1 قازان, 21:11 294 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

پرايمەريز: 157 مىڭ نۇروتاندىق ءوز تاڭداۋىن جاسادى

ساعات 20.00-دەگى مالىمەتكە سايكەس رەسپۋبليكا كولەمىندە 157 مىڭ نۇروتاندىق داۋىس بەردى. «Nur Otan» پارتياسىنىڭ حاتشىسى الىبەك الدەنەيدىڭ ايتۋىنشا، بۇل – «پرايمەريز» اقپاراتتىق جۇيەسىنە تىركەلگەندەردىڭ بەستەن ءبىرى، ياعني 22%-ى.

 "اقپاراتتىق جۇيەگە تۇسكەن سالماق ازايعان جوق، قاربالاس جالعاسۋدا. ورتاشا العاندا ءبىر مەزەتتە 100 مىڭنان استام سۇرانىس ءتۇسىپ جاتىر، ياعني وسىنشا ادام ءبىر ساتتە داۋىس بەرۋ ءۇشىن نە داۋىس بەرۋ بارىسىن قاداعالاۋ ءۇشىن جۇيەگە كىرىپ وتىر دەگەن ءسوز. جۇيەنىڭ جۇمىسى قالىپقا ءتۇستى، بىراق بارلىق پروتسەستەردىڭ باياۋلاۋى بايقالادى.

ءبىزدىڭ IT-ماماندارىمىز بايلانىس ارنالارىن كەڭەيتۋ جانە «پرايمەريز» جۇيەسىندە سۇرانىستاردى وڭدەۋ مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋ بويىنشا تىڭعىلىقتى جۇمىستى ودان ءارى جالعاستىرادى", - دەپ جازدى پارتيا حاتشىسى Facebook-تەگى پاراقشاسىندا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار