RBK بانكىنىڭ تاعدىرى شەشىلدى

RBK بانكىنە بايلانىستى داۋ شەشىلدى. ەلىمىزدە تاعى ءبىر بانكتىڭ تاعدىرى شەشىلدى. 

قازاقستان ۇكىمەتى ۇلتتىق بانكپەن جانە «قازاقمىس كورپوراتسياسى» جشس-مەن بىرلەسىپ «Bank RBK» بانكى» اق-تى قالىپقا كەلتىرۋ شارالارىنىڭ كەشەنىن ازىرلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۋرناليستەر سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە قر ۇلتتىق بانكىنىڭ توراعاسى دانيار اقىشەۆ ايتىپ بەردى.

قازىرگى ۋاقىتتا «Bank RBK» وتىمدىلىكتىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋمەن بايلانىستى قيىندىقتاردى باستان كەشىرىپ وتىرعانى بەلگىلى. سوعان بايلانىستى بانكتىڭ كليەنتتىك تولەمدەردى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋى شەكتەۋلى. بۇرىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك قر ۇكىمەتىمەن جانە الەۋەتتى ينۆەستورلارمەن بىرلەسىپ كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى، سونىڭ ناتيجەسىندە بانكتى ساۋىقتىرۋ شارالارىنىڭ كەشەنى ازىرلەندى. دانيار اقىشەۆ قالىپقا كەلتىرۋ مودەلى بانكتى ينۆەستورلاردىڭ 160 ملرد تەڭگە سوماسىنداعى قاراجاتى ەسەبىنەن كاپيتالداندىرۋدى جانە بانكتىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ينۆەستورلاردىڭ ونىڭ بيزنەس-مودەلىن ودان ءارى جەتىلدىرۋىن بولجايتىنىن ايتىپ بەردى.

سونىمەن قاتار، شارالار كەشەنى اكتسيونەرلەر مەن باسقا بايلانىستى تۇلعالارعا بەرىلگەن شامامەن 600 ملرد. تەڭگە سوماسىنداعى پروبلەمالىق پورتفەلدى جەكە ارنايى قارجى كومپانياسىنا بەرۋدى كوزدەيدى.    ۇلتتىق بانك باسشىسى ارنايى قارجى كومپانياسىنا بەرىلگەن مىندەتتەمەلەرگە بەرىلگەن پورتفەلدەن تۇسەتىن تۇسىمدەر ەسەبىنەن قىزمەت كورسەتىلەتىنىن ناقتىلادى. «جاقىن ۋاقىتتا ۇلتتىق بانك باسقارماسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى بانك سەكتورىنىڭ قارجىلىق ورنىقتىلىعىن ارتتىرۋ جونىندەگى باعدارلاماعا قاتىسۋ شەڭبەرىندە بانكتىڭ شامامەن 240 ملرد. تەڭگە سوماسىنداعى ءوتىنىمىن قارايدى»، –  دەدى د. اقىشەۆ.

ول جوعارىدا كورسەتىلگەن قالىپقا كەلتىرۋ شارالارى ۇلتتىق بانك قازىرگى ۋاقىتتا ىسكە اسىرىپ جاتقان، ۇلتتىق بانك باسقارماسىنىڭ 2017 جىلعى 30 ماۋسىمداعى № 129 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى بانك سەكتورىنىڭ قارجىلىق ورنىقتىلىعىن ارتتىرۋ جونىندەگى باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. جوعارىدا كورسەتىلگەن ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە بانكتەگى احۋال تۇراقتانادى دەپ كۇتىلەدى.

«وتىمدىلىكتىڭ تۇسۋىنە قاراي جاقىن ارادا بانك الەۋمەتتىك تۇرعىدان ماڭىزدى تولەمدەر بويىنشا، سونداي-اق ۇساق جانە ورتا سالىمشىلاردىڭ دەپوزيتتەرى بويىنشا مىندەتتەمەلەردى ورىنداي باستايدى»، – دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق بانك باسشىسى.

قازىرگى كەزدە بانكتە جەكە تۇلعالار جالپى العاندا 28 139 شوت اشىپ، 188 ملرد. تەڭگەگە سالىم سالعان. سوعان بايلانىستى مەملەكەت ۇلتتىق بانك، ۇكىمەت جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور قاراجاتىنىڭ ەسەبىنەن ربك-عا قولداۋ كورسەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ۇلتتىق بانك ربك-نىڭ اعىمداعى زيانعا اكەپ سوققان كرەديت ساياساتىن ىسكە اسىرۋى بولىگىندە بانكتىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە تالداۋ جۇرگىزەدى، سودان سوڭ ءتيىستى ماتەريالدار ودان ءارى شارالار قابىلداۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جىبەرىلەتىن بولادى.

 

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button