پرەزيدەنتتى وسىنداي كەزدە قولداۋىمىز قاجەت – مارال ىسقاقباي

– مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ ىندەتكە بايلانىستى حالىققا جاساعان ۇندەۋىن تىڭداپ شىقتىم. مۇنداي كەزدە نە ايتۋعا بولادى؟ ارينە، پرەزيدەنتتى قولداۋ كەرەك. پرەزيدەنتتى ءدال وسىنداي كەزدە قولداماساق، باسقا ۋاقىتتا قولداۋدىڭ قاجەتى نە؟ ءبارى دە ورىندى ايتىلعان ءسوز. قازىرگىدەي قيىن كەزدەڭدە ءبىر بىرمىزگە قولداۋ كورسەتىپ، دەمەۋ بولۋ قاجەت.

قىسقاشا ايتقاندا، مەنىڭ پىكىرىم وسىنداي.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button