جاھان

اقش-تا پرەزيدەنت سايلاۋى اياقتالدى

دونالد ترامپ فلوريدا، وگايو، تەحاس جانە ايوۆا شتاتىندا جەڭىسكە جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر. رەسمي قورىتىندى بىرنەشە كۇننەن كەيىن شىعادى. 

پاندەمياعا قاراماستان بيىل امەريكالىقتار بەلسەندىلىك تانىتىپ، داۋىس بەرۋ قۇقى بار 255 ملن ازاماتتىڭ 100 ملن-ى پوشتا ارقىلى كۇنى بۇرىن تاڭداۋ جاسادى. ولاردىڭ كوپشىلىگى – دەموكراتتار. سوندىقتان بايدەن جەڭىسكە جەتەدى دەپ بولجام جاساعاندار دا بولدى. ترامپ جاقتاستارىنىڭ دەنى كەشە جانە بۇگىن داۋىس بەردى دەگەن اقپارات بار.

Back to top button