Мұстафа ШОҚАЙ: БIЗ ҚҰЛ БОЛЫП ТҰРА АЛМАЙМЫЗ

Мұстафа Шоқайдың Алаштың басқа алыптарына қарағанда өз тағдыры, өзгеге ұқсай бермейтiн өзiндiк сүрлеуi болды. Ол өмiрiнiң соңғы 20 жылдан астамын жат жерде өткiздi. 1941 жылдың аяғында көз жұмғанша жас кезiнде-ақ таңдап алған ауыр жолы – арманы мен мұраты өз ұлтының, Түркiстан аймағының саяси егемендiгi, рухани бостандығы болды.

Мұстафа Шоқайдың азаматтық шынайы болмысын түсiну үшiн оның өскен ортасын, қажырлы қоғамдық қызметiн тану, сан алуан әлеуметтiк саяси ой-пiкiрлерiн терең зерделеу қажет. Оның әкесi Шоқай болыс болып, ел басқарып, би атанса, атасы Торғай – даңқты датқа. Осындай өзiндiк мәдениетi, салт-дәстүрi жеткiлiктi әулеттiң шаңырағында дүниеге келген Мұстафа шынайы қазақ тәрбиесiн жеткiлiктi көрiп өстi. Ол кезде атадан балаға мирас болып келе жатқан ауызша сан тақырыптағы дастандарға қазақ даласы кенде болған жоқ. Ауқатты датқа ауылында ақын-жыраулардың да жиi болып тұруы ғажап емес-тiн. Олардың ел билеген хандар мен халқын қорғаған батырлар туралы толып жатқан жырларын, көршi түркi тектес елдердiң әртүрлi қиссаларын бала Мұстафа көп естiп, халықтық рухты бойына жасынан сiңiрiп өскенiне күмән жоқ. Сыр бойында қазақтың соңғы ханы, халқының ұлт-азаттық күресiне өмiрiн арнаған Кенесары хан туралы да әңгiме көп болатын. Оның қырғыз елiне осы өңiр арқылы өткенi де ел есiнде едi.

Ауылда орысша сауатын ашқан Мұстафа Шоқай Ташкенттегi гимназия оқушысы кезiнде-ақ қоғамдық жұмыстарға ерте араласады. Елден келген кiсiлердiң түрлi өтiнiш-арыздарын шешуге қатыса отырып, жергiлiктi халықтар арасындағы әлеуметтiк теңсiздiктi көзiмен көрдi. Басқаны былай қойғанда, оқуды өте жақсы бiтiруiне байланысты өзiне тиiстi алтын медальды генерал Самсоновтың орыс баласына жаздыруын "Мемлекеттiк билiктi қолында ұстап отырған ұлт қана шовинизмдi жүргiзе алады" деген Мұстафа Шоқай пiкiрiн ескерсек, оңай түсiне қоямыз. Бұл оқиға ел iшiнде де отарлық саясаттан туған әдiлетсiздiктi көрiп келген гимназист бойындағы ұлтшылдық жiгерiн жанып, орыс билеушiлерiнiң озбырлығын басынан кешiрiп отырған қазақтан басқа да Түркiстан өңiрiндегi туыс – халық өкiлдерiне деген шынайы сезiмiн арттыра түстi.

Болашақ саясаткердiң қоғамдық-саяси өмiрiнде оның Петербургтағы оқуы мен қызмет жылдары ерекше маңызды болды. Орыс қауымындағы демократиялық үрдiстердi бойына сiңiрдi. Ұлтының азаттық жолындағы күресiне сол кездегi империя орталығында орын алған күрделi оқиғалар және 1914 жылы Әлихан Бөкейхан көмегiмен Мемлекеттiк Думаның Мұсылман Фракциясы хатшылығына орналасуы негiз қалады. Оның саяси санасының өсе түсуiне Ресейдiң орталық аудандарында бiрiншi орыс революциясынан кейiн құрылған саяси партиялар мен қозғалыстардың бағдарламаларымен жете танысуы да аз әсер еткен жоқ.

Петербургтағы кезеңнiң тағы бiр тағылымды жайы – өз халқын азат ету басқа да түркi тектес халықтарды ұйыстырудың нәтижесiнде ғана мүмкiн екенiне Мұстафа Шоқайдың көзiн жеткiзе бастайды. Сондықтан ол Ресейдiң езгiсiндегi Едiл, Қырым татарларын, Кавказ халықтарын, Орал башқұрттарын бiрiктiрудi қажет деп есептедi. Кейiн шетелде жүрген кезiнде де оның өз халқымен бiрге өзге аймақтардағы халықтардың отарлық езгiден құтылуын армандауы жайдан-жай емес едi.

1905 жылдан бастап қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысын басқарған, Мемлекеттiк Думаның мүшесi болған, қазақ ұлттық "Алаш" партиясының негiзiн қалаған, оның бағдарламасының авторларының бiрi, кейiн Алашорда үкiметiнiң басшысы Әлихан Бөкейханның ықпалының ерекше болғанын айта кету керек. 1939 жылдары Мұстафа Шоқайдың: "Ұлтқа пайдалы адам болғыңыз келсе, бәрiнен бұрын орыс өкiметiнiң атамекенiмiздегi жер саясатын мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыз. Сiзге не iстеу керектiгiн осы саясаттың өзi-ақ көрсетiп бередi" – деген ғибратты ұстаз сөзiн еске алуы тегiннен-тегiн емес едi.

Түркiстан ұлт-азаттық қозғалысы Мұстафа Шоқайдың бүкiл саяси қызметiнiң мазмұнын құрады. Ол, шын мәнiсiнде, Түркiстан Республикасының ұйымдастырушысы болды. Мұның тарихи жағдайы бар едi. Ташкентте өткен Түркiстан Кеңестерiнiң өлкелiк съезiнде большевиктердiң өкiмет басына келердегi "халықтардың өзiн-өзi басқару туралы" уәдесi саналы түрде ұмыт қалдырылды. Сөйтiп Кеңес үкiметi жариялаған ұлттардың өзiн-өзi билеу туралы декларациясына сенуден қалған аймақ зиялылары 1917 жылы 26 қарашада Қоқан қаласында өлкелiк төтенше IV Мұсылмандар съезiнде Ресей Федеративтiк Демократиялық Республика құрамында Қоқан автономиясын құрды. Бұл шын мәнiсiнде Түркiстан Республикасы едi. Оның премьер-министрi болып алғашында Мұхамеджан Тынышбаев, екi аптадан соң Мұстафа Шоқай сайланады. Алайда 1918 жылғы 18-23 қаңтарда өткен Түркiстан Кеңестерiнiң IV съезi Қоқан автономиясы үкiметiн заңнан тыс деп жариялап, оның басшыларын тұтқындау және автономияны тарату жөнiнде қаулы қабылдады. Мұның аяғы қанды қырғынға ұласты. Содан әлдеқалай аман қалған жаңа республика басшысы шетелге кетуге мәжбүр болды.

Мұстафа Шоқайдың сан салалы саяси қызметiнде оның эмиграциядағы кездерi ерекше орын алады. Ол шетелдiк эммиграцияның ең iрi өкiлi болды және өз ұлтының азаттығы үшiн күресiн қарымды қаламмен толықтырды. Қалам саяси қайраткерге көмектесiп, оның қызметiн айрықша ажарландырды, ерекше биiкке көтердi. Сөйтiп қазақ тарихында азаттық үшiн күрестiң жаңа түрi мен жаңа кезеңi басталады.

Түркiстанның тәуелсiздiгi жолындағы саяси күрестiң жаңа амалының нақты мақсатын М.Шоқай былайша айқындаған едi: "Бiз, Түркiстан тәуелсiздiгiн жақтаушылар, елiмiздiң еркi үшiн және жұртымыз Түркiстанның бодандықтан құтылуы үшiн күресемiз. Түркiстандықтарға бұдан басқа жол болмаған. Қазiр де жоқ және бұдан соң да болмайды. … Бiздiң мұратымыз Түркiстанда түрi жағынан да, мазмұны жағынан да ұлттық болатын мемлекеттiк құрылымға қол жеткiзу болмақ. Сонда ғана халқымыз өз жерiнiң нағыз қожасы бола алады".

Мұстафа Шоқай Түркiстанды күшпен жаулап, қырып-жойып қанға бөктiрген Ресейдiң жат күшiне қарсы өле-өлгенше күресетiнiн, құл болып тұра алмайтынын, ұлтының азаттыққа қолы жететiнiне сенiмiн жасырмады: "Бiз, әрине, өзiмiздiң атамекенiмiз Түркiстанды кеңестiк Ресейден де, басқа Ресейден де бiржола бөлiп алуды мақсат етемiз. Бұл – бiздiң ұлттық мұратымыз, ұлттық арман-мүддемiз. Бiз тек осы идея үшiн қызмет етемiз. Атамекенiмiздiң iшiндегi және сыртындағы барлық ұлттық күштерiмiздi осы идея төңiрегiнде топтастыруға барынша тырысамыз". Осы идея ұлттық мұрат, ұлттық арман-мүдде саналды, осыған бар күш-жiгер, қуат жұмсалды. Ол – азаттық пен тәуелсiздiкке бастайтын ең төте және қысқа жол Түркiстан ұлттық майданының iшкi бiрлiгiн барынша нығайту және оны азаттық үшiн күресiп жатқан басқа халықтардың ұлттық орталықтарымен тығыз үйлестiру лазым, тығырықтан шығудың бұдан басқа жолы жоқ деп санады. Тек осылай еткенде ғана бостандыққа және тәуелсiздiкке жету мүмкiн едi. Осы мақсатта ол барлық түркi тектес халықтардың өзара татулығы мен ынтымағын көздiң қарашығындай қорғап, дәрiптеп отыруды, олардың арасында ешқандай бiр алауыздық болмауын қалады.

Мұстафа Шоқай – Түркiстан ұлттық қозғалысының көшбасшысы ғана емес, оның шығу, даму мен қалыптасуына ерекше үлес қосқан қайраткер. Әрине, ол осы мәселенi арнайы зерттеген емес. Оны бұған күрес мұраты мәжбүр еттi. Қозғалыстың шығу төркiнiн отаршылдық озбырлықтан iздей отырып, патшалық саясаттың екi мақсатын атап көрсетедi. Оның бiрi – жергiлiктi халықтың материалдық және рухани өркендеуiне шек қойып, оның азып-тозып, өлiп бiтуiне душар ету; екiншiсi – орыс мұжықтарын өлкеге көшiрiп әкелiп, Түркiстанды нағыз орыс Түркiстанына айналдыру. Сонымен бiрге ол Ресейдiң отаршылдығының басқа ешбiр жерде дәл Түркiстандағыдай қатыгез болмағанын көре бiлдi. Шынында да, орыс патшалығы халықты қараңғылық пен надандықта ұстауға, оларды материалдық және рухани жақтан әлсiретуге барын салды. Қазақтың басқа өлкелерi сияқты Түркiстанның ең шұрайлы жерлерi орыс келiмсектерiне берiлiп, ондағы байырғы тұрғындар әлдеқайда нашар аймақтарға ығыстырылды.

Мұстафа Шоқай "бiр ұлттың рухани, экономикалық мүдделерi екiншi бiр күштi ұлттың мүдделерiне құрбан етiлуi отаршылдық болып табылады" деген маркстiк-лениндiк теорияны қайталай отырып, отарлаушы мемлекетке тән барлық белгiлердi кеңестiк Ресейдiң басынан тауып, большевиктер билiгiнiң саяси бет-бейнесiн барынша ашып көрсетедi. "Қызыл отар" деген мақаласында ол Кеңестер Одағы деген атау туралы ұсыныс енгiзген көрнектi коммунист Затонскийдiң: "Бiз айналамыздағы өлкелердiң есебiнен Орталықты нығайтқанымыз дұрыс болар едi. Егер Орталықты күшейту үшiн төңiрегiмiздегi өлкелердi тонау қажет болса, бiз оған да барған болар едiк" деген сөзiн мысалға келтiре отырып, Түркiстанның кеңестiк Ресейдiң отары екенiне бұлтартпас дәлелдер келтiредi.

Орыстың патшалық мекемелерi шет аймақтардағы ұлттық дамуды тежеп келсе, одан кейiн билiк басына келген большевиктер халқымыздың ұлттық сезiмiн оның көкiрегiнен бiржола сылып тастауға тырыcқан едi. Сондықтан Мұстафа Шоқай Түркiстанды Мәскеуге экономикалық жағынан ғана тәуелдi етумен шектелмей, ұлтымыздың өзiне тән рухани әлемiнiң орнына орыс пролетариатының рухын орнату Кеңестiк орталықтың мақсаты екенiн ашына жазды: "Большевиктер атамекенiмiз Түркiстанда ұлтымыздың өзiне тән рухани әлемiн суалтып, оның орнына орыс пролетариатының рухын орнатпақ болады. Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсiздiгi болуы мүмкiн бе? Тарих ондайды көрген жоқ та, бiлмейдi де. Ұлт азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесi. Ал ұлттық рухтың өзi ұлт азаттығы мен тәуелсiздiгi аясында өсiп дамиды, жемiс бередi"

Большевиктер Азамат соғысы аяқталғанан кейiн өз үстемдiгiнiң екiншi дәуiрiн бастаған болатын. Ұлттардың Ресейден бөлiнiп шығып, өз алдына тәуелсiз мемлекет құруына дейiнгi өзiн-өзi билеу құқығы туралы берiлген уәде түбегейлi өзгертiлдi. Мұстафа Шоқай "Түркiстандағы жергiлiктендiру қандай мазмұндарды қамтиды?" атты мақаласында "Большевиктер iс басына келер алдында бүкiл Ресей мұсылмандарына және түркiстандықтарға өз қалауы бойынша өздерiн басқару деген сарында үгiт-насихат жүргiздi. Алайда "қызыл сөздерге боялған" мұндай үгiт-насихаттың нәтижесi iс жүзiнде "орыстың ұлттық рухына негiзделген пролетариат диктатурасынан басқа ештеңе де болмай шықты…" – деп кеңестiк саясатқа тән болған екiжүздiлiктi арнайы атап көрсетедi.

Мұстафа Шоқай өзiнiң "Кеңес үстемдiгiнiң 16-ыншы жылдығына орай" деген мақаласында большевиктердiң өкiмет басына келуiнiң негiзгi себептерiнiң бiрiн олардың дер кезiнде тиiмдi уәде бергiш саясатымен байланыстырады. Большевиктер тездетiп бiтiм жасап, бейбiтшiлiктi қамтамасыз етуге, шаруаларға (крестьяндарға) – жер, жұмысшыларға – билiк, кейбiр ұлттарға бостандық пен тәуелсiздiк беруге уәде еткен болатын. Патшалық Ресейден қажыған, Уақытша өкiметтiң дәрменсiздiгiн тез таныған халыққа большевиктер әлеуметтiк әдiлеттiктi орнататын бiрден-бiр партия деп насихатталды, осыған бар күш-жiгер жұмсалды. Бұған сенгендер де аз болған жоқ. Шаруаларға жер тидi, бiрақ жеке меншiкке берiлмедi, олар колхоздар мен совхоздарға ерiксiз ұжымдастырылып, жеке шаруашылық жүргiзу құқығынан айырылып, мемлекетке басыбайлы етiлдi.

Өз заманына сай терең бiлiм алған заңгер Мұстафа Шоқайдың кеңестiк саясаттың кейбiр теориялық мәселелерi туралы айтқан ойлары ерекше назар аударарлық. Олар сонылығымен және объективтiлiгiмен қызғылықты.

Кеңес үкiметi мен коммунистiк (большевиктiк) партияның алғашқы кезеңнен бастап күндiз-түнi талмай насихаттаған тақырыбы пролетариат табының диктатурасы болды. Алайда шындық басқаша болатын. Түркiстанда пролетариат табы болған жоқ. Ал ондай тап болмаған жағдайда оның диктатурасы туралы сөз айтудың өзi иiнсiз едi. Мұстафа Шоқай өз мақалаларында Түркiстанның байырғы халықтарының Қазан төңкерiсiне ешқандай қатысы болмағандығын айтып, пролетариат диктатурасы шын мәнiнде орыс диктатурасы болып отыр деген қорытындыға қайта-қайта жүгiнiп отырады. Жергiлiктi газеттердiң материалдарына сүйенiп жазылған "Атамекен жағдайы" атты мақалада ол Түркiстанда жүргiзiлiп жатқан ашық террор, Кеңес өкiметiнiң халықты жаппай қуғын-сүргiнге ұшыратуы, азапқа салуы, аштыққа душар етуi мен жүздеген-мыңдаған жазықсыз жандардың атып өлтiрiлуi туралы жазады. Ең сорақысы партиядан шығарылғандардың, қамауға алынғандардың, жер аударылғандар және өлiм жазасына кесiлгендердiң бар кiнәсi олардың баяғыда өлiп қалған атасының бай, саудагер, ғұлама, яғни кезiнде iс басында болғандары немесе айыпталушының көне медiреселерде оқығандығы едi.

Мұстафа Шоқайдың Түркiстандағы таптық күрес туралы ойлары да құнды. Ол "Таптық күрес ұлттық өнеркәсiбi қалыптасқан саяси, әлеуметтiк және экономикалық мүдделерi бiр-бiрiне қарама-қарсы тұрған, ұлттық буржуазия мен ұлттық пролетариат таптары бар тәуелсiз елдерде ғана болуы мүмкiн" деген маркстiк теорияға сүйене отырып, патшалық Ресей кезiнде Түркiстанда ондай жағдай болмағандығын дәлелдейдi. Саясаткер ойынша, бiрiншiден, Қазақстанда ондай таптар қалыптаспаған кезде, олардың күресi жөнiнде әңгiме жасаудың өз орынсыз. Оны сол кездегi Кеңестiң кейбiр басшыларының өзi мойындауға мәжбүр болған. Екiншiден, Қазақстан өз алдына тәуелсiз ел емес едi. Ол жүздеген жылдар бойы Ресейдiң отары болып келе жатты. Үшiншiден, Кеңес үкiметi большевиктер айтып жүргендей, пролетариат диктатурасы емес, пролетариат арасынан шыққан беделсiз топтың диктатурасы.

Мұстафа Шоқай кеңестiк билiк жалпы жұмысшы табының қолында емес, бiр ғана большевик партиясының уысында екенiн атап көрсетiп, билiктiң "жұмысшы демократиясы" деп жалаулатқан үгiт-насихаттың шындыққа жанаспайтын саяси сипатын терiске шығарады. Мұның дәлелi ретiнде ол "Жұмысшы демократиясы дегенiмiз тарихтың табиғи қажетiне сәйкес бiрiгiп, саяси демократияның шеңберiнде бола отырып, жалпы жұмысшы табының дербес тап ретiнде өзiн көрсете алуы болып табылады" – деген анықтама ұсынады. Осыған байланысты ол социалист(түрлiше түстегi) жұмысшылар тәрiздi антисоциалист жұмысшылар да болатынын, Еуропада "католик жұмысшылар ұйымының" да бар екенiн, егер жұмысшылар көмектеспесе және қатынаспаса, онда Италиядағы фашистер мен Германиядағы гитлершiлдер күш алуы мүмкiн болмағаны сияқты мысалдарды тiлге тиек еттi.

Сондай-ақ Мұстафа Шоқай "большевизм" және "ұлтшылдық" деген ұғымдардың ешқашан жанаспайтынын бiр-бiрiне қарсы екi басқа ұғымдар екенiн, большевизм ұлтшылдықты терiске шығаратыны тәрiздi, ұлтшылдық та большевизмдi терiске шығаратынын ескертедi. Сонымен қатар Түркiстанда ұлттық өкiметтiң үстемдiгiнен басқа ешбiр күштi мойындамау негiзiне құрылған ұлтшылдық идеясына түсiнiктеме бере отырып: ол былай дейдi: "Ол – халқымыздың жаны мен жүрегi. Ұлтымыз өмiр сүрсе, ол да бiрге өмiр сүредi". Осы жерде Мұстафа Шоқай туралы өзiнiң нағыз жан серiгi болған Мария анамыздың: "Саясатта да ол намысқой әрi жанға жақын болуы арқылы адамдардың жүрегiне жол табатын. Пiкiрталаста қызу қанды болушы едi. Өз пiкiрiн дәлелдеуде қарсыласының намысына тиюден аулақ болатын. Көзқарас жиегi кең болғандықтан, өзiнiң ойын еркiн жеткiзетiн және айтқан пiкiрiнiң тыңдаушыға ұнаған-ұнамағанына мән бермейтiн. Мұстафа тар ауқымды ұлтшылдықтың дұшпаны едi. Ол бүкiл Түркiстан ұлттарының бiрiгуi жолындағы күрескер едi", – деп жазғанын еске алуымыз керек.

Мұстафа Шоқай – өзi өмiр сүрген дәуiрдегi халықаралық мәселелердi биiк деңгейде талдай бiлген, оның беталысын көрегендiкпен болжай алған теориялық терең бiлiмдi, ұлтымыздың тұңғыш саяси сарапшыларының бiрi ғана емес, бiрегейi. "Ұлттар Ұйымы және Кеңес үкiметi", "Алманиядағы қаржы дағдарысы", "Қытайда", "Ағылшын дағдарысы", "Манжурия мәселесi және дүниежүзi баспасөзi", "Кавказ мәселесi", т.б. тақырыптарға жазылған мақалаларды былай қойғанда, "Халықаралық жағдай" және "Халықаралық өмiрден" деген тақырыптардағы 20-ға жуық мақаласында ол Ұлттар Ұйымының мәселелерi, 1912 жылғы соғыс алдындағы Англия, АҚШ, Германия, Италия, Жапония, Қытай, Франция т.б. елдерiнiң сыртқы саясаттарына талдау жасайды. Бұның тарихшылар мен саясаткерлерге өткен ғасырдың 20-30 жылдарындағы халықаралық мәселелерден мол тарихи һәм саяси мағлұматтар берерi сөзсiз. Бiр ескеретiн нәрсе, Мұстафа Шоқай халықаралық тақырыптардың қандайына болмасын қалам тартса да туған елi, Түркiстан өңiрi әсте есiнен шықпайды. Бар мәселенi осының маңына топтастырады, халықаралық ахуалдың ұлттық тәуелсiздiгiмiзге тигiзер ықпалын ылғи ойлап отырады.

Саяси күрестiң от– жалынында шыныққан, өмiр жолында сан түрлi, сан мiнездi саяси қайраткерлермен жолығып, кейде олардың кейбiреулерiмен айтысқа да түскен Мұстафа Шоқайдың саяси тұлғалар туралы айтқан ойлары да маңызды. Қайтыс боларынан бес жыл бұрын жазылған "1936 жыл" деген мақаласында ол: "Жалпы ұлттың мүддесiн жеке қожалықтар мен жеке топтардың мүддесiнен жоғары қоя бiлген, өзiнiң белгiлi бiр түзiмге белгiлi бiр себептермен қалыптасқан қатынасын, оған тәуелдiлiгiн жалпы ұлт мүддесi тұрғысына сәйкес, ұлттың жалпы жағдайына үйлесетiн түзiм жолында құрбан ете бiлген адамдар ғана нағыз ұлттық патриот және ұлтқа пайдалы қызметшi бола алады" – деген-дi. Оның ойынша, саяси тұлғаға аса қажет қасиет – үмiт, сенiм, иман тәрiздi рухани-моральдық факторлармен бiрге ғылыми-техникалық бiлiмнiң өзара тығыз бiрлiгi. Жеңiске жету үшiн осы аталған қасиеттермен қатар бiлiм қуаты қажет. Осыларды игерiп қана ұлт азаттығы жолында жұдырықтай жұмылуға болады. Сол сияқты "Бiз саяси қайраткерлердi оның ұрандарына қарап емес, iс-қимылдарына қарап бағалаймыз" – деген өз сөзiне ұлы күрескердiң сонау лицейдегi оқушы және Петербордағы студенттiк кездерi, одан кейiнгi саналы да сан салалы, қиын да күрделi күрескерлiк жолы, кейiн жат жерде де қайғы мен қасiреттi аз тартпаған, алайда бiр сәт толастамаған арпалысқа толы жалынды өмiрi бұған бұлтартпас дәлел.

Бүкiл түркi әлемiнiң ұлы перзенттерiнiң бiрi, бүкiл ғұмыры өз Отанына шексiз берiлгендiктiң, оның асыл мұраттарына қызмет ете бiлудiң тамаша үлгiсiн таныта бiлген ұлы күрескердiң саяси қайраткерлердi олардың ұрандарына қарап емес, өмiрдегi нақты iс-қимылдарына қарап бағалау керек деген ойы бүгiн де айрықша атойлап тұр. Ол өзi шексiз сүйген халқының бостандығы үшiн тәуекелге бас тiккен тұлға едi.

Германия басшылығы оны ұстап, Берлинге алып кетедi. Оған түркiстандық тұтқындар үшiн радиодан сөз сөйлеу ұсынылады. Бiрақ ол алдымен лагерлерде болуды өтiнедi. Сөйтiп, 1941 жылы тамыздың соңынан қарашаның басына дейiн немiс лагерлерiндегi жан түршiктiрерлiк жағдайды өз көзiмен көредi. Мария Шоқайдың белгiлi естелiгiнде ерiнiң өзiне жазған хатынан мынандай үзiндi келтiредi: "Сiздер – немiстер, өздерiңiздi Еуропадағы ең мәдениеттi адамдармыз деп санайсыздар. Егер сiздердiң мәдениеттерiңiз менiң көрiп жүргендерiм болса, онда мен сендерге де тұтқындағылардың шеккен азабын көрулерiңiздi тiлеймiн. Сiздер ХХ ғасырда өмiр сүрiп отырып, ХIII ғасырдағы Шыңғыс ханның жасаған зұлымдығынан асырып жiбердiңiздер. Мәдениеттi халық екендiктерiңiздi айтуға хақыларыңыз жоқ". Бұл хат табыс етiлген СС офицерi оны оқып шығып, Мұстафаға, "Пiкiрлерiңдi өте тура айтыпсың, мұның артықтау емес пе?" дегенде, Мұстафа оған: " Егер сiздер осыған байланысты маған ату немесе асу жазасын берсеңiздер де разымын. Мұндай мәдени қоғамда өмiр сүргеннен гөрi өлгенiм артық. Бұл қорқынышты жағдайлардан соң тiптi де өмiр сүргiм келмейдi" – деп жауап берiптi. Мұстафаның осы жылдың аяғында Берлин ауруханасында құпия жағдайда қайтыс болуы тегiннен-тегiн емес едi.

Мұстафа Шоқайдың аса көрнектi саяси күрескер ретiндегi қызметiнiң де, өз халқының тәуелсiздiгi мен азаттығын, отаршылық тағдыр кешiп отырған басқа да түрiк тектес халықтардың қамын ойлаған өшпес идеялары мен әлеуметтiк саяси ой-пiкiрлерiнiң де тағлымдары мол-ақ.

Осыдан 70 жылдай бұрын айтылған "Бiз құл болып тұра алмаймыз. Бiз ұлт азаттығымызды аламыз" деген көреген саясаткер сенiмi шындыққа айналды. 1917 жылы Ақпан революциясын "Қазақ" газетiнiң "киiз туырлықты қазақтың оң жағына ай, сол жағына күн туды" деуiнiң, Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай, Мiржақып Дулатұлылардың "Азаттық таңы атты. Тiлекке құдай жеткiздi. Күнi кеше құл едiк, ендi бұ күн теңелдiк. Қам көңiлде қаяу арман қалған жоқ" деп жазуларының ретi ендi келдi.

Елiмiз егемендiкке жетiп, тәуелсiздiк алғалы аралықта қоғамдық өмiрдiң барлық саласында, әсiресе, саясат пен экономикада күрделi өзгерiстер жүзеге асуда. Кейде қайшылықты болғанымен қол жеткен табыстарымыздың елеулi екенiне ешкiм көз жұма алмас. Кешегi 90-жылдардың қиындықтары артта қалып, күн өткен сайын жаңа асулар алынып, жаңа мiндеттер туындауда. Ол заңды да. Ол қоғамымыздың өсу, даму үстiнде екендiгiн дәлелдейтiн факторлар. Дегенмен бүгiнгi күн биiгiнен қарасақ, ұлтымыздың шынайы мәселелерiне, әсiресе, ұлттық рухани дүниелерге жеткiлiктi көңiл бөлiнбей отырғаны бiрден көзге ұрады.

Осыдан 44 жыл бұрын Баукеңнiң, ұлтымыздың қас батыры Бауыржан Момышұлының республика билiк басындағыларға: "Қазақпын деп мақтануды ар көретiн, қазақтың тiлiнде сөйлеудi масқаралық көретiн салт қайдан шығып отыр? Балалардың көбi не қазақ, не орыс болып тәрбиеленбей, шөре-шөре бiрдеме болып өсiп жатқанын неге көрмейсiңдер?" деген сөзi бүгiн де айрықша естiлiп тұр.

Қайта құрудан басталған ұлттық қайта түлеу егемендiкке жету мен тәуелсiздiк алудан ары ұзап кете алмады. Кешегi кеңестiк кезеңде социалистiк интернационализм идеясымен уланған санамыз азаттықтың асқақ идеясымен жаңартылмады, жаңа жағдайдағы ұлттық мұраттарымызды шешумен батыл жалғастырып, дәстүрлi ұлттық рухани бұлақтан жеткiлiктi суғарылмады. Неге екенi белгiсiз, 1990 жылдарғы қабылданған мемлекетiмiздiң алғашқы құжаттарында – «Егемендiк туралы» Декларация мен «Тәуелсiздiк туралы» Конституциялық заңда атап көрсетiлген Қазақ ССР-i ұлттық мемлекеттiгiн сақтау, қорғау және нығайту жөнiнде шаралар қолданады деген аса мәндi қағидадан көп ұзамай бас тарттық. Бүгiнгi "ұлттық идея", "ұлттық мәдениет" пен "ұлттық идеология" сияқты ұғымдарды мойындамаушылық, қазақ ұлтының орнына кешегi кеңес адамы дегендей "қазақстандық ұлт" сияқты ұсыныстардың тууы жайдан-жай емес. Осы арада Мұстафа Шоқайдың: "Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсiздiгi болуы мүмкiн бе? Тарих ондайды көрген жоқ та, бiлмейдi де. Ұлт азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесi. Ал ұлттық рухтың өзi ұлт азаттығы мен тәуелсiздiгi аясында өсiп дамиды, жемiс бередi", – деген сөзiн ескерте кетсек артық болмас. Кешегi кеңестiк кезеңдегiден мазмұны мен түрi жағынан мүлдем басқа мемлекетiмiздiң ұлттық сипаты басым болмай, алда тұрған ауыр мiндеттердi шешуiмiз қиын болатын шығар.

Кезiнде Алаштың арыстары өз ұлтын шексiз сүюдiң үлгiсi ретiнде пайдаланған "ұлтшылдық" деген ұғымды бүгiнгi тәуелсiздiк жағдайда шынайы түсiнуiмiз керек. Бұл ұғымды патшалық Ресей де, кешегi кеңестiк билiк те өзiнiң ұлттық саясатындағы қайшылықтарға қарсы тұрған ұлт зиялыларын басып-жаншудың басты құралы еткенiн айта кеткен артық болмас. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына СОКП Орталық Комитетi Саяси Бюросының қазақ халқына "ұлтшыл" деп баға беруге тырысқаны олардың қателескенi емес едi, бұл ұғым компартияның ұлттық аймақтарды бiр уыста ұстау үшiн пайдаланған идеологиялық қаруы болатын. "Ұлтшыл" деген ұғымның ұлттық астамшылыққа ұласып жатқанда ғана қауiптi екенi бесенеден белгiлi болса да, осы сөзден үрку бүгiн де жоқ емес. "Ұлтшылдық" ұлтжандылықтан әлдеқайда терең мағыналы, ұлтын шынайы сүюдi айқындайтын қасиеттi ұғым екенiн түсiнетiн кез келген сияқты. Өз ұлтын сүйе алмаған адам өзге ұлттың қадiрiне жете алмайды.

Мұстафа Шоқай өз халқына деген шексiз сүйiспеншiлiгi және айрықша адалдығымен қатар тар шеңбердегi ұлтшылдыққа ешуақытта бой алдырмаған, ру, ұлыстарға бөлiнiп, халықтың iшiне iрiткi салатын рушылдық психологиядан өзiн әркез алшақ ұстаған. Ол ұлтты құтқару күресiнде, ұлттық құрылыста түркiстандықтарды ру, ұлыстарға бөлiп, iштен iрiткi салатындарды Түркiстан ұлтшылдық идеясы мен мұраттарының жаулары деп есептедi. Ол: "Бәрiнен бұрын өз қатарымызды, түркiстандық бiрлiгiмiздi күшейтейiк. Түркiстанның жұдырықтай жұмылған ұлттық бiрлiгiн Ресейден айрылу үшiн күресiп жатқан басқа халықтардың ұлттық майдандарымен тығыз үйлестiре отырып, орыс империализмiне қарсы қуатты күш ұйымдастырып, бiрге қимылдайық. Орыс империализмiне қарсы күрес майданындағылардың ұлтын, дiнiн, нәсiлiн, партиясын тергеп-тектемейiк, алаламайық. Тек осындай жол ғана бiздi ұлттық азаттыққа жеткiзе алады… Бұдан басқа жолдардың барлығы алдамшы, тұйық… Өзiнiң iшкi бiрлiгiн нығайта алған халықтар ғана тәуелсiздiгiне қол жеткiзе алады. Және оны қорғап қала алады" – деп нағыз тәуелсiздiкке апаратын және азаттық күреске жеткiлiктi дәрежеде күш-қуат дарытатын ұлттық бiрлiгiмiздi нығайта түсуге ұмтылуымыз тиiс деп санады.

Қорыта келгенде, Мұстафа Шоқайдың бар саналы ғұмырын өз ұлтының, бүкiл түркi әлемiнiң азаттығы мен еркiндiгiне арнаған қажырлы қызметiн тани бiлу және оның аса маңызды әлеуметтiк саяси ой-пiкiрлерiн рухани игеру қазiргi жаңа әлемдегi Қазақстанымыздың бүгiнiн байытып, келешегiн кемелдендiре түсерi сөзсiз.

Әбдiжәлел БӘКIР, саяси ғылымдарының докторы

Редакция таңдауы

Балалар әдебиеті: есейген қаламгер ме, балалар ма?

Балалар әдебиеті – әдебиеттің ең бір елеулі саласы. Халқымызда ежелден балалар әдебиетінің бай фольклорлық үлгісі болды. Ертегі, жаңылтпаш, мазақтама, жұмбақ, т.б. Мұндай қызықты нәрселердің...

Қысқа жіп күрмеуге келмей…

Былтыр жыл соңында Дүниежүзілік банк Қазақстанда кедейлер саны 1,5 млн адамға көбеюі мүмкін деген болжам жасады. Сарапшылар 2020 жылы Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы тұрғындары...

Латынграфикалы қазақ әліпбиі: кірме терминдерді жазудағы ұстанымдар

2019 жылғы қазанда Ұлттық кеңес­тің кезекті отырысында Қазақстан Республика­сы­ның Президенті Қ.Тоқаев ғалым­дар­ға жаңа қазақ ұлт­тық латынграфикалы әліпбиін же­тілдіруді тап­сыр­ған болатын. Ал 2021 жылғы 28...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1992 жылғы 5 наурызда Қазақстан Республикасы мен Мысыр Араб Республикасы арасында дипломатиялық қаты­нас орнады. 1993 жылғы 5 наурызда Қазақстан Республикасы Прези­дентінің «Мемлекеттік холдингтік компаниялар туралы»...
1 4

8 наурызға 18 кітап

Көктемнің алғашқы шуақты мерекесі жақындаған сайын көпшілігімізді, әсіресе ер-азаматтарды жақындарыма «не сыйласам?»...
cebeb965 8b0d 493f 8e8b 7410132c8e47

Елімізде мұнай және газ-химия саласында 5 зауыт салынады – министр

Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев 2025 жылға дейін елімізде мұнай және газ-химия саласында...
zhenschiny tson

Қазақстанда әйелдер мемлекеттік қызметтерді алуға аз жүгінеді

Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік қызметтерге қанша әйел жүгінетінін...

Жаңалықтар

8 наурызға 18 кітап

Көктемнің алғашқы шуақты мерекесі жақындаған сайын көпшілігімізді, әсіресе ер-азаматтарды жақындарыма «не сыйласам?» деген сауал мазалайтыны белгілі. Кітап сыйлаңыз. Жақсы таңдалған құнды кітап басқа жанның...

Елімізде мұнай және газ-химия саласында 5 зауыт салынады – министр

Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев 2025 жылға дейін елімізде мұнай және газ-химия саласында 5 зауыттың құрылысы аяқталатынын айтты. Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында мұнай және газ-химия...

Қазақстанда әйелдер мемлекеттік қызметтерді алуға аз жүгінеді

Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік қызметтерге қанша әйел жүгінетінін есептеп көрді. Белгілі болғандай, 2020 жылы мемлекеттік корпорацияға түрлі қызметтерді алу үшін 6,2...

8 наурыздан бастап Өзбекстанға жаңа әуе рейсі ашылады

2021 жылғы 8 наурыздан бастап «SCAT» әуе компаниясы Ақтау және Үргеніш қалалары арасында аптасына 2 рейс орындай бастайды, – деп хабарлады ҚР ИИДМ баспасөз...

АҚШ ғалымдары коронавирус инфекциясын қоздыратын қан тобын анықтады

АҚШ ғалымдарының зерттеуі бойынша, ІІ қан тобының иелері коронавирус инфекциясының жұқтыруға «бейім» келеді. Гаврард медициналық мектебінің «Бригэм энд уименз» клиникасында қызмет ететін ғалымдардың бұл...

Коронавирус: 226 адамның жағдайы ауыр

5 наурыздағы мәлімет бойынша, Қазақстанда 18 882 адам короновирус инфекциясынан (13 236 КВИ+ және 5 646 КВИ-) емделіп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің Telegram каналында олардың...

Ауа райының бұзылуына байланысты 7 өңірде көлік қозғалысы шектелді

ҚР ИИДМ баспасөз қызметінің мәліметінше, республикалық маңызы бар жолдардың төмендегідей учаскелерінде қозғалысқа шектеу енгізілді. Ақмола облысында: 1. 03.03.2021 ж. сағат 16.00 «Жезқазған-Петропавл» автожолының 377-536 шақырымында,...

Ақылы автожолдарда көлігі бұзылған жүргізушілерге тегін көмек көрсетіледі

«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы ақылы автожолдарда жанармайы таусылған немесе автокөлігі бұзылған жүргізушілерге көмек тегін көрсетілетінін мәлімдеді. Павлодар облысының Павлодар, Екібастұз, Ақсу, Аққулы, Железин және Тереңкөл аудандарында...

5 наурыз: еліміздің тарихында қандай айтулы оқиғалар болды

Осыдан 25 жыл бұрын, яғни 1996 жылы 5 наурызда Ақмола облыстық қазақ музыкалық-драма театры «Ақан сері-Ақтоқты» пьесасының (режиссер Ж. Омаров) қойылымымен ашылды. Сол жылы...

Елордада ауа райының бұзылуына байланысты оқушылар қашықтан оқиды

Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы бүгін ауа райының күрт бұзылуына байланысты мектеп оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқыту форматына көшірілгенін хабарлады. «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы хабарлайды:...

ШҚО-да дүкенге маскасыз кірген адамға айыппұл салынды

Шығыс Қазақстан облысының 5 ауданында карантиндік шектеуді бұзғандар тіркелді. ШҚО Ақпарат орталығының мәліметіне сүйенсек, мониторингілік топтар Шемонаиха ауданында 74 нысанға тексеру жүргізіп, ереже бұзудың 1...

Өткен тәулікте 857 адам коронавирус жұқтырды

Қазақстанда өткен тәулікте 857 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 132, Алматы қаласы - 134, Шымкент қаласы - 27,...

Еліміздің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауады – Қазгидромет

5 наурыз күні Қазақстанның басым бөлігіне әлі де Солтүстік-Батыс циклонның әсері сақталады, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, – деп хабарлады «Қазгидромет» РМК. Республиканың оңтүстік...

Абай атындағы университет үздіктер қатарына енді

Абай университеті екі бағдарлама бойынша QS World University Ranking by Subject-2021 рейтингінде топ-250 үздіктер қатарына енді. Абай атындағы ҚазҰПУ алғаш рет «QS World University Ranking...

Кремль: «Cанкцияның әсері де, мағынасы да жоқ»

АҚШ-тың "Навальныйдың ісі" бойынша жаңа санкциялары екіжақты қатынастарға "қатты әсер етеді", қазірдің өзінде "жағдай нашар". Бұл туралы Кремльде айтылды. АҚШ-та Ресейдің жаппай қырып-жоятын қару бағдарламасын...

«Құтадғу біліктің» жаңа аудармасы оқырманға тарту етілді

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Отырар» кітапханасында Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу білік» еңбегінің жаңа аудармасының таныстырылымы өтті. Қарахандар дәуірінде 1069 жылы жазылған құнды жәдігер...

Министрлік коронавирус «гүл арқылы жұғады» деген ақпаратқа түсінік берді

Коронавирус инфекциясы гүл арқылы жұғады деген ақпарат жалған. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті өкілдері айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Департамент мәліметіне қарағанда, Желіде...

Балалар әдебиеті: есейген қаламгер ме, балалар ма?

Балалар әдебиеті – әдебиеттің ең бір елеулі саласы. Халқымызда ежелден балалар әдебиетінің бай фольклорлық үлгісі болды. Ертегі, жаңылтпаш, мазақтама, жұмбақ, т.б. Мұндай қызықты нәрселердің...

Бішкекте қандасымызға арналған музыкалық кеш өтті

1 наурызда  Бішкектегі К.Молдобасанов атындағы Қырғыз ұлттық консерва­тория­сында Қыр­ғыз Республикасындағы қазақтардың арасынан шық­қан талантты әнші, қырғыз елінің  мә­дениетіне еңбек сіңірген қайраткер Ержан Му­синді еске...

Енді WhatsApp-тың компьютерлік нұсқасында бірнеше адаммен видео арқылы сөйлесуге болады

WhatsApp мессенджерінің компьютер арқылы қосылатын нұсқасында бірнеше адам видео және аудио байланыс арқылы сөйлесе алады, - деп хабарлайды Tech Crunch. Аудио және видео қоңыраулар шифрлау арқылы...

Ауылдағы іскер әйелдерге 4000 доллар қайтарымсыз грант беріледі

Ауылды жерлерде кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдердің 4000 доллар қайтарымсыз грант ұтып алу мүмкіндіктері бар, деп хабарлайды Аtameken Business.     https://youtu.be/rIWRXS-QT2Q Ол үшін өз ісіңізді ашуға деген...

2020 жылы Қазақстанда 48 ірі сүт фермасы іске қосылған

Өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында импорттық өнімдерді алмастыру жоспары бойынша Қазақстанда 48 тауарлы сүт фермасы, 3 ет комбинаты іске қосылды. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы...

Пандемия кезінде гендерлік теңсіздік күшейді – ДДСҰ

Пандемия Еуропадағы гендерлік теңсіздікті күшейтті. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) Еуропалық аймақтық бюросының директоры Ханс Клюге бейсенбі күні Facebook-те жарияланған Копенгагенде өткен...

Украина коронавирустың үшінші толқынына дайындалуда – Премьер-министр

Украина премьер-министрі Денис Шмыгаль елде COVID-19 үшінші толқынының басталғанын мәлімдеп, келесі локдаунның мүмкіндігін жоққа шығармайтынын айтты.  Укринформ сайтының мәліметінше, Денис Шмыгаль жағдайды бейімделген карантин құралдарымен...

Қысқа жіп күрмеуге келмей…

Былтыр жыл соңында Дүниежүзілік банк Қазақстанда кедейлер саны 1,5 млн адамға көбеюі мүмкін деген болжам жасады. Сарапшылар 2020 жылы Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы тұрғындары...

Еліміздегі мешіттер қазақы стильде болуы керек – Бас мүфти

Елордада Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының төрағалығымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан құрылған Қазақы стильдегі мешіт құрылысы бойынша жұмыс тобының алғашқы мәжілісі өтті, –...

«Nur Otan»: Түркістанның тазалығына жауапты көпбалалы аналар ардақталды

Бүгін «Nur Otan» партиясының Түркістан облыстық филиалында 8 Наурыз – әйелдердің халықаралық мерекесіне орай, бір топ көпбалалы анаға құрмет көрсетілді. Партияның «Бақытты отбасы» жобасы...

Жаңа орда құратын ұрпақ тәрбиелегіміз келеді

Парасат ТАНЕН, Orda Gen жобасының директоры: Тәуелсіздіктің ақ таңында дүниеге келген сәбилердің емін-еркін ойланып, жан-жақты дамып, қазақы мінез қалыптастыруына ертегі арқылы жол ашу – Orda...

Жасотандықтар мереке қарсаңында жас аналарға құрмет көрсетті

8 наурыз қарсаңында жасотандықтар Нұр-Сұлтан қаласындағы №2 көпбейінді орталық аурухананың акушерлік бөлімнің нәзік жанды қызметкерлері мен аналарын құттықтады. «Jas Otan» ЖҚ жетекшісі Нұржан Жетпісбаев: «Әйелдер күнімен...

Өскеменде баланы еденге лақтырған тәрбиешіге іс қозғалды (видео)

Өскемен қаласындағы «Арман» балабақшасының тәрбиешісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. ШҚО әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, 3 наурызда облыстық білім басқармасына хабарласқан ата-ана «Арман» балабақшасындағы «Еркетай» тобы...

Латынграфикалы қазақ әліпбиі: кірме терминдерді жазудағы ұстанымдар

2019 жылғы қазанда Ұлттық кеңес­тің кезекті отырысында Қазақстан Республика­сы­ның Президенті Қ.Тоқаев ғалым­дар­ға жаңа қазақ ұлт­тық латынграфикалы әліпбиін же­тілдіруді тап­сыр­ған болатын. Ал 2021 жылғы 28...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1992 жылғы 5 наурызда Қазақстан Республикасы мен Мысыр Араб Республикасы арасында дипломатиялық қаты­нас орнады. 1993 жылғы 5 наурызда Қазақстан Республикасы Прези­дентінің «Мемлекеттік холдингтік компаниялар туралы»...

Алма ҚҰНАНБАЕВА, Стэнфорд университетінің профессоры: Америкалықтар қазақтың киіз үйіне келіп, күйін тыңдауға құмар

АҚШ-тағы әлемге әйгілі Стэнфорд университетінің профессоры Алма Құнанбаева көп жыл бойы америкалық студенттерге қазақ мәдениеті туралы лекция оқыған. Сонымен қатар ол Беркли қаласында Орта...

Ақмола облысында шахтада топырақ басып қалған жұмысшылар құтқарылды

Ақмола облысында шахтада топырақ үйіндісінің астында қалған екі жұмысшы құтқарылды. Oблыстық ТЖД баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 4 ақпан күні Астрахан ауданындағы «Айна – ресурс» ЖШС...

Сарқылмас сезім бұлағы

Өнер атаулы сұлулықты дәріптеуден тұрады десек, сол дәріптеудің таусылмас кені, сар­қыл­­мас шабыт көзі – әйелдер. Және бұл өнер­­дің барлық түріне тән. Ежелгі дәуірден бері...

Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА: Ақынның мақсаты – әлдекіммен қылыштасу емес, ақиқатқа көз жеткізу

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Túrkistan басы­лымы арқылы қазақ қыздарына өз ақыл-кеңесімді айтқым келеді. Басылымдарыңызды замандастарыммен қатар оқитын жас қыз-келіншектер пайдалысын көңіліне тоқып,...

Рухани жаңғыру − рух тазалығына ұмтылу

Әр дәуір өз жаңалығымен келеді десек те, ұлт ретінде қалып­тас­қан халықтың өзгермейтін бір талабы болады, ол − ру­хани тұрғыдағы біртектіліктен ажырамау. Елді ел ететін...

Енді педагогтер жұмысқа конкурс арқылы қабылданады – министр

Бүгін Парламент Сенатында депутаттар білім саласына қатысты бірнеше маңызды жаңа нормаларды қамтитын заң жобасын қарастырып, мақұлдады. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов осы құжатта...

Қазынаның шығыны көп, кірісі аз

2020 жыл әлем экономикасы үшін сынақ жылы болды. Көрсеткіштердің бәрі кері кетті. Алыс-беріс азайып, барыс-келістің тоқтауы көп елдің қазынасын ортайтып, қарызын еселеді. Пандемия  Қазақстан...

Тәж-Махалдан мыңнан астам турист эвакуацияланды

Бейсенбі күні таңертең Үндістанның Агра қаласындағы Тәж-Махал кесенесі аумағынан кем дегенде мыңнан астам турист эвакуацияланды, – деп жазды Hindustan Times газеті. Басылымның мәліметінше, жергілікті полицияға...

Жоғарғы соттың екі судьясы қызметінен босатылды

Парламент Сенатының жалпы отырысында ҚР Жоғарғы сотының судьялары қызметінен босатылды. «Сіздердің қарауыңызға Анатолий Сергеевич Смолинді және Серік Қазбекұлы Әбнәсіровті Жоғарғы Сот судьясының қызметінен босату туралы...

Қаржы министрлігі аппаратының жаңа басшысы тағайындалды

ҚР Қаржы министрінің бұйрығымен Абзал Бейсенбекұлы Қаржы министрлігі аппаратының басшысы қызметіне тағайындалды, – деп хабарлады осы ведомствоның баспасөз қызметі. Абзал Бейсенбекұлы 1985 жылы Жамбыл облысында дүниеге...

Австралияда «жұмбақ рейстерге» билет сатыла бастады

Австралиялық Qantas әуе компаниясы бағыты беймәлім рейстердің ашылғаны туралы хабарлады. Компания "жұмбақ рейстер" деп атаған тасымалдың бұл түрі – шекаралар жабық кезде ішкі рейстерді...

Шетелден 500 млн доллардан астам қаржыға сатып алған малдың пайдасы болды ма?

Қазақстан соңғы жылдары шетелден 153 мыңнан астам асыл тұқымды мал сатып алған. Оған барлығы 500 миллионнан астам доллор жұмсалған. Бірақ сатып алып келген малдан...

Оралда көпірдің астынан жас жігіттің мәйіті табылды

Азиат пішіндес жас жігіттің мәйіті бүгін сағат 07.01-де Орал қаласына қарасты Деркөл кентіндегі көпірдің астынан табылған. Бұл туралы БҚО денсаулық сақтау департаменті хабарлады.  Жасы шамамен...

Терезеден құлап кеткен баланы құтқарған павлодарлық 1 млн теңге сыйақы алды

Павлодар қаласының тұрғыны Александр Жұмабаевқа терезеден құлаған баланы құтқарғаны үшін миллион теңге берілді. Ер адам биіктен құлап кеткен қызды қағып алуға үлгермей қалды, алайда...

Туысының үйінен соғым етін ұрлаған жамбылдық бас бостандығынан айрылуы мүмкін

Соғым етін ұрлаған жамбылдық тұрғын бас бостандығынан айрылуы мүмкін,  деп хабарлайды Polisia.kz. Ағымдағы жылдың 1 наурызында Т.Рысқұлов аудандық полиция бөліміне Көгершін ауылының тұрғыны xабарласып, үйінің...

Қазақстанда төлқұжаты жоқ 3,5 мыңнан аса адам анықталды

Қазақстанда жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ 3,5 мыңнан аса адам анықталды. Бұл жайында Мәжіліс депутаттарының сауалына ҚР Премьер-Министрі Асқар Маминнің жауабында айтылған. «2020 жылғы қыркүйек...

Apple саңылаусыз iPhone шығарады

Apple физикалық порттарсыз жұмыс істейтін смартфон өндірісін қолға алды. Бұл туралы Appleosophy басылымы хабарлады. Дереккөздердің хабарлауынша, америкалық компанияның инженерлері iPhone-ды компьютермен синхрондаудың жаңа әдістерін жасауда....

Алматыда «Рахат» базарының 300-ге жуық саудагері наразылыққа шықты

Алматыда "Рахат" базарының 300-ге жуық саудагері өздері жан бағып отырған сауда орнының жабылуына қарсылық білдіріп, наразылыққа шықты. Айтуларынша, орнына жиһаз фабрикасын салуға рұқсат беріпті,...

Жұмыс істеуге ең қолайлы мемлекет анықталды

Әлемдегі еңбек мигранттарының ширек бөлігіне жуығы жұмыс істеу үшін Канадаға қоныс аударуды құп көреді екен. Бұл туралы BCG және The Network-тің бірлескен зерттеуінде айтылған,...

Ақмола облысының күре жолдарында көлік қозғалысы шектелді

Ауа райының қолайсыздығына байланысты Ақмола облысының күре жолдарында көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды.  4 наурыз күні сағат 07.00-де Ақмола облысында ауа райының нашарлауы (жел,...

Коронавирусты «мәңгілікке» жұқтырған алғашқы науқастар тіркелді

Америкалық дәрігерлер коронавирусты "мәңгілікке" жұқтырудың алғашқы жағдайларын анықтады, деп хабарлайды medRxiv.  Оңтүстік Калифорния университетінің мамандары вирустың іздері алты ай бойы ақ қан ауруымен ауыратын бірнеше...

4 наурыз: атаулы күндер, есте қалар оқиғалар

4 наурыз Тәуелсіз Қазақстан тарихында қандай оқиғалармен есте қалды? Еске түсіріп көрейік... 1993 жылы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы» ҚР Заңы күшіне енді. 1997 жылы ҚР...

WhatsApp арқылы 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам залал келтірген әйел ұсталды

Ақмола полицейлері интернет-ресурстардың көмегімен пирамида ұйымдастырған алаяқты анықтады, деп хабарлайды Polisia.kz. 2021 жылдың 1 наурызында Көкшетау қаласының ПБ кезекші бөліміне Көкшетау қаласының 65 жастағы тұрғынынан...

Тұман, көктайғақ, жел: Синоптиктер ел өңірлерінде ауа райы қандай болатынын айтты

Бүгін Қазақстанның басым бөлігінде Солтүстік-Батыс циклонының өтуімен құбылмалы ауа райы сақталып, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Еліміздің оңтүстігінде қатты жауын-шашын күтіледі, кей жерлерде...

28 мыңға жуық көпбалалы анаға бірреттік төлем беріледі

Шығыс Қазақстан облысында 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күніне орай 28 мыңға жуық көпбалалы анаға бірреттік төлем беріледі. Мереке қарсаңында көпбалалы аналар 5 АЕК (14...

Елімізде темекі бағасы қымбаттайды

Ұлттық экономика министрі 2024 жылға дейін темекі бағасын кезең-кезеңмен көтеру жоспарын жариялады. Мәжілісте ЕАЭО-ға мүше елдердің темекі өнімдеріне акциздер саласында салық саясатын жүргізу қағидаттары туралы...

Моңғолия 1 мамырдан бастап шекарасын ашады

Бүгін Моңғолияның министрлер кабинеті 1 мамырдан бастап шекараны ашу туралы шешім қабылдады деп хабарлайды pavlodarnews.kz сайты. Мемлекеттік төтенше комиссия басшысы С.Амарсайханның айтуынша, премьер Л.Оюун-Эрдэнэ өткен...

Этнограф Болат Бопайұлы «Мәдениет саласының үздігі» атанды

Бүгін «Отандастар қоры» және Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ұйымдастыруымен белгілі жазушы, этнограф Болат Бопайұлының салт-дәстүрі туралы 10 кітабының таныстырылымы өтті. Салтанатты жиынға жазушы, түрколог-ғалым Тұрсынхан Зәкенұлы,...

Денсаулық сақтау министрлігі үндеу жасады

Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Марат Шоранов қазақстандықтарға Наурыз мейрамын тек отбасымен тойлауға және үлкен мерекелер өткізбеуге кеңес берді. «Үлкен мерекелік іс-шаралар өткізбей, Наурыз мейрамын отбасымен...

Әзірбайжан Арменияның қанша азаматын тұтқында ұстап отырғаны белгілі болды

Арменияның диаспора істері жөніндегі бас комиссары Заре Синанян РИА Новостиге берген сұхбатында Әзірбайжанның өз аумағында жүзден астам армян азаматын әлі де тұтқында ұстап отырғанын...

Биыл 1-сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау 1 сәуірде басталады

Бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау 1 сәуірде басталып, 1 тамызға дейін жалғасады, деп хабарлайды ҚР Білім және ғылым министрлігі. Ведомствоның мәлімдеуінше, бұл – білім беру...

Нұр-Сұлтанда тұрақта тұрған көлік өртеніп кетті

Елорданың сол жағалауында тұрақта тұрған көлік өртеніп кетті. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қалалық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. «Бүгін сағат 15:50-де Нұр-Сұлтан қалалық төтенше жағдайлар департаментінің құрамында...

Курьер жігіт 12-қабаттан құлаған сәбиді қағып алды (видео)

Курьер болып жұмыс істейтін вьетнамдық жігіт 12-қабаттан құлаған бүлдіршінді қағып алды, деп хабарлайды Daily Mail.  Нгуен Нгок Ман 12-қабаттың терезесінен құлап кеткен екі жасар бүлдіршіннің...

Нұрсұлтан Назарбаев Михаил Горбачевті мерейтойымен құттықтады

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Михаил Горбачевті 90 жас мерейтойымен құттықтады. Бұл туралы Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің Instagram-дағы парақшасында хабарланды.  Құттықтауда КСРО Тұңғыш президентінің...

Саша Барон Коэн Қазақстанға келуге ниетті

Сценарист және актер Саша Барон Коэн өзінің ойдан шығарылған кейіпкері — Бораттың отаны Қазақстанға келуге дайын екенін мойындады. Бұл туралы ол "Известия" басылымына берген...

Бішкекте «Астана» халықаралық қаржы орталығының филиалы ашылуы мүмкін

Қырғызстан Президентінің елімізге жасаған мемлекеттік сапарының соңында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров «Астана» халықаралық қаржы орталығын аралап көрді, деп хабарлады Ақорданың ресми сайты. Мемлекет басшылары...

Қазақстан Қырғызстанға әскери-техникалық көмек көрсетеді

Қазақстан мен Қырғызстан қорғаныс министрлері әскери ынтымақтастық туралы құжаттарға қол қойды, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі. Қазақстанның Қорғаныс министрі генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаев Қырғызстан...

Жомарт Ертаев тағы да 9 жылға сотталды

Алматыда «Bank RBK», «Qazaq Banki» және «Eurasian Bank» банктерінен 188 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты. ҚазАқпараттың хабарлауынша, айыптылардың қатарында экс-банкир...

Кардиолог инфаркт алу қаупін азайтатын үш жаттығуды атады

Кардиолог және жүрек-тамыр хирургі Владимир Хорошев инфаркт қаупін азайту үшін үш жаттығуды ұсынды, деп хабарлайды РИА Новости.  Маман бірінші кезекте көбірек жаяу жүруге кеңес берді:...

Алматы облысында мас жүргізуші 4 оқушыны қағып кетті

Алматы облысында мас көлік жүргізуші 4 оқушыны қағып кетті. Әртүрлі дене жарақаттарын алған үш бала ауруханаға жатқызылды. «Оқиға 2 наурызда сағат 18:40-та Еңбекшіқазақ ауданында болған....

Илон Маск өз қаласын салуға кірісті

Америкалық кәсіпкер, Tesla және SpaceX компанияларының негізін қалаушы Илон Маск Техаста жаңа қала құрылысын қолға алды. Бұл туралы ол өзінің Twitter-дегі парақшасында мәлімдеді. "Мен Техаста...

Айға саяхат: жапон кәсіпкері бұл сапарға 8 адамды таңдап алмақ

Жапон кәсіпкері Юсаку Маэдзава сәрсенбі күні «өзін әртіс деп есептейтін» қоғамның 8 өкілін 2023 жылы Ай орбитасына алып кететінін мәлімдеді. Бұл – SpaceX фирмасы...

Алматыда Роза Бағлановаға ескерткіш қойылады

Алматы қаласы Мәдениет басқармасының хабарлауынша, Қабанбай батыр көшесінің оңтүстік бөлігі мен Байсейітова көшесінің шығыс жағында Роза Бағланованың құрметіне ескерткіш орнатылады. «12 наурызға дейін Роза...

COVID-19: елімізде ПТР тест бағасы арзандап жатыр

Қазақстанның клиникалық-диагностикалық зертханаларымен жасалған монополияға қарсы іс-шаратшеңберінде КВИ ПТР бағасы арзандап жатыр. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше, 2021 жылғы 1 наурызда КДЗ ОЛИМП COVID-19...

Семейде жер үйден өрт шығып, 2 адам қаза тапты

ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, 3 наурыз сағат 05:00 шамасында Белибаев көшесіндегі жеке тұрғын үй отқа оранған. Оқиға орнына шұғыл келіп жеткен өрт сөндірушілер...

Нұр-Сұлтанда қашықтан оқыған оқушылар коронавирусты көбірек жұқтырған

Нұр-Сұлтан қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Сархат Бейсенова елорда мектептеріндегі коронавирус статистикасы туралы айтты. «2021 жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша, оқу жылының басынан бері мектеп...

3 наурыз: атаулы күндер мен тарихи оқиғалар

2018 жылы 3 наурызда Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болуының 26 жылдығы аясында БҰҰ штаб-пәтерінде Қазақстанның Ядролық қаруға тыйым салу туралы шартқа қол қою...

Екібастұзда жолаушылар вагонынан өрт шықты

Екібастұзда жолаушылар вагонының темірден өзге бөлшектерінің барлығы жанып кетті. Әзірге өрт салдарынан келген шығынның мөлшері белгісіз. «2 наурыз күні сағат 13:04-те нөмірі 2-ші мамандандырылған өртке...

Өткен тәулікте елімізде 717 адам коронавирус жұқтырған

Қазақстанда өткен тәулікте 717 адамда коронавирус расталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Аймақ бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 68, Алматы қаласы - 105, Шымкент қаласы - 12,...

Сарыағашта халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер ұсталды

Түркістан облысы Сарыағаш ауданында халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер ұсталды. Былтыр мал ұрлаған азамат осы күнге дейін жасырынып жүрген. Облыстық ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, күдікті «Мал ұрысы»...

«Алматы жастарына» 10 наурыздан бастап өтінім қабылданады

Оңтүстік шаһардағы жастардың тұрғын үй проблемасын шешетін «Алматы жастары» бағдарламасына қатысуға өтінім қабылдау 10 наурыздан басталады. Бұл туралы «Отбасы банкі» әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. «Алматы...

3 наурызға арналған ауа райы болжамы – Қазгидромет

Қазгидромет 3 наурызға арналған ауа райы болжамын ұсынады. Қазақстанның басым бөлігінде құбылмалы ауа райы болып, қар мен жаңбыр жауып, кей жерде тұман, көктайғақ, бұрқасын,...

Ресейдегі Әлихан Бөкейханов зиратына гүл шоқтары қойылды

 1 наурызда еліміз Алғыс айту күнін атап өтті. Мереке идеясы Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі және Қазақстанда тұратын барлық этностар бір-біріне және...

Әлемдегі барлық миллиардерлердің саны анықталды

Hurun Research Institute зерттеуіне сүйенсек, әлемдегі миллиардерлердің саны 3228-ге жеткен. Зерттеушілердің сөзінше, бұл — рекордты көрсеткіш.  15 қаңтардағы жағдай бойынша планетадағы ең бай адамдардың жиынтық...

Қытай 15 жылда елімізге 19,2 миллиард доллар инвестиция құйған

2020 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы 4%-ға өсіп, 15,4 миллиард доллар болған. Бұл туралы ҚР сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев айтты,...

Аязда үсіп өлген 5 жасар бала қайтыс болар алдында зорланған

Ресейдің Саратов облысының Вольск қаласында көшеде өлі күйінде табылған бес жасар бала қайтыс болғанға дейін зорланған. Бұл туралы Life Shot Telegram-арнасына сілтеме жасап Lenta.ru...

Елбасы Қырғызстан басшысымен кездесті

Келіссөз басталар алдында Елбасы мен Қырғыз Республикасының Президенті Назарбаев орталығындағы экспозицияларды аралап көрді, деп хабарлайды Elbasy.kz.  Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев Садыр Жапаровты Қырғызстан Президенті болып...

Байқоңырдан Ресейдің құпия құрылғылары ұрланды

Белгісіз біреулер Байқоңыр ғарыш айлағынан Ресейдің құпия электроникасын ұрлап кеткен. Бұл туралы  "112" Telegram-арнасына сілтеме жасап Lenta.ru хабарлады.  Арнаның мәліметінше, 1988 жылы "Буран" ғарыш кемесімен...

Психолог 8 наурызда аруларға сыйланатын ең сәтсіз сыйлықтарды атады

Психология ғылымдарының кандидаты Юлия Кочетова 8 наурызда әйелдерге cыйланатын ең сәтсіз сыйлықтардың тізімін жасады, деп хабарлайды "Москва" жаңалықтар агенттігі.  Маманның айтуынша, ең жауыр болған сыйлық...

Балалар құқығын қорғау туралы заң: 3 кодекске 35 түзету енгізілмек

Құжатты саралайтын жаңа жұмыс тобының құрамында 65 адам бар. Парламент мәжілісінің депутаты Динара Закиева қоғамда қызу талқыға түскен балалар құқығын қорғау бойынша заңнамалық актілерге...

Белгісіз коллекционер Черчилльдің суретін рекордтық бағаға сатып алды

Анджелина Джоли Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Уинстон Черчилль салған "Кутубия мешітінің мұнарасы" картинасын рекордтық бағаға сатты. Белгісіз коллекционер картина үшін 8,2 миллион фунт стерлинг төлеген,...

Зеленский үндістандық вакцинаны салдырды

Украина президенті Владимир Зеленский Донбассқа сапары кезінде коронавирусқа қарсы вакцина алды. Вакцинация Үндістанда өндірілген Covishield препаратымен жүргізілді, деп хабарлайды korrespondent.net. Президент Жоғары бас қолбасшы ретінде вакцинаны...

Головкин vs Мунгия: Жекпе-жек қашан өтетіні белгілі болды

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) орта салмақтағы IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы (әлі IBO титулына ие) титулын мексикалық боксшы Хайме Мунгияға (36-0, 29 КО)...

Ата-анасы жұмысқа кеткен: өрттен 5 жасар бала қаза болды

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданында өрттен бала қаза тапты. Бұл кезде ата-анасы үйде болмаған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. ТЖД өкілдері бала Аққайың ауданы Новороссийск ауылында қаза...

“Ұлытау” тобы АҚШ-та өткен халықаралық байқауда жеңіске жетті

Қазақстандық "Ұлытау" этно-рок тобы Лос-Анджелесте өткен халықаралық байқаудың жеңімпазы атанды, оған әлемнің 83 елінен қатысушылар келген. Бұл туралы Алматының өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде топ...

Дәрігерлер карантиндік шектеулерді күшейтуді талап етті

Бразилиялық дәрігер ел билігінен коронавирусқа қарсы шектеу шараларын күшейтуді талап етті, деп хабарлайды РИА Новости.  Ел ауруханаларында орын жоқ, науқастар ем алу үшін кезек күтуге...

Биыл магистранттар шетелде тәжірибеден өте ала ма?

Бүгінде қазақстандық магистранттар COVID-19 пандемиясына байланысты шетелде тағылымдамадан өте алмай отыр. Әлемде және Қазақстанда коронавирус жұқтыру дерегі азайса, магистранттарды шетелге тағылымдамаға жіберу мәселесі қаралады....

Ақтөбе қаласы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды

Президент әкімшілігінің​ келісімімен өңір басшысының өкімімен​ Ақтөбе облысы​ әкімінің орынбасары болып Ермек Кенжеханұлы тағайындалды. Бұл туралы Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Ермек Кенжеханұлы...