قازاقستاندىقتار مالديۆ ارالدارىنا ۆيزاسىز بارا الادى

قازاقستاندىقتار ەندى مالديۆ رەسپۋبليكاسىنا ۆيزاسىز بارا الادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت قاۋلىسى شىقتى دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتتارى بار قر ازاماتىنان مالديۆ رەسپۋبليكاسىنا 30 كۇننەن اسپايتىن ۋاقىتقا ءبىر نەمەسە بىرنەشە رەت بارعاندا، ترانزيتپەن وتكەندە جانە ۋاقىتشا بولعان كەزدە ۆيزالىق تالاپتار سۇرالمايدى. 30 كۇن ىشىندە اتالعان ەلدەن كەتۋ مۇمكىندىگى بولماعان ازاماتتار مالديۆ رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنان مەرزىمدى ۇزارتۋ تۋرالى رۇقسات الۋى ءتيىس»، – دەلىنگەن قاۋلىدا.

ال مالديۆ رەسپۋبليكاسىنا قىزمەت بابىمەن باراتىن ازاماتتاردان ۆيزا تالاپ ەتىلەدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button