шетелде тәжірибеден өте ала ма?

Бүгінде қазақстандық магистранттар COVID-19 пандемиясына байланысты шетелде тағылымдамадан өте алмай отыр. Әлемде және Қазақстанда коронавирус жұқтыру дерегі азайса, магистранттарды шетелге тағылымдамаға жіберу мәселесі қаралады....

Ақтөбе қаласы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды

Президент әкімшілігінің​ келісімімен өңір басшысының өкімімен​ Ақтөбе облысы​ әкімінің орынбасары болып Ермек Кенжеханұлы тағайындалды. Бұл туралы Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Ермек Кенжеханұлы...

ТЖМ Алматы тұрғындарына үндеу жасады

Сел ұстайтын бөгеттер құрылысына байланысты Үлкен Алматы шатқалына баруға шектеу енгізіледі. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин мәлімдеді. «Қар мен ылғал қорының жиналуы...

Жасөспірімдерді тәртіпке шақырмақ болған алматылық полицей құрылысы бітпеген үйден құлап кетті

Алматыда полиция қызметкері қараусыз қалған құрылыс нысанынан құлап, жарақат алды. Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, Алатау ауданының ювеналды полиция қызметкері құрылысы бітпеген көпқабатты үйдің төбесіне...

Аралас оқу форматы: Оқушылар мектеп формасын киюге міндеттеле ме?

Оқушылардың аралас форматқа ауысуына байланысты мектеп формасын сатып алудың қажеті жоқ.  Бұл туралы Білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова мәлімдеді.  «Оқушының ауырып қалуы немесе науқас...

Жамбыл облыстық Ішкі саясат басқармасының басшысы тағайындалды

Жамбыл облысы әкімінің өкімімен облыс әкімдігі Ішкі саясат басқармасының басшысы болып Бейқұт Жамангозов тағайындалды. Бұл туралы Жамбыл облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Бейқұт Тілебалдыұлы 1969...

2 наурыз еліміздің тарихында қандай айтулы оқиғалармен есте қалды?

2 наурыз күні әр жылдары еліміздің тарихында бірқатар маңызды оқиғалар орын алды. 1992 жылы 2 наурызда БҰҰ Бас Ассамблеясының 46-шы сессиясының пленарлық мәжілісінде Қазақстан Республикасы...

Горбачев өмір сүру ұзақтығы жөнінен кеңестік көшбасшылар арасында рекорд орнатты

КСРО-ның бұрынғы президенті Михаил Горбачев кеңестік көшбасшылар арасында өмір сүру ұзақтығы бойынша рекорд орнатты. Бұл туралы Кремль пулының журналисі Дмитрий Смирнов өзінің "№3 пул"...

Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровпен шағын құрамда келіссөздер өткізді

Ақорда резиденциясында Қырғыз Президенті Садыр Жапаровты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Екі елдің мемлекеттік әнұрандары орындалғаннан кейін Құрмет қарауылы ротасының бастығы Қазақстан мен Қырғызстан...

Жастарға ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларды іске асыруға гранттар берілмек

Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров агроөнеркәсіптік кешенді қолдау іс-шараларының бірыңғай электрондық ресурсы құрылады. «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру мақсатында салалық мемлекеттік қолдау...

Еліміздегі сұранысқа ие әлеуметтік желілердің тізімі жарияланды

Қазақстанда ең танымал әлеуметтік желілер белгілі болды, – деп жазды Ranking.kz. Statcounter Global Stats мәліметінше, 2021 жылдың қаңтарында әлемдегі ең танымал әлеуметтік желі Facebook атанды,...

Мәулен Әшімбаев: Ұлтқа адал еңбек етудің озық үлгісін көрсеткен текті азамат

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы Мәулен Әшімбаев көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, академик, техника ғылымдарының докторы Өмірбек Жолдасбеков туралы фейсбуктегі парағында өз пікірін жазды. Онда...

Президент жанындағы ҚСЗИ-да Әлеуметтік-саяси зерттеулер бөлімінің басшысы тағайындалды

2021 жылдың 1 наурызында ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ директоры Зарема Шаукенова ұжымға ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының әлеуметтік-саяси зерттеулер бөлімінің жаңа басшысын...

29 жыл бұрын Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болды

1992 жылдың 2 наурызы Қазақстан тәуелсіздігін дүниежүзілік қоғамдастық мойындаған ел тарихындағы маңызды оқиғаға толы күн. 29 жыл бұрын Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына 168-ші мүше-мемлекет...

Қырғызстан Президенті мемлекеттік сапармен Нұр-Сұлтан қаласына келді

Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров мемлекеттік сапармен Нұр-Сұлтан қаласына келді. Бұл туралы ҚР СІМ баспасөз қызметі хабарлады.

Алдағы бес жылда ауыл халқына 250 млрд теңгенің несиесі беріледі

2025 жылға дейін 50 мың микрокредит беру көзделген. Былтыр ауылға берілген шағын несиелер есебінен 11 мың жұмыс орны ашылған, деп хабарлайды Inbusiness.kz.  Үкімет отырысында агроөнеркәсіп...

Павлодарда пара алды деген күдікпен ҚТЖ филиалының басшысы ұсталды

Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметтегі «қамқорлығы» үшін жүйелі түрде заңсыз сыйақы алды деген күдікпен «ҚТЖ ҰК» АҚ Павлодар облысы бойынша филиалының басшысын ұстады. Ол...

Жапонияда коронавирустың британдық штамы тарап жатыр

Жапонияның батысындағы Кобе қаласының билігі бұл аймақта вирус жұқтырғандардың арасында коронавирустың жаңа британдық штамын жұқтырғандар саны көбейгенін хабарлады. ҚазАқпараттың NHK телеарнасына сілтеме жасап жазуынша, ақпанның...

«Дарындылар пулы»: электронды үкіметтің кадр резервіне өтінім қабылдау басталды

«Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясының «Дарындылар пулына» өтінім қабылдау басталды.  Корпорацияның кадр резервіне өтініш бергісі келетін үміткерлерге talent.gov4c.kz сайтында тіркеуден өту қажет. Өтінім беру кезінде жүйеде...

Сауд Арабиясы вакцина салдырған келушілерді ғана қажылыққа қабылдайды

Мұсылман қажылары жаңа коронавирусқа қарсы вакцинациядан кейін ғана Мекке мен Мединедегі қасиетті орындарға үлкен және кіші қажылыққа бара алады. Мұндай шешімді Сауд Арабиясы билігі...

Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 214 мыңнан асты

Қазақстанда өткен тәулікте 658 адамда коронавирус расталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 65 Алматы қаласы - 102 Шымкент қаласы - 17 Ақмола облысы -...

Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады – Қазгидромет

2 наурыз күні солтүстік-батыс циклонымен байланысқан атмосфералық ауа ағыны әсерінен еліміздің басым бөлігінде қар мен жаңбыр жауады, кей жерде тұман, көктайғақ, бұрқасын, желдің күшейюі...

21 миллион VPN қолданушысының жеке дерегі сатылымға шықты

Android операциялық жүйесіне арналған тегін VPN қызметтерінің 21 миллион қолданушысының жеке деректері Желіде сатылымға шықты, - деп хабарлайды Сyber News сайтына сілтеме жасап. Танымал хакерлік форумның...

Францияның экс-президенті үш жылға бас бостандығынан айырылды

Францияның экс-президенті Николя Саркози үш жылға бас бостандығынан айырылды, оның ішінде бір жыл нақты қамауда болады. Сот оны сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп тапты.

Еуроодақ Ресейге қарсы санкцияны мақұлдады

Еуроодаққа мүше 27 елдің елшілері ресейлік оппозиционер Алексей Навальныйға байланысты Ресейге қарсы санкцияны мақұлдады, деп хабарлайды Inbusiness.kz порталы РИА Новости агенттігіне сілтеме жасап. Агенттіктің...

БҒМ 1 наурыздан бастап мектептерде сабақ қалай өтетінін түсіндірді

Білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова 1 наурыздан бастап мектептердегі рұқсат етілген аралас форматта оқыту барысын түсіндірді. Вице-министр Facebook-тегі парақшасында 1 наурыздан бастап Қазақстан Республикасының...

Алматыда коронавируспен күрескен дәрігерлердің құрметіне ескерткіш қойылады

Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев Instagram парақшасында бұл ескерткіш медицина қызметкерлеріне деген алғыстың символына айналатынын атап өтті. «Бүгін Алматының медицина мен жазушылар қауымдастығының өкілдерімен дәрігерлерге арналған...

Пандемия: кәсіпкерлер үшін салықты есептеу жеңілдетілді

Қазақстандық кәсіпкерлер үшін салықты есептеу жеңілдетілді және кейбір төлемдер алынып тасталды. Пандемиядан зардап шеккен секторларда жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін жаңа бөлшек салықтың арнаулы салық режимі...

Түркістан өңірінде 100-ге жуық белсенді «Nur Otan» партиясы қатарына қабылданды

Бүгін Түркістанда 1 наурыз – Партия күніне орай, бірқатар азаматты «Nur Otan» партиясына қабылдау іс-шарасы өтті. Жиында «Nur Otan» партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен...

Алматыда ойын-сауық орталығында ата-аналар төбелесті

Әлеуметтік желіде Алматыдағы сауда орталықтарының бірінде болған төбелестің видеосы тарады. Полиция департаменті оқиғаға қатысты түсініктеме берді. Видео кадрларынан төбелестің балалар ойын алаңында болғанын байқауға болады....

Наурыз айында күн райы қандай болады?

Еліміздің көптеген аймақтарында күнтізбелік көктем белгіленген мерзімде келеді. Бұл туралы «Қазгидромет» орталығы мәлімдеді.  Консультативтік болжамға сәйкес 2021 жылғы наурызда Қазақстан Республикасының басым бөлігінде циклондардың өтуімен және...

Таразда Алғыс айту күніне орай 1000 түп ағаш көшеті отырғызылды

Алғыс айту күніне орай былтыр ғана облыс орталығында бой көтерген «Қазақ халқына мың алғыс» монументінің маңында мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Онда қалалық зиялы қауым өкілдері,...

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған отбасыға баспана берілді

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған Текебаевтар отбасына жаңа баспана берілді. Oқиға биыл 18 ақпанында облыс орталығындағы Әл-Фараби мөлтек ауданында орын алды. Оқиға орнына шұғыл жеткен...

Алматыда КамАЗ көлігі жер астына түсіп кетті

Алматыда КамАЗ жүк көлігі жер астына түсіп кетті. Оқиғаның видеосын куәгерлер таратты, ал дәрігерлер көлік жүргізушісі жарақат алғанын айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. Әлеуметтік желілерде...

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ. Адамға алғыс айтқанымыз – Аллаға шүкір еткеніміз

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын! Аллаға мадақ, пайғамбарға салауаттар болсын! Елімізде шуақты көктемнің алғашқы күні алғыс айту мерекесімен басталады. Баршаңызды бірлік пен мейірімге...

Асқар Мамин «Роскосмос» басшысы Дмитрий Рогозинмен кездесті

Премьер-Министр Асқар Мамин «Роскосмос» ғарыш қызметі жөніндегі мемлекеттік корпорациясының бас директоры Дмитрий Рогозинді қабылдады, – деп хабарлады primeminister. Тараптар ғарыш саласындағы Қазақстан – Ресей ынтымақтастығының...

«Nur Otan» партиясының жанынан 9 жаңа қоғамдық кеңес құрылады

Осылайша, олардың жалпы саны 14-ке жетті, – деп хабарлады партияның баспасөз қызметі. «Nur Otan» партиясының Лидері, Елбасы Н.Назарбаевтың партияның «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!»...

Талдықорған қаласына жаңа әкім тағайындалды

Алматы облысы әкімінің өкімімен Жасыбаев Ержан Бәкірбайұлы Талдықорған қаласының әкімі болып тағайындалды. Бұл туралы Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Ержан Бәкірбайұлы Жасыбаев 1965 жылы...

Белгілі әнші Индира Еділбаева «Nur Otan» партиясын таңдады

«Nur Otan»-ның құрылғанына 22 жыл толуына орай, партияның Алматы қалалық филиалы белсенді және жігерлі алматылықтармен толықты. Партияның жаңа өкілдері қатарында денсаулық сақтау, мәдениет және...

Әуе компанияларының табысы 41% азайды

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі әуе компанияларының жылдық табысы 41% төмендегенін, ал жолаушылар тасымалы қызметі 6 пайызға арзандағанын хабарлады. Биыл қаңтарда еліміздің әуе компанияларының кірісі...

