Тоқтағұл мен Тілеміс

Тоқтағұл мен Тілеміс

ашық дереккөзі

Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым ака­демиясы Ш.Айтматов атындағы Тіл және әде­биет институтының қолжазбалар қо­рын­да қа­зақ-қырғыз әдеби байланыстарына қа­тыс­ты талай дерек сақтаулы жатыр. Солардың бірі – белгілі диалектолог-ғалым, филология ғы­лымдарының докторы Оқас На­қысбек­товтің әйгілі түркітанушы К.Юдахинге 1957 жылғы 4 наурыз күні жол­даған бірауыз хаты мен оған тіркеп жібер­ген «Тоқтағұл және қа­зақ ақыны Тілеміс» ат­ты шағын жазбасы. Жиыр­маның тоғы­зы­на аяқ басқан аспирант өзінен қырық жас­тай үлкендігі бар атақты ға­лымға: «Құрметті Константин Кузьмич! Ке­шіктіргенім үшін кешірім сұраймын, кезінде бұл материалды беремін деп уәде еткен соң жасы ересек адам­ның алдында бұлай істеме­ге­нім жөн еді. Осы материалды жолдай оты­рып, бәл­ки қажет болып қалар деген оймен орыс­ша ау­дармасын және Тілеміс туралы кей­бір мә­ліметтерді ұсынуға талап қылдым», – деп ізет көрсетеді. К.Юдахин хаттың сол жақ жоғары бұры­шы­на «ТӘИ қорына тапсыру қажет деп са­най­мын» деген сөздерді жазып, қол қойған. Сөй­тіп, құжат салынған бума 1894-ин­вен­тар­лық нөмірмен тіркелген. Ұсынылған мәтінді 1944 жылғы 21 ма­­­­мыр күні Жамбыл облысы Қордай ау­даны «Ле­нин ұшқыны» («Искра Ленина») ұжым­шарының мүшесі Өмірқұл Құлшынов бел­гісіз информатордың аузынан жазып алып, оның айтуы бойынша 1955 жылдың 20 қыр­күйегінде Оқас Нақысбеков хатқа түсір­ген. Содан К.Юдахинге жолдағанша бір жыл­дан астам уақыт өтіп кеткені байқалады. О.Нақысбеков Тілемістің көңілқос өлеңін жол­ма-жол орысшаға аударған. Автордың өзге тілге жүйріктігін және әдеби талғамын аң­ғартып тұрғандықтан, тәржіманы қа­тарластыра бергенді жөн санадық: «Қырғыздың халық ақыны Тоқтағұл өзі­нің сатиралық әшкерелегіш жырларымен қа­зақтың бұқарашыл ақындарына жақын бол­ды. Олар оны жақсы көріп, құрмет тұтты. Тоқ­тағұл қазақ ағайындарымен ішкі асыл сыр­ларын бөлісті. Тоқтағұлдың қырғыз халқының езгіге тү­суі мен еріксіздігіне қарсы жырлары идеялық тұрғыдан және сыншылдық бағыты жө­нінен қазақ ақындарының туынды­лары­мен үндес еді. Тоқтағұл мен қазақ ақыны Тілемістің ара­сын үлкен достық байланыстырды. Ті­леміс – Жамбылдың замандасы. Мұны Жам­­былдың «Тілеміске» деген өлеңі айғақ­тай­ды («Ей, Тілеміс, Тілеміс! //Тілің мірдің оғын­дай.// Тиіп кетсе күйдірген// Сексеуілдің шо­ғындай.// Қарсы келген жан болса,// Құ­тылмайды соғылмай.// Құл сүлдесі қалған­ша,// Қара терге шомылды-ай.// Кебекбай мен Ноғайбай,//Тіліңнен-ақ именіп,// Жүр ғой сені соға алмай (Жамбыл Жабаев. Үш том­дық шығармалар жинағы. 1-т., 31-бет). Тоқтағұлдың баласының қазасына байланысты Тілеміс айтқан жыр – Тоқ­тағұл мен Тілеміс арасындағы достықтың айқын бір көрінісі. Айтушының сөзіне қара­ғанда, Тоқтағұлдың ұлы қырғыз ақыны ашу-ызаға толы жырлары үшін айдауда жүрген уа­­­қытта қайтыс болған. Тілеміс жақын досы ре­тінде Тоқтағұлға күйзелісін білдіріп, шерін төге­ді. Сондай-ақ Тоқтағұлдың жан дүниесіне ор­тақтасады, оны қайғыға батып кетпеуге, ру­хын сындырмауға шақырады, себебі айна­ла­сын қаумалаған достары бар екенін ай­тады. Бұл жыр достары жалғыз ұлынан айы­рылған Тоқтағұлдың көңілін демеу үшін бас қосқан жер – шайханада шы­ғарыл­ған (айтушыдан жазып алынған мәліметке қарағанда, бұл оқиға Пішпекте не Тоқмақта бол­ған). Сол уақытта шайханаға бас сұққан Ті­леміс қара жамылған досын көріп, осы өлең­ді айтқан. Жырдың мәтіні мынадай: Келеріңде, дүние, қол жетпес биік таудай­сың, (О мир,приходя, ты становишься высо­кой горой недосягаемой для руки (человека), Кетеріңде, дүние, тесілген түбі наудайсың. (О мир, уходя, ты становишься поилом с про­дырявшим дном), Келеріңде, дүние, қайберен жатқан төр­дей­сің, (О мир, приходя, ты становишься пье­дес­та­лом Кайып ерена) Кетеріңде, дүние, су жетпеген шөлдейсің. (О мир, уходя ты становишься высохшей пус­тыней (от недостатка воды). Келеріңде, дүние, ақ тамға салған әйнек­сің, (О мир, приходя, ты становишься окном в бе­лом доме), Кетеріңде, дүние, тұтқасы сынған шәй­нек­сің. (О мир, уходя, ты становишься чайником без ручки), Келеріңде, дүние, жарауда жүрген дүл­дүл­сің, (О мир, приходя, ты становишься ска­зоч­ным конем на откорме), Кетеріңде, дүние, ұясын бұзған бұл­бұл­сың. (О мир, уходя, ты становишься соловьем, ра­зо­рившим свое гнездо). Келеріңде, дүние, ортқып аққан бұлақ­сың, (О мир, приходя, ты становишься бур­ли­вой горной рекой), Кетеріңде, дүние, желсіз өшкен шырақ­сың. (О мир, уходя, ты становишься свечой, по­тух­шей без ветра). Келеріңде, дүние, таудан да зор биіксің, (О мир, приходя, ты стоишь выше, чем выо­чайшая гора), Кетеріңде, дүние, мергеннен қашқан киік­сің, О мир, уходя, ты становишься дикой ко­зой, убегающей от охотника). Келеріңде, дүние, емен талдай көктейсің, (О мир, приходя, ты расцветаешь как дуб и та­льник), Кетеріңде, дүние, есіктен төрге жетпейсің. (О мир, уходя, ты становишься коротким, да­же не достанешь от дверей до передни). Келеріңде, дүние, жиырма бестегі жас­тайсың, (О мир, приходя, ты становишься двад­ца­тилетней юношей), Кетеріңде, дүние, жидіген қара шаш­тайсың. (О мир, уходя, ты становишься как вы­пав­ший черный волос). Келеріңде, дүние, жаз бүрлеген терексің, (О мир, приходя ты становишься тополем с набухшими почками). Кетеріңде, дүние, түбі түскен шелексің. (О мир, уходя, ты становишься ведром без дна). Келеріңде, дүние, арғымақ аттай ойнай­сың, (О мир, приходя, ты резвишься как арга­мак). Кетеріңде, дүние, айналып ұшқан торғай­сың. (О мир, уходя, ты становишься птицей, кру­жащейся вокруг себя). Келеріңде, дүние, қараңғы үйдегі шырақ­сың, (О мир, приходя, ты становишься свето­чем в темном доме), Кетеріңде, дүние, қасқыр жеген лақсың. (О мир, уходя, ты становишься козленком, съеданным волком). Келеріңде, дүние, кесеге құйған балдай­сың, (О мир, приходя, ты становишься медом, налитым в пиалу). Кетеріңде, дүние, көксау болған шалдай­сың, (О мир, уходя, ты становишься чехоточ­ным стариком). Келеріңде, дүние, бұлтсыз тиген күндей­сің, (О мир, приходя, ты становишься ярким безо­блачным светящим солнцем). Кетеріңде, дүние, қайғылы қара түн­дей­сің. (О мир, уходя, ты становишься темной мрач­ной ночью). Келеріңде, дүние, шешек атқан гүлдейсің, (О мир, приходя, ты становишься распус­тившимся цветком). Кетеріңде, дүние, жақыныңды сүймейсің. (О мир, уходя, ты не любишь и родных). Келеріңде, дүние, шытырман орман то­ғай­сың, (О мир, приходя, ты становишься беско­неч­ным густым лесом), Кетеріңде, дүние, жыртылған тері шоқай­сың. (О мир, уходя ты становишься разорван­ным чувяком). Келеріңде, дүние, құрлы таудың ұлары­сың, (О мир, приходя, ты становишься ин­дейкой куропаточной горы). Кетеріңде, дүние, құйрығын жанышқан жы­лан­сың. (О мир, уходя, ты становишься змеей с раз­давленным хвостом). Келеріңде, дүние, он бестегі қыздайсың, (О мир, приходя, ты становишься пятнад­цати­летней девушкой). Кетеріңде, дүние, күнге тиген тұздайсың. (О мир, уходя, ты становишься солью, про­лежавшей под солнцем). Келеріңде, дүние, жау қашырған ердейсің, (О мир, приходя, ты становишься бога­тырем, прогнавшим врагов (родины). Кетеріңде, дүние, қол жетпес асқар бел­дейсің, (О мир, уходя, ты становишься высоким пе­ре­валом, недосягаемым для руки (челове­ка), Келеріңде, дүние, жылжыма торы жор­ға­сың. (О мир, приходя, ты становишься быстро­но­гим гнедым иноходцем). Кетеріңде, дүние, жыртылып қалған дор­басың. (О мир, уходя, ты становишься порван­­ным мешочком). Дүние шіркін осындай, (Мир чудесный таков), Ер Тоқа, ұшқан құсыңдай, (Ер Тока, как перелетная птичка (измен­чив), Ер Тоқам, енді жасыма. (Мой Ер Тока, теперь не печалься!), Ойланып қара қысылмай. (Обдумай /все сказанное мной/, не теряясь)». Жазбасының соңында О.Нақысбеков мынадай анықтама береді: «Тілеміс қас­қарау руынан шыққан, ал қасқарау дулат тайпасының бір тармағын құрайтын жаныс руына жатады. Қасқарау руы қазіргі Қордай және Лениногор аудандары аумағын мекен ет­кен. Тілеміс Өтеген батырмен рулас, оны Жам­был жырға қосқан. Е.Ысмайыловтың сіл­темесіне сүйенсек, тарихшы А.Делебаев­тың материалдары Тілемісті Өтеген батыр туралы эпикалық поэма шығарған ақын деуге толық негіз береді». Шынында да, Тілеміс Есболұлы (1846-1933) – Жамбыл Жабаевтың түйдей құр­дасы, үзеңгі жолдасы. Ел ішінде сақталған аңыз бойынша, Асан Қайғы секілді жерұйық іздеген бабасы – мүйізді Өтеген: «Менің кейін­гі тұқымдарымнан бір бала туады; өзі сұр­лау, сөзі қулау, көзі көк, сөзі көп болады», – депті-мыс. Рухани ұстазы Кенен Әзірбаев­тың ау­зынан жазып алған бұл әңгімені белгілі әде­биеттанушы М.Жолдасбеков «Асыл арналар» кіта­бында баяндай отырып: «Айтқандай-ақ, Тіле­міс туады. Ол ақын да, сал да, шешен де, ал­ғыр да болып өседі. Шаруаға қыры болмай­ды, той-жиынның арасында жүреді», – дейді (Алматы: Жазушы, 1986. – 220-бет). Фоль- к­лор­танушы Нысанбек Төреқұловтың мағлұ­ма­тына иек артсақ: «Кезінде Алдар көсе, Ж­и­рен­ше шешеннің қуақы, күлдіргі сөздерін көп айтып, ауыл-аймақты күлкі-сықаққа ба­лап жүрген. Жетісу өлкесінде «Тілеміс айтып­ты» деген көңілді әңгімелер көп тараған» (Жүз жасаған бәйтерек. – Алматы: Жалын, 1989. – 24-25 беттер). Ал халық ақындары шы­ғар­машылығының білгірі Сапарғали Бегалин «Жамбыл. Өмірбаяндық хикаят» ат­ты монографиясында Тілемістің Үсербай бақ­сыға, Сейпылда биге, Бөкей қажыға, Сәт бо­лысқа т.б. тапқырлықпен айтқан өткір сөз­дерін келтіріп, «Жамбыл айтса айтқандай, Тіле­містің тілі удай ащы еді», – деп жазады (Ал­маты: Жалын, 1996. – 141-146 беттер). Кейін­гі уақытта Тілемістің әдеби мұрасына бай­ланысты филология ғылымдарының кан­дидаты Мүбарак Үмбетаев тың зерттеулер жа­сады. Өкінішке қарай, оның көптеген жы­ры ел жадынан өшіп қалған. Сондықтан дәс­түрлі қырғыз поэзиясының классигі, өз елін­де «тау бұлбұлы» атанған Тоқтағұл Са­тыл­ғановқа жалғыз баласы Топшыбектің қа­засына орай айтқан жұбату өлеңі – О.На­қысбековтің ыждағаты арқасында бізге жет­кен бағалы дерек. Осы ретте бір қызықты жағдайға назар аудармаса болмайды. Тоқтағұлдың бар­лық таңдамалы кітаптарына енгізіліп ке­ле жатқан «Дүние» («Дүнүйө») атты фило­софиялық толғауы бар. Ол: Бул дүнүйө бекерсиң – Бир күнү өтүп кетерсиң. Опосу жок дүйнөнүн Түбүнө ким жетерсиң? – деп басталады да, әрі қарай бастан-аяқ Тіле­міс­тің өлеңіндегідей «Келеринде дүнүйө...», «Ке­теринде дүнүйө...» деп кезектесіп келетін бірың­ғай стилистикалық айшықтау – анти­те­заға құрылады («Келеринде дүнүйө, Асман­дагы күндөйсүң. Кетеринде дүнүйө, Кайгылуу көңүл кирдейсин... Келеринде дүнүйө, Чы­тыр­ман калың токойсуң. Кетеринде дүнүйө, Жыртылган тери чокойсуң», т.с.с). Ақынның 1940 жылғы жинағына кірген бұл шығарма одан бір жыл бұрын қазақ ті­лі­не тәржімаланып, «Теміржолшы» газетінің 1939 жылғы 27 қыркүйектегі 30-санында жа­рияланған (өкінішке қарай, кім аударғаны көр­сетілмеген). Әу баста 23 шумақтан (92 жол­дан) тұратын толғау уақыт озған сайын то­лықтырылып, Тоқтағұлдың Бішкекте «Зал­кар акындар» сериясымен 2015 жылы жарық көр­ген академиялық жинағында 175 жолды құра­ған. Ал сол өлшеммен есептегенде, Тіле­міс­тің