Торғайда туған бір ақын

  1. «Барымша адал болдым мен өлеңге».

Мұны өнердегі концепция деп қабылдау ке­рек. Әбжан Әбілтайдың «Дүниежалған»  («Фо­лиант», 2011) және «Жүрегімнің сүзгісі» («То­ғанай Т», 2020) атты қос кітабын мұ­қият оқып шықтым.

Ақындық құбылыс жүрек сөзін айтуға әсі­ре құштарлықтан туады. Поэзияда ақын өзі­не баға беруге құмар. «Демеймін айт­қа­ным­­ның бәрі маржан, /Демеймін айтқа­ным­ның бәрі де арзан», «Бәрі өлең: жа­ным­ның күй, кәсібі өлең, / Сөзімнің аяғы да, басы да өлең. /Жазамын жүрегімнің әмі­рі­мен, / Көзімнің көрсетпейтін жасыменен», «Мен Әбжан, / керемет те, кеще де емес», «Мен емеспін сұм ақын не сұр ақын», «Жі­гіт­тің сырттанымын сертке берік, / Елірген ерген жоқпын ешбір топқа, /Көрінген көр­ген жоқпын көттен еріп» (Абай бір емес, бір­қатар өлеңге арқалатып жіберген ха­лық­тық сөзде ұяттық жоқ), «Жібермейді қо­қыс­ты, Жүрегімнің сүзгісі», «Жайымды жаны жұ­таң білмес адам…».

Құнарлану, асылды аңсау  –  ұлтты сақ­тау­шы күш. Тектілік формуласын Әбжан ақын жадқа оралтады:  «Адам деген айны­ман киелі аттан», «Кісілік келсін ақыл, па­ра­сатпен, /Кішілік келсін бізге ақ сүт­пе­нен!». Сондай-ақ «Тексізге тексізсің деп тіл қат­қам жоқ, / Әуелден ар-ұяты кеткен өліп» деп үкім шығаруы ащы шындықтан алшақ кетпес әулиелік ойдан туса керек. Тексіздік қазіргі заманда өзін қор тұтпайды, қайда, қайта өзін соншалық зор тұтады.

Оның «Бір сәтке түңілемін, үгілемін!» ат­ты Жұмабек Кенжалиннің рухына ар­налған жоқтау жыры тектіліктің қасиетін таныту болып cаналады.

Сен емес – күйбеңдеген көптің бірі,

Жаныңның жақсылыққа төктің нұрын.

Семсердің сертке ұстаған

Жәй қарасаң,

Жүзінен көрінбейді өткірлігі.

Еліңнің сен де сондай бір ұлы едің,

Таза едің, тәуір едің, тұнық едің.

Әбжан Әбілтайдың өлеңдерінде өзінің есі­мін жиі келтіру дәстүрі бар. Мұның ғы­лыми атауы сфрагида, грекше «мөр» деген сөз. Ақын өз есімін өлеңінде таңбалап қою Қа­сым Аманжоловта бар.

Ежелгі ақындармен диалог құруға икем ақын:  «Мен жершілмін қарамай-ақ әліме / Қа­лай берем көзім қиып мен сені /Бір сұлу­дың көз арбаған меңіне?!».

Мен туған жер қиыры жоқ қу дала,

Қу далада мына мені туды ана.

Қимаймын мен оны кербез Көкшеге,

Не болмаса мұхит басқан Кубаға!

Ақынның туған жері Торғай даласы, тек­ті адамдар көп шыққан киелі топырақ, «Тор­ғай» деген топонимнің түп тамыры «тур» деген сөзден шығуы мүмкін деген бол­жам бар. Құстың аты деп қалу жаңсақтық, себебі Евразия ойпатында ежелгі аңшылар ау­лаған  мүйізі ұзын бұқалар мекендеген. Қазір турдың суреті тек жартаста қалды, пет­роглиф. Торғай ру аты, қазақ қыз балаға да қояды.

Әбжан Әбілтайдың жырларында Ілияс Жансүгіровпен үндес келетін өлең күй өне­ріне арналған «Шертер туралы толғау», тегі, Ілияс­тың қазақ әдебиетінде күй, өнер ту­ралы көркем әдебиетке жол ашқаны әсерін ти­гізіп тұрғандай көрінді.

Әбжан ақынның пірі Мұқағали, оның ақындық қуатының ерекшелігін дәл су­реттейді.(«Жыр буса найзағайдай жарқ-жұрқ етіп, / Артынша ақ нөсерге айна­ла­тын!»). Бір ақынды бір ақын пір тұтып ағы­нан жарылуы думаны әсте тарқамайтын әде­биеттің тылсы тәрізді: «Жырыңа та­бынушы ем қыбыр етпей, / Өзіңе табыну­шы ем құдіреттей. / Жаутаңдап Алатауға әлі тұрмын, / Жанардың жасаураған дымы кеп­­пей…». Бұлай деп екінің бірі айта ал­май­ды, дарынды мойындаудың ақ-адал түрі си­ректеу кездеседі. Ғадетте сұмдық мойын­дау­дың көшірме-плагиаттық түрі ба­сым түседі, оның сырын көп жұрт сезіп-біле білмейтін астыртын кеселі бар. «Ұрысы күш­ті болса иесі өледі» демекші, қарыз­дан­ғыш графоманның ең өлермендері, барып тұр­ған оспадар күншілдері, ұяттан безген имансызы өзі ақ бастаудан сіміргендей кө­сіп алып отырған нағыз авторды өлердей жек көреді, қарғап-сілейді, іштей өлім ті­лейді.

Әдебиетте өтірікке, сүйемелге тәуел­ді­лік­ті Әбжан ақын Бродскийден аударған аса күрделі «Ялтаға арналады» атты жыр ар­қылы түстеп бере алар еді: «Бұл деген – тантуды мадақтау ғой! / Мағынасыздықтың салтанат құруы! / Сандырақ!». Өлең  басқа бір ситуацияға байланса да қазіргі кәсіби сынды өлтіріп тынған, дәлірегі, кәсіби сын жан сақтау үшін бұғып қалуға мәжбүр бол­ған, сын жоқ, көлгірлікпен бағалауда бір түйір шын жоқ лағып бетімен кеткен әдеби про­цесс формуласы сияқты жанды тітір­кендіріп жіберді.

Әбжан ақын жыр әлемінде өзі қастер тұт­қан ақындарды ілтипатпен атайды, олар Мұқағалидан бөлек Кеңшілік, Иранғайып, Жа­­­расқан сияқты иткөйлекті сәл бұры­нырақ тоздырған замандас ағалары. Бір-біріне ұқсамайтын мықты ақындар екені даусыз.

Әбжан ақын өлеңнің магиялық қасие­тін құр жібермейді, баталы сөзді ақын өзі таң­­дауы оң: «Құдай, қуат бер, /Жаныма шуақ бер. / Жүрекке сенім бер, / Жолыма мұ­рат бер».

  1. Асау жанр.

Аударма жанрында поэзия түгілі проза шу асаудай ноқтаға көнбей қинайды. Аудар­ма­­ға екінің бірі икемді емес, тәржімашы сөз­­бе-сөз, жолма-жол тәржімадан бөлек ав­­­­тордың рухани болмысын, қисынын, дү­ние­танымын аумай-төкпей, бал жинаған гүлдерге қонған арадай нәрін алып, құтын қа­шырмай беруі қажет. Өркениеттің алтын кіл­тін еншілегендер ең әуелі аудармашылар. Әйт­песе әлем әдебиеті тумайды. Адамзат нә­сілдері бірін-бірі алмасу, жұғысу арқылы та­ниды, руханият сол арқылы байи түседі.

Неміс тілінен ана тілге аудармашы Рауза Мұ­сабаева Лессинг, Гете, Шиллер және Гей­ненің жырларын түпнұсқада жатқа оқиды. Рау­за классиктерден мүдірместен үш тілде оқи алады. Бұл көп әдебиетшіге сирек бітер асыл қасиет. Раузаның: «Советтік кезеңде не­містің ұлы ақындарын қазақтың классик ақын­дары орыс тілі арқылы аударды. Мағ­жаннан бастап (Гейне мен Гетеден аударған. Мағ­жан Гетенің «Орман патшасы» баллада­сын Жуковский арқылы аса бейнелі аударған). Қалижан Бекқожин, Хамит Ерға­лиев, Сырбай Мәуленов, Аманжол Шам­ке­нов сияқты дарын иелері басқа тілдегі ұғым­ды қазақтың құлағына түрпідей қы­лып емес, жағымды, жатық берген. Түпнұс­қа­дан түк ауытқымай көркем ойды мөл­діре­те әдемі жеткізе білген. Немістің ұлы ақы­ны И. В. Гетенің «Фауст» трагедиясын қа­зақша сөйлеткен марқұм Медеубай Құр­мановтың орны бөлек. Шолпан Бәйнеш Гете­нің «Жас Вертердің қасіреттері» атты хат­пен жазылған романын ана тілімізде ға­жап сөйлетті. Әділбек Әлжанов ұста­зы­мыз Абайдың «Ескендір» поэмасын неміс­ше­ге өлеңмен өрнектеп,  айды аспанға шы­ғарды. Бұлар тікелей аударма» дегені бар. Абай, аударма саласының ұлы реформаторы сал­ған киелі сүрлеу Құсжолы тәрізді жар­қы­рап, керім сиқырымен тарта бастады.

Аударма – өркениеттер елшісі тәрізді ұлт­тық әдебиет кеніштен алып, руха­ният­тың ортақ қорына қосып беруші таңдаулы әрі асау жанр. Оның жүгі ауыр –әдебиетке сүйіс­пеншілік, шынайы талант, білімділік инемен құдық қазғаннан бетер еңбекқор­лық қажет. Аударма әдебиеттің ұлы қасиеті сонда, бейтаныс суреткердің туындысын оқу өз алдына, компас тәрізді бағыт беріп одан әрмен біле беруге бастайды. Табиғи хош иісі аңқыған жабайы қарақаттың қа­лың жеріне еніп бара жатқандай сырлы дү­­­­ниеден бас алмай қаласың.

Иосиф Бродский XX ғасырдың ең күр­делі ақындарының бірі, көкжиегі кең, себебі оның тектік жады интеллектуалды ғарыш сияқты, онда дәстүршілдік және экспери­мент тоғыса береді. Бродскийдің поэти­ка­лық стилі ежелгі антик авторлардың хор ар­қылы оқиғаны ұзақ-сонар сипаттап ай­тып беретін қалыбына ұқсап кетеді. Әбжан Әбілтай қазақша сөйлеткенде Бродскийдің стильдік ерекшелігін, ақынның өзіне тән стихиясын айна-қатесіз бере алған, бір сөз­бен айтқанда оның суреткерлік келбетін сақтайды.

Джон Донн (1572-1631) –  Шекспирден 8 жыл кейін туған ортағасырлық ағылшын ақыны. Иосиф Бродский өзіне ерекше әсер еткен  ақынмен үн жарыстырып, 23 жасын­да «Джон Доннды ойлап жабығу» атты өлең жазған. Апулейдің Психея-жан туралы әп­са­на­сы мұнда аса мұңлы астармен берілген. Өлімнен соңғы құбылыстың сырын шеше алмай (ол расында шешуі мүмкін емес жұм­бақ!) қара түнектен торығу, үмітсіздік сал­танат құрған «Құзғын» атты өлеңнің са­ры­ны Эдгар Поның жыр әлемін даралайды. Бродский байланып қалған Джон Донн суреткерлігінің ұшқыны Эдгар Поға тимеді ме екен? Бродский өзі пір тұтқан ақы­ны­ның ұйқысын суреттеу арқылы жер бетін­дегі өмірдің тұтас картинасын беруге тал­пын­ған. Бесік жыры тәрізді жұмсақ бастал­ған жырдың түпнұсқалық ырғақ, қуатын Әбжан Әділтай дәл сақтауды мұрат тұтқан. Қазақ ақыны Бродскийдің стильдік қолтаң­ба­с­ын айнымай бере алудан бөлек, кей сөзді сол қалпы алуы да тегін емес сияқты. Мы­салы: «Геенна ұйқыда. Ұйқыда жан раха­ты жұмақ та», аудармашы «тозақ», «тамұқ» деген балама сөзді білмей отырған жоқ, неге сол күйі алды? Ойлантады. Бұл толғау­лы сарында жалғыздық, адам жанының жал­ғыздығының құпиясы бар. Қазақ «Ұйқы мен өлі тең» дейді, адам жаны жер бауырлап ба­рып көкке ұшуға талпынғандай тылсым су­рет тұнып тұр. Қазақ тілінде осының бә­рін өз деңгейінде бере білу үшін үлкен қабілет, жанкештілік қажет. Себебі толғау­дың басынан антикалық баяндау, Гомерге тән эпикалық құлаш, одан ортағасырлық Қай­та Өрлеу дәуірінің алыптарынан жұқ­қан монолиттік суреттеулер, діни астар, фи­лософиялық тінінде гностицизм эле­мент­тері («Бәле біткен ұйқыда. Ізгілік те көз ілген. / Құшақтасып алыпты зұлымдықтың өзі­мен»); Библиялық уағыз («Шаң – өйткені жал­ғанның / еті менен сүйегі», «Натюрморт» ат­ты өлеңде); экцистенциализм («Бәрі ұй­қыда. Бірақ та екі-үш өлең ыржиып, / Бар ке­кесін, мысқылын езуіне тұр жиып. / Дү­нияуи махаббат – парыз ғой деп опынып, / Рухани махаббат – қиялы деп сопының») бәрі де жерасты суларындай түп негізде жал­ғаса келе бір арнада қабысып кеткен. 23 жас­тағы Бродский иррациональды жал­ғыздығына өстіп көнеді, яһудилік гене­тикалық код арқылы дабыл қаққан өз ру­хы­мен сырласуының нышанын айғақ­тайды.

Иосиф Бродскийдің Әбжан Әбілтай ау­дармасындағы нұсқасы эпикалық жыр, оны тұпнұсқада орыс тілінде оқу үшін әжептәуір тө­зім керек, бірақ тереңдеген сайын ну жы­ныс құпиясымен тарта түседі, ал қазақша тәр­жімасы сәтті шыққандықтан болар, ұзақ-сонарлық жалықтырмайды.

Эдгар Поның есімі текке орала кеткен жоқ. Бродскийдің «Бабочка» атты өлеңі Эдгар Поның «Сфинкс» атты әңгімесін еске тү­сіреді. Бродскийдің «Көбелек» атты кере­мет өлеңін Маралтайға аударып көрші деп айтқаным бар. Мықты аударма әдебиет ат­ты түпсіз әлемнің қатпар-қатпарда тығы­лып жататын кенішін көруге жетелейтіні ға­жап. «Сырымен арбайтын, / болжап бол­майтын / Мәңгілік күйінде / қалады Дүние» (Бродский. «Дәруіштер»).

Әбжан Әбілтай таңдап аударған Бродс­кий­дің «Роман Капланның 55 жылдығының ер­теңіне» атты юморы күшті арнау өлең не­сі­мен құнды? 1. Автордың өз бейнесі бар: («Ке­шір мені, Роман, / Мен жазғанды ұр бет­ке. / Сері кеше сылқиып, / Қалып қойды дүр­мектен»). 2.Еврей халқының санасынан кө­­­семдері – патриархтар мен пайғам­бар­лары ешқашан өшпейді, елдік рухы сон­дықтан шарболаттай мықты: («Өзім және иу­деймін», «Моисейдей жапанда шаршап, / Қажып, қарманып…» /. 3. Біздің қазақ ұлт бо­лып ұйысуды, бір-бірін қолдауды үйре­не­тін уақыт жетті. Әдебиет нағыз тәрбие құ­ра­лы емес пе?!

Расул Ғамзатовтан таңдап алған жыр­лары ғибратты, қазақ дүниетанымына (Құ­дайдың қарғысы, әке қарғысы, қорлық, шы­бын жан) өте жақын, рухы бір жырлар болуы­мен ерекшеленеді. Аударма жанрында ақын ақынға еркін екені айып емес. Евту­шен­кодан «Жастық маған қансонардай кө­рініп, / Томағасын сыпырдым мен құсым­ның. / Қанша сүйген болсам, қылша өмірім / Соншалықты ұзарарын түсіндім» («Беделі бел жамырай ма, шулай ма…») деп қазақы ма­қаммен берген. Осы өлеңде даналар амал­сыз көнуге тура келер ақиқат айқын: «Мен бақытты болдым қазір мәңгіге, / Сол ба­қытты іздемеймін өйткені». Бұл сарын ары қарай жалғасын табады: «Жалғандыққа қас болу – / Қайырымдылық ол-дағы» («Ыза»). Пушкин жаңғыртқан Құдай бұйырт­қан шығармашылық үкімге («Ес­керт­кіш») жаны дән риза ақынның түйсігі алдамайды: «Мені сүйесіздер әлі. Бірақ бір­ден емес. / Мені сүйесіздер – ешкім білмек емес. / Мені сүйесіздер кенеттен дір етіп, / Құс кіріп кеткендей сенекке дүр етіп/ ..Мені сүйе­сіздер өлгеннің өзінде де».

«Балалы үйдің ұрлығы жатпас» дейді қа­зақ. Ақындар бала сияқты періште пейіл адал жаратылысқа айналар тылсым күйді бастан жиі кешеді. Пушкинді патша ағзам­ның жандармдары қия бастырмай аңдып, шет­елге жібермегенін Евтушенко жырға қос­ты. Пушкин ертегі арқылы балықшы шал­­­дың кейпінде алтын балықты көк теңіз­­ге қоя беруінің құпия сыры сонда жа­тыр – жер бетіндегі өмірде еркіндіктен ар­тық қандай ғажап бақыт бар?!

Сергей Есениннен бір өлең аударған Әбжан Әбілтайдың аудармаларының тілі өте жатық, иненің жасуындай мүдіру, кібір­тік жоқ, өзге тілдің лебі білінбейді, әр ақын­ның өзіне тән стилін жоғалтпаған. Евту­шен­­коның «Қызық жағдай» атты өлеңі Бродс­­­кийдің Роман досының мерейтойына бара алмай қалып ақталып жазған өлеңімен үндестігі назар аудартпай қалмады. Бұл да әде­биеттің бітпес дауы, әлгі философияда тауық алғаш жаралған ба, жұмыртқа алғаш жа­ралған ба деп бас қатырғаннан аумай қа­лады.

Советтік дәуірдің тетелес серкелері Ро­берт Рождественский, Евгений Евтушен­ко, Анд­рей Вознесенскийді бұрын оқымап едім. Әбжан Әбілтайдың шығармашылығы ар­қылы таныстым. Вознесенский 1977 жы­лы жазған Анна Ахматованың рухына тағ­зым еткен өлеңі «Кітап машақаты» деп ата­­­лады. Ахматованы көр заманы қорлап бақ­ты. Ал не болды ақыры? Құдайға мың шү­кір, шын талантты түбі Жаратушы өл­тір­мейді екен! «…Инженер отыр қайғырып: / Ах­матованы алып оқуға / Жетпейді оның ай­лығы. / Бекзаттар қайтты мен күткен, / қа­лып ек онсыз жұтап тым. / Шетінен бек­зат ел біткен / кезегінде тұр кітаптың. / Өр­­­кенде, елім, басың жас, / біз үшін осы ас­қан бақ – / Ахматова сатылмас, / Сатыл­май­ды Пастернак». Аудармашы жаны қалап ірік­теп аударған өлеңдер аса биік мұратты, бата сипатты болып келуі сүйінішті. Балдан та­мады, бақтан жұғады. Әдебиет күндей жа­рық құбылыс – бір ұлтқа кіндігінен бай­ла­нып қалмайды, халықтар байлығы.

Тәжік ақыны Камол Насруллодан ау­дар­­ған өлеңдер құнарлы. Тәжік жерінің геог­­ра­ф­иялық бедерлері («Алып құздан жара­тыл­ған / Таумын мен. / Пейлім жо­март, / ал­дым кең. / Тас лақтырсаң – / көш­­­кінмін, / Қар астында қалдым де. / Мен – Таумын, / Мүгім менің / жұмсақ тіпті ұлпа­дан. / Тіл ти­­­гізсең, жаңғырық боп / буырқанам, бұр­қа­нам») өнері («Бабадан қалған мұрасың сен, би. / Қанымда өрттей тұрасың сөнбей») әрі дүниетанымы («Жа­лаңаштық күнге ғана жа­расар –»), көне бастау ұлы шайырлардан үзіл­меген ұлттың сүйіспеншілік рухы («Сый­ғыз мені, сыйғызшы шарасына көзің­нің, / Майдай еріп кетсінші кеудеңдегі се­зім-мұң. / Жанарымды жалынған сый­ғыз­ба­са жа­на­рың, / Бұл өмірдің мен үшін қы­зы­ғы жоқ, қарағым») қат-қабат берілген.

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА,

жазушы

Редакция таңдауы

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры 14-15 мамыр күндері  «Бопай ханым» тарихи трагедиясының премьерасын қойды. Туынды авторы –...

Неслихан ӨЗТҮРІК: Мұстафа Өзтүріктің қызы болу – зор жауапкершілік

Мұстафа Өзтүрік есімін білмейтін қазақ жоқ. Таэквондодан қара белбеу иегері. Халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы. Өз ұлтын шексіз сүйген оғлан атажұртқа келіп, Қазақстандағы таэквондо (WTF) федерациясының...

Бельгердің бағасы

Үмітіңді үкілеген тұңғыш кітабыңның қуанышы жүрегіңді қалай жылытса, ол туралы баспасөз бетінде білдірген алғашқы пікір одан бетер жаныңа ыстық. Қара ормандай қаптаған оқырман түгіл,...

Тағзым мен тағылым ордасы

Еліміздегі техникалық жабдықтамасы озық музей­лер­дің бірі – Әскери-тарихи музейі. Ондағы экс­по­зициялар келген туристерді таң-тамаша қалдырады. Өйткені мұнда түрлі дәуірлердің тарихынан сыр шертетін әс­кери жәдігерлер...
186861320 978957252643477 8102261037098391248 n 1

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры...
dron

Қазақ дроны сынақтан өтті

Бүгінде әлемдегі әскери күштердің басты қаруының бірі - ұшқышсыз ұшатын құралдар болып...
00001 0

Елбасы Түркістан туралы: Біз тіпті армандамаған ауқымды істі жүзеге асырдық!

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Түркістан қаласын өркендетудегі Елбасының...

Жаңалықтар

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры 14-15 мамыр күндері  «Бопай ханым» тарихи трагедиясының премьерасын қойды. Туынды авторы –...

Түріктерді мақтаған Қыдырәлі мен Қарақат елдің сынына қалды

Қыдырәлі мен Қарақат түріктерді мақтап, желі қолданушыларының сынына қалды, - деп хабарлайды oinet.kz. - Жақтырмай қараған бірде-бір түрік көрмедік. Ашуланып, қабағын түйіп, менсінбей қараған түрік...

Алматыда белгісіз біреулер Қонаевтың портреті салынған муралды бүлдіріп кеткен

Алматыда белгісіз біреулер Дінмұхамед Қонаевтың портреті салынған муралды бүлдіріп кеткен, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. Қазақ КСР Компартиясы ОК бірінші хатшысының суреті төрт жыл бұрын №3...

ІІМ мектепке апаруға болмайтын заттардың тізімін жасады

Ішкі істер министрлігі Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп білім беру ұйымдарына апаруға болмайтын заттардың тізімін жасады, деп хабарлайды Tengrinews.kz. "Жыл басында Министрлік Білім және ғылым...

Үндістандағы індет Ресейге жетті

Ресейде "Қара зең" инфекциясы, мукормикоз тіркелді, деп хабарлайды zakon.kz Известия басылымына сілтеме жасай отырып. Басылымның ақпаратына сәйкес, бұл инфекция мұрынға, көзге және тыныс алу жүйесіне...

Маусым айынан бастап 6 мың шақырымға жуық автожол ақылы болады

Маусым айынан бастап елімізде жалпы ұзындығы 5,8 мың шақырым автожолдардың 18 ақылы учаскесі енгізіледі, деп хабарлады "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ баспасөз қызметі. Соның ішінде мына жолдар ақылы...

Еліміздің үш аймағында аптап ыстық болады

Елімізде солтүстік-батыс антициклонының ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қазгидрометке сілтеме жасап. Тек солтүстік, орталық және оңтүстік-шығыс аймақтарда атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуімен кей...

Сәуірде қазақстандықтар 94 килограмнан астам алтын құйма сатып алған

2021 жылғы сәуірде қазақстандықтар екінші деңгейдегі банктерден және жекелеген банктік емес айырбастау пункттерінен жалпы салмағы 94,5 кг құйма алтын сатып алған, бұл туралы Kapital.kz...

Мектептерге арнайы күзет қойылмақ

Еліміздегі білім беру мекемелері арнайы күзеттің бақылауында болады. Бұл туралы ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Мұрат Баймұқашев айтты, деп хабарлайды Tengrinews.kz. "Білім беру ұйымдарының объектілері...

Алматыдағы сауда орталығының жанынан 49 жастағы ер адамның денесі табылды

Ер адамның мәйіті Наурызбай ауданында орналасқан "Апорт" сауда-ойын-сауық орталығы маңынан табылды, деп хабарлайды АА NewTimes.kz. Алдын ала мәліметтер бойынша, ер адам кісі қолынан қаза тапқан. Оқиға...

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңа басшысы қанша жалақы алады?

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жаңа басшысы Марат Ахметжанов пен оның орынбасарларының жалақысы туралы мәлімет берілді. Tengrinews.kz сайтының жазуынша,  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері –мемлекеттік...

«Президенттің әулетінде балалардың да, үлкендердің де туған күнін тойлау дәстүрі қалыптаспаған» – Берік Уәли

Мемлекет басшысының Баспасөз қызметінің басшысы Берік Уәли Қасым-Жомарт Тоқаевтың туған күні қалай өтетіні туралы сауалдарға жауап берді. «Бүгін азаннан бері бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері...

Алаяқтық жасап, Америкаға қашып кеткен үш қазақстандық ұсталды

Америкаға бой тасалаған Қазақстанның үш азаматы ұсталып, елге жеткізілді. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеді. «Қазақстан ІІМ Интерпол Ұлттық орталық...

«URKER-2021»: өтінім қабылдау басталды

Баспа, радио, интернет-журналистика саласындағы үздіктерді анықтау үшін «URKER – 2021» ұлттық бәйгесіне өтінім қабылдау басталды. Республика аумағында медиаконтент өндіретін және тарататын республикалық және өңірлік радиостанциялар,...

МҚІА Президент сынға алған шенеуніктің қайта қызметке тағайындалуын түсіндірді

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі (МҚІА) Сайранбек Бармақовтың қайтадан қызметке тағайындалуына қатысты пікір білдірді. Ведомство мәліметінше, шенеунік Автомобиль жолдары комитеті төрағасы қызметінен өз қалауы бойынша...

Бағалау матрицасы: «қызыл» аймақтағы өңірлер саны азаяр емес

Коронавирус ахуалына қатысты Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. 17 мамырдағы жағдай бойынша: «Қызыл» аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды...

Ақтаудағы хайуанаттар бағында жануарларды өлтіріп, торға салып қойған

Ақтаудағы хайуанаттар бағына келушілер өліп қалған қояндарды көріп, видеоға түсіріп алған. Олар зообақта бұдан өзге тасбақалар мен аламандар да өліп жатқанын айтады, – деп...

1 қыркүйекте Қазақстанда халық санағы басталады

2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 30 қазаны аралығында Қазақстанда жалпыұлттық халық санағы өтеді. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, санақты өткізу...

Үш айда елімізден 5,5 мың адам көшіп кеткен

Биылғы үш айда тұрақты тұру үшін Қазақстанға 2 мың адам келсе, көшіп-кеткендер саны – 5,5 мың адам. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық...

Қазақстан халқының саны 19 миллионға жуықтады

2021 жылғы 1 сәуірдегі мәлімет бойынша, Қазақстандағы халық саны 18 млн 940 мың 400 адамға жетті. Бұл туралы ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі...

Өткен тәулікте 2 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырды

Қазақстанда өткен тәулікте 2089 адамның коронавирус жұқтыпғаны расталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Өңірлер бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 549 Алматы қаласы - 284 Шымкент қаласы -...

17 мамыр: атаулы күндер һәм маңызды оқиғалар

1936 жылы 17 мамырда Мәскеуде алғаш рет қазақ мәдениеті мен өнерінің онкүндігі өткізілді. 1992 жылы Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркияда Қазақстанның елшілігін ашу...

Мешіт жанында бомба жарылып, 10-нан астам адам қаза тапты

Ауғанстан астанасындағы мешіт жанында бомба жарылып, 10-нан астам адам қаза тапты. Қанды шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алмаған. TOLOnews мәліметінше, оқиға Кабул қаласының солтүстігінде орналасқан Шакар-Дара ауданындағы...

Батыс Қазақстанда полиция қызметкері жол апатынан қаза тапты

Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкері жол апатынан қаза тапты, деп хабарлайды ҚазАқпарат. БҚО полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің мәлім еткеніндей, оқиға бүгін Орал-Тасқала жолында...

Шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогының жеңімпазы анықталды

  Шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогының жеңімпазы анықталды. «Есіл» әуесқой командасы шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогын иеленді. Команда финалда «Qurman» командасынан басым түсті. Негізгі және қосымша...

Қазақстанда апта ішінде болған кадрлық тағайындаулар

Өткен аптада еліміздің бірқатар өңірінде кадрлық ауыс-түйіс болды. ҚазАқпарат 10-16 мамыр аралығындағы тағайындауларға шолу ұсынады, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Орталық мемлекеттік органдардардан бастасақ, ҚР Үкіметінің қаулысымен...

Исландияда жаңа оянған жанартау сатылып жатыр

Исландияда наурыз айының соңында оянған Фаградальсфьядль жанартауы тұрған жердің иесі жер телімін вулканымен қоса сатуға шығарды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Bloomberg-ке сілтеме жасап. Жер телімі...

Мальдивте коронавирустың таралуы бәсеңдемей тұр

Мальдивте індеттің таралуы бәсеңдемей тұр, деп хабарлайды «Хабар 24». Аралды елде күн сайын мыңға жуық адамнан вирус анықталып жатыр. Жергілікті билік жұқпалы кеселдің өршуіне...

Алматыдан 352 шақырым қашықта жер сілкінді

ҚР Білім және ғылым министрлігіне қарасты «Сейсмологиялық тәжірибе-әдістемелік экспедициясы» ММ сейсмикалық стансалар желісі 16 мамыр күні 22 сағат 45 минутта жер сілкінісін тіркеді. «Зілзала ошағы...

Хоккейден Қазақстан құрамасының бір ойыншысы коронавирус жұқтырды

Шайбалы хоккейден әлем чемпионатына дайындалып жатқан Қазақстан құрамасының бір өкілінен коронавирус анықталды. Осыған байланысты бүгін қазақстандық спортшылар Беларусь құрамасымен жолдастық кездесуге шықпайды. Бұл ойын...

Аптап ыстық, найзағай, бұршақ: Бірнеше өңірде ескерту жарияланды

Қазақстанда аптап, найзағай болып, бұршақ жауады. Бұл туралы «Қазгидромет» хабарлады. 17 мамырда Түркістан облысының кей жерінде шаңды дауыл болады, шығыстан соғатын желдің күші секундына...

17 мамырдан бастап 14 күн оқшаулану міндеттеледі – Бас санитар дәрігер

Еліміздің Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Ерлан Қиясов «Қазақстанға Мальдив аралдарынан коронавирус инфекциясы келуінің алдын алу шараларын күшейту туралы» жаңа қаулыға қол қойды. «Облыстардың, Алматы,...

«Ирина Қайратовна» тобымен аттас әйел өнер ұжымына алғыс айтты (видео)

«Ирина Қайратовна» атты топтың мүшелері өнер ұжымының неге бұлай аталатынын айтты. Ал "Қызық LIVE" телебағдарламасына арнайы келген Ирина Қайратқызы есімді әйел танымал топпен аттас...

Головкин ең үздік боксшылар рейтингінде Мұхаммед Әлиді басып озды

Boxrec.com салмақ дәрежесіне қарамастан (pound-for-pound) ең үздік боксшылардың тізімін жасады, деп хабарлайды Sports.kz. Америкалық Флойд Мейвезер бокс тарихындағы ең үздігі деп танылды. Екінші орынды Эззард...

«Үйімді сағынып кеттім». Алматы облысында әскерден қашып кеткен сарбаз ұсталды

Алматы облысында әскерден қашып кеткен қатардағы жауынгер ұсталды. Шығыс Қазақстан облысының тумасы үйін сағынғандықтан осындай әрекетке барғанын түсіндірген. Қатардағы жауынгер Дархан Мырзабаев 16 мамыр түнгі...

Қызылордада 24 жастағы жігіт катамараннан көлге құлап қайтыс болды

Қызылорда облысы Шиелі ауданында катамараннан Ханқожа көлінен құлап кеткен жігіт қайтыс болды. ҚазАқпараттың жазуынша, оқиға Шиелі ауданына қарасты Бәйгеқұм елді мекені тұсындағы Ханқожа көлінде болды....

Қытайда коронавирустың қайта өрши бастағаны тұрғындар арасында дүрбелең туғызды

Қытайдың Аньхой және Ляонин процинцияларында COVID-19 жұқтырудың жаңа оқиғалары жергілікті тұрғындар арасында дүрбелең туғызып, коронавирусқа қарсы жаппай екпе салғызуына себепші болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат...

Новосібірде қабір қазудан чемпионат өтті (видео)

Новосібірде қабір қазудан жарыс өтті. Шарт бойынша, қатысушылар тереңдігі екі метрге жуық қабір қазуы керек. Қазылар алқасы қазу жылдамдығын, сапасын және техникасын бағалады. Қабірлердің мөлшерін тексеру...

Грузияда көз жұмған Әсел Айтпаеваның жездесі ұсталды

Грузияда көз жұмған Әсел Айтпаеваның өліміне күдікті ретінде оның жездесі ұсталып, қамауға алынды, - деп хабарлайды polisia.kz. Нұр-сұлтан қаласының полиция департаменті Грузияда қаза тапқан А.Айтпаеваның...

Қазақ дроны сынақтан өтті

Бүгінде әлемдегі әскери күштердің басты қаруының бірі - ұшқышсыз ұшатын құралдар болып отырған кезде өз қарулы күштерін осындай құралдармен жабдықтауды өз алдарына басты мақсат...

Өзбек әншісі Юлдуз Усманованың Израиль туралы айтқанына қатаң жауап берілді

Осы аптада Израиль мен Палестинаның бір-біріне оқ жаудырғаны белгілі. Соған байланысты әлемнің түкпір-түкпірінде бұл оқиғаға баға беріп, пікір айтып жатқандар көп. Міне осындай кезде...

«Ата-аналары алаяқты тәрбиелеген» деп полицияның намысына тигені үшін 20 күнге қамалды

Алматы облысында полицейлердің ар-намысына әлеуметтік желі арқылы нұқсан келтірген азамат 20 күнге қамалды. Алматы облыстық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 13 мамыр күні Талдықорғандағы мамандандырылған...

Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаеваның ісін Қазақстанның Адам құқықтары жөніндегі уәкілі бақылауға алды

Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаеваға қатысты істі өз бақылауына алды, деп хабарлайды «Хабар 24». Эльвира Әзимова қайғылы жағдайда қызынан...

Жеңіс Қасымбек биыл Қарағандыда кімдерге пәтер берілетінін айтты

Қарағанды обысының әкімі Жеңіс Қасымбек биыл өңірде үй кезегінде тұрған азаматтарға 250 пәтер берілетінін Facebook-тегі парақшасында жазды. «Бүгін жұмыс сапарымен Шахтинск қаласына барып, онда...

«Бүркітке тұрмысқа шығар алдында, Исламды қабылдап, Аиша атандым» – танымал өнер жұбы сырын айтты

Бүркіт пен Аиша Ләйлә Сұлтанқызымен болған сұхбатта бұрын айтылмаған сырларымен бөлісті. Сұхбат барысында Аиша Ислам дініне қалай бет бұрғанын айтты. Stan.kz сайтының жазуынша, Аиша...

Бір өңірде карантин 30 мамырға дейін ұзартылды

Шығыс Қазақстан облысының бас санитар дәрігері аймақтағы шектеу шаралары туралы жаңа қаулыға қол қойды, деп хабарлайды облыстық ССК ресми сайты. Құжаттың мәтініне сәйкес, ШҚО-да карантин...

Экс-министр Біртанов тағы бір іс бойынша күдікке ілінді

Бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов тағы бір іс бойынша күдікті деп танылды. Ақпаратты экс-министрдің адвокаты Нұрлан Бейсекеев растады, деп хабарлайды Tengrinews.kz. Адвокаттың айтуынша, 11...

Air Astana: Әуе билеттері 50 пайыз жеңілдікпен сатылады

14-16 мамыр аралығында Air Astana әуе компаниясынан 50% жеңілдікпен Батуми, Бішкек, Душанбе, Киев, Ташкент, Тбилиси және Франкфурт қалаларына билет сатып алуға болады. Air Astana авиакомпаниясы...

Сәкен Майғазиев 91 тобының экс-солисі мен Ерке Есмаханның некелескеніне қатысты пікір айтты

Азамат Зенкаев пен Ерке Есмахан некелесіп, ерлі-зайыпты атанды. Бірақ бұл жаңалықты екеуі де жария еткен жоқ. Бұл туралы "Опмай-опмай" бағдарамасында айтылды, - деп хабарлайды stan.kz. Ерке жолдасынан...

«Америка үшін ұлы күн». Байден көпшілік алдында маскасын шешті

АҚШ президенті Джо Байден маскасын шешіп, бүгінгі күнді Америка үшін ұлы күн деп жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz Reuters-ке сілтеме жасай отырып. АҚШ ауруларды бақылау...

Еліміздің кей аймақтарында 39 градус ыстық болады

Еліміздің 3 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды ҚазАқпарат "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасай отырып. 15 мамырда Солтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде найзағай күтіледі....

Нұр-Сұлтан мен Алматыда құжат жеткізу қызметі іске қосылды

"Азаматтарға арналған үкімет" Алматы мен Нұр-Сұлтанда дайын құжаттарды үйге жеткізу қызметін іске қосты, деп хабарлайды holanews.kz ұйымның баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Сервисте 144 қызмет бар,...

Зейнетақының орташа мөлшері 100 мың теңге болды

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жыл басынан бері базалық зейнетақыны төлеуге 274,2 млрд теңге бөлінгенін хабарлады. 2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша елдегі зейнеткерлердің...

Еліміздегі «еститін» министрліктердің рейтингі жарияланды

Ұлттық экономика министрлігі, Энергетика министрлігі және Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі "халық үніне құлақ асатын мемлекет" қағидатын ұстанатын министрліктердің рейтингісінде көш бастады, деп хабарлайды...

ҰБТ-да 137 балл жинаған түлек мұғалім болуды армандайтынын айтты

"Ұлттық бірыңғай тестілеу – әрбір түлектің өміріндегі маңызды қадам. Дегенмен, негізгі мақсат – ҰБТ-ны жақсы тапсыру ғана емес, бастысы – өмірде өз орныңды тауып,...

«Бақытты келіншек» кітабы жарық көрді

Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында журналист, телепродюсер, PhD докторы, көпбалалы ана Алма Сайлауқызының «Бақытты келіншек» кітабының тұсаукесері болып өтті. Деректі-мотивация жанрында жазылған бұл бірегей туындының тұсаукесері...

«Басын аялдамаға ұрған». Алматы облысында жасөспірім қызды аяусыз ұрып-соққан әйелдер іздестіріліп жатыр

13 мамыр күні кешқұрым Алматы маңында 16 жастағы қызды екі ересек әйел ұрып-соққан, - деп хабарлайды tengrinews.kz. Оқиға сағат 18:35 шамасында Боралдай кентінде Космонавттар көшесіндегі...

Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаевамен қоштасуға бүкіл ауыл жиналды

Грузия астанасында қайтыс болған 26 жастағы Әсел Айтпаеваның денесі жер қойнына берілді.  Оны ақтық сапарға шығарып салуға бүкіл ауыл тұрғындары келді, деп хабарлайды КТК. Басқа...

Мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова отставкаға кетуі мүмкін екенін мәлімдеді

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова орынбасары Сәкен Мұсайбековтің кінәсі дәлелденсе, отставкаға кету туралы өтініш беретінін айтты. Бұл туралы ол 14 мамырда өткен баспасөз...

60 млн теңге пара алған Антикор қызметкері 12 жылға сотталды

Антикор қызметкері 12 жылға сотталды. Сондай-ақ, ол өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметіне сілтеме...

Үндістан Қазақстанның гуманитарлық көмегін алды

Қазақстан Үндістанға гуманитарлық көмек ретінде жеке қорғаныс құралдары мен өкпені жасанды желдету аппараттарын жіберді. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады. Жүк рейсі Делиге 14 мамырда...

Пабло Пикассоның суреті Нью-Йорктегі аукционда 103 миллион долларға сатылды

Пабло Пикассоның суреті Нью-Йорктегі аукционда 103 миллион долларға сатылды, деп хабарлайды echo.msk.ru. Аукционды "Кристи" аукцион үйі өткізді. Сауда-саттық басталар алдында сарапшылар "Терезе алдында отырған әйел"...

Маусым айынан бастап Алакөлге қосымша пойыздар қатынайды

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Алакөл бағытында қосымша жазғы пойыздар іске қосылатынын мәлімдеді. 17 маусымнан бастап №457/458 «Семей-Достық» пойызы күнара қатынайды. Семей станциясынан – тақ күндері,...

Токио Олимпиадасына 53 лицензия жеңіп алдық – министр

Токиода өтуі тиіс жазғы Олимпиада ойындарында еліміздің спортшылары спорттың 30 түрі бойынша ел намысын қорғайды. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова бүгінге дейін 53 лицензия жеңіп...

Алматыда көлікпен жарысқан жастарға 1,6 млн теңге айыппұл салынды

Алматыда түнде жарыс ұйымдастырған жүргізушілерге 1,6 млн теңге айыппұл салынды. Алматы қалалық полиция департаментінің басшысы Қанат Таймерденовтың айтуынша, мұндай жарыстарды көбіне жастар ұйымдастырады. «Жастар қауіп төндіріп,...

Коронавирус: ғалымдар мұрынға себетін вакцина қашан тіркелетінін айтты

Ресейдің Гамалея орталығының ғалымдары әзірлеген коронавирусқа қарсы мұрынға себілетін вакцина 2021 жылдың соңында – 2022 жылдың басында клиникалық зерттеуге шығарылады. Орталық директоры Александр Гинцбург препарат...

«Ректорлар тізімі»: министр докторантураға түсу мәселесі туралы айтты

Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов биыл докторантураға түсу емтихандары Ұлттық бірыңғай тестілеу пунктерінде өтетінін айтты. «Биыл докторантураға түсу емтихандары да ҰБТ-ға қойылған талаптар негізінде...

NASA диаметрі 200 метр астероидтың жерге жақындағанын ескертті

АҚШ-тың Аэронавтика және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі Ұлттық басқармасы (NASA) диаметрі 88-ден 200 м-ге дейінгі астероидтың жерге жақындағанын ескертті, деп хабаррлайды ТАСС агенттігі. NASA-ның жерге...

Өткен тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны 2,5 мыңнан асты

Қазақстанда өткен тәулікте 2549 адамның коронавирус жұқтырғаны расталды. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 452, Алматы қаласы - 557, Шымкент қаласы - 125, Ақмола облысы -...

14 мамыр: маңызды оқиғалар күнтізбесі

1869 жылы 14 мамырда Ақтөбе қаласының іргетасы қаланды. 1869 жылдың 28 мамырында (ескіше қазақ күнтізбесі) басталған. Бұл күні «Ақтөбе» деп аталған әскери бекінісінің негізі...

Анасымен ұрсысып қалған: Таразда мектеп оқушысы үйінен қашып кетті

Жамбыл облыстық полиция департаментінің мәліметінше, қыздың жоғалғанын полицияға анасы хабарлаған. Жасөспірім отбасындағы жанжалдан кейін үйден шығып кеткен, содан қайтып оралмаған. «Кәмелет жасына толмаған қызды Жамбыл...

БҚО-да киіктер неден қырылуы мүмкін – министрлік пікір білдірді

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті Батыс Қазақстан облысында киіктердің жаппай қырылуының болжамды себебін атады. 2021 жылдың...

Сот шешімі: Атырауда анасына қол көтерген азамат қамалды

Атырауда анасын ұрған ер адам 10 күнге қамалды. Облыстық полиция департаментiнің мәліметінше, 46 жастағы ер адам ішімдікке «тойып» алып, анасы қол көтерген. «Егде жастағы әйелден «102»...

Бүгін еліміздің басым бөлігінде ауа райы жауын-шашынсыз болады

«Қазгидромет» РМК 14-мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Бүгін солтүстік-батыс антициклоны әсерінен еліміздің басым бөлігінде күн жауын-шашынсыз болады. Тек республиканың солтүстік, шығыс және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронталды бөліктердің...

Үш жүз жетпістен аса ақбөкен неден қырылды?..

«Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында өліп жатқан 372 ақбөкен табылды. Алдын ала болжам бойынша оларды жасын соғып өлтірген», − деп жазады azh.kz сайты. − Біздің...

Шығынға батқан қазақстандық әуе компанияларында қысқарту жүре ме?..

Биыл Қазақстанда авиация саласының шығыны 47,7 млрд долларға жетуі мүмкін. Еліміздегі әуе компаниялардың қаржылық көрсеткіштері осындай болжам жасауға мүмкіндік беріп отыр. Өткен жылы басталған пандемиядан...

Тағы біреу қазақ еліне аузына келгенін айтты және… кешірім сұрады!

Кейінгі кезде өзге ұлт өкілдерінің арасында қазаққа, Қазақстанға тіл тигізген бейнежазбасын әлеуметтік желіге таратып, кейін өкінетінін айтып кешіріп сұрап -  қайта бейнеүндеу жасай салуы...

Елбасы Түркістан туралы: Біз тіпті армандамаған ауқымды істі жүзеге асырдық!

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Түркістан қаласын өркендетудегі Елбасының еңбегі туралы жазды. Елбасының Түркістанға сапарының бағдарламасы өте мазмұнды болды. Үш жарым...

Қазақстандықтардың банктерден алған кредиттері тағы кешіріле ме?

Бұрын мемлекет бір реттік акция жүргізіп, әрбір қарыз алушының 300 мың теңге мөлшеріндегі борышын өтеуге қаржы бөлген-ді. «Дәндеген қарсақ құлағымен ін қазады» демекші, содан...

Телеграм мессенджерінің иесі Қазанда болған қайғылы оқиға жайында ойын айтты

Осы аптада Қазан қаласы Файзи көшесіндегі № 175 гимназияда қарумен келген 19 жастағы жігіт 8 сынып оқушыларына оқ жаудырып, соның салдарынан сегіз оқушы мен...

Депутат: Ұлттық Қордан қаражат алу – болашақ ұрпақтың несібесін жеумен тең

Депутат Азат Сембинов Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында Премьер-Министрдің орынбасары Әлихан Смаиловқа депутаттық сауал жолдап, Ұлттық қордағы қаражат мәселесін көтерді, - деп хабарлайды kazgazeta.kz. Депутаттың айтуынша,...

Риддердегі өртті сөндірген құтқарушы: Киіміміз өртеніп, каскамыз балқыса да, тоқтамадық

Риддердегі алапат өртті ауыздықтағандардың бірі – №14 өрт сөндіру бөлімшесі бастығының орынбасары Ұлан Нұрмұхамбет. Азаматтық қорғаныс аға лейтенантымен ҚазАқпарат тілшісі сұхбаттасып, тілсіз жаумен қалай...

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан Президенті Ашраф Ғанимен телефон арқылы сөйлесті

Ауған тарапының бастамасымен телефон арқылы сөйлескен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ашраф Ғани бір-бірін қасиетті Ораза айт мерекесімен құттықтады. Мемлекет басшысы достас ауған халқына бейбітшілік пен...

Қызғалдақ жұлған Шымкент тұрғынының айыппұлы азайтылды

Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін қызғалдақты жұлған шымкент тұрғынына 9 миллион теңге айыппұл салынуы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Tengrinews.kz тілшісі іс немен аяқталғанын...

СҚО-да ер адам ауылдасының үйін өртеп жіберген

СҚО-да мас ер адам ауылдасының үйін өртеп жіберді, деп хабарлайды dknews.kz. 10 мамырға қараған түні М.Жұмабаев ауданында өрт шығып, Қарақоға ауылындағы тұрғын үйлердің бірі жанып...

Қазанда атыс ұйымдастырған Ильназ Галявиевтің денсаулығында кінәрат болған

Қазан мектептерінің бірінде атыс ұйымдастырған студентке өткен жылы мидың атрофиясы диагнозы қойылған. Бұл дерт дауасыз саналады, уақыт өте келе мидың жасушалары өліп, нейрондардың байланысы бұзылады. Медицина...

Неслихан ӨЗТҮРІК: Мұстафа Өзтүріктің қызы болу – зор жауапкершілік

Мұстафа Өзтүрік есімін білмейтін қазақ жоқ. Таэквондодан қара белбеу иегері. Халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы. Өз ұлтын шексіз сүйген оғлан атажұртқа келіп, Қазақстандағы таэквондо (WTF) федерациясының...

Ashyq: Шетелден кімдер ПТР-тестсіз келе алады?

Ashyq қосымшасы бойынша жасыл түс статусы бар азаматтар шетелден келген жағдайда да ПТР-тест тапсырмауына болады, деп хабарлады ҚазАқпарат. Бұл туралы Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті көліктегі...

Әуеде екі ұшақ соқтығысты

АҚШ-та екі шағын ұшақ қонар алдында соқтығысқан. Бірақ, екі әуе кемесі де сәтті қонып, қайғылы оқиға болған жоқ, - деп хабарлайды newdaynews.ru. АҚШ-тың көлік қауіпсіздігі...

Нұр-Сұлтан тұрғындары «Өз ағашыңды отырғыз» челленджін бастады

1 ағаш 1 жылда ауаны 27 кг ластанудан тазарта алады. «Бірге Таза Қазақстан» экологиялық айлығы аясында елорда тұрғындары тазалық пен денсаулыққа қамқорлық жасай отырып,...

Жылдың ең табысты спортшысы анықталды

Forbes журналы жылдың ең табысты спортшыларының рейтингін жариялады, деп хабарлады 24.kz  Prosports.kz сайтына сілтеме жасап. Тізімде UFC файтері Конор Макгрегор көш бастап тұр. Ирландиялық...

Жүкті әйелдер жәрдемақыны үйден шықпай рәсімдей алады

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Электрондық еңбек биржасы (бұдан әрі – ЭЕБ) порталында жүктілікке және босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік...

Оралда шашын боятуға барған әйел жансақтау бөліміне түсті

Орал қаласының тұрғыны салонда шашын боятамын деп жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Әйелдің айтуынша, салон қызметкерлері алдын ала тексеріс жасамай, шашын бояған. «Уральская неделя» басылымының жазуынша, Зульфия...

Денесін күйік шалып, көз жұмды: әкесі 3 жасар қызын қайнаған суда отыруға мәжбүрлеген

Ливияның Адждабия қаласында үш жасар қызды әкесі бір сағаттан астам уақыт қайнаған суға отыруға мәжбүрлеген. Oл осылайша баланың диареясын емдегісі келіпті. Kznews.kz сайтының жазуынша, алдымен әкесі...

Орталық Азия елдері су жинау лимитін бекітті

Орталық Азия елдері су жинау лимиттерін және Нарын-Сырдария су қоймаларының вегетациялық кезеңге арналған жұмыс режимін бекітті. Мемлекет аралық су шаруашылығы үйлестіру комиссиясының 80-отырысы бейнеконференция форматында...

Қуатты қаламгер

«Көңіл аудар даналардың сөзіне, адал жанды өнеге тұт өзіңе» деп Жүсіп Баласағұн айтқандай, бүкіл өмірі үлгі бол­ған жақсының жақсы ісін айту, оны өмірге өнеге...

Бельгердің бағасы

Үмітіңді үкілеген тұңғыш кітабыңның қуанышы жүрегіңді қалай жылытса, ол туралы баспасөз бетінде білдірген алғашқы пікір одан бетер жаныңа ыстық. Қара ормандай қаптаған оқырман түгіл,...

Еліміздің 6 өңірі «қызыл» аймақта тұр

13 мамырдағы Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. «Қызыл» аймақта: Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары. «Сары» аймақта: Шымкент қаласы, Алматы,...

Тағзым мен тағылым ордасы

Еліміздегі техникалық жабдықтамасы озық музей­лер­дің бірі – Әскери-тарихи музейі. Ондағы экс­по­зициялар келген туристерді таң-тамаша қалдырады. Өйткені мұнда түрлі дәуірлердің тарихынан сыр шертетін әс­кери жәдігерлер...

«Аңсаған сәби»: квотаны неге мамандар емес, тендерлік комиссия бөледі?

Осыдан 43 жыл бұрын 1978 жылғы 25 шілдеде Ұлыбританияда ең алғашқы «құтыдағы» эко-бала Луиза Браун дүниеге келді. Бұл ғылыми жаңалық сәби сүюді аңсаған миллиондаған...