Белгілі журналистің еміне қаржы жиналуда

Бүгін «Қазақстан» телерадиокорпорациясы «Мың алғыс» қайырымдылық телемарафонын өткізеді. Шараның негізгі мақсаты – көмекке мұқтаж жандарға көпшіліктің атсалысуымен қолұшын созу, мейірімділікті, қайырымдылықты насихаттау, қайырымды жандарға алғыс...

Атырау дәрігерлері Алғыс айту күніне орай челлендж бастады

«Мерекелік шараға өңірдегі 35 медициналық ұйымның қызметкерлері қатысты»,-деп хабарлайды Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. «Туған елге мың алғыс!» челленджі өңірде бір апта бұрын...

Дәрігерлердің жалақысы 561 мың теңгеге жетеді – министр

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 2023 жылы дәрігерлердің жалақысы 561 мың теңгеге жететінін айтты. Ведомство басшысы Президенттің биылдан бастап дәрігерлердің жалақысын кезең-кезеңімен көтеру міндетін қойғанын...

Әлем тұрғындарының қанша пайызында коронавирусқа қарсы антидене бар екені анықталды

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас ғылыми қызметкері Сумия Сваминатан Жер бетіндегі тұрғындардың қанша пайызында коронавирусқа қарсы антидене бар екенін айтты, деп хабарлайды РИА Новости.  Ұйым...

Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі Қазақстан имиджі

Ақпарат кеңістігінде мемлекеттің имиджі мен медиаобразын жасау – дамушы елдердің алдында тұрған күрделі міндеттердің бірі. Қазақстан тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде дүние жүзінің алпауыт...

Қазақстанда мерзімді әскери қызметке шақыру басталды

Осы көктемде 13 500-ден астам 18-27 жас аралығындағы мерзімді қызметтегі әскери қызметші ел Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының қатарын толықтырады. Қорғаныс ведомствосы...

ҚазҰУ ректоры француз ғалымдарына бірлескен археологиялық зерттеулер жасауды ұсынды

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Жансейт Түймебаев Қазақстандағы Франция Республикасының Төтенше және Өкілетті елшісі Дидье Канеспен кездесіп, ғылым-білім  және мәдени бағыттар бойынша өзара ынтымақтастықты тереңдету...

Ресейдің ең бай депутаты қамауға алынды

Ресейдің Сахалин облыстық Думасының миллиардер депутаты Дмитрий Пашов қамауға алынды, деп хабарлайды РИА Новости.  Сот оған екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану...

«Борат 2» ең үздік комедия ретінде «Алтын глобус» лауреаты атанды

Лос-Анджелес пен Нью-Йоркте кино және теледидар саласындағы "Алтын глобус" сыйлығының 78-ші марапаттау рәсімі өтті. Коронавирус пандемиясына байланысты марапаттау тарихта алғаш рет виртуалды форматта өтті.  Ең...

Түркістандағы қайғылы оқиғаға қатысты алғашқы мәліметтер жарияланды

Түркістан қаласында орын алған қайғылы жағдайдың себебін анықтау үшін құзырлы органдардан құрылған топ болған жайтты жан-жақты тексеріп жатыр. Орын алған оқиғаның мән-жайын анықтаумен айналысатын...

15 жыл бойы қос азаматтығын жасырып келген павлодарлық жазаланды

Қос азаматтығын жасырып келген Павлодар облысы Железинка ауданының тұрғыны айыппұл арқалады, деп хабарлайды Pavlodarnews.kz. Аудандық соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, Железинка аудандық полиция бөлімінің көші-қон қызметінің...

Бұл – қазақ халқының шексіз дархандығының жарқын үлгісі.

Джамалайл ЭЛИМХАНОВ, «Емир-Ойл» ЖШС басқарма басшысы: Қазақстан Тәуелсіздік алған сәттен бастап Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев әрбір азаматтың өз Отанында қауіпсіз және жарқын өмір сүруі үшін және...

COVID-19: Елорда «сары» аймаққа енді

ҚР Үкіметі жанындағы Қазақстанда коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия 2021 жылдың 1 наурызы күнгі қазақстан амақтарындағы эпидемиялық жағдайды бағалау матрициасын жариялады. Бұл туралы...

Бүгін «Nur Otan» партиясының құрылғанына 22 жыл толды

Бүгін «Nur Otan» партиясының құрылғанына 22 жыл толды. Партияның құрылуы мен қалыптасу тарихы Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. 1998 жылғы 21 қазанда Қазақстан...

ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің жаңа орынбасары тағайындалды

ҚР Үкіметінің қаулысымен Ержан Ерікұлы Біржанов ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы ҚР Премьер-Министрінің баспасөз қызметі хабарлады. Ержан Біржанов 1979 жылы Солтүстік...

Алматы түрмесінен қашқан сотталушы Ақтөбеде ұсталды

Алматыдағы бас бостандығынан айыру орындарының бірінен қашып шыққан адам Ақтөбеде қолға түсті, деп хабарлайды ҚР Ішкі істер министрлігі Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі. «Алматы...

«Nur Otan» қатары жаңа мүшелермен толықты

Партияның 22 жылдық мерейтойы қарсаңында «Nur Otan» облыстық филиалында салтанатты түрде партия билеттері табыс етілді. Партияның аймақтық филиалының төрағасы, облыс әкімі Әбілқайыр Сқақов партия...

«Тұмар-2021» ұлттық телевизиялық байқауына өтінімдер қабылдау басталды

Бүгіннен бастап tvtumar.kz сайтында «Тұмар-2021» ұлттық сыйлығын алуға өтінімдер қабылдау басталды. Сыйлыққа 2020 жылы қазақстандық телеарналардың эфиріне шыққан телевизиялық жобалар қатыса алады. Өтінімдерді республикалық және...

Америкалық телеарна Трамптың саяси жоспарларын ашты

АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп елде жаңа партия құру мүмкіндігін қарастырмайтынын жариялайды. Оның саяси жоспарларын американдық Fox News телеарнасы ашты. "Біз жаңа партиялар құрмаймыз және...

Президент: Біртұтас және еңбекқор ұлт болсақ, көздеген мақсаттарымызға жетеміз

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады. «Құрметті отандастар! Сіздерді Алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын! Елбасы 2015 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясында жариялаған осы...

Ақтауда жәндіктерді уламақ болған әйел көршісі мен оның 10 айлық сәбиін өлтірді

Пәтердегі жәндіктерді уламақ болған Ақтау тұрғыны көршісі мен оның 10 айлық сәбиін өлтіріп қойды. Бұл туралы Қоғамдық коммуникациялар орталығына сілтеме жасап Lada.kz хабарлады.  Зарарсыздандыру құралынан...

Елбасы қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады, деп хабарлайды Elbasy.kz. Қымбатты отандастар! Алғыс айту күні Қазақстан халқының бірлігін паш етеді,...

2020 жылдың ең танымал құпиясөздері анықталды

2020 жылы қандай құпиясөздер жиі қолданылды? Бұл сауалға DLBI деректер ағынын барлау қызметін жасаған зерттеуге сілтеме жасай отырып "Известия" басылымы жауап берді.  Рейтинг көшбасшысы тағы...

Жел, көктайғақ: Еліміздің 9 өңірінде ескерту жарияланды

1 наурызда елорда мен 8 өңірде ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды "Қазгидромет". 1 наурызда Нұр-Сұлтан қаласында жел, көктайғақ болады. Оңтүстік - батыстан соққан...

1 наурыз: Атаулы күндер мен оқиғалар

Бүгін – елімізде Алғыс айту күні. Бұл мереке  ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 14 қаңтардағы Жарлығымен бекітілген. 1995 жылдың 1 наурызында елімізде...

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Бүгін – Жамбыл Жабаев дүниеге келген күн

Бұдан 175 жыл бұрын 99 жасына дейін жүрегінен жыр төгілген ақын,  дүлдүл жырау, жүйрік жыршы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жамбыл ЖАБАЕВ (1846-1945)  дүниеге келді. Ол...

NASA Марстың алғашқы панорамасын жариялады

АҚШ-тың Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы (NASA) Ровер Perseverance түсірген Марстың алғашқы панорамалық суреттерін жариялады. NASA алдағы апталарда көптеген қызықты суреттері жариялайтынын мәлімдеді.  

Қожа Ахмет Ясауидің мөрі мен шежіресі табылды

«ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған «Ясауи ізімен» ғылыми-экспедициясы аясында Өзбекстан Республикасының Наманган қаласынан Қожа Ахмет Ясауи шежіресінің бір...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

«Наконец-то» Бекшин алматылықтарға үндеу жасады

Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин наурыздағы мерекелер алдында қала тұрғындарына үндеу жасады, - деп хабарлайды өңірлік СЭБД баспасөз қызметі. Бекшин үндеуінде алматылықтардан...

Армениядан жеткізілген көліктердің тіркеу мерзімі ұзартыла ма?

Қазақстанға Армениядан жеткізілген көліктерді тіркеу мерзімі 1 наурызға дейін ұзарды, - деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. ІІМ мәліметінше, Қазақстанда 2020 жылдың 1 ақпанына...

Ақпарат министрі кәсіби журналистиканы дамыту туралы жоспарын айтты

Еліміздің жоғары оқу орындарындағы журналистика факультеттерінің оқу бағдарламалары зерделенеді. Бұл туралы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева inbusiness.kz сайтына берген сұхбатында айтты. Министрдің айтуынша, қоғамдық...

Қытай келісімдерді елемей, қазақ пойыздары қараусыз қалып жатыр

"Жүк жөнелтушілердің бастамасымен Қытайға тауарларды қабылдауға уақытша тыйым салу енгізілді", – деп хабарлайды «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы (ҰК)»АҚ баспасөз қызметі. «ҚХР-мен шекарадағы бекеттерде жағдай...

Ресейде тіркелген көліктер Қазақстанда жүре алмай ма?

  Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қазақстанның Бас прокуратурасы атынан жалған бұйрық таратылған деп хабарлайды  тengrinews.kz сайты. Аталған «құжатта» Ресейде тіркелген автокөлік иелеріне Қазақстан аумағында жалпы сенімхатсыз...

ЕСКІ ЖАРАНЫҢ АУЗЫН ТЫРНАУ ЕСТІНІҢ ІСІ МЕ…

Адам баласы туғанда бір-бірінен артық-кемі жоқ қызыл шақа болса да, өсе келе олардың бәрі өз бетінше өзгеріп, даралана бастайды. Өйткені уақыт ағымындағы түрлі әсерлер...

Елімізге Түрікменстаннан 153 қандасымыз көшіп келді

Бүгін Түрікменстан Республикасынан 153 қандасымыз тарихи Отанына көшіп келді, деп хабарлайды mangystaumedia.kz. 2020 жылы әлемде орын алған пандемияға байланысты елімізде көшіп–қонушылар ағыны кейінге қалдырылған болатын....

Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип...

Мәди Манатбек жаңа қызметке тағайындалды

Шымкент қаласы әкімінің өкімімен Ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының басшысы міндетін атқарушы болып Мәди Манатбекұлы тағайындалды. Мәди Манатбекұлы 1978 жылы 25 мамырда дүниеге...

Бас прокуратура үндеу жариялады

Әлеуметтік желіде жекелеген тұлғалар елдің әртүрлі аймақтарында заңсыз митингіге   шақырып жатыр. Осыған байланысты ҚР Бас прокурорының орысбасары Б.Б. Дембаев үндеу жариялады. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының...

Вице-министрдің не үшін қамалғаны белгілі болды

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Сәкен Мұсайбековтің ұсталуына қатысты түсінік берді. «Мәдениет және спорт вице-министріне қатысты сотқа дейінгі тергеу...

Елбасы Түркия президентін құттықтады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Elbasy.kz.  Әңгіме барысында Елбасы Режеп Тайип Ердоғанды туған күнімен құттықтап, зор...

Полиция қызметкерлері жүкті әйелді автокөлікте босандырып алды

Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері келіншекті автокөлікте босандырып алды. БҚО полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің мәлім еткеніндей, оқиға 26 ақпанға қараған түні Самара-Шымкент автожолы...

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы басталды

Бүгін жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойын республика көлемінде ресми түрде мерекелеу басталды. ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев елордадағы Жамбыл ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, Қ.Қуанышбаев атындағы...

COVID-19: Әлемде екпе салдырғандар саны індет жұқтырғандардан екі есе көп

Әлемде коронавирусқа қарсы екпе алған адамдардың саны пандемия басталғалы індет жұқтырғандардың жалпы санынан екі есе көп, деп хабарлайды ТАСС.  Қазіргі уақытта шамамен 227 миллион адам...