Il Foglio: «ماشا مەن ايۋ» - ءپۋتيننىڭ اگەنتتەرى

رەسەيدىڭ «ماشا مەن ايۋ» ءمۋلتفيلمىنىڭ وسكەلەڭ ۇرپاققا ىقپالى باتىس باسىلىمدارىن الاڭداتا باستادى. YouTube-تاعى قارالىم سانى بويىنشا «ماشا مەن بوتقا» سەرياسى 6-ورىنعا جايعاسقان، دەپ حابارلايدى دني.رۋ.

باتىستا كەڭ تانىلعان ورىس ءمۋلتفيلىمىنىڭ كەيىپكەرلەرىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ اگەنتتەرى دەپ اتاپ كەتكەن. «ولار رەسەيلىك قۇندىلىقتار مەن جەتىستىكتەردى دارىپتەيدى» دەپ جازادى يتالياندىق Il Foglio باسىلىمىنىڭ ءتىلشىسى.  ونىڭ پىكىرىنشە، تەك وسىنىڭ ارقاسىندا انيماتسيالىق سەريالعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلىپ وتىر.

جۋرناليست ءپۋتيننىڭ بۇل جوبانى «رەسەي مادەنيەتىن دامىتۋ جانە شەتەلدىك ىقپالدى كەمىتۋ» ماقساتىندا قارجىلاندىرعانىن ەسكە سالعان. شەتەلدىك باسىلىم ءمۋلتفيلمنىڭ تاعى ءبىر «تىڭشىلىق» قىرىن كورسەتكەن: رەسەيمەن بايلانىستىرىلاتىن ايۋ بەينەسى  جاعىمسىزدىق تۋعىزعانىمەن، وسكەلەڭ بۋىن ونى كىشكەنتاي قىزدىڭ مەيىرىمدى كومەكشىسى دەپ ۇعادى. «سپانچ بوب» سەكىلدى باتىستىق مۋلتفيلمدەرگە قاراعاندا «ماشا مەن ايۋ» ءداستۇرلى وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتايدى» دەپ اتاپ وتكەن اۆتور.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button