Ұлт саулығы һәм ел байлығы

 2016 жылдың 19-23 желтоқсанында Мәскеуде, М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университетінде Үшінші Ресей экономикалық конгрессі өз жұмысын табысты аяқтады. Оны ұйымдастырушылар – Жаңа экономикалық қауымдастық, Мәскеу мемлекеттік университетінің және Ресей ғылым академиясының экономика Институты. Тақырыптық бағыттары Демография және денсаулық сақтау: Денсаулық әлеуметтік-экономикалық координаттар жүйесінде.

1974 жылы, Канаданың Ұлт саулығы және әлеуметтік  қамтамасыз ету министрі  М. Лалонд тұрғын халықтың денсаулығы туралы жасаған баяндамасында «денсаулық өрісі» деген концепцияны ұсынған. Денсаулық сақтау саласында тек қана медициналық аспектілерге көңіл бөлу дұрыс емес екендігі айтылған,  ұлт саулығын жақсарту үшін бұл проблемаға кеңірек қарау керек деген. М. Лалонд бір-бірімен тығыз байланысты төрт мәселені атады: қоршаған орта, өмір сүру салты, биомедицина және медициналық қызмет. Ол  ұлт саулығына әсер ететін кейбір факторлар денсаулық сақтау саласынан тыс жататынын көрсетті.  М. Лалонд баяндамасында ұлт денсаулығын сақтаудағы адамның жеке басының роліне, денсаулық сақтау саласындағы теңсіздікке және халықтың қатері жоғары тәуекел жағдайында өмір сүретін топтарына назар аудару керектігі айтылды.

Белгілі америкалық социолог  Т. Парсонс, денсаулық индивидтің қоғамда өзінің  әлеуметтік ролін және міндеттерін тиімді орындай алатын қабілеті деп атады. қоғамның дұрыс дамуы үшін қажетті тұрғын халықтың денсаулық деңгейі қоғам халықтың саулығын жақсартуына тілектес. Ұлт саулығы тек сақтап қоймай оны жақсарту қажет. Ұлт саулығы мен мемелекеттің әл ауқаты арасында байланысты Престон қисығы бейнелейді. жиырма жылинтервалында деректерді салыстырмалы талдау әлемнің мемлекеті бойынша жинақталған деректер арасы жинақталған қисықтың бойындағы байланысты көрсететін ығысу ерекшеліктерін қарастырған

Ұлт саулығы мен мемлекеттің әл -ауқаты арасындағы байланысты суреттейтін қисықтың ығысу ерекшеліктерін С. Престон жақсы   бейнелейді.

1975 жылдан  2005 жылға дейінгі, яғни 20 жыл интервалындағы әлемнің  169 мемлекеті бойынша жинақталған деректерді салыстырмалы талдап ұлт саулығы мен мемлекет әл-ауқаты арасындағы байланыстың ығысу ерекшеліктерін Престон қисығы бейнелейді.  Егер 1975 жылы жан басына шаққандағы табыс бір мың доллар жыл орташа өмір сүру ұзақтығы – 48,8 жылға сәйкес келсе, 2005 жылы дәл осындай табыс дегейінде орташа өмір сүру ұзақтығы төрт жылға ұзағырақ болған. Тамақтану жүйесінің жақсаруы, білім беру саласы, медициналық технологиялардың жетілуі, ақпаратты алу және пайдаланудың институционалдық потенциалынының өсуі қоғамның осы білімдерді дұрыс пайдалануы, тиімді медициналық қызмет, белгілі бір тұрақты деңгейдегі табыс деңгейінде орташа өмір сүру ұзақтығы жоғарылады.

Денсаулық сақтау саласы және экономика өте тығыз байланысты. Ұлт саулығы экономика дамуы үшін маңызды рөль атқарады. Денсаулық пен экономика арасында келесі байланысты байқауға болады. Денсаулығы жақсы адамдардың жұмыс өнімділігі жоғары және экономика және қоғам дамуына үлкен үлес қосады. Дамыған экономика ұлт саулығына үлкен үлес қосады. Теңсіздік деңгейін бақылай отырып, әлеуметтік ортаны жақсарту арқылы өмір сүру сапасы жоғарылайды. Сапасы жоғары медициналық қызмет тұрғын халық саулығын жақсартады. Дені сау тұрғын халыққа денсаулық сақтау саласына шығындар аз кетеді. Табысты экономика денсаулық сақтау саласына көбірек ресуртар береді. Ұлт саулығына көп факторлар әсер ететін феномен және олар терең,  жан жақты зертелген. Қазіргі кезде әр фактордың әсерінің үлесін бағалау жұмыстары жүргізілуде. Факторларды мынадай топтарға бөлуге болады: әлеуметтік, экономикалық, және мәдени факторлар, табыс пен білім деңгейі, жұмысбастылық, әлеуметтік қолдау; мінез – құлық факторлары, өмір сүру және қоршаған орта жағдайы, жаман әдеп қылықтар, тамақтану, физикалық белсендідік, таза суға қолжетімділік, ауаның ластануы;  жеке тұлға факторлары- физиологиялық, генетика, психологиялық, өз өмірін бақылау қабілеті. Медициналық қызметке қолжетімділік, профилактика және емдеу.

Бұл жұмыста ұлт саулығының тек әлеуметтік- экономикалық аспектілері қарастырылады. Бүкілдүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымында  денсаулықтың әлеуметтік факторларын зерттеу бойынша арнайы комиссия құрылған. ғылыми зертеулер қорытындысы ата-аналарының оқыған жылдарының ұзақтығы, денсаулық деңгейі және өмір сүру ұзақтығы арасында тығыз байланыс бар екендігін көрсетеді.  Білімнің денсаулыққа әсер ету каналдары әртүрлі. Адамның жеке табысы  және әлеуметтік – экономикалық статусы, өзің-өзі түсінуі, керек информацияны тауып алу қабілеті, салыстырып қорытынды жасау, керек сұрақтарды қоя білуі, әрине оның білім деңгейіне байланысты.

Ұлт саулығының әлеуметтік-экономикалық детерминанттары – әлеуметтік иерархия, табыс теңсіздігі, экономикалық өсу, әлеуметтік капитал, халықтың этникалық құрамы және еңбек нарығы параметрлері, әлеуметтік нормалар. Адамдардың өмір сүретін әлеуметтік-экономикалық  контексінің сипаттамалары: қоршаған орта жағдайы, тұрғын үй жайлылығы, транспортпен қамтамасыз етілуі, тұрмыстың жағдайы, қылмыс деңгейіне байланысты. Адам өмірінің әртүрлі кезеңдеріңе микро-макро климат әсер етеді, оның физиологиялық, психиологиялық, моральдық жағдайын айқындайды, денсаулық сақтау саласының да ролі зор, ол тек медициналық араласу емдеу және профилактика қамтиды. Эмпирикалық зерттеулер ұлт саулығы деңгейі мен әлеуметтік экономикалық детерминанттар арасындағы байланысты бағалау: бірінші кезектегі факторлар әлеуметтік- экономикалық және демографиялық;  екінші кезектегі факторлар, биологиялық, психоәлеуметтік өмір сүру салты. Тұрғын халықтың әртүрлі топтары арасындағы денсаулық теңсіздігі  күшейеді. Кедей үй шаруашықтары бай үй шаруашылықтарына қарағанда, табыстарының көп бөлігін тамақтануға жұмсайды. Денсаулық теңсіздігін негізгі себептерінің бірі табыс деңгейі. Кедейшілік пен денсаулық арасындағы байланыс тек дамушы және кедей елдерде ғана емес бай елдерде байқалады. Дамыған елдер үшін материалдық жағдай факторы маңыздылығы төмен болғанмен психо-әлеуметтік факторлар маңыздылығы өсуде. Дамушы елдерде ЖІӨ және ұлт саулығы арасындағы байланыс өте күшті болса, дамыған елдерде мұндай байланыс күрделі.     Кедейлік дегеніміз не деген сұраққа толық түсінік жоқ. Экономика өсуі кезінде абсолютті кедейшілік деңгейі өседі, кедейшіліктің денсаулыққа әсері сақталады, ғылыми зерттеулер қорытындысы көрсеткендей табыс теңсіздігі жоғары қоғамда өлім жітім деңгейі де жоғары болады. Сонымен өлім- жітім деңгейі табыс деңгейіне байланысты деп қана қоймай табыс қалай бөлінетіндігіне байланысты деп айтуға болады. Сәйкес деректері бар мемлекеттер бойынша әлеуметтік экономикалық статусы төмен тұрғын халық топтарында басқалар жоғары топтарға қарағанда денсаулық деңгейі төмен деп тұжырымдауға болады. Канадалық ғалымдардың тұжырымы бойынша денсаулық сақтау және білім беру салаларының қаржыландырылуы, қолжетімділігі, әлеуметтік экономикалық топтар арасындағы теңсіздікке байланысты. Білім беру және денсаулық сақтау саласы қызметі толық ақылы мемлекеттерде денсаулық деңгейі, медицина қызметіне, қолжетімділік, төлем қабілеттілігі шектеулі немесе ақы төлеу мүмкіндігі жоқ төмен топтар денсаулығының төмен деңгейі байқалады. Керісінше, денсаулық сақтау саласы қоғамдық қаражаттан  қаржыландыратын мемлекеттерде табыс және денсаулық деңгейі арасындағы байланыс әлсіз. Денсаулық деңгейіндегі теңсіздік, адам өзінің әлеуметтік иерархиядағы орнын табысқа байланысты салыстыру арқылы байқалады. Табыс теңсіздігі және денсаулық арасындағы байланыс өте әлсіз екендігін дәлелдейтін де зерттеулер бар.

К. Джади және И. Паттерсон деген ғалымдар табыс теңсіздігін денсаулық деңгейінің өзіндік детерминанты деген пікірді тіпті күшейтіліп айтылған деп санайды. Олардың ойынша, анықталған корреляция төменде айтылған екі фактордың жанама өнімі. Біріншіден жеке табыс пен денсаулық деңгейі арасындағы байланыс сызықты емес, яғни кедейшілік ылғи денсаулыққа жағымды емес нәтижелермен байланысты, екіншіден табыс теңсіздігі басқа параметрлер мөлшері болып табылады. Еңбек нарығындағы өзгерістер мен кепілсіз жұмысбастылықтың адамдардың денсаулығына, әлеуметтік, психикалық, физикалық,  әл- ауқаты деңгейінің әсері байқалған. Осы проблемаға арналған көптеген зерттеулер жұмыс орнының қысқаруы мен адам денсаулығы арасындағы байланысты зерттеген. 20- ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап осы кезеңге дейін оннан астам көп жылдар бойы зертеулер жүргізілген. Зертеулердің барлығында жұмыс орны санының қысқаруы адам денсаулығының бір немесе бірнеше көрсеткіштеріне әсер ететіндігі байқалды. Аталған зерттеулердің бесеуінде әйелдер және ерлерден тұратын бақылау тобы құрылған, келесі екі топта инженерлік-техникалық жұмысшылардан тұрады. Зерттеулерде жұмысты жоғалту мерзімін күту кезеңіне көңіл бөлінген. Осы кезеңде «жақын адамын жоғалту» қайғысына пара-пар уайым қайғы болған.

Жұмысбастылық, жұмыссыздықтың және психологиялық денсаулық арасындағы байланыс териясы өткен ғасырдың 80- жылдары ерекше дамыды.  Д. Фрайер үш түрлі ұсыныс жасаған, «күту-құндылықтар», «агенттік шектеу теориясы», «латентті функция депривиациясы». Адамның іс әрекеті, күтетін оқиғалары оның құндылықтарымен байланысты, альтернативті іс-әрекеттің салдарымен салыстырғанда «агенттік шектеу теориясы» жұмыссыздықтың денсаулықты нашарлататын кері психологиялық әсері, адамның жоспарына және өмірлік  стратегиясына мезгілсіз кірісуден туады дейді. Адамдар жұмыссыз қалғанда жұмыстың латентті функцияларынан да айырылады. Жұмыстың жалғасуына кепілдік болмаған жағдайдың адам денсаулығына әсері туралы зерттеулер Ұлыбританияда жүргізілген.  1984 жылы басталған мемлекеттік органдардың көрсететін қызметті приватизациялау кезінде,  1988 жылдан бастап 382 мың мемлекеттік қызметкер болашақта приватизацияға жататын 125 агенттіктерге жұмыс орнын ауыстырған. Осы қызметкерлердің денсаулық жағдайы приватизацияға жатпайтын агенттіктер қызметкерлерімен салыстырылған. Мүлікті басқару агентігі, яғни приватизацияға жататын департамент қызметкерлерін ауру-сырқат деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер өскен, әйелдер және ерлер арасында айырмашылық байқалмаған, екі топта да ауру сырқат көбейген. Ерлердің жұмыс статусының өзгеруіне байланысы психологиялық көрсеткіштерінің сапасы төмендеген. Қызметкерлер арасында ажырасу, ал ажырасқандар арасында өлім-жітім көрсеткіші көбейген. Жұмыссыздықты басынан өткізген адамдар ұзақ мерзімдегі периодта ауру сырқауға жоғары тәуекелді болды. Жұмыссыз ер адамдардың әйелдері, балалары, тіпті өте кішкентай балалары өлім-жітімнің жоғарғы тәуекелінде болды. Зерттеулер нәтижесінде денсаулық сақтаудың үш түрлі бағдарламасы ұсынылды. Біріншісі денсаулықты сақтау туралы білім беру, екіншісі әлеуметтік, мәдени, экономикалық, саяси сфералар адам саулығына, жеке қабылдайтын шешімдері мен өмір салтынан гөрі күштірек әсер етеді дейді.

Экономикалық модель өмір сүру салты мен қоршаған орта арасындағы байланысты көрсетеді. Қазіргі заманғы зертеушілер экономикалық модельді бірақ жақын уақытта жеке бастылық модель яғни денсаулыққа үйрету басымды модель болмақшы. Денсаулық экономикасындағы сұраныс экономиканың басқа салаларынан айырмашылығы бар, икемділігі аз, қысқа мерзімде өзгертілмейтін, қаржыландыруға байланысты ұғым.

Денсаулық деңгейін теңсіздік және жеке тұлғаның әлеуметтік статусымен байланысты. Көптеген мемлекеттер мысалында әлеуметтік экономикалық статусы төмен топтарда денсаулық деңгейі де төмен болатындыы дәлелденген.  Адамдарды  жасы бойынша топтастырғанда, ауру сырқат типтері бойынша теңсіздікті байқауға болады. Әлеуметтік статус тек қана байлық және табыс деңгейімен емес, білім деңгейі, мамандық, адамның ресурстарды басқару мүмкіндіктерімен анықталады. Айталық, 80 жасқа келген европалық ерлер арасында төмен деңгейлі  білімі  барлар арасында 58,8%,  ал жоғарғы білімді ерлер арасында 40,2%. Денсаулық деңгейіндегі теңсіздік бір мемлекет ішінде және мемлекеттер арасында да болады. Денсаулық деңгейіндегі теңсіздік бір мемлекет іщінде және мемлекеттер арасында да болады. Денсаулық деңгейіндегі теңсіздікті төмен, орташа және жоғарғы деңгейлі табысы бар мемлекеттерде де байқауға болады. Денсаулық деңгейіндегі теңсіздіктің жеті түрлі есебін атап айтуға болады:

– Табиғи биологиялық себептер;

– Денсаулыққа зиян келтіретін мінез құлық, егер адам оны өз еркімен таңдаған болса;

– Денсаулығын сақтау әдеп ғұрыпын қабылдаған тұрғындар тобымен басқа топтар арасындағы айырмашылық;

– Таңдау жоқ кездегі денсаулыққа зиян келтіретін іс әрекетті таңдау;

– Жұмыста және күнделікті өмірде денсаулыққа зиян стресстер болуы мүмкін;

– Қажетті денсаулық сақтау және қоғамдық қызмет түрлеріне қолжетімділік теңсіздігі;

– Әлеуметтік ұтқырлықты табиғи сұрыптау, ауру адамдардың әлеуметтік сатыда төмендеуі.

Жеке тұлғаның іс -әрекеті әлеуметтік, экономикалық параметрлермен шектелуі мүмкін.  Айталық кедей әлеуметтік топтар тұрғын үй жағдайы нашар, лас және қауіпті жұмыс істейді, нашар тамақтанады және таңдау мүмкіндігі шектеулі. Осыдан келіп туындайтын денсаулықтың нашар көрсеткіштері әділетті болып саналмайды. Саясат міндетті денсаулықтағы теңсіздікті толығымен жою емес әділетсіздік факторларынан туындайтын теңсіздікті азайту.

Әл ауқатты мемлекет принциптері қоғамның тарихи дамуының жемісі. Екі әртүрлі мемлекет модельдерін қалыптастыруға атсалысқан О.  фон Бисмарк и У. Беверидж есімдерімен байланысты. Біріншісі әлеуметтік сақтандыру, екіншісі бюджеттік қаржыландыру саясатына негізделген. Әлеуметтік саясат идеясы Германиядан келген және әлеуметтік сақтандырумен байланысты. Сақтандыру схемалары Австрияда, Бельгияда, Францияда болуына қарамастан О. фон Бисмарк жалпы мемлекет масштабында әлеуметтік сақтандыру идеясын алғашқы рет қолданды, сақтандыру жарнамасын төлейтіндер сақтандыру қорларынан шығындарының белгілі бір бөлігін қайтарып алуға мүмкіндігі туды. Сақтандыру қорына барлық қатысушылардың қаражаты жинақталған еді. Әлеуметтік сақтандыру таза нарықтық жүйе емес, оның кепілі мемлекет. Бұл модельдің пайда болуы Германияда жұмысшылар мәселесін шешу қажеттілігінен туындаған еді. Осы модельдің пайда болуымен жұмысшылар жұмыс берушілермен қатар әлеуметтік сақтандыру жүйесін басқаруда әлеуметтік стаусқа ие болды. Әлеуметтік саясаттың дамуына әсер еткен екінші құбылыс У. Беверидж жоспары болды. Оның негізінде таңдау емес универсализм жатыр. Оның жоспары қоғамның барлық мүшелерін қамтиды, жұмыс істейтіндер және жұмыс істемейтіндер қоғам тарапынан белгілі бір әлеуметтік қорғауға ие болады. Ұлттық минимум идеясы әл-ауқатты мемлекет принциптерін еске асыруда өте маңызды қадам болды. Бұл қоғамдық қызмет көрсетудің әлеуметтік схемасы болды.

Ләззат СПАНҚҰЛОВА,
экономика ғылымының докторы, Нархоз университетінің профессоры

 

Редакция таңдауы

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

Қырғыздар Мұқағалиға құрмет көрсетті

22 ақпанда Бішкекте, Алықұл Осмонов атындағы ­­Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасын­дағы Абай атындағы қырғыз-қазақ мәдени орталы­ғында Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл­дығына арналған «Ең бірінші бақытым –...

Депутаттарды қайта оқыту неге керек?

Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев Мәжіліс отырысында «Қазақ­стан Республикасының кейбір заң­на­малық актілеріне аудандық, қалалық жә­не ауылдық билік деңгейлерінің дер­бестігі мен жауапкершілігін кеңейту мә­селелері бойынша...
mattt

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі...
zhzh

Бүгін – Жамбыл Жабаев дүниеге келген күн

Бұдан 175 жыл бұрын 99 жасына дейін жүрегінен жыр төгілген ақын,  дүлдүл...
848b9b900d1761c00482f1fdeb50bfb4

NASA Марстың алғашқы панорамасын жариялады

АҚШ-тың Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы (NASA) Ровер Perseverance түсірген Марстың алғашқы...

Жаңалықтар

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Бүгін – Жамбыл Жабаев дүниеге келген күн

Бұдан 175 жыл бұрын 99 жасына дейін жүрегінен жыр төгілген ақын,  дүлдүл жырау, жүйрік жыршы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жамбыл ЖАБАЕВ (1846-1945)  дүниеге келді. Ол...

NASA Марстың алғашқы панорамасын жариялады

АҚШ-тың Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы (NASA) Ровер Perseverance түсірген Марстың алғашқы панорамалық суреттерін жариялады. NASA алдағы апталарда көптеген қызықты суреттері жариялайтынын мәлімдеді.  

Қожа Ахмет Ясауидің мөрі мен шежіресі табылды

«ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған «Ясауи ізімен» ғылыми-экспедициясы аясында Өзбекстан Республикасының Наманган қаласынан Қожа Ахмет Ясауи шежіресінің бір...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

«Наконец-то» Бекшин алматылықтарға үндеу жасады

Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин наурыздағы мерекелер алдында қала тұрғындарына үндеу жасады, - деп хабарлайды өңірлік СЭБД баспасөз қызметі. Бекшин үндеуінде алматылықтардан...

Армениядан жеткізілген көліктердің тіркеу мерзімі ұзартыла ма?

Қазақстанға Армениядан жеткізілген көліктерді тіркеу мерзімі 1 наурызға дейін ұзарды, - деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. ІІМ мәліметінше, Қазақстанда 2020 жылдың 1 ақпанына...

Ақпарат министрі кәсіби журналистиканы дамыту туралы жоспарын айтты

Еліміздің жоғары оқу орындарындағы журналистика факультеттерінің оқу бағдарламалары зерделенеді. Бұл туралы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева inbusiness.kz сайтына берген сұхбатында айтты. Министрдің айтуынша, қоғамдық...

Қытай келісімдерді елемей, қазақ пойыздары қараусыз қалып жатыр

"Жүк жөнелтушілердің бастамасымен Қытайға тауарларды қабылдауға уақытша тыйым салу енгізілді", – деп хабарлайды «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы (ҰК)»АҚ баспасөз қызметі. «ҚХР-мен шекарадағы бекеттерде жағдай...

Ресейде тіркелген көліктер Қазақстанда жүре алмай ма?

  Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қазақстанның Бас прокуратурасы атынан жалған бұйрық таратылған деп хабарлайды  тengrinews.kz сайты. Аталған «құжатта» Ресейде тіркелген автокөлік иелеріне Қазақстан аумағында жалпы сенімхатсыз...

ЕСКІ ЖАРАНЫҢ АУЗЫН ТЫРНАУ ЕСТІНІҢ ІСІ МЕ…

Адам баласы туғанда бір-бірінен артық-кемі жоқ қызыл шақа болса да, өсе келе олардың бәрі өз бетінше өзгеріп, даралана бастайды. Өйткені уақыт ағымындағы түрлі әсерлер...

Елімізге Түрікменстаннан 153 қандасымыз көшіп келді

Бүгін Түрікменстан Республикасынан 153 қандасымыз тарихи Отанына көшіп келді, деп хабарлайды mangystaumedia.kz. 2020 жылы әлемде орын алған пандемияға байланысты елімізде көшіп–қонушылар ағыны кейінге қалдырылған болатын....

Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип...

Мәди Манатбек жаңа қызметке тағайындалды

Шымкент қаласы әкімінің өкімімен Ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының басшысы міндетін атқарушы болып Мәди Манатбекұлы тағайындалды. Мәди Манатбекұлы 1978 жылы 25 мамырда дүниеге...

Бас прокуратура үндеу жариялады

Әлеуметтік желіде жекелеген тұлғалар елдің әртүрлі аймақтарында заңсыз митингіге   шақырып жатыр. Осыған байланысты ҚР Бас прокурорының орысбасары Б.Б. Дембаев үндеу жариялады. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының...

Вице-министрдің не үшін қамалғаны белгілі болды

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Сәкен Мұсайбековтің ұсталуына қатысты түсінік берді. «Мәдениет және спорт вице-министріне қатысты сотқа дейінгі тергеу...

Елбасы Түркия президентін құттықтады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Elbasy.kz.  Әңгіме барысында Елбасы Режеп Тайип Ердоғанды туған күнімен құттықтап, зор...

Полиция қызметкерлері жүкті әйелді автокөлікте босандырып алды

Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері келіншекті автокөлікте босандырып алды. БҚО полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің мәлім еткеніндей, оқиға 26 ақпанға қараған түні Самара-Шымкент автожолы...

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы басталды

Бүгін жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойын республика көлемінде ресми түрде мерекелеу басталды. ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев елордадағы Жамбыл ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, Қ.Қуанышбаев атындағы...

COVID-19: Әлемде екпе салдырғандар саны індет жұқтырғандардан екі есе көп

Әлемде коронавирусқа қарсы екпе алған адамдардың саны пандемия басталғалы індет жұқтырғандардың жалпы санынан екі есе көп, деп хабарлайды ТАСС.  Қазіргі уақытта шамамен 227 миллион адам...

Әзірбайжан Таулы Қарабақта әуежай құрылысын бастады

Әзірбайжан билігі Таулы Қарабақта халықаралық әуежай құрылысы басталатынын мәлімдеді. Нысан Иранның шекарасына жақын жерде, Шуша қаласынан 60 шақырым қашықтықта орналасқан Физулиде бой көтереді. Ел президенті...

Алғыс айту күні: Елордада мерекеге орай қандай шаралар өтетіні белгілі болды

Елімізде 1 наурызда Алғыс айту күні атап өтіледі. Бұл мерекеде елордалық театрлар медицина қызметкерлерін, эпидемиологтарды, педагогтарды, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін спектакль көруге шақырады, деп...

Жол карталарын іске асыруға мониторинг жүргізу үшін цифрлық платформа әзірленеді – Б.Байбек

«Nur Otan» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Facebook желісіндегі парақшасында партияның алдағы кезеңге арналған жоспарларымен бөлісті. Оның айтуынша, 1 наурызда «Nur Otan» партиясының құрылғанына...

Ақтөбе облысында 22 жүк цистернасы жолдан шығып кетті

Бүгін, 26 ақпанда сағат 11:55-те Шалқар ауданының Ұлпан теміржол станциясында 43 вагон құрамының 22 жүк цистернасы жолдан шығып кетті. Оның ішінде 13 цистерна аударылып, ұзындығы...

Винсент Ван Гогтың «Монмартрдағы көше көрінісі» картинасы сатылымға шығарылды

Винсент Ван Гогтың әйгілі картинасы – "Монмартрдағы көше көрінісі" саудаға шығарылды. Сурет бұрын-соңды көпшілік назарына ұсынылмаған, картина қайтадан сатылғанға дейін, Қытайда содан кейін Голландияда...

Қызылордада сауна әкімшісі жеңгетайлықпен айналысқан

Қызылордада жеңгетайлықпен айналысқан азаматша ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz. "Қызылорда қаласында жедел-профилактикалық іс-шаралар жүргізу барысында пайдакүнемдік мақсатта жеңгетайлықпен айналысып жүрген азаматша анықталды. Облыс орталығындағы сауналардың...

Білікті хирург қандасымыз: Орыс тілін білмегендіктен базар жағалап кеттім

https://youtu.be/zzD6QU3BF6M Сюжет авторы Нұржан ТҰРҒЫМБАЙ Тілші Ділда Уәлибек

1 наурызда әскерге шақыру басталады: Қорғаныс министрлігі негізгі өзгерістерді атады

13 мыңнан астам 18-27 жас аралығындағы мерзімді қызметтегі әскери қызметші көктемгі шақыру кезінде еліміздің Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының қатарын толықтырады....

Қырымбек Көшербаев Жамбыл ескерткішіне гүл шоғын қойды

Елордада Ж.Тәшенов және Амман көшелерінің қиылысында Жамбыл Жабаевтың ескерткішіне гүл шоғын қою рәсімі өтті. ҚазАқпараттың хабарлауынша, шараға ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев, Мәдениет және спорт...

Қырғызстан президенті Путинге не сыйлағанын айтты

Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Ресейге жұмыс сапары кезінде Владимир Путинге қылыш сыйлады. Бұл туралы ол "Россияская газетаға" берген сұхбатында айтты. "Бұл қылышты Қырғызстанның ең мықты...

Елімізде азық-түлік жеткізу нарығы 75 пайызға өскен

2020 жылы Қазақстанда азық-түлік жеткізу нарығы 75% - ға өсті. Бұл туралы Chocofood қызметінің директоры Николай Щербак хабарлады, деп хабарлайды LS. Карантинге байланысты Қазақстанда азық-түлік...

Әлемде коронавирус құрбандарының саны 2,5 миллионнан асып жығылды

Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 113,5 млн-ға жетті.  Джонс Хопкинс университетінің дерегінше, індет жұқтырғандардың 89 миллионы емделіп шықса, 2 507 624-і қайтыс болды. COVID-19 жұқтырғандар саны бойынша...

Семейде 1879 жылы салынған тарихи ғимарат өртенді

Ғимараттағы өрт тек таң ата ауыздықталған. https://youtu.be/AwAQx5E_MLA Өрт 26 ақпанда Абай даңғылында 00 сағат 46 минут шамасында басталған. Өртті сөндіруге барлығы 19 техника, 55 адам жұмылдырылды....

Алматы облысында Ан-2 ұшағы мәжбүрлі түрде қонды

"Азия Континенталь" әуе компаниясының Ан-2 әуе кемесі Боралдай - Кеген бағыты бойынша РРК5481 санитарлық рейсін орындау кезінде Боралдай автомобиль жолынан шығысқа қарай 1,5 км...

Омбыда Халықаралық ана тілі күні атап өтілді

2021 жылғы 24 ақпанда халықаралық ана тілі күніне орай Қазақстанның Омбыдағы Консулдығының басшысы Ырысқали Дәуренбек «Омбы қазақтары» аумақтық қоғамдық ұйымының басшылығы, жергілікті қазақ тілі...

Елімізде сүт өндірісі бойынша қай өңір көш бастап тұр?

Шығыс Қазақстан облысы сүт өндірісі бойынша республикада көш басында тұр. Бұл туралы ШҚО әкімі Даниал Ахметов халыққа есеп беру барысында айтты. «Соңғы бес жылда...

Ең сұлу волейболшылар рейтингі: Ресейлік спортшы Сабина Алтынбекованы басып озды

Грек басылымы Gazzetta планетаның ең сұлу волейболшы аруларының рейтингін жариялады. Рейтингте 25 жастағы ресейлік Алиса Маненок көш бастады, деп хабарлайды Politic. Бұған дейін аталған рейтингте...

Теміртау қаласының әкімі тұрғындардан кешірім сұрады

Теміртау қаласын жылумен қамтамасыз ететін ЖЭО-2 жұмысында ақау болып, тұрғындар аязда жылусыз қалды. Келтірілген қолайсыздық үшін Теміртау қаласының әкімі Қайрат Бегімов өңір халқынан кешірім сұрады. Мамандар...

2020 жылы 13 мың этникалық қазақ көшіп келді

2021 жылы Қазақстанда Көші-қон саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленеді. Бұл туралы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде ведомство басшысы...

Әлемдік ТОП-50 қатарына енген Қазақстан дзюдошылары

Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Тель-Авивте өткен әлемдік «Үлкен шлем» турнирінен кейін дзюдошылар рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Olympic.kz. Жаңартылған рейтинг бойынша ТОП-50 қатарына енген қазақстандық дзюдошылар...

Президент Kaspi.kz компаниясының негізін қалаушыларды қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Kaspi.kz компаниясының негізін қалаушыларды қабылдады, – деп хабарлады Ақорда. Кездесу барысында Вячеслав Ким мен Михаил Ломтадзе Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның қазіргі...

Жамбыл Жабаев – 175: Киевте поэзия кеші өтті

Бұл жайында Қазақстанның Украинадағы елшілігі Facebook парақшасында мәлім етті. Қазақтың көрнекті суырып салма ақыны Жамбыл Жабаевтың туған күні қарсаңында Киевтегі қазақ диаспорасы мен Қазақстанның Украинадағы...

«Nur Otan» Партиялық бақылау комитетін Артур Платонов басқарады

Партия Лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен Партиялық бақылау комитетінің төрағасы болып Артур Платонов тағайындалды. Бұл туралы «Nur Otan» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мәлімдеді. «Артур...

Нұр-Сұлтанда банк тонамақ болған күдіктілер ұсталды

Түн ішінде елордадағы банктердің бірінің ғимаратына есігін сындырып кірген екі күдікті ұсталды. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, түнгі сағат 02:30-да ішімдікке еліткен 2 жігіт шыны...

Қарағандылық судьяның ісін Жоғарғы сот қарайды

Қарағанды облыстық сотының судьясы Естай Исабековтің ісі Жоғарғы сотта қаралады. Судьяның әріптестері оның әрекеті судья әдебі кодексіне қайшы келетінін айтады. Алайда оған қатысты шешім...

Бүгін елорда мен Ақмола облысының оқушылары қашықтан оқиды

Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысында ауа райына байланысты бірінші ауысымдағы оқушылар мектепке бармайды. «26 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты қала мектептерінің бірінші ауысымындағы 0-9...

Өткен тәулікте 855 адамда коронавирус расталды

Қазақстанда өткен тәулікте 855 адамда коронавирус расталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 135, Алматы қаласы - 110, Шымкент қаласы -...

COVID-19: АҚШ-та вакцинаның күшін әлсірететін вирустың жаңа түрі пайда болды

Калифорния технологиялық институты мен Колумбия университеті ғалымдарының пікірінше, коронавирус инфекциясының жаңа нұсқасында кездесетін мутация оған иммундық жүйенің әсерін сезінуге кедергі келтіреді, – деп жазды...

«Ұлы дала таңы» фильмінің түсірілім жұмысы басталды

Алматы облысы Панфилов ауданы Көктал ауылының маңында режиссер Ақан Сатаевтың «Ұлы дала таңы» толықметражды тарихи көркем фильмінің түсірілімі басталды, – деп хабарлады «Қазақфильм» киностудиясының...

Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады – Қазгидромет

«Қазгидромет» мамандары 26 ақпанда болатын ерекше метеорологиялық құбылыстарға болжам жасады. Қазақстан аумағының басым бөлігінде фронттардың әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады. Кей уақытта қар жауады....

Марсқа қонған Perseverance тіршілік іздейді

Бейсенбі күні кешке NASA ғарыш агенттігі Марсқа жаңа Perseverance (Персеверанс) роверін қондырды (ағыл. – табанды, қайсар), - деп хабарлайды ВВС. Ровердің Қызыл ғаламшардағы басты міндеті...

Армения Қарулы күштері Пашинянның отставкаға кетуін талап етті

Армения әскері елдің премьер-министрі Никол Пашинян мен оның үкіметінің отставкаға кетуін талап етті, - деп хабарлайды РИА Новости ақпарат агенттігі.  Бас штаб басшысы Оник Гаспарян қол...

Доллар бағасы тағы да арзандады

Теңгеге қатысты доллардың ресми бағамы төмендеді. Ұлттық банк 26 ақпандағы америкалық валюта бағамын атады. Жұмада теңгеге шаққандағы доллардың ресми бағамы 414,77 теңге болады. Бұл ретте...

Қазақстанда аяз 40 градусқа дейін көтеріледі

26 ақпанда Қазақстанның 11 өңірінде ауа райы нашарлап, 35-40 градус аяз болады, деп хабарлайды "Қазгидромет". Жамбыл облысында, Тараз, Жезқазған, Қарағанды ​​облыстарында, Қарағанды, Жезқазған, Солтүстік Қазақстан,...

YouTube видеохостингі ата-ана бақылауы режимін енгізеді

Youtube платформасы ата-ана бақылауын орнатуға мүмкіндік беретін жаңа опцияны ойлап тапты. Бастапқыда YouTube видеохостингін жасаушылар 13+ жастағы бейнеге кіруді шектеді, сонымен қатар ата-аналарға балаларын...

Артур Төлепов әкімнің кеңесшісі болып тағайындалды

Актер Артур Төлепов Алматы қаласы ”Алатау” ауданы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалғанын айтып, халықтан қолдау сұрады. Ол өзінің әкімнің кеңесшісі болып тағайындалғаны жөнінде Instagram...

«Құлағым үсіп қалды». Желіде үскірік аязда жолда қалған қарағандылықтың бейнежазбасы қызу талқылануда (видео)

Әлеуметтік желілерде үсік шалып, аяз салдарынан зардап шеккен қарағандылықтың видеосы кеңінен талқылануда. Instagram желісіндегі shock_krg парақшасына жүктелген видеода ол Қарағанды облысы Шет ауданы Батық ауылына...

Алматының еріктілері қарт адамдарға қар тазалуда көмек көрсетуде

Алматының жастар ресурстары орталықтарының белсенділері мен жас отандықтар қарт адамдар мен коммуналдық қызметкерлерге көмектесу үшін қар тазалау акциясына шықты. Алматыда 24 ақпанда сағат 16.00-дан бастап...

Сауль «Канело» Альварес: «Головкинді сұлатып түсіремін»

Мексикалық былғары қолғап шебері Сауль «Канело» Альварес журналистердің оның Геннадий Головкинге қарсы үшінші кездесу өткізуді қай уақытқа жоспарлап отырғаны туралы сұраққа жауап беруден мезі...

Исламжан Насыров ҚПЛ-дан неге «қашып кеткенін» түсіндірді

Екатеринбургтік "Оралдан" ҚПЛ-ға ауысқан Исламжан Насыров "Тұраннан" (бұрынғы "Арыс") кетіп қалды. Бұл туралы инсайдер Айдын Қожахмет өзінің телеграм-каналында хабарлады. Бәрі жақсы сияқты болған, Насыров матчтардың...

Facebook ақпарат индустриясын қолдау үшін 1 млрд доллар инвестицияламақ

Американың Facebook компаниясы алдағы үш жылда ақпарат индустриясын қолдау үшін 1 млрд доллар қаржыны инвестициялауды жоспарлап отыр. Бұл туралы компанияның жаһандық саясат және коммуникациялар...

Тұрғын үй бағдарламасымен жастарға берілетін баспана құны қанша?

«Отбасы банк» АҚ орталық филиалының директоры Жансұлтан Матай жастарға арналған тұрғын үй бағдарламасы арқылы берілетін баспана бағасы қанша теңгеге айналатынын айтты. «Қазір Нұр-Сұлтан мен Алматыда...

Мемлекет басшысының Ұлттық кеңестің V отырысында сөйлеген сөзі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің V отырысында сөйлеген сөзін жарияланды. Құрметті жиынға қатысушылар! Ұлттық кеңестің қызметі әуел бастан қоғамның ерекше назарында. Оның жұмысына...

Елбасы Бауыржан Байбекті қабылдады

Кездесуде «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» сайлауалды бағдарламасын әрі қарай жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ сайлауаралық кезеңдегі партияның жұмыс жоспары талқыланды. «Nur Otan» партиясының Төрағасы...

Алматы-Бішкек тас жолында 7 көлік соқтығысты

Алматы-Бішкек тас жолында қалың қар мен көктайғақ салдарынан 7 көлік соқтығысты. Оның ішінде біреуі жолаушылар автобусы. Бір адам дене жарақатымен ауруханаға жеткізіліп, тексеруден кейін үйіне...

Павлодар облысында өрт сөндіру кезінде ТЖМ қызметкері қаза тапты

Павлодар облысы Ақсу қаласының Ақсу шағын ауданында өрт сөндіруші қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапты, – деп хабарлайды ҚР ТЖМ ресми өкілі Талғат Уәли. «2021...

Қырғыздар Мұқағалиға құрмет көрсетті

22 ақпанда Бішкекте, Алықұл Осмонов атындағы ­­Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасын­дағы Абай атындағы қырғыз-қазақ мәдени орталы­ғында Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл­дығына арналған «Ең бірінші бақытым –...

Депутаттарды қайта оқыту неге керек?

Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев Мәжіліс отырысында «Қазақ­стан Республикасының кейбір заң­на­малық актілеріне аудандық, қалалық жә­не ауылдық билік деңгейлерінің дер­бестігі мен жауапкершілігін кеңейту мә­селелері бойынша...

Орындалмаған уәделер

Кемшілікті мойындау да – ерлік Есептік кездесулерге қашықтан қатыс­қан тұрғындардың көпшілігі әкімдер көз­бояу­шылықтың көкесін карантинде көр­сетті деп кейіді. Есеп онлайн форматта бе­рілгендіктен бұрынғыдай тұтқиылдан қойы­латын...

Қазақ көші қолдаусыз болған емес

Қазақ көші атажұртқа сап түзегелі қилы жағдайды бастан кешті. Әйткенмен қандастардың салқар көші байырқалаған жоқ, байсалды болды. Оған себеп дүниенің төрт бұрышынан ағылған көштің...

Максим СПОТКАЙ: Қиындықта көрген қамқорлық ешқашан ұмытылмайды

Шын мәнінде, қазақ – ерекше алғысқа лайық халық. Себебі қазақтар қиын-қыстау за­­­манда осы мекенге жер аударылған түрлі этнос өкілдерін құшақ жая қарсы алып, қол­дау...

Аскер ПИРИЕВ: Бірліктің арқасында талай жеңіске жетеміз

– Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының фору­мында айтқан болатын. Ал 1995 жылғы...

Мессидің шоуына қатысқан қандасымыз «Дю Солейде» өнер көрсетеді

«Дю Солей» циркі (Cirque du Soleil) – әлемдік цирк өне­рін­­де көш бастап тұрған ұжым. Сахнада өнер көрсе­те­тін жануарлардан толық­тай бас тартқан олар түрлі қойы­­лым­­дарды...

«Елорда жастары» тұрғын үй бағдарламасы кімдерге арналған?

«Отбасы банк» АҚ орталық филиалының директоры Жансұлтан Матай «Елорда жастары» тұрғын үй бағдарламасының қай санаттағы жастарға арналғанын түсіндірді. «Қазір осы бағдарлама бойынша талаптар әзірленуде. Бұл...

Елорданың көктемгі әуендері

Наурыз айында «Астана Опера» камералық залында елорда тұрғындары мен қала қонақтарын балалар мен ересектерге арналған жарқын концерттік бағдарламалар мен керемет спектакльдер күтеді. 5 және 9...

ЕҚЫҰ ПА Бас хатшысы Роберто Монтелла: «Астана рухын» жандандыруымыз керек

24 ақпанда ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясының сессиясы бейне конференция байланысы бойынша өз жұмысын бастады. Оған Сенат Төрағасының орынбасары Асқар Шәкіров бастаған ҚР Парламентінің делегациясы қатысты. Сенат...

Қазақстан Елшісі Моңғолияның Премьер-Министрімен кездесті

Қазақстанның Моңғолиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Жалғас Әділбаев Моңғолия Премьер-Министрі Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэмен кездесуі өтті. Ж.Әділбаев Л.Оюун-Эрдэнэ мырзаны Премьер-Министр қызметіне тағайындалуымен және дәстүрлі Шаған мерекесімен (ай...

Рейтинг: Мемлекет тілін білмейтін министр кім?

Ranking.kz аналитикалық компаниясы қазақстандық министрлердің тіл білу рейтингісін жариялады. Қазақстанда екі министр 5, төрт министр 4, бес министр 3, жеті министр 2 тілді меңгерген. Ал...

Қат мамандық қайсы?

Еңбек нарығы заман ағымына қарай үздіксіз өзгеріп отырады. Бүгін бәсі жоғары тұрған маман­дық­тар уақыт өте келе сұраныстан шы­ғып қалуы әбден мүмкін. Окс­форд университетінің ғалымдары...

Алматыда мыңнан астам ана сақтандыру есебінен ЭКО жасата алады

Қазақстанда экстракорпоральды ұрықтандыру процедурасының қолжетімділігі артты. Бұрын тегін медициналық көмек шеңберінде ғана жасалатын жоғары технологиялық қызметтің бұл түрі 2020 жылдан бастап медициналық сақтандыру пакетіне...

ДИМАШ – АҚИҚАТҚА АЙНАЛҒАН АРМАН

Әр ұлттың өніп-өскен, мекен еткен жеріне орай өзгеше болмысы қалыптасатыны ақиқат. Ұлы дала төсінде мыңдаған жылдар бойы еркін өмір сүрген, империя құрып ғасырлар бойы...

Түркі кеңесі елдерінің энергетика министрлері ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады

Түркі кеңесінің энергетика министрлері мұнай және газ, электр энергиясы, ЖЭК, сондай-ақ мұнай-газ-химия саласындағы өзара іс-қимылды, оның ішінде ұйымға мүше елдерде өндірілетін өнімді тасымалдау бағыттарын әзірлеуді...

Алғыс айту – ардың ісі

Негізін қазақ халқы құ­раған және күні бү­гінге дейін сол үр­діс тоқтаусыз жалғасып келе жат­қан мемлекетімізде қазақ­тан өзге жүзден астам ұлт өкіл­дері де осы елдің...

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғын үй бағасы қымбаттамайды

«Отбасы банк» АҚ орталық филиалының директоры Жансұлтан Матай мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғын үй бағасы қымбаттамайтынын айтты. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында «Бақытты отбасы» бағыты бар, бүгінде...

Қазақстан мен Моңғолия арасындағы азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі шартқа өзгеріс енді

Қазақстанда егер халықаралық шарттардың өзге қатысушылары өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда аталған келісімнің немесе олардың жекелеген ережелерінің іске асырылуын тоқтату, сондай-ақ, жауап шараларын қабылдау тәртібі...

Қазақстан мен Оңтүстік Корея тұтқындарды алмастыруға келісті

Оңтүстік Кореяда сотталған Қазақстан азаматтары енді өз мерзімінің қалған бөлігін Отанында өтей алады. Бүгін сенаторлар тиісті шартты ратификациялады. Бұл жерде бірқатар шарттардың сақталуы маңызды болып...

Ұлттық құндылық телевизиялық рейтингтен жоғары болуы керек – Дана Нұржігіт

Сенат депутаты Дана Нұржігіт отандық телевизиядағы кейбір бағдарламалар ұлттық ұстанымдарымызға қайшы деп есептейді. Бұл туралы парламент өкілі үкімет басшысына жолдаған сауалында айтты. Депутаттың айтуынша, бүгінгі...

«Болашақ» бағдарламасы – келешекке жасалған көлемді инвестиция

– Тәуелсіздік алған тоқсаныншы жыл­дары жалпы ха­лық­тың жағдайы жақсы бол­ды, мына сала­ның дамуына ерекше жағдай жа­салды дей ал­маймыз. Қоғам өмірінің бар­лық саласы то­қырауға ұшырады....

Сенатор Ләззат Сүлеймен заңгерлерді даярлау кезінде сан қуаламай, сапаға қол жеткізу туралы айтты

Отандық жоғары оқу орындарында оқитын заңгерлер көп, бірақ өкінішке орай, заңгерлік білімнің сапасы көңіл көншітпей отыр. Сенатор Ләззат Сүлеймен өзінің депутаттық сауалында осы мәселені...

Мұрат Бақтиярұлы: Ашаршылықты зерттеу үшін ғалымдар мұрағатқа қол жеткізуі қажет

Ашаршылық тақырыбын жан-жақты зерделеу үшін ғалымдардың отандық және шетелдік мұрағаттарға қол жеткізе алуын қамтамасыз ету қажет. Бұл мәселені сенатор Мұрат Бақтиярұлы еліміздің Премьер-Министрінің атына...

Жамбылда 251 гектар жерді жайлаған 50 тоннадан астам жабайы қарасора жойылды

Былтыр Жамбыл облысында 251 гектар жерден 50 тоннадан астам жабайы қарасора жойылған. Бұл жұмыстар жерді жырту, шабу, өртеу және гербицидтерді қолдану арқылы жүзеге асқан....

Дипломатия жемістері

Биыл Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып жария­лан­ғанына 30 жыл толады. Осы тарихи датаға байланысты өмірімнің жиырмаға жуық жылын осы салаға арнаған дип­ломатия ардагері хақында, дербес...

Айман Ибрагимова дзюдодан Қазақстанның екі дүркін чемпионы атанды

Ақтөбе қаласында дзюдо күресінен 2004-2005 жылы туған жасөспірімдер арасындағы  Қазақстан чемпионаты жалауын көтерді. Онда Сарыағаш ауданының балуан қызы Айман Ибрагимова 44 кг салмақ дәрежесінде...

Мемлекет басшысы Білім министрлігіне ерекше қажеттілігі бар балаларға қатысты тапсырма берді

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдауға қатысты еліміздің Білім және ғылым министрлігіне тапсырма берді. «Өкілетті органға ерекше қажеттілігі бар бала мен оның...

Президент: жер шетелдіктерге сатылмайтыны туралы түбегейлі шешім қабылданды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдіктерге ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға және жалға беруге заң жүзінде біржола тыйым салуды және бір ай ішінде Жер реформасы жөніндегі...

Әлия Назарбаева мұғалімдер мен дәрігерлерге қатысты жобаны қолға алды

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің кенже қызы Әлия Назарбаева көгалдандыруға қатысты тағы бір бастаманы қолға алды, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан. Жоба аясында саябақтарға ағаштар егіледі. Оған...

Қос азаматтығы бар мемлекеттік қызметшілерге жазаны қатаңдату қажет – Президент

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-отырысында ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қос азаматтығы бар мемлекеттік қызметшілерге жазаны қатаңдату қажеттігі туралы айтты. «Қазақстан қос азаматтыққа тыйым салынған көптеген...

Президент аудан әкімдерінің сайлауы қашан өтетінін айтты

Мемлекет басшысы елімізде аудан әкімдерінің тікелей сайлауы қашан өткізілетінін айтты.  "Қазір біз кенттер мен ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерін тікелей сайлауға дайындалып жатырмыз. Сайлау биыл шамамен...

Қазақстандықтар медициналық қызметтерді бір ғана мекемеден алуы тиіс – Қ.Тоқаев

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бесінші отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке осындай тапсырма жүктеді. «Азаматтар өздеріне қажетті қызметтің барлығын бір ғана медициналық мекемеден алуға тиіс. Осы жобаны...

Мемлекет басшысы медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейтуді тапсырды

Медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейту қажет. Бұл туралы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-отырысында ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. «Бұған дейін біз педагогикалық жоғары оқу орындарында...