11 تامىز, 15:13 493 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

مەملەكەتتىك باق پورتالى ىسكە قوسىلدى

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى «مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ بىرىڭعاي پورتالى» (http://program.2gov.kz/) جانە «مەملەكەتتىك باق پورتالى» (http://news.2gov.kz/) دەپ اتالاتىن ەكى جاڭا پورتالدى ىسكە قوستى.

بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ Telegram-كانالىندا حابارلاندى.

مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ بىرىڭعاي پورتالىندا مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى مەن كەزەڭدەرى تۋرالى، ولارعا جاۋاپتى جانە باقىلايتىن ورگاندار تۋرالى بارلىق اقپاراتتار، مۋلتيمەديالىق مازمۇنداعى نۇسقاۋلىقتار، ينفوگرافيكالار جانە تاعى باسقاسى ورنالاستىرىلادى.

پورتالدىڭ مازمۇنى ۇنەمى جاڭارتىلىپ وتىرادى، جاقىن ارادا ونىڭ Youtube-تەگى ارنايى ارنامەن بىرىگۋى جۇزەگە اسادى.

ال مەملەكەتتىك باق پورتالى كۇن سايىن قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن رەسمي اقپاراتتاردى، سونداي-اق ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جاڭالىقتارىن جاريالايدى. وسى باق ارقىلى وقىرماندار مەن جۋرناليستەر باستاپقى دەرەككوزدەردەن اقپارات الىپ، پايدالانا الادى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار