AMANAT پارتياسى جايىلىمداردى حالىققا قايتارىپ جاتىر

AMANAT پارتياسىنىڭ باستاماسىنان كەيىن قاراعاندى وبلىسى نۇرا اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى 80 مىڭ گەكتاردان استام جايىلىمدىق جەرگە قول جەتكىزدى.

جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتارعا ارنالعان جايىلىمدار اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر، اۋىل اكىمدەرى جانە جەرگىلىكتى قوعامداستىق اراسىنداعى مەموراندۋم اياسىندا بەرىلگەن.

ءدال وسىنداي مەموراندۋمدارعا جامبىل وبلىسىنىڭ بايزاق اۋدانىندا دا قول قويىلدى. مۇنداي تاجىريبەنى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

تۇيمەكەنت اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ايدار يمانباەۆتىڭ ايتۋىنشا، پارتيالىقتار حالىق پەن بيزنەس اراسىنداعى كوپىرگە اينالىپ، تۇيتكىلدى ماسەلەنىڭ سىندارلى شەشىمىن ۇسىندى.

«جەكە اۋلاداعى مالدى جايۋ ماسەلەسى – ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە وزەكتى. بۇگىندە جايىلىم تاپشىلىعى شامامەن 22 ملن گا قۇرايدى. وسى ماسەلەنى جەدەل شەشۋ ماقساتىندا AMANAT پارتياسى ءبىر اپتا ىشىندە اۋىل تۇرعىندارىنا ۋاقىتشا پايدالانۋ ءۇشىن اقىسىز نەگىزدە جەر بەرۋ بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە ءىرى شارۋا قوجالىقتارىمەن جۇمىس جۇرگىزدى»، – دەدى پارتيا حاتشىسى ەلدار جۇماعازيەۆ.

ول ماسەلەنى جۇيەلى تۇردە شەشۋ ءۇشىن پارتيا قولدانىستاعى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزۋگە ارەكەت جاسايتىنىن ايتتى.

اتاپ ايتقاندا، جايىلىمداردىڭ توزۋىنا جانە شولەيتتەنۋىنە قارسى كۇرەس جونىندەگى بيۋدجەتتىك باعدارلامانى وبلىستىق دەڭگەيدەن اۋىلدىق وكرۋگتەر اكىمدەرىنىڭ دەڭگەيىنە بەرۋ، مال باسىن ەسكەرە وتىرىپ، جايىلىمداردىڭ جالپى الاڭىنا تۇسەتىن جۇكتەمە نورمالارىن جاڭارتۋ، ەلدى مەكەن شەكاراسىنان 5 كم راديۋستا اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە جايىلىم بەرۋگە تىيىم سالۋ جانە ت.ب. قاجەت.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button