AMANAT پارتياسى رەفەرەندۋمدى قولداۋ رەسپۋبليكالىق شتابىنىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى

بۇگىن AMANAT پارتياسى قر كونستيتۋتسياسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ بويىنشا رەفەرەندۋم وتكىزۋدى قولداۋ رەسپۋبليكالىق پارتيا شتابىنىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

پارتيا جانىنان قر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ توراعاسى، پارتيا توراعاسى ەرلان قوشانوۆتىڭ باسشىلىعىمەن رەسپۋبليكالىق شتاب قۇرىلدى. شتابقا پارلامەنت دەپۋتاتتارى، زيالى قاۋىم، مادەنيەت، سپورت، جاستار وكىلدەرى جانە ت.ب. كىردى. ايماقتاردا وبلىستىق جانە اۋداندىق دەڭگەيدەگى شتابتار قۇرىلىپ، رەسپۋبليكا بويىنشا بارلىعى 218 شتاب جۇمىس ىستەدى.

پارتيانىڭ ءباسپاسوز ورتالىعىندا وتكەن بريفينگ بارىسىندا AMANAT پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى اسحات ورالوۆ پەن پارلامەنت ءماجىلىسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى پاۆەل كازانتسەۆ اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ ناۋقانىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ايتتى.

AMANAT پارتياسى رەفەرەندۋمدى قولداۋ رەسپۋبليكالىق شتابىنىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى

AMANAT پارتياسى پرەزيدەنتتىڭ قوعامدىق تىرەگى رەتىندە ۇگىت-ناسيحات جۇمىسىنا ءبىرىنشى كۇننەن باستاپ بەلسەندى تۇردە كىرىسىپ كەتتى. رەسپۋبليكالىق شتاب قۇرىلدى. وعان پارتيا توراعاسى ەرلان قوشانوۆ جەتەكشىلىك ەتتى. ايماقتاردا 217 شتاب جۇمىس ىستەپ، 12 مىڭنان اسا ۇگىت-ناسيحات شاراسى ءوتتى. بارلىق كەزدەسۋلەر ەركىن، اشىق فورماتتا جاسالدى.  ءبىز ولاردىڭ سانىنا ەمەس، ساپاسىنا ءمان بەردىك.

كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردى  حالىققا تۇسىنىكتى تىلمەن جەتكىزۋگە تىرىستىق. كەشە ازاماتتار ءوز تاڭداۋىن جاساپ، ەلدىڭ بولاشاق دامۋ جولىنا قاتىستى شەشىم قابىلدادى. وسى ارقىلى ەلىمىز جاڭا قازاقستاننىڭ ىرگەتاسىن قالادى. الدا كوپ جۇمىس، ۇلكەن مىندەتتەر تۇر»،- دەدى اسحات ورالوۆ.

پارلامەنت ءماجىلىسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى پاۆەل كازانتسەۆتىڭ ايتۋىنشا، دەپۋتاتتىق كورپۋستىڭ الدىندا زاڭ شىعارۋشىلىق قىزمەت بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس تۇر.

AMANAT پارتياسى رەفەرەندۋمدى قولداۋ رەسپۋبليكالىق شتابىنىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى

«12 مامىر مەن 3 ماۋسىم ارالىعىندا دەپۋتاتتار ەلىمىزدىڭ ايماقتارىنداعى 1 204 ەلدى مەكەنگە بارىپ، بارلىق سالا وكىلدەرىنەن تۇراتىن 120 مىڭعا جۋىق ادامنىڭ قاتىسۋىمەن 2،5 مىڭنان استام كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋلەر بەيرەسمي، سەنىمدى تۇردە، اشىقتىق پەن ايقىندىق جاعدايىندا ءوتتى. 6 مىڭنان استام ءوتىنىش پەن ۇسىنىس قارالىپ، پارتيا مەن ۇكىمەت تاراپىنان پىسىقتالعاننان كەيىن ازاماتتارعا باياندالاتىن بولادى»،- دەدى پاۆەل كازانتسەۆ.

جالپى، رەسپۋبليكالىق پارتيالىق شتاب مۇشەلەرى 6 مامىردان 3 ماۋسىمعا دەيىن ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى اياسىندا 12،7 مىڭ ءىس-شارا وتكىزدى. ولار شالعاي ەلدى مەكەندەردىڭ، اۋىلداردىڭ، قالالاردىڭ تۇرعىندارىمەن، جاستارمەن، مۇعالىمدەرمەن، كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەستى.

داۋىس بەرۋ كۇنى AMANAT پارتياسىنىڭ 28 مىڭعا جۋىق وكىلى ەلىمىزدىڭ بارلىق سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ بارىسى زاڭدىلىعىنىڭ ساقتالۋىن قاداعالادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button