ميللياردەر دجەفف بەزوس عارىشقا ۇشپاق

امەريكالىق ميللياردەر دجەفف بەزوس ءوز كومپانياسىنىڭ اۋە كەمەسىمەن عارىشقا ۇشپاق، دەپ حابارلايدى ربك.

بيزنەسمەنمەن بىرگە ءىنىسى دە بورتتا بولادى. دجەفف بەزوستىڭ Blue Origin كومپانياسىنان New Shepard عارىش كەمەسىنىڭ ۇشۋى 20 شىلدەگە جوسپارلانعان. ياعني Amazon-نىڭ باس ديرەكتورى قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن 15 كۇن وتكەن سوڭ.

ەگەر ءبارى ويداعىداي بولسا، دجەفف بەزوس ءوزىنىڭ كومپانياسى جاساعان عارىش كەمەسىمەن عارىشقا اتتانعان العاشقى ميللياردەر بولادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button