өлеңі – 84 жол. Әрі екі ақын туынды­сы­ның көп бөлігі – жекелеген сөздердің айыр­машылығын немесе шумақтар мен жол­дар ретінің ауысып кеткен тұстарын ес­кер­мегенде – сөзбе-сөз сәйкес келіп отырады. Тек Тоқтағұлдың ұзақ толғауы: Дүнүйө чиркин ушундай, Колундан качкан кушуңдай, – деп түйінделсе, Тілеміс көңілқос өлеңінің соңында: Дүние шіркін осындай, Ер Тоқа, ұшқан құсыңдай. Ер Тоқам, енді жасыма, Ойланып қара қысылмай, – деген сөздермен досына басу айтады. Белгілі қырғыз зерттеушісі Жаки Таш­те­мировтің жазуынша, «дүние» – қыр­ғыз поэзиясында Тоқтағұл ғана емес, Жеңі­жоқ (Өтө Көкөев), Барпы Алықұлов және Бек­тұр Шералиев сияқты ақындардың шы­ғармашылығында ұшырасатын дәстүрлі мо­тивтердің бірі; бірақ баяндау тәсілі мен маз­мұндық құрылымы басқа. Ел аузындағы мұра­сы 1933 жылы өзі бақилық болған соң ғана кең көлемде хатқа түсіріле бастаған Тоқ­­тағұлдың «Дүние» жырын оның шәкірт­тері Қалық Ақыұлы мен Қорғол Досуұлы жат­қа айтып берген (Классикалык изил­дөө­лөр жана тексттер: Акындар чыгармачылыгы, 4-китеп: Токтогул Сатылганов / Түзг.: А.Акма­талиев, М.Көлбаева. – Бішкек: «Полиг­раф­бум­ресурсы», 2018. – 61-бет). Тоқтағұл шығар­ма­ларын текстологиялық тұрғыдан зерделеген М.Сырдыбаев пен С.Тургунбаев болса, ақын­ның «Дүние» жырының шумақтарымен үндес келетін, ел ішінен жиналған поэтикалық мә­тіндерді салыстыра отырып, оларға көр­кемдік жағынан талдау жасайды (Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын текстология­лык изилдөө маселелери. – Фрунзе: Илим, 1995. – 11-17 беттер). Қазақтың қара өлеңіндегі «Дүние, ке­лерің­де бұлақтайсың, Кетеріңде сырғыған сы­наптайсың, Жанына жақсылардың аял­дамай, Па, шіркін, қайда барып тұрақтайсың?» деген жолдардан немесе атақты ақын Таң­жарық Жолдыұлының «Келерінде дүние, Гүл бақшадай бұралған, Кетерінде дүние, Құр арна­дай суалған...» деп келетін туындысынан Тоқтағұлдың әйгілі жырына ұқсас шығар­ма­лар біздің ұлттық поэзиямызға да бөтен еме­сін аңғарамыз. Мұның ғылыми дәйекте­месі – өз алдына қарастыратын бөлек тақы­рып. Қалай десек те, елінің әділетсіз би-бағ­лан­дарына бас имей, теперіш көрген; Ән­діжан көтерілісіне қатысып, Сібір айдалған; сүйген жарынан тірідей, жалғыз перзентінен өлідей айырылған; кәрі шешесінің мүгедек, мүсәпір халін көріп жан ұшырған; апалаң-то­палаң заманда жоқшылықтың құрығынан құтыл­маған; бірақ өшпес өнерімен халқының ж­арық жұлдызына айналған Тоқтағұл Сатыл­ғановтың «Дүние» толғауына оның қиямет-қайымға толы тағдырының өзек өртер сары­ны сыйып тұрғаны сөзсіз. Әлбетте, Тілеміс досының ақынды өз сөз­дері­мен жұбатуы – таңғаларлық құбы-лыс.

Материалды әзірлеген және ғылыми түсініктемелерін жазған Амантай ШӘРІП, филология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі

Жүктелуде...