11 اقپان 2019, 12:13 1356 0 كولىك نازىم تويلىباەۆا

قىزمەتتىك كولىكتەردىڭ 97 پايىزى قازاقستاندا قۇراستىرىلعان

2018 جىلى ساتىپ الىنعان قىزمەتتىك كولىكتەردىڭ 97 پايىزى قازاقستاندا قۇراستىرىلعان. بۇل جايىندا قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل سالاسى كاسىپورىندارىنىڭ وداعىنان ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

وداق اقپاراتىنا سايكەس، وتكەن جىلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالار 20,68 ملرد تەڭگەگە 3 315 اۆتوموبيل ساتىپ العان. بۇل 2017 جىلعى كورسەتكىشتەن 27 پايىزعا از. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردىڭ 97 پايىزى نەمەسە 3 216 بىرلىگى قازاقستاندا قۇراستىرىلعان اۆتوموبيلدەرگە تيەسىلى بولدى. وتكەن جىلى 99 عانا شەتەلدىك كولىك ساتىپ الىنعان. جالپى، اتالعان كەزەڭدە شەتەلدە شىعارىلعان اۆتوموبيلدەردى ساتىپ الۋعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت شىعىستارى 2017 جىلعى 4,9م ملرد تەڭگەدەن 860 ملن تەڭگەگە دەيىن ازايىپ وتىر.

2018 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالار اراسىندا قازاقستاندا شىعارىلعان LADA 4x4 كولىگى (642 كولىك ساتىپ الىنعان) زور تانىمالدىققا يە بولىپ وتىر. ودان كەيىنگى ورىنداردا «LADA Vesta» (208) مەن «Skoda Octavia» (186) كولىكتەر تۇر. مۇنان بولەك، وتكەن جىلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالار 155 «Chevrolet Niva»، 152 «Skoda Superb»، 140 JAC S5, 138 «KIA Cerato»، 132 «KIA Sorento»، 110 «ۋاز» 396295 جانە 109 «ۋاز» 390995 كولىگىن ساتىپ العان.

سوڭعى جاڭالىقتار