بيىل سوڭعى 100 جىلداعى ەڭ سۋىق قىس بولادى

بريتانيا عالىمدارى الدا كەلە جاتقان قىس سوڭعى 100 جىلداعى ەڭ سۋىعى بولاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. 

ماماندار جەردىڭ كۇن بەلسەندىلىگى ازاياتىن جاڭا كليماتتىق تسيكلگە كىرگەنىن بولجاپ وتىر. بۇل قۇبىلىس سوڭعى رەت 1950-جىلدارى باقىلانعان.

كليماتولوگ ماماندار ەۋروپا تۇرعىندارىنا قازىردەن باستاپ جىلى كيىمدەرىن قامداۋدى كەڭەس بەرۋدە، ويتكەنى قازان ايىنىڭ ورتاسىنا تامان رەكوردتىق دارەجەدەگى تومەن تەمپەراتۋرا بايقالادى.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button