2 شىلدە 2019, 12:55 1497 0 ادەبيەت Túrkistan Gazeti

"التىن توبىلعى - 2019"

قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ قورى 2019 جىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ ءداستۇرلى «التىن توبىلعى» ادەبي بايقاۋىنا وتىنىمدەر قابىلداۋدى باستايدى. سىياقىنىڭ جالپى قورى - 5,5 ميلليون تەڭگە.

«وسىمەن بەسىنشى رەت وتكىزىلگەلى تۇرعان بايقاۋ جاستار جىلىنا ارنالادى.  شىعارمالار «ۇزدىك پروزا»، «ۇزدىك پوەزيا»، «ۇزدىك دراماتۋرگيا»، «ۇزدىك بالالارعا ارنالعان شىعارما» نوميناتسيالارى بويىنشا قابىلدانادى. ءار  جەڭىمپازعا 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سىياقى تاعايىندالادى.  جاستار جىلىنا ارنالعان ارنايى نوميناتسيا «ۇلى دالانىڭ جاسامپاز ۇرپاعى» تاقىرىبىندا جازىلعان «ەڭ ۇزدىك شىعارما» دەپ اتالادى. سىياقى كولەمى 1,5 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ 18-35 جاس ارالىعىنداعى جاس دارىندار قاتىسا الادى جانە بۇدان بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان تۋىندىلار at2019@fpp.kz سىلتەمەسى بويىنشا قابىلدانادى»، - دەپ اتاپ وتىلگەن قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى قورىنىڭ مالىمەتىندە.

شىعارمالاردى ەلىمىزدىڭ تانىمال مادەنيەت قايراتكەرلەرى، اقىن-جازۋشىلار مەن جۋرناليستەردەن قۇرالعان قازىلار القاسى ساراپتايدى.  بايقاۋعا ۇسىنىلعان جۇمىستار جانرعا سايكەستىك، ويلاۋ دەربەستىگى، اۆتورلىق ۇستانىم، بايانداۋ رەتتىلىگى مەن ماعىنالىلىعى، يدەيا ەرەكشەلىگى، ادەبي-كوركەم قۇندىلىعى، كوركەمدىك قيال مەن شىعارماشىلىق كوزقاراس، ەستەتيكالىق اسەر تەرەڭدىگى سياقتى ولشەمدەر بويىنشا باعالانادى. بايقاۋعا ۇسىنىلعان تۋىندىلاردى باعالاۋ ادىلدىگى بارىنشا جەتىلدىرىلگەن. شىعارما لاقاپ اتپەن قابىلدانىپ، ساراپتاۋ كەزىندە قازىلار القاسى شىعارما اۆتورلارىنىڭ ەسىمدەرىن الدىن الا بىلمەيدى. وتىنىمدەر 2019 جىلعى 1 شىلدە مەن 1 قاراشا ارالىعىندا قابىلدانادى. جەڭىمپازدار ەسىمى (سىيلىق لاۋرەاتتارى) 2019 ج. جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە جاريالانادى. تولىق اقپاراتپەن  www.fpp.kz  سايتىنان تانىسۋعا بولادى.

قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ قورى «التىن توبىلعى» ادەبي بايقاۋىن  تالانتتى جاس اۆتورلاردى انىقتاۋ جانە قولداۋ ماقساتىمەن 2015 جىلى تاعايىندادى. بايقاۋ ارىپتەسى - مەملەكەتتىك ءتىلدى دامىتۋ قورى.

«التىن توبىلعى» ادەبيەت جۇلدەسىنە بايقاۋ وتكىزۋ ەرەجەسى:

 1. جالپى ەرەجەلەر
 2. وسى ەرەجە قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ قورى تاعايىنداعان «التىن توبىلعى» ادەبيەت جۇلدەسىن (بۇدان ءارى - جۇلدە) بەرۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيدى.
 3. جۇلدەنىڭ ماقساتى - قازىرگى زامانعى قازاقستاننىڭ كوركەم ادەبيەتىن دامىتۋ،  قولداۋ كورسەتۋ جانە  ناسيحاتتاۋ.
 4. جۇلدەنىڭ مىندەتتەرى: 1) جاڭا ۇرپاقتىڭ قازىرگى زامانعى كوركەم ادەبيەتتەگى ومىرلىك فيلوسوفيالىق قاعيداتتارىن بەينەلەيتىن جاس قازاقستاندىق قالامگەرلەردى انىقتاۋ جانە كوتەرمەلەۋ; 2) تىڭ ادەبي ۇردىستەردىڭ قالىپتاسۋىنا قولداۋ كورسەتۋ; 3) قازىرگى زامانعى ادەبيەتتەگى جاڭا ەسىمدەردى كوپشىلىك قاۋىمعا تانىستىرۋ.
 5.  جۇلدەنىڭ قۇرىلتايشىسى مەن ۇيىمداستىرۋشىسى - قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ قورى (بۇدان ءارى - جۇلدە قۇرىلتايشىسى). جۇلدەنى تاعايىنداۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزۋدىڭ سەرىكتەستەرى: قازاقستان جازۋشىلار وداعى جانە مەملەكەتتىك ءتىلدى دامىتۋ قورى.
 6. جۇلدە كونكۋرس نەگىزىندە تومەندەگى نوميناتسيالار  بويىنشا تاعايىندالادى: 1) «جىلدىڭ ۇزدىك پروزاسى»; 2) «جىلدىڭ ۇزدىك پوەزياسى»; 3) «جىلدىڭ ۇزدىك دراماتۋرگياسى»; 4) «جىلدىڭ بالالارعا ارنالعان ۇزدىك شىعارماسى»; 5) جاستار جىلىنا ارنالعان «ۇلى دالانىڭ جاسامپاز ۇرپاعى»  تاقىرىپتىق ۇزدىك ادەبي تۋىندى.
 7. ءاربىر نوميناتسيا جەڭىمپازىنا «التىن توبىلعى» ادەبيەت جۇلدەسىنىڭ لاۋرەاتى اتاعى جانە 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سىياقى بەرىلەدى. 1,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى ارنايى سىياقى «ۇلى دالانىڭ جاسامپاز ۇرپاعى» تاقىرىبىنا ارنالعان ۇزدىك ادەبي تۋىندى نوميناتسياسى جەڭىمپازىنا بەرىلەدى.
 8. وتكىزۋ ءتارتىبى

كونكۋرس باستالعانى تۋرالى حابارلاندىرۋ ن.نازارباەۆ قورىنىڭ سايتىندا www.fpp.kz جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانادى.  شىعارمالار 2019 جىلعى 1 شىلدەدەن 1 قاراشاعا دەيىنگى ارالىقتا قابىلدانادى.  كونكۋرستىڭ قورىتىندىسى 2019 جىلعى جەلتوقساننىڭ  ءبىرىنشى ونكۇندىگىندە جاريالانادى. 3. جۇلدەگە ادەبي تۋىندىلاردى ۇسىنۋ ءتارتىبى 1. كونكۋرسقا 18-35 جاس ارالىعىنداعى جاس قالامگەرلەردىڭ قازاق جانە ورىس تىلىندەگى شىعارمالارى قابىلدانادى. 2. ءبىر اۆتور تەك ەكى نوميناتسياعا قاتىسۋعا قۇقىلى.

 1. اۆتورلىق جۇمىستارعا قويىلاتىن تالاپتار:

1) كونكۋرسقا ءبىر اۆتوردىڭ بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان ەكى شىعارماسى عانا قابىلدانادى;

2) كونكۋرسقا بەينورمالىق قولدانىستاعى سوزدەر كەزدەسەتىن، ەتيكالىق نورمالار مەن اۆتورلىق قۇقىقتارى بۇزىلعان شىعارمالار قابىلدانبايدى;

3)  شىعارما ا-4 فورماتىندا، ءماتىنى 14 كولەمىندەگى Times New Rوman قارپىمەن 1,5 ارالىقتا تەرىلۋى كەرەك. ءماتىننىڭ كولەمىنە قويىلاتىن شەكتەۋ: پروزا ءۇشىن - 35 بەتتەن كەم ەمەس; پوەزيا ءۇشىن - 5 بەتتەن كەم ەمەس;  درامالىق شىعارما ءۇشىن - 30 بەتتەن كوپ ەمەس;  بالالار ادەبيەتى ءۇشىن - 25 بەتتەن كوپ ەمەس;  «ۇلى دالانىڭ جاسامپاز ۇرپاعى» تاقىرىبىنا ارنالعان ءتۇرلى جانرداعى ادەبي شىعارما (پروزا - 35 بەتتەن كەم ەمەس; پوەما - 5 بەتتەن كەم ەمەس; دراما - 30 بەتتەن كوپ ەمەس; بالالار شىعارماسى - 25 بەتتەن كەم ەمەس;).

4) كونكۋرسقا جىبەرىلەتىن ءوتىنىم «التىن توبىلعى» دەگەن بەلگى قويىلىپ ءبىر كونۆەرتپەن مىناداي تارتىپپەن جىبەرىلۋى كەرەك: كونۆەرتكە بولەك سالىناتىندار 1) اۆتوردىڭ اتى-ءجونى كورسەتىلمەي ءبىر دانادا باسىپ شىعارىلعان شىعارما، 2) اۆتوردىڭ ءوزى تۋرالى مالىمەتتەر وسى كونۆەرتتىڭ ىشىندە جەكە كونۆەرتتە بولۋى ءتيىس:  اتى، تەگى، اكەسىنىڭ اتى، تۋعان جىلى، تۇرعىلىقتى مەكەنجايى، بايلانىس تەلەفوندارى، e-mail. 4. وتىنىمدەر پوشتامەن نۇر-سۇلتان قالاسى، ا. بوكەيحان كوشەسى، 1 ءۇي، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ قورى مەكەنجايىنا جانە  at2018@fpp.kz ەلەكتروندىق پوشتا بويىنشا  جىبەرىلۋى ءتيىس.

 1. كونكۋرسقا قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرە وتىرىپ، اۆتور:

1) ءوزىنىڭ اۆتورلىعىن راستايدى; 2)  جۇلدەنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارىنا شىعارمالاردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا، ۇيىمداستىرۋشىنىڭ ۇيعارىمى بويىنشا جيناقتاردا جانە عالامتوردا جاريالاۋعا رۇقسات بەرەدى;3) اۆتورلىق گونوراردى تالاپ ەتپەيدى.

 1. قابىلدانعان شىعارمالار رەتسەنزيالانبايدى جانە قايتارىلمايدى.
 2. جۇمىستاردى كونكۋرسقا جىبەرۋگە جانە سالتاناتتى ماراپاتتاۋ راسىمىنە قاتىسۋعا بايلانىستى شىعىنداردى قاتىسۋشىلار وزدەرى وتەيدى.
 3. جەڭىمپازداردى انىقتاۋ ءتارتىبى
 4. قولجازبالاردى باعالاۋ جانە جۇلدە جەڭىمپازدارىن (لاۋرەاتتاردى) انىقتاۋدى كونكۋرستىڭ قۇرىلتايشىسى ەلىمىزگە تانىمال  اقىن-جازۋشىلاردان، باسپا وكىلدەرىنەن، سونداي-اق بايقاۋ قۇرىلتايشىلارى مەن سەرىكتەستەرى وكىلدەرىنەن جاساقتاعان (7 ادامنان كەم ەمەس) قازىلار القاسى جۇزەگە اسىرادى.
 5. قازىلار القاسىنىڭ قۇرامى مەن توراعاسىن كونكۋرستىڭ قۇرىلتايشىسى بەكىتەدى.
 6. قازىلار القاسىنىڭ جۇلدەنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن شىعارمالاردى قاراماۋعا (سونىمەن قاتار ءانونيمدى شىعارمالاردى) قۇقى بار.
 7. كونكۋرسقا ۇسىنىلعان شىعارمالار قازىلار القاسى مۇشەلەرىنە ءانونيمدى تۇردە جىبەرىلەدى (اۆتوردىڭ ەسىمى اتالمايدى).
 8. قورىتىندى شەشىم قازىلار القاسىنىڭ  جالپى سانىنان كەمىندە 2/3  كۆورۋمى بولعان جاعدايدا اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى قابىلدانادى.
 9. كونكۋرسقا ۇسىنىلعان تۋىندىلاردى ءادىل باعالاۋ ءۇشىن بارلىق جۇمىستار ءانونيمدى تۇردە قارالادى. كونكۋرسقا ۇسىنىلعان جۇمىستاردى باعالاۋ كەزىندە شىعارمانىڭ وزەكتىلىگى مەن اۆتوردىڭ ويلاۋ دەربەستىگى، ۇستانىمى، بايانداۋ رەتتىلىگى مەن ماعىنالىلىعى، يدەيا ەرەكشەلىگى، ادەبي-كوركەم قۇندىلىعى، ەستەتيكالىق اسەر تەرەڭدىگى باسشىلىققا الىنادى.
 10. قورىتىندى شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن انونيمدىلىك ساقتالادى.
 11. قازىلار القاسىنىڭ شەشىمى اقىرعى بولىپ تابىلادى جانە قايتا قارالمايدى.
 12. كونكۋرسقا لايىقتى شىعارمالار تۇسپەگەن جاعدايدا، قازىلار القاسى ۇيىمداستىرۋشىلارعا سول نوميناتسيا بويىنشا جۇلدەنى تولىعىمەن بەرمەۋگە نەمەسە جارتىلاي بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساۋعا قۇقىلى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار