ислам қаржыландыруы

Ислам қаржыландыруы елімізде неге кең тарамай отыр? Ислам қаржыландыруы елімізде неге кең тарамай отыр?

Сауалнамаға қатысқан же­ке тұлғалардың 85 пайызы ешқашан да ис­лам қаржыландыруы  өнімдерін пай­да­ла­нып көрмепті. Ислам қаржы құралдарына ке­дергі келтіретін себеп ретінде оның  қол же­тімсіз екенін, арнайы ақпарат пен ұсы­ным­ның аздығын, ислам қаржыландыруы бойынша  жаңылысу мен сенім мәселелері де көрсетілген.