جاپوندار يت پەن مىسىقتى چيپتەۋگە مىندەتتەلدى

ەندى ءۇي جانۋارلارىن چيپتەۋ مىندەتتى بولدى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

جاپونيا بيلىگى جۋىردا وسىنداي زاڭ قابىلدادى. ەندى زوودۇكەندەر يت پەن مىسىقتى ساتاردا ولاردى چيپتەۋى كەرەك.

جاڭا تالاپ ءۇي جانۋارى بار ازاماتتارعا قاتىستى. الايدا تۇرعىنداردىڭ كوبى بۇعان قارسى. سەبەبى ولار سۇيىكتى جانۋارىنىڭ دەنەسىندە بوتەن زاتتىڭ بولعانىن قالامايدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button