نازارباەۆ ەسىل وزەنىنىڭ سول جاعالاۋىنداعى جاڭا قوناقۇيگە باردى

نازارباەۆ ەسىل وزەنىنىڭ سول جاعالاۋىنداعى جاڭا قوناقۇيگە باردى. مەملەكەت باسشىسى ەسىل وزەنىنىڭ سول جاعالاۋىنداعى استانانىڭ ورتالىق ساياباعى اۋماعىندا سالىنعان جاڭا قوناق ءۇيدىڭ ماكەتىمەن تانىسىپ، ونىڭ ءبىر بولمەسىن ارالاپ كوردى، – دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى اقورداعا سىلتەمە جاساپ.

The St. Regis Astana قوناق ۇيىندە 120 بولمە بار. ونىڭ ىشىندە جەكە تەرراساسى بار جانە ساياباق پەن وزەنگە قاراعان 23 ليۋكس بولمە ورنالاسقان. سونداي-اق، قوناق ۇيدە قازاقستاندىق  جانە شەتەلدىك سۋرەتشىلەردىڭ زاماناۋي ونەر تۋىندىلارى قويىلعان.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button