«Бірлік. Жасампаздық. Өрлеу»

«Бірлік. Жасампаздық. Өрлеу» тақырыбындағы жиынға Ассамблеядан Парламент Сенатына сайланған депутаттар, республикалық этномәдени бірлестіктердің жетекшілері мен мүшелері, Ассамблеяның еріктілері, сондай-ақ ұйымның өңірлердегі делегаттары бейнебайланыс арқылы қатысты.

«Бірлік. Жасампаздық. Өрлеу»
сурет: akorda.kz

Президенттің төрағалығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХХІІІ сессиясы өтті. «Бірлік. Жасампаздық. Өрлеу» тақырыбындағы жиынға Ассамблеядан Парламент Сенатына сайланған депутаттар, республикалық этномәдени бірлестіктердің жетекшілері мен мүшелері, Ассамблеяның еріктілері, сондай-ақ ұйымның өңірлердегі делегаттары бейнебайланыс арқылы қатысты.

Президент, ең алдымен, еліміздің бірнеше ай­­­мағындағы табиғат апаты салдарын еңсеру үшін жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстарға тоқ­­­талып, су тасқыны басталғаннан бері Қазақ­стан халқы Ассамблеясы да ортақ істен шет қал­­­май, белсенді әрі үйлесімді жұмыс істеп жат­қа­нын атап өтті. Мұның бәрі өзара жанашыр жә­не ті­леу­лес болудың айқын көрінісі екенін айтты.
– Тасқын басталғаннан бері Қазақстан халқы Ас­самблеясы белсенді әрі үйлесімді жұмыс істеп жа­тыр. Оған бүкіл ел куә. Жұртқа жан-жақты кө­мек беру үшін дереу Ассамблеяның рес­пуб­ликалық және аймақтық штабтары құрылды. «Жүрек­тен – жүрекке» деген ауқымды акция жүр­гізіліп жатыр. Апат аймақтарына 1 500 тон­надан астам азық-түлік және ең қажетті тауарлар жол­данды. Оның жалпы сомасы шамамен 770 мил­лион теңге болды. Су тасқынымен күреске эт­номәдени бірлестіктердің 12 мыңға жуық өкілі қо­сылды. Олар қайырымдылық және гума­ни­тар­лық көмек жинауға жұмылды. Сондай-ақ жұртты қа­терден хабардар етуге және қауіпсіз жерге кө­шіруге атсалысты. Мұның бәрі – өзара жанашыр жә­не тілеулес болудың айқын көрінісі, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ассамблея кейбір адамдар айтып жүргендей, жа­санды ұйым емес екеніне тоқталған Мемлекет басшысы бүгінде бұл құрылым конституциялық мәр­тебесі бар маңызды қоғамдық орган екенін баса айтты. 
Президент түрлі сын-қатерге қарамастан, елі­міз стратегиялық мақсат-міндеттерінен ай­ны­майтынына назар аударды. Оның айтуынша, аз уа­қыт ішінде жүргізілген саяси реформалар нә­ти­жесінде биліктің барлық тармағы адамның заң­ды мүддесін, құқығы мен еркіндігін қорғауға жә­не оны ілгерілетуге негізделген жаңа жүйе бойын­ша жұмыс істей бастады. Ендігі міндет – әділ­дік, инклюзивтілік, прагматизм қағидаларына не­гізделген және халықтың әл-ауқатын арт­тыру­д­ы көздейтін жаңа экономика үлгісіне көшу.
– Еліміз қарқынды дамуы үшін ондаған жыл бойы қордалаған көптеген мәселені шешуіміз қа­жет. Біз күш-жігерімізді біріктіру арқылы ғана бола­шақ жетістіктердің берік тұғырын қалап, саясатта, экономикада, мәдениетте және әлеу­мет­тік салада түбегейлі өзгерістер жасай аламыз. Дәл сол себепті Ассамблеяның бүгінгі сессиясы «Бір­лік. Жасампаздық. Өрлеу» деп аталды. Сіздер мұ­ның өзекті екенін түсінесіздер деп ойлаймын. Қа­зақстан халқы Ассамблеясының ғана емес, бар­ша халқымыздың стратегиялық бағдарының түп­кі мәнін осы үш ұғым дәл әрі нақты білдіреді, – деді Президент.
Президент осы мақсатқа жету үшін орын­далуға тиіс бірнеше өзекті міндетке арнайы тоқ­талды. Қасым-Жомарт Тоқаев, ең алдымен, Ассам­блея жұмысын еліміздің жаңа гумани­тар­лық идеологиялық доктринасымен үйлестіру қажет деп санайды.
– Ұлы істер шағын әрекеттерден басталады. Сол сияқты кішігірім қадамдар ауқымды өз­геріс­терге жол ашады. Әр адамның ой-санасы және мінез-құлқы жақсарса, тұтас қоғам жақсарады. Мақ­сат-мұраты биік болса, елдің рухы да биік бо­ла­ды. «Адал азамат» болу аса маңызды. Бір сөз­бен айтсақ, келеңсіз үрдістерден жай ғана жирену жет­кіліксіз. Оны жоюға да белсене атсалысу ке­рек, – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Президент бүгінде жаһандық ка­таклизм белең алып, түрлі мемлекеттер ара­сында әскери-саяси, сауда-экономикалық теке­ті­рес, тіпті мәдени-гуманитарлық тартыс күшейіп бара жатқанына тоқталды. Мемлекет басшысы қо­ғамда ұлтына қарай ерекшеленуге, оқшаулануға ұм­тылған кез келген әрекетке, әсіресе, аза­мат­тарды тіліне, ұлтына, дініне немесе мәдениетіне бо­ла арандатуға, я болмаса кемсітуге мүлде жол бер­мейтін орта қалыптастыру маңызды екенін айт­ты. 

– Барша адамзат өзара диалог орнатып, күш біріктіру арқылы ғана халықаралық қа­тынас саласындағы күйреу мен ыдырау үр­дісіне төтеп береді, берекесіздік пен се­нім­сіз­дікті еңсере алады. Жер жүзінде бәрімізді алаң­дататын түрлі оқиғалар болып жатыр. Бір­тұтас ұлт ретінде дәл осы кезде біздің мақ­сатымыз да, ниетіміз де бір болуға тиіс, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент қазақ тілі уақыт өте келе эт­но­саралық қатынас тіліне айналатынына се­­­німді екенін айтты. 
– Бүгін біз өз бетінше қазақ тілін жетік мең­геріп, оны қоғамда кеңінен насихаттап жүр­ген азаматтарды марапаттаймыз. Бұл өте пай­далы әрі саяси тұрғыдан маңызды жұмыс деп ойлаймын. Мемлекет олардың түрлі же­тіс­­­тіктеріне, соның ішінде саяси сипаттағы та­быстарына да назар аударады және оларды ба­рынша қолдайды. Қазақстан – қазақ тілі мем­лекеттік тіл саналатын көп тілді ел, бо­ла­шақта да солай бола береді. Бұл – біз үшін ора­сан зор басымдық, – деді Мемлекет бас­шысы.
Президент Ассамблеяның инсти­туц­ио­нал­дық әлеуетін нығайту мәселесіне арнайы тоқ­талып, Ұйымның мемлекеттік орган­дар­мен, Парламентпен және мәслихаттармен қа­рым-қатынасын жақсарта түсу керек еке­нін атап өтті. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев Ассамблея жетекшілеріне мемлекеттік шешім қабылдау үдерісіне және рефор­ма­лар­ды ілгерілету ісіне белсене қатысу, этно-әлеу­меттік шиеленіс ошақтарын анықтау жә­не ондай оқиғалардың алдын алуға баса мән беру, Ассамблеяны әлеуметтік тұтастық пен отаншылдықты дәріптейтін институт ре­тінде нығайту міндетін жүктеді.
– Ассамблеяны әлеуметтік тұтастық пен отан­шылдықты дәріптейтін институт ре­тін­де нығайту керек. Ең алдымен, Ақсақалдар кеңе­сі және Аналар кеңесі сияқты тиімді құ­рылымдарды дамыта түскен абзал. Ми­нистрліктер және әкімдіктер олардың қыз­метіне қолдау көрсетуі қажет. Арнайы грант­тар бөліп, мемлекеттік әлеуметтік тап­сырыс­тар беруі керек, – деді Президент.
Келер жылы Ассамблеяның отыз жыл­ды­ғын атап өтетінімізді айтқан Мемлекет бас­шысы бұл саяси тұрғыдан өте маңызды шара екеніне тоқталды. 
– Аталған мерейтойға тыңғылықты дайын­далу керек. Бұл құрылым өзін этно­сара­лық келісім мен жалпыұлттық бірлікті ны­ғайту жолында сындарлы саясат жүргізе алатын тиімді құрал ретінде танытты, – деді Президент.
– Үкімет Қазақстан халқы Ассамблея­сы­ның 30 жылдығын атап өтуге арналған іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Мемлекеттік ор­гандар, саяси партиялар, қоғамдық ұйым­дар, ғылым және мәдениет қайраткерлері, қоғам өкілдері қатысатын осы іс-шараның бәрі іскерлік сипатта болуға тиіс. Жоспарда біз­дің «Бірлігіміз – әралуандықта» деген бас­ты қағидамызды паш ететін іс-шаралар мен әлеуметтік сипаттағы жобалардың барлығы өзара үйлесім табуы керек. Мен үнемі айтып жүре­тін «Бірлігіміз – әралуандықта» деген қағи­да бүкіл әлемге ортақ. Ол БҰҰ-ға тиесілі. Мен мемлекеттік саясат пен қоғамдық қыз­меттің этносаралық қатынас саласына қа­тыс­ты негізгі міндеттерін атап өттім. Со­ның бәрі біздің күнделікті жұмысымызға арқау болуы керек, – деді Прзидент.
Қазіргідей күрделі кезеңде елдің бірлігі мен ынтымағын сақтау басты міндет екенін айт­қан Президент қоғамға іріткі салатын әр­бір әрекетке тосқауыл қоятынымызды айт­ты. 
– Мен бұрын да айтқанмын, қазақтың мем­лекеттігіне қарсы кейбір теріс пиғылды адам­дар қарап отырмайды. «Атың шықпаса, жер өрте» деген. Олар қоғам ішіне іріткі салу үшін әлеуметтік желіде түрлі қитұрқы әре­кеттерге баратыны анық. Бір сөзбен айтсақ, ха­лық арасында жалған мәлімет таратады. Сон­дықтан бәріміз кез келген ақпаратқа сын көз­бен қарап, тек ресми мәліметтерге сүйе­нуі­міз қажет. Жұртымыз ел тағдыры сынға тү­с­кен сәтте қайсарлық танытып, ынтыма­ғын сақтай білген. Жанашырлық, тілеулестік сияқ­ты адами қасиеттерді бәрінен биік қой­ған, – деді Президент.
Сонымен қатар тасқын аяқталған соң кей­бір ауылдар тың жерге қоныстанып, жаңа­дан бой көтеретінін, жол салынып, су тар­тылатынын, ауылдарымыз мүлде жаңа келбетке ие болатынын айтты.
Мемлекет басшысы сөз аяғында еліміз соң­ғы жылдары аса күрделі сынақтардың тағы бір тарихи кезеңін бастан өткеріп жат­қа­нын айтып, бірлік пен ынтымақтың ар­қа­сында бұл қиындықтың бәрін жеңетінімізге, шынығып, ширап, бұрынғыдан да мықты болып шығатынымызға сенім білдірді.
– Тарих тоғыстырған тағдырымыз – бір, се­німмен қадам басатын келешегіміз – бір. Біз біртұтас ұлт ретінде әрдайым бабалар ама­­­на­тына адал боламыз. Қасиетті қара ша­ңы­ра­ғы­мыз – Қазақстанның жарқын бо­ла­шағын бірге жасаймыз. Біздің мақсатымыз – айқын, бұл – Әділетті Қазақстанды құру. Мен Қа­зақ­стан Республикасының Тәуелсіздігін 
қор­ғауды Президент ретіндегі ең басты міндетім деп санаймын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 
Салтанатты жиында Республикалық тә­жік этномәдени орталығының төрағасы Ак­баржон Исмаилов, ҚХА Төрағасының орын­басары, Қазақстан корейлері қауым­дас­тығының президенті Юрий Шин, «Ассамблея жас­тары» республикалық қоғамдық ұйы­мы­ның төрағасы Тимур Жұмырбаев, Қарағанды облысындағы «Ассамблея жастары» ұйымы өкіл­дігінің төрағасы Александр Урмашов, Же­тісу облысындағы Достық үйінің дирек­торы Руфина Усанова сөз сөйледі.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Пре­зидентінің Жарлығымен халықтар ара­сында бейбiтшiлiктi, достық пен ынтымақ­тас­тықты нығайтуға, мемлекеттік тілді дамы­туға сiңiрген еңбегi үшiн бірқатар аза­мат­қа мемлекеттік наградалар табысталды.
Атап айтқанда, ІІ дәрежелі «Достық» ор­де­німен Астана қаласы Қайырбеков атын­да­ғы №2 мектеп мұғалімі Елизавета Шнайдер, «Ел бірлігі» орденімен «Қазақстан украин­да­ры­ның радасы» бірлестігінің төрағасы Юрий Ти­мощенко, мемлекет және қоғам қайрат­кері Мурат Ахмадиев, «Дустлик» Қазақстан өзбектерінің этномәдени қауымдастығы төрағасының орынбасары Хасан Шарипов, «Ерен еңбегі үшін» медалімен Степногорск балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің оқы­тушысы Николай Дураченко, Атырау қа­лалық №3 мектеп-гимназиясының мұға­лімі Татьяна Любина, «Шапағат» медалімен Өскемен металлургия кешені Мырыш зауы­тының күйдірушісі Сергей Панасюк, Ұлытау облысы Қожамқұлов атындағы қазақ му­зыкалық-драма театрының аккомпаниаторы Аркадий Побединский, Қазақстан Респуб­ли­касы Ұлттық ұланының бөлімше командирі Кирилл Пономаренко, Ақмола облысы Арай­лы ауылы орта мектебінің мұғалімі Анас­тасия Ирубаева марапатталды.
Бұған қоса, Қазақстан халқы Ассам­блея­сы Шығыс Қазақстан облысы ғылыми-экс­перт­тік тобының төрағасы Нелли Крас­но­баеваға, Қарағанды облысындағы «Ассамблея жастары» өкілдігінің төрағасы Александр Ур­машовқа, Жетісу облысы «Қоғамдық ке­лісім» мекемесінің басшысы Руфина Уса­но­ваға Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы жарияланды.