Almaty Towers عيماراتىنداعى ورتكە بايلانىستى "باتۋت ورتالىعى" ديرەكتورى ۇستالدى

Almaty Towers بيزنەس ورتالىعىنداعى «باتۋت ورتالىعى» ديرەكتورى ۇستالدى، – دەپ حابارلايدى الماتى قالالىق ءىىد ءباسپاسوز قىزمەتى.

«2016 جىلدىڭ 12 قاراشاسىندا «باتۋت ورتالىعى» جشس ديرەكتورى، 1983 جىلعى ازامات تۇياقوۆ د. ۇستالدى جانە قر قپك-ءنىڭ 128-بابىنىڭ نەگىزىندە ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى»، – دەلىنگەن ءىىد-ءنىڭ تاراتقان حابارلاماسىندا.

سونىمەن قاتار، ونىڭ قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 292-بابىنىڭ 3-بولىگى («ابايسىزدا ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان ءورت قاۋiپسiزدiگi تالاپتارىن بۇزۋ») بويىنشا ايىپتالىپ وتىرعانى حابارلاندى. بۇل باپ بويىنشا ايىبى دالەلدەنسە بەلگiلi بiر لاۋازىمداردى اتقارۋ نەمەسە بەلگىلى ءبىر قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ءۇش جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە ايىرا وتىرىپ نەمەسە ونسىز، بەس جىلدان ون جىلعا دەيiنگi مەرزiمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا جازالانادى.

پوليتسەيلەردىڭ ايتۋىنشا، ول تاياۋ ۋاقىتتا سوتالدى تەرگەۋ كەزەڭىنە بۇلتارتپاۋ شاراسىن تاڭداۋ ءۇشىن سوت الدىنا كەلەدى. ايتا كەتەيىك، قىلمىستىق ءىستىڭ ءوندىرىسى الماتى قالالىق ءىىد-ءنىڭ انىقتاۋ باسقارماسىنا تاپسىرىلدى.

ەسكە سالايىق، 2016 جىلدىڭ 6 قاراشاسىندا Almaty Towers عيماراتىندا ءورت شىعىپ، 80 ادامنىڭ ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلانعان بولاتىن. سونداي-اق، ورتتەن كەيىن ءتورت ادامنىڭ ءمايىتى تابىلعانى ايتىلدى. ال كەيىنىرەك عيماراتىنداعى ورتتەن قازا تاپقانداردىڭ ستۋدەنتتەر ەكەنى انىقتالدى.

ايتا كەتەيىك، ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ باسشىلىعى مەن ۇجىمدارى قازا بولعانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ءبىلدىرىپ، ستۋدەنتتەردىڭ وتباسىنا ماتەريالدىق كومەك بەرىپ جاتىر. وسىلايشا، قازۇمۋ-دىڭ ەكونوميكالىق كەڭەسى كوز جۇمعان ستۋدەنتتىڭ وتباسىنا 300 مىڭ تەڭگەدەي ءبولدى. ال كەيىن Almaty Towers باسشىلىعىنىڭ قازا تاپقانداردىڭ وتباسىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن بەرەتىنى بەلگىلى بولدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button