Ах­мет Байтұрсынұлы: Жер мәселесі – қа­зақтың тірі я өлі болуының мәселесі

Қазір Қазақстанда күн тәртібінен түспей тұрған басты мә­селенің бірі жер қатынастарын реттеу болып отыр. «Бұл түйт­кіл неге тез шешілмей жатыр?» деу де әбестік секілді. Өйткені жер мә­селесін реттеуде әлемнің көптеген елі тіпті араға ғасыр салып бір­жақты еткені жайлы деректер бар. Мәселен, Еуропа елдері, соның ішінде Англияда жер мәселесі көп жыл талқыланып барып, бір жүйеге келгені белгілі.
Алайда қазақ жерінің де тағдыры талқыға түскеніне арысы 200 жыл, берісі 100 жыл болды. Яғни, бұл мәселенің тамыры тереңде жатыр. Әуелі патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлау саясатының салқыны болса, екінші жер қатынастарын реттеуде халықтың ментальдік түсініктеріне де байланысты болып отыр.

Жер жылнамасы

Алаш арысы қазақтан шыққан алғашқы дә­рігер-ғалым, шығыстанушы Санжар Ас­фен­дияров (1889-1938): «Патша үкіметінің қа­зақ жерін отарлау саясаты қазақ мем­ле­кеттігіне аса үлкен апат (қауіп) әкелді. Бұл сая­саттың кері салдары байлар билігінің ны­ғаюымен үндесіп, қазақ еңбекші бұ­қара­сына және кедейлеріне өзінің бар салмағын сал­ды» десе, академик Салық Зиманов Пат­ша үкіметі отарлау саясатының негізінде Рос­сияның ішкі өлкелерінен мұжықтарды қа­зақ жеріне қоныстандыру үшін 45 млн деся­тина жер тартып алғаны жайлы жа­зады.
1822 жылы «Сібір қазақтары туралы» ере­же қабылданды. Бұдан кейін қазақ жерін бас­қаруға қатысты отаршыл Дала ережелері қабылданып отырды. Мәселен, Дала ере­же­сінің 119-бабында «Көшпенділер (қазақтар) ор­наласқан жерлер, сол жерлердің бар бай­лығы, соның ішінде орман-тоғайы да мем­лекет меншігі болып саналады» делінген. Бұ­ған қоса, 1891 жылғы 25 наурызда қа­был­данған Дала ережесінің 126-бабында: қа­зақ­тарға «өз қыстауларының шетіндегі жерді орыс текті адамдарға жалға беруге рұқсат еті­леді» делінген. Яғни, бұл кезеңде жер қа­зіргі тілмен айтқанда латифундистерге бе­рілгені байқалады. Жоғарыдағы С.Ас­фен­дияровтың «байлар билігінің нығаюы» деп соны меңзесе керек.
Алайда дәл 100 жылдан кейін кеңестік жүйе орнап, 1921 жылғы «Жер реформасы» басталды. Тарихи деректерге сүйенсек, 1921 жылғы сәуір – Патша үкіметі кезінде Сібір және Орал орыс-казак әскерлеріне берілген жерлерді қазақтарға қайтару туралы декрет шығарылды. Нәтижесінде Ертіс өңіріндегі 177 мың десятина, Оралдың сол жағалауы­нан 208 мың десятина жер қазақтарға қай­та­рылды. Бұл жер реформасы Жетісуды да қам­тыды. Жиыны 1 млн десятинадан астам жер қоры құрылды. Патшалық Ресейдің ота­р­лау саясатынан ауыр зардап шеккен Қа­зақстан жері бұдан кейін, қоғамдық мен­шікке айналды. Саяси жүйенің түбегейлі өз­геруіне байланысты баяғы мол жерді ие­ленген байлардан (латифундистер) жерді Кеңес үкіметі оңай тартып алды.
Осынау жылнамаларға қарап отырсақ, Қазақстан жер мәселесінде түрлі қоғамдық құрылыстардан және әртүрлі өткелектер мен түсініктерден өткенін аңғаруға болады.

2016 жыл

Иә, бұл – тарихи жыл. Өйткені тәуел­сіздіктен кейін «жерді жалға беру не­месе сату» мәселесіне қоғамның бетпе-бет келуі­мен байланысты еді. 2015 жылғы 2 қара­ша­да Қазақстанның Жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Ондағы 24-бап­қа сәйкес, ауыл шаруашылығы мақ­сатындағы жерлерді шетелдіктерге жалға беру мерзімі 10 жылдан 25 жылға дейін ұзар­тылды. Ал осы уақытқа дейін жер те­лімі 49 жылға дейін жалға алып, шаруасын дөң­гелетіп отырған отандастарымыздың кері­сінше мұндай құқығы шектелді. Ауыл шаруашылығымен айналысқысы келетін қазақстандықтар жаңа заңға сай жерді тек аукцион арқылы жекеменшікке сатып алуға міндеттелді. Тиісті заң өз күшіне еніп, 2016 жылғы 30 наурызда сол кездегі Ұлттық эко­номика министрі Ерболат Досаев 1 шіл­деден бастап ауыл шаруашылығы мақса­тын­дағы 1,7 млн гектар жер аукцион ар­қылы сатылымға шығатынын мәлімдеді. Ха­лық бұл заң талабына наразылығын біл­діреді. Жер дауы осы тұста басталды. «Жер сатылады» дегенді естіген елдің елең­деуі ереуілге ұласты.
Жер мәселесіне келгенде халқымыздың са­насына берік орнаған ұстанымдар жа­ды­мызда қайта жаңғырғандай болды. Аға сұл­тан Құнанбай Өскенбайұлының «жер өс­пейді, адам өседі» дегені, Алаш көсемі Әли­хан Бөкейханның «біздің қазақ жерді мен­шікті қылып алса – башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сыпырылып жалаңаш шыға келеді», «жер десе, діріл­де­мей болмайды: жер мәселесі – негізгі өмір мә­селесінің ең зоры» немесе ұлт ұстазы Ах­мет Байтұрсынұлының «жер мәселесі – қа­зақтың тірі я өлі болуының мәселесі», «жер­ді жалдаудан тартынбағандар – сату­дан да тартынбайды» деген сөздері еріксіз еске оралғандай болды.
Бұл ретте мемлекетпен халықтың пі­кірі тоқайласып, мәмілеге келді. 2016 жыл­ғы 6 мамырда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жер мәселесіне келгенде елдің жаппай алаң­даушылық білдіргеніне риза болғанын айтып, ағынан жарылған еді. «Төңіректегі әртүрлі алыпқашпа әңгімелер мен пікірлер арандатушылардың бүгінгі әре­кетінің бірі. Оның ішінде баяғы қаш­қын­дар да бар, босқындар да бар. Білеміз бар­лығын. Дегенмен, осы мәселеге көңіл бөл­гені үшін мен бір жағынан ағайынға қуанамын. Лайым жерге деген көңіл осын­дай болса, біздің халық қасық қаны қал­ған­ша осы жерді қорғайды деп біле­мін», – деді Н.Назарбаев. Сонымен Жер ко­дексіндегі бұл дау­лы өзгерістердің күшіне енуіне 2016 жыл­дың аяғына дейін мо­ра­торий енгізу тура­лы Жарлыққа қол қойды.
Жер кодексіндегі нормаларды талқы­лап, халыққа түсіндіру үшін және ел ұсы­ныс­тарын қарау үшін Президент Жарлы­ғымен Жер реформасы жөніндегі комиссия құрылды. Оның құрамына Үкімет мү­шел­ерінен бөлек, қоғам қайраткерлері, бел­сен­ділерден құралған 75 адамнан тұратын комиссия мүшелері жасақталды. Комиссия әрқайсы 5-6 сағатқа созылған 10 шақты отырыс өткізіп, нәтижесінде 14 маңызды шешім қабылдады. Жалға беретін телімдер­дің шекті көлемін анықтау, жерді пайдалану тәсілдері мен оны тиімсіз пайдаланған жағ­дайда мемлекетке қайтару туралы ұсы­ныстар енгізілді. Осылайша барлығы жерді 49 жылға дейін жалға беру институтын сақтау қажет деген ортақ шешімге келді. «Жайылым туралы», «Жердің құнарлылы­ғын арттыру туралы» құжаттар дайындал­ды. Жер реформасы жөніндегі комиссия жұмысының нәтижесінде, жер заңнама­сы­ның өзгерістеріне мораторийді 5 жылға (31.12.2021) дейін ұзарту туралы ұсынысқа сәйкес, Президент 2016 жылғы 19 тамызда шетелдіктерге жерді жалға беру туралы заңға мораторий мерзімін ұзартты. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жалға берудің шекті көлемі бекітілді. Маңыз­ды шешімдер қабылданып, жер төңі­регіндегі дау бәсеңдеген соң комиссия жұ­мысы уақытша тоқтатылды.

2021 жыл

Сонымен бес жылдық мораторий мер­зімі аяқталды. Жер кодексіне енгізілген шек­теу біткен соң, қандай шешім шығады де­ген алаңдаушылық ел көкейінде жүргені анық.
Осыған орай, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жол­дауында келесі жылы ауыл шаруа­шы­лығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мәселесі бойынша Жер кодексінің кейбір нор­маларына қатысты енгізілген мора­то­рий күшін жоятынын жеткізді. Әрі «же­рі­міз шетелдіктерге сатылмайды» деп кесіп айт­ты. Бұған қоса Ұлттық қоғамдық сенім кеңе­сінің V отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдіктерге ауыл шаруа­шылығы жерлерін сатуға және жалға беруге заң жүзінде біржола тыйым салуды тап­сырды.
2021 жылғы 19 наурызда Мемлекет бас­шысының тапсырмасы бойынша Жер кодексі жобасының нормаларын талқылап, ұсыныстар әзірлеу үшін жер реформасы бойынша комиссия қайта құрылды. Осыған байланысты Премьер-Министр Асқар Мамин «Жер реформасы бойынша ко­миссия құру туралы» №62 өкімге қол қой­ды. Құжатта комиссияның жалпы ере­же­лері, міндеттері, комиссия жұмысын ұйымдастыру және оның тәртібі мен құра­мы бекітілді. Осыған сәйкес, Жер рефор­ма­сы бойынша комиссияның жаңа құрамы бекітіліп, аптаның әр сәрсенбі күндері жер мәселесін талқылау үстінде.

Жер болашағы

Екінші рет Жер реформасы жөніндегі ко­миссияның мүшелері жер мәселесінде нақты қандай мәселерді көтерді дегенді шолып өтсек: Қазір қоғамда «жерді сатпай-ақ нарық тетігіне айналдыруға бола ма?» деген сауал туындап отыр. Бұған осы сала­ны зерттеген білікті ғалым, сенатор Ақыл­бек Күрішбаев: «Ауыл шаруашылығы саласы дамыған ең озық елдің бірі Израиль жерді мем­лекет меншігінде сақтай отырып, нарық тетігіне айналдырған. Сол тәжірибе бізге де тиімді», – деп жауап берді.
Екінші қоғамды алаңдатып отырған – ла­тифундистер. Бұл туралы Жер реформасы ко­миссиясының мүшесі Мұхтар Тайжан: «Ке­зінде заңсыз немесе сыбайлас жемқ­ор­лық жолымен «ұстағанның уысында, тіс­тегеннің аузында» кеткен миллиондаған гектар ауыл шаруашылығы жерлерін қай­тарудың әзірше жалғыз-ақ жолы бар, ол – латифундистерге бірыңғай аграрлық са­лықты, ғарыштық мониторингті күшейту ар­қылы артық жерді мемлекетке қайтаруға мәжбүрлеу», – дейді. Алайда «қойшының қам­шысын ұстап, ауылдың атын жамылып» те­лесайысқа түсіп жүрген Алмасбек Са­дырбаев бұған үзілді-кесілді қарсы. «Ғарыш­тық мониторингтен, аграрлық салықтан құт­қарыңдар, 500 мың гектарға дейін же­кеменшікке тегін жер алсам, субсидия ал­сам», – дейді ол.
Сонымен қатар Сенат депутаты Мұрат Бақ­тиярұлының айтуынша, жер мәселесі қазір шешім таппайтын мәселе, оны ұр­пақтарға аманаттап кетейік деген уәжін айтты. «Көптеген мемлекет жерді нарықтық тауар ретінде қарап, жекеменшікке сатып жатады. Біздегі жағдай мүлдем бөлек. Ға­сырлар бойы халқымыз жерді тауар ретінде емес, оны Анаға теңеп, «Жер-Ана» деп қас­терлеп келді. Сондықтан да осы елдің аза­маты, комиссия және Парламент мү­шесі ретінде жердің өз азаматтарымызға да сатылуына қарсымын. Бұл менің азаматтық ұста­нымым. Ұлтымыздың жартысынан аста­мы орта тапқа айналмайынша бұл мә­селені қозғамауымыз керек. Келер ұрпақ­тың үлесіне қалдырайық. Қазіргі кезде жер­дің иесі тек мемлекет болуы тиіс. Жерді пай­даланамын деген азаматтарға тек жалға ға­на беруге кедергісіз барлық мүмкіндіктер жа­салу қажет», – дейді сенатор.

Тағы да 5 жыл

2016 жылғы 17 тамызда Жер реформасы бойынша комиссияның кезекті оты­ры­сын­да жерді шетелдіктерге жалға беру мен сату мәселесіне жарияланған мораторийді 5 жыл­ға, яғни 2021 жылдың соңына дейін ұзарту керек деген ұсыныс жасалып, қабыл­дан­ған шешім Елбасының Жарлығымен бе­кітілген болатын. Бұл жолы да дәл солай Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен құрыл­ған Жер реформасы жөніндегі комиссияның кезекті отырысында ауыл шаруашылығы жерлерін жекеменшікке беруге қатысты мораторий мерзімін 5 жылға ұзарту туралы шешім қа­был­данды.
Жер реформасы жөніндегі комис­сия­ның 5 отырысы және 7 мәжілісі өткізіліп, онда 113 мәселе мен ұсыныс қаралды. Оның 20-сына қатысты нақты шешімдер қа­­­былданды. 28 ұсыныс Парламентке және 47 ұсыныс нақты шаралар қабылдау үшін мемлекеттік органдарға жіберіледі.
Премьер-Министрдің орынбасары, ко­миссия төрағасы Ералы Тоғжановтың сө­зін­ше, комиссия мүшелері жерді жекемен­шік­ке беруге қатысты түпкілікті шешім қа­был­дамағанын, себебі, оған әлі де бір­ша­ма уақыт қажет екенін алға тартады. Осы­лай­ша, комиссия мүшелері жерді меншікке беру­ге қатысты жыл соңына дейін бел­гі­лен­ген нормаларға мораторий мерзімін 5 жыл­ға ұзартуды қолдап, дауыс берді. Комиссия оты­рысына қатысып жатқан 67 адамның 4 комиссия мүшесі қалыс қалды, қалғаны мо­раторийді ұзартуға бірауыздан дауыс берді. Сонымен қатар, комиссия аграрлық-өнер­кәсіптік кешен саласын дамытуға оң ық­пал ететін бірқатар маңызды шешім қа­­­былдады. Комиссия ұсыныстарының не­гізінде арнайы заң жобасы әзірленіп, келесі ай­да Парламентке өткізілетін болды. Ко­миссия мүшелері заң жобасын қарау ке­зін­де жұмыс тобына қатыса алады.
Қазір Сенатта жерге қатысты тағы бір заң жобасы қаралып жатқаны белгілі. Ол пре­зидент Тоқаевтың тапсырмасымен әзір­ленген болатын. Билік бұл заң жобасы шет­елдіктерге жер сатуға және жалға беруге тыйым салуды қарастырады деген. Әйт­кен­мен әлі мақұлданбаған құжатта «шетел­дік­терге орман өсіру үшін 25 жылға жер беру­ді» көздейтін тармақ бар. Аталған тармақ кү­шіне енсе, яғни заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, Жер кодексі 48-бабының 2-тармағы шетелдіктер мен аза­маттығы жоқ адамдарға орман өсіру үшін 25 жылға жер учаскелерін жалға алуға мүм­кіндік береді. Алайда елде бұл мәселеге тү­бегейлі қарсы болып отырғандар көп.
Ал бұған комиссиядан тыс зерттеу­ші­лер­дің пікірін білу мақсатында саясаттану­шы Руслан Ақмағанбетовке сауал қойып көр­дік.

image 004

Руслан АҚМАҒАНБЕТОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың конфликтология мамандығының докторанты, конфликтолог, саясаттанушы:

Жер мәселесі жеңіл шешіле салатын іс емес

– Менің зерттеу тақырыбым да осы «Қа­зақ­стандағы жер дауын шешудің дәстүрлі жол­дары мен за­манауи технология­лары» деп аталады. Конфликтология маман­дығы дау-дамай түрлі деңгейдегі жанжалдар мен наразылықтарды зерт­теу объектісі ретінде қа­райды. Қазақ қоғамында жер дауы – ерте­ден өзекті мәселе. «Даудың үлкені – жер және су дауы» дейді.
Бүгінгі жер дауы өткен дәуірлерден қал­ған «мұра». Қазақстан тәуелсіздігін алып, дер­бес ел атанғанға дейін талай қоғамдық құры­лыстардан өтті.
Хандық дәуірде жер қоғамдық меншік ре­тінде қаралды. Әр рудың, тайпаның өзі­нің еншіге алған жері бар. Жер еуропалық қоғамда король мен феодалға тиесілі еді. Ал бізде «ханда жер жоқ» ұстанымы болған. Тарих­та Жәңгір хан Ресейге жер сатуына бай­ланысты Исатай мен Махамбеттің қар­сылығы да осыдан басталған. Қазақ қоға­мын­да жер халыққа тиесілі деген ұстаным ор­наған. Патшалық Ресейдің отарлауымен бірге капиталистік қатынастар енді. Ка­пи­талистік қатынастарда «жер капитал» қа­ғи­дасы негізге алынады. Бір жағынан қо­ныс­танушыларға жер алу мақсатында қазақ жері мемлекет меншігі деген қаулы енді. Ру­лық, тайпалық қауымдастық қатынас­тар­дың ыдырай бастауы, соған қарамастан жаңа өмір талабына бейімделе алмауы – жер дауын күшейте түсті. Алаш зиялылары жер дауына қатысты жиі мәселелер көтерді.
Жер дауы кеңестік заманда «шаруаларға жер береміз» деген реформалар бастады. Бұл жаңа экономикалық саясат негізінде жүріл­ді. Алайда 1928 жылғы кәмпеске, 1930 жыл­дардан бастал­ған тұтастай мемлекеттік шаруашылықтың орталықтандырған жүйе­сіне өтті. Жер мәселесін шаруалар емес ор­талық үкімет ор­гандары өздері шеше бас­тады. Қалауынша бөлді. Жерді шаруа­ға емес, колхоздарға берді. Колхоз – мемлекет шаруа­шылығының бір бөлігі. Еркін қауым­дастық емес, жоғарыдан төменге қарай құрыл­ған вертикалды жүйе.
Тәуелсіздік алдық, Кеңестік социалистік эко­номикалық қаты­настардан бас тартып, қай­тадан капиталистік қатынастарға аяқ бас­тық. Патшалық Ресей дәуірінде толық­тай капиталистік қатынасқа енген жоқ едік. Ал қауымдық ұстанымға келсек, ауыл маңындағы жайылымдық жерлер ешкімге жалға берілмесін деген талап. Ауыл әкімдігі балансында қалсын дейді. Яғни, бір ауыл бір қауым деген ұстаным байқалып тұрады. Бұл да өмір прак­тикасында дұрыстығын білдіреді. Ауылдағы аз ғана мал үшін жай­лымдық жерді жалға алмасы анық. Ал капиталистік қаты­насқа келсек, жер – капитал. Жеміс ағаштарын өсіру мен көкөніс егуге арналған жылыжай салу көп ақшаны қажет етеді. Яғни, капитал салмай іс жүрмейді. Қомақты ақша салу үшін ер­теңге деген сенім керек. Сенімсіз жерге ин­вестиция салынбайды. Егер мұны ер­терек реттемесек, қазір қалай жеміс-жидек шет­елден келсе, солай қала береді. Көкөніс те солай. Бұл да ойлануды қа­жет етеді. Ал егер жаппай жерді жекеменшікке берсек, расында «ша­ғын мемлекеттер», «жергілікті деңгейдегі дворяндықтар» пайда болмасына ешкім кепілдік бере алмайды.
Қоғамдық санада кешегі Кеңес кезіндегі социалистік қаты­нас­тардан қалған сар­қыншақ әлі бар: «барлық жер мемлекет қо­­лын­да болса» деген. Салыстырмалы тұр­ғыда мемлекетті ең се­нім­ді институт ре­тінде қарайды. Алайда тоқсаныншы жыл­дары жекеменшікке кеткен кейбір зауыттар мен фабрикалардың тағдырын енді жер қайталамасын дейді. Бұл ұстанымның да өз шындығы бар.
Жер дауын шешуді біз бір сәттік ретінде қараймыз. Басты қа­телік те осында. Соз­бақтай беру де дұрыс емес. Аталған тақы­рып­­та кезең-кезеңімен шешуді жоспарлау ке­рек. Мәселен, жы­лыжай мен жеміс ағаш­та­рын егетіндерге жерді, ауыл шаруашы­лы­ғы мақсатында емес, оны өндірістік мақ­сатта қарастырса. Алайда мұндай мақ­сат­пен жер алғандарға қатаң бақылау мен та­лап қажет. Яғни, заманауи тамшылатып суару секілді тех­нологияларды міндеттеме ретінде алса. Өйткені жерді игеру үшін суды қажет етеді. Еліміз су тапшылығы мәселесін се­зініп жатқан елдер қатарына жатады.

Редакция таңдауы

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры 14-15 мамыр күндері  «Бопай ханым» тарихи трагедиясының премьерасын қойды. Туынды авторы –...

Неслихан ӨЗТҮРІК: Мұстафа Өзтүріктің қызы болу – зор жауапкершілік

Мұстафа Өзтүрік есімін білмейтін қазақ жоқ. Таэквондодан қара белбеу иегері. Халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы. Өз ұлтын шексіз сүйген оғлан атажұртқа келіп, Қазақстандағы таэквондо (WTF) федерациясының...

Бельгердің бағасы

Үмітіңді үкілеген тұңғыш кітабыңның қуанышы жүрегіңді қалай жылытса, ол туралы баспасөз бетінде білдірген алғашқы пікір одан бетер жаныңа ыстық. Қара ормандай қаптаған оқырман түгіл,...

Тағзым мен тағылым ордасы

Еліміздегі техникалық жабдықтамасы озық музей­лер­дің бірі – Әскери-тарихи музейі. Ондағы экс­по­зициялар келген туристерді таң-тамаша қалдырады. Өйткені мұнда түрлі дәуірлердің тарихынан сыр шертетін әс­кери жәдігерлер...
186861320 978957252643477 8102261037098391248 n 1

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры...
dron

Қазақ дроны сынақтан өтті

Бүгінде әлемдегі әскери күштердің басты қаруының бірі - ұшқышсыз ұшатын құралдар болып...
00001 0

Елбасы Түркістан туралы: Біз тіпті армандамаған ауқымды істі жүзеге асырдық!

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Түркістан қаласын өркендетудегі Елбасының...

Жаңалықтар

Соңғы қоңырауды өткізу талаптары бекітілді – ДСМ

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті карантин кезінде соңғы қоңырау мен аттестаттарды тапсыру салтанатын өткізу талаптарын жариялады. Министрліктің ақпаратына сәйкес, коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау...

19 мамыр: еліміздің тарихындағы маңызды оқиғалар тізбегі

1995 жылы 19 мамырда Алматыда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев банкнот фабрикасының ашылуына қатысты. Банкнота фабрикасы жалған ақша белгілерінен қорғайтын, көркем және полиграфиялық өнімді жоғары деңгейде...

Өткен тәулікте 2 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырды

Қазақстанда өткен тәулікте 2018 адамда коронавирус расталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Өңірлер бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 264, Алматы қаласы - 525, Шымкент қаласы - 81,...

Жаңбыр, бұршақ, дауыл: бүгін елімізде ауа райы құбылмалы болады

19 мамырда Қазақстанның барлық аймағында атмосфералық ағындардың өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады. Қазгидромет cиноптиктерінің болжауынша, кей жерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жаууы ықтимал,...

Қапшағайда мемлекеттік қызметкер 43 млн теңгені қолды қылған

Қапшағайда есеп айырысу орталығының басшысы 43 миллион теңгені қолды қылды деген күдікпен қолға түсті, деп хабарлайды taldykorganec.insta парақшасы. Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша экономикалық...

Студенттерге стипендия бюджеттен тікелей аударылады

Бакалавриат, магистратура және докторантура бөлімінде грантта оқитын студенттердің стипендиясы тікелей карта шоттарына түсетін болады. Бұл туралы Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов министрліктің Facebook-тегі...

Жылы дәретханаларды «музей» көріп отырғандар бар – министр мектептерді сынады

Білім және ғылым министрі Асхат Аймағаметов жылы дәретханалардың жұмыс істеуін қадағалауды тапсырды. «Ешкімді алдаудың қажеті жоқ. Жылы дәретхананы орнатқанымен, оны музей сияқты қастерлеп, жабық ұстайтын...

БҚО-да киіктерді тірідей көмген әкімдік қызметкерлері жазаланады – министрлік

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті Батыс Қазақстанда оқыстан мерт болған киіктердің ұшаларын жою кезінде тірі қалған...

Мектеп мұғалімдерін мәжбүрлі жұмысқа тартқан директорға шара қолданылды

Атырауда мектеп мұғалімдерін кәсіптік міндетіне жатпайтын жұмысқа тартқан директор жазаланды. Бұған дейін әлеуметтік желіде М.Бекмұхамбетов атындағы орта мектептің директоры педагогтерді кәсіптік міндетіне қатысы жоқ...

Пандемия: 42 пойыздың қозғалысы уақытша тоқтады

Коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау мақсатында елдегі 156 пойыздың 42-і қозғалысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен мәлімдеді. Ресми ақпарат бойынша, тоқтатылған пойыздардың...

Түркістан облысы әкімінің орынбасарының ұсталуына қатысты түсінік берілді

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Түркістан облысы әкімінің орынбасары Мейіржан Мырзалиевтің ұсталғаны туралы ақпаратқа түсінік берді. «Әлеуметтік желілерде Түркістан облысы әкімінің орынбасары Мырзалиевтің...

«Nur Otan» Айда Балаеваға анасының қайтыс болуына байланысты көңіл айтады

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның анасы Раиса Рахымжанқызы Жыланкөзова 69 жасында қайтыс болды. "Nur Otan" партиясы Орталық аппаратының ұжымы министр Балаева Аида Ғалымқызына,...

Елордада қай жерлерде шомылуға рұқсат берілді – ТЖД жауабы

Нұр-Сұлтан қаласында халық суға түсетін 23 орынның үшеуінде ғана шомылуға ресми рұқсат берілген. Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады. «Статистика бойынша, қазіргі уақытта судан қаза...

Бос жұмыс орны: Алматыда қоғамдық көлікке 800 жүргізуші қажет

Қазір қаладағы қоғамдық көліктерге шамамен 800 жүргізуші жетпейді. «Алматыда 800 жүргізуші тапшы. Қоғамдық көлік жүргізушілерінің жетіспеушілігін болдырмау үшін тасымалдаушылар жүргізушілерге жағдай жасауы қажет (облыста тұратын...

Көкшетауда 12 жастағы бала жүргізген көлік апатқа ұшырады

Көкшетауда көлік жүргізген 12 жасар бала жол-көлік апатына түсті, деп хабарлады  Ақмола облыстық ПД баспасөз қызметі. «17 мамырда кешкі сағат 22:00 шамасында Көкшетау қаласының 50...

Анасы қылмысты жасырған: 8 жасынан бері зорланып келген қызға қатысты іс қозғалды

Алматы облысының тұрғыны немере қарындасын 8 жасынан бері зорлап келген деп айыпталды, ал қыздың анасы бәрін білген, бірақ жасыруға тырысқан. Әлеуметтік желі қолданушысы Андрей...

«Сергектің» айыппұлын жойып беремін»: жарнама берген адам ұсталды

Әлеуметтік желіде «Сергектің» айыппұлын жойып беремін деген жарнама пайда болған еді. Алматы қалалық Полиция департаменті бұл фактіні тексерді. «Нәтижесінде Алматы қаласының жас тұрғыны анықталып,...

Карантин: елімізден 13 мемлекетке әуе рейсі орындалады

Қазақстаннан халықаралық бағыттар бойынша аптасына 13 елге 40 бағыт бойынша 117 тұрақты әуе рейстері орындалады. ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Telegram каналындағы мәліметке...

Шөкеевтің орынбасары қамауға алынды

Әлеуметтік желілерде Түркістан облысы әкімінің орынбасары Мейіржан Мырзалиевтің парамен ұсталғаны жайлы ақпарат тарап жатыр. Оған ҚР Қылмыстық кодексінің 189-бабы (Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп...

Аида Балаеваның анасы дүние салды

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның анасы, еңбек сіңірген мұғалім Раиса Рахымжанқызы Жыланкөзова 69 жасында өмірден өтті, бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму...

Әсел Айтпаеваның ісі: Тағы екі қыз адам саудасының құрбаны бола жаздаған

Тағы екі қыз адам саудалады деген күдікке ілінген Әсел Айтпаеваның жездесінің құрбаны бола жаздады, деп хабарлайды BaigeNews.kz Astana TV-ге сілтеме жасай отырып. Бұл туралы...

28 мамырдан бастап чек берілмегенін хабарлағандарға сыйақы беріледі

Үкімет төлем қабылдауға арналған құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу фактілері туралы хабарлайтындарға сыйақы төлеу туралы ереже бекітті, деп хабарлайды zakon.kz. Ережеге сәйкес, сауда орындарында чек берілмегені,...

«Сатпас бұрын бюджет ақшасына күрделі жөндеу жүргізген». Түркістан қаласының әкімдігінің ғимараты арзанға сатылып кеткен

Түркістан қаласы әкімдігінің қызметкерлері отырған ғимаратты қала басшылығы нарықтағы құнынан әлдеқайда арзан бағаға сатып жіберген. Оған қоса, әкімдік ғимаратты сатпас бұрын бюджеттің ақшасына оны...

18 мамыр қандай оқиғалармен есте қалды?

1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарына алғашқы ресми сапармен барды; 1996 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақын Олжас Сүлейменовке "Қазақстанның...

Мамин вакцинаның екінші компонентін салдыру мерзімін нақтылауды тапсырды

Премьер-министр Асқар Маминнің айтуынша, қазір коронавирус жұқтыру деңгейі төмендегені байқалады, деп хабарлайды inbusiness.kz. Дегенмен, "қызыл аймақта" 6 өңір тұр: Нұр-сұлтан, Алматы, Батыс Қазақстан, Ақмола, Қарағанды,...

Ресейде ешкілердің сұлулық байқауы өтті

Ресейдегі Удмуртия республикасында ешкілердің сұлулық байқауы өтті. Байқауда ең әдемі жануар анықталды. Иелері ешкілерге көйлектер мен белдемшелер кигізіп, көзілдірік тағып қойған. Шартқа сәйкес, иелері жануарлармен бірге...

Өткен тәулікте 1 837 адам коронавирус жұқтырды

Өткен тәулікте елімізде 1 837 адамнан коронавирус анықталды. Бұл туралы "ҚазАқпарат" coronavirus2020.kz сайтына сілтеме жасап хабарлады. Өңірлер бойынша: Нұр-сұлтан қаласы - 251, Алматы қаласы - 520, Шымкент қаласы...

Қостанай облысында тағы бір ауыл ауыз сумен қамтамасыз етілді

Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов жұмыс сапарымен Сарыкөл ауданына барды, деп хабарлайды "ҚазАқпарат"ХАА. Сапарда әкім Сорочинка ауылындағы су тарату желісінің Лихачев топтық су құбырына қосылуымен...

ШҚО-да арықтан екі баланың денесі табылды

ШҚО Үржар ауданы Елтай ауылында арықтан 3 жастағы 2 баланың денесі табылды, деп хабарлайды "ҚазАқпарат" altaynews.kz-ке сілтеме жасап. ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше,...

Алексей Цой 21 күннен кейін вакцинаның екінші компонентін салдырды

Министр өзін жақсы сезінетінін, ешқандай реакция болмағанын айтты, - деп хабарлайды Orda.kz. Ол QazVac препаратының бірінші компонентін 26 сәуірде алған болатын. Сондай-ақ, білім министрі Асхат Аймағамбетов...

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңа басшысы қанша жалақы алады?

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жаңа басшысы Марат Ахметжанов пен оның орынбасарларының жалақысы айтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдері мемлекеттік органның...

Автомобильдерге автобус жолағымен жүруге рұқсат берілмек

ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті "Жол жүрісі қағидаларын, Көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталуға және...

Виталик Бутерин крипто-миллиардер атанды

Ethereum крипиовалютасының негізін қалаушысы 27 жастағы Виталик Бутерин әлемдік миллиардерлер қатарына қосылды. Бұл туралы KAZNEWS порталды хабарлады. Бутерин ресми түрде тарихтағы ең жас крипто-валюта миллиардері...

Аида Балаева киносыншыларды ынтымақтастыққа шақырды

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева киносыншылармен кездесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат министрліктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. А.Балаева министрлік телехикаялар өндірісі бойынша сметалық қаржыландыру...

Болмысы биік «Бопай ханым»

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театры 14-15 мамыр күндері  «Бопай ханым» тарихи трагедиясының премьерасын қойды. Туынды авторы –...

Түріктерді мақтаған Қыдырәлі мен Қарақат елдің сынына қалды

Қыдырәлі мен Қарақат түріктерді мақтап, желі қолданушыларының сынына қалды, - деп хабарлайды oinet.kz. - Жақтырмай қараған бірде-бір түрік көрмедік. Ашуланып, қабағын түйіп, менсінбей қараған түрік...

Алматыда белгісіз біреулер Қонаевтың портреті салынған муралды бүлдіріп кеткен

Алматыда белгісіз біреулер Дінмұхамед Қонаевтың портреті салынған муралды бүлдіріп кеткен, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. Қазақ КСР Компартиясы ОК бірінші хатшысының суреті төрт жыл бұрын №3...

ІІМ мектепке апаруға болмайтын заттардың тізімін жасады

Ішкі істер министрлігі Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп білім беру ұйымдарына апаруға болмайтын заттардың тізімін жасады, деп хабарлайды Tengrinews.kz. "Жыл басында Министрлік Білім және ғылым...

Үндістандағы індет Ресейге жетті

Ресейде "Қара зең" инфекциясы, мукормикоз тіркелді, деп хабарлайды zakon.kz Известия басылымына сілтеме жасай отырып. Басылымның ақпаратына сәйкес, бұл инфекция мұрынға, көзге және тыныс алу жүйесіне...

Маусым айынан бастап 6 мың шақырымға жуық автожол ақылы болады

Маусым айынан бастап елімізде жалпы ұзындығы 5,8 мың шақырым автожолдардың 18 ақылы учаскесі енгізіледі, деп хабарлады "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ баспасөз қызметі. Соның ішінде мына жолдар ақылы...

Еліміздің үш аймағында аптап ыстық болады

Елімізде солтүстік-батыс антициклонының ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қазгидрометке сілтеме жасап. Тек солтүстік, орталық және оңтүстік-шығыс аймақтарда атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуімен кей...

Сәуірде қазақстандықтар 94 килограмнан астам алтын құйма сатып алған

2021 жылғы сәуірде қазақстандықтар екінші деңгейдегі банктерден және жекелеген банктік емес айырбастау пункттерінен жалпы салмағы 94,5 кг құйма алтын сатып алған, бұл туралы Kapital.kz...

Мектептерге арнайы күзет қойылмақ

Еліміздегі білім беру мекемелері арнайы күзеттің бақылауында болады. Бұл туралы ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Мұрат Баймұқашев айтты, деп хабарлайды Tengrinews.kz. "Білім беру ұйымдарының объектілері...

Алматыдағы сауда орталығының жанынан 49 жастағы ер адамның денесі табылды

Ер адамның мәйіті Наурызбай ауданында орналасқан "Апорт" сауда-ойын-сауық орталығы маңынан табылды, деп хабарлайды АА NewTimes.kz. Алдын ала мәліметтер бойынша, ер адам кісі қолынан қаза тапқан. Оқиға...

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңа басшысы қанша жалақы алады?

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жаңа басшысы Марат Ахметжанов пен оның орынбасарларының жалақысы туралы мәлімет берілді. Tengrinews.kz сайтының жазуынша,  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері –мемлекеттік...

«Президенттің әулетінде балалардың да, үлкендердің де туған күнін тойлау дәстүрі қалыптаспаған» – Берік Уәли

Мемлекет басшысының Баспасөз қызметінің басшысы Берік Уәли Қасым-Жомарт Тоқаевтың туған күні қалай өтетіні туралы сауалдарға жауап берді. «Бүгін азаннан бері бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері...

Алаяқтық жасап, Америкаға қашып кеткен үш қазақстандық ұсталды

Америкаға бой тасалаған Қазақстанның үш азаматы ұсталып, елге жеткізілді. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеді. «Қазақстан ІІМ Интерпол Ұлттық орталық...

«URKER-2021»: өтінім қабылдау басталды

Баспа, радио, интернет-журналистика саласындағы үздіктерді анықтау үшін «URKER – 2021» ұлттық бәйгесіне өтінім қабылдау басталды. Республика аумағында медиаконтент өндіретін және тарататын республикалық және өңірлік радиостанциялар,...

МҚІА Президент сынға алған шенеуніктің қайта қызметке тағайындалуын түсіндірді

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі (МҚІА) Сайранбек Бармақовтың қайтадан қызметке тағайындалуына қатысты пікір білдірді. Ведомство мәліметінше, шенеунік Автомобиль жолдары комитеті төрағасы қызметінен өз қалауы бойынша...

Бағалау матрицасы: «қызыл» аймақтағы өңірлер саны азаяр емес

Коронавирус ахуалына қатысты Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. 17 мамырдағы жағдай бойынша: «Қызыл» аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды...

Ақтаудағы хайуанаттар бағында жануарларды өлтіріп, торға салып қойған

Ақтаудағы хайуанаттар бағына келушілер өліп қалған қояндарды көріп, видеоға түсіріп алған. Олар зообақта бұдан өзге тасбақалар мен аламандар да өліп жатқанын айтады, – деп...

1 қыркүйекте Қазақстанда халық санағы басталады

2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 30 қазаны аралығында Қазақстанда жалпыұлттық халық санағы өтеді. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, санақты өткізу...

Үш айда елімізден 5,5 мың адам көшіп кеткен

Биылғы үш айда тұрақты тұру үшін Қазақстанға 2 мың адам келсе, көшіп-кеткендер саны – 5,5 мың адам. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық...

Қазақстан халқының саны 19 миллионға жуықтады

2021 жылғы 1 сәуірдегі мәлімет бойынша, Қазақстандағы халық саны 18 млн 940 мың 400 адамға жетті. Бұл туралы ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі...

Өткен тәулікте 2 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырды

Қазақстанда өткен тәулікте 2089 адамның коронавирус жұқтыпғаны расталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Өңірлер бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 549 Алматы қаласы - 284 Шымкент қаласы -...

17 мамыр: атаулы күндер һәм маңызды оқиғалар

1936 жылы 17 мамырда Мәскеуде алғаш рет қазақ мәдениеті мен өнерінің онкүндігі өткізілді. 1992 жылы Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркияда Қазақстанның елшілігін ашу...

Мешіт жанында бомба жарылып, 10-нан астам адам қаза тапты

Ауғанстан астанасындағы мешіт жанында бомба жарылып, 10-нан астам адам қаза тапты. Қанды шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алмаған. TOLOnews мәліметінше, оқиға Кабул қаласының солтүстігінде орналасқан Шакар-Дара ауданындағы...

Батыс Қазақстанда полиция қызметкері жол апатынан қаза тапты

Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкері жол апатынан қаза тапты, деп хабарлайды ҚазАқпарат. БҚО полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің мәлім еткеніндей, оқиға бүгін Орал-Тасқала жолында...

Шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогының жеңімпазы анықталды

  Шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогының жеңімпазы анықталды. «Есіл» әуесқой командасы шағын футболдан Қазақстан Президентінің Суперкубогын иеленді. Команда финалда «Qurman» командасынан басым түсті. Негізгі және қосымша...

Қазақстанда апта ішінде болған кадрлық тағайындаулар

Өткен аптада еліміздің бірқатар өңірінде кадрлық ауыс-түйіс болды. ҚазАқпарат 10-16 мамыр аралығындағы тағайындауларға шолу ұсынады, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Орталық мемлекеттік органдардардан бастасақ, ҚР Үкіметінің қаулысымен...

Исландияда жаңа оянған жанартау сатылып жатыр

Исландияда наурыз айының соңында оянған Фаградальсфьядль жанартауы тұрған жердің иесі жер телімін вулканымен қоса сатуға шығарды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Bloomberg-ке сілтеме жасап. Жер телімі...

Мальдивте коронавирустың таралуы бәсеңдемей тұр

Мальдивте індеттің таралуы бәсеңдемей тұр, деп хабарлайды «Хабар 24». Аралды елде күн сайын мыңға жуық адамнан вирус анықталып жатыр. Жергілікті билік жұқпалы кеселдің өршуіне...

Алматыдан 352 шақырым қашықта жер сілкінді

ҚР Білім және ғылым министрлігіне қарасты «Сейсмологиялық тәжірибе-әдістемелік экспедициясы» ММ сейсмикалық стансалар желісі 16 мамыр күні 22 сағат 45 минутта жер сілкінісін тіркеді. «Зілзала ошағы...

Хоккейден Қазақстан құрамасының бір ойыншысы коронавирус жұқтырды

Шайбалы хоккейден әлем чемпионатына дайындалып жатқан Қазақстан құрамасының бір өкілінен коронавирус анықталды. Осыған байланысты бүгін қазақстандық спортшылар Беларусь құрамасымен жолдастық кездесуге шықпайды. Бұл ойын...

Аптап ыстық, найзағай, бұршақ: Бірнеше өңірде ескерту жарияланды

Қазақстанда аптап, найзағай болып, бұршақ жауады. Бұл туралы «Қазгидромет» хабарлады. 17 мамырда Түркістан облысының кей жерінде шаңды дауыл болады, шығыстан соғатын желдің күші секундына...

17 мамырдан бастап 14 күн оқшаулану міндеттеледі – Бас санитар дәрігер

Еліміздің Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Ерлан Қиясов «Қазақстанға Мальдив аралдарынан коронавирус инфекциясы келуінің алдын алу шараларын күшейту туралы» жаңа қаулыға қол қойды. «Облыстардың, Алматы,...

«Ирина Қайратовна» тобымен аттас әйел өнер ұжымына алғыс айтты (видео)

«Ирина Қайратовна» атты топтың мүшелері өнер ұжымының неге бұлай аталатынын айтты. Ал "Қызық LIVE" телебағдарламасына арнайы келген Ирина Қайратқызы есімді әйел танымал топпен аттас...

Головкин ең үздік боксшылар рейтингінде Мұхаммед Әлиді басып озды

Boxrec.com салмақ дәрежесіне қарамастан (pound-for-pound) ең үздік боксшылардың тізімін жасады, деп хабарлайды Sports.kz. Америкалық Флойд Мейвезер бокс тарихындағы ең үздігі деп танылды. Екінші орынды Эззард...

«Үйімді сағынып кеттім». Алматы облысында әскерден қашып кеткен сарбаз ұсталды

Алматы облысында әскерден қашып кеткен қатардағы жауынгер ұсталды. Шығыс Қазақстан облысының тумасы үйін сағынғандықтан осындай әрекетке барғанын түсіндірген. Қатардағы жауынгер Дархан Мырзабаев 16 мамыр түнгі...

Қызылордада 24 жастағы жігіт катамараннан көлге құлап қайтыс болды

Қызылорда облысы Шиелі ауданында катамараннан Ханқожа көлінен құлап кеткен жігіт қайтыс болды. ҚазАқпараттың жазуынша, оқиға Шиелі ауданына қарасты Бәйгеқұм елді мекені тұсындағы Ханқожа көлінде болды....

Қытайда коронавирустың қайта өрши бастағаны тұрғындар арасында дүрбелең туғызды

Қытайдың Аньхой және Ляонин процинцияларында COVID-19 жұқтырудың жаңа оқиғалары жергілікті тұрғындар арасында дүрбелең туғызып, коронавирусқа қарсы жаппай екпе салғызуына себепші болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат...

Новосібірде қабір қазудан чемпионат өтті (видео)

Новосібірде қабір қазудан жарыс өтті. Шарт бойынша, қатысушылар тереңдігі екі метрге жуық қабір қазуы керек. Қазылар алқасы қазу жылдамдығын, сапасын және техникасын бағалады. Қабірлердің мөлшерін тексеру...

Грузияда көз жұмған Әсел Айтпаеваның жездесі ұсталды

Грузияда көз жұмған Әсел Айтпаеваның өліміне күдікті ретінде оның жездесі ұсталып, қамауға алынды, - деп хабарлайды polisia.kz. Нұр-сұлтан қаласының полиция департаменті Грузияда қаза тапқан А.Айтпаеваның...

Қазақ дроны сынақтан өтті

Бүгінде әлемдегі әскери күштердің басты қаруының бірі - ұшқышсыз ұшатын құралдар болып отырған кезде өз қарулы күштерін осындай құралдармен жабдықтауды өз алдарына басты мақсат...

Өзбек әншісі Юлдуз Усманованың Израиль туралы айтқанына қатаң жауап берілді

Осы аптада Израиль мен Палестинаның бір-біріне оқ жаудырғаны белгілі. Соған байланысты әлемнің түкпір-түкпірінде бұл оқиғаға баға беріп, пікір айтып жатқандар көп. Міне осындай кезде...

«Ата-аналары алаяқты тәрбиелеген» деп полицияның намысына тигені үшін 20 күнге қамалды

Алматы облысында полицейлердің ар-намысына әлеуметтік желі арқылы нұқсан келтірген азамат 20 күнге қамалды. Алматы облыстық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 13 мамыр күні Талдықорғандағы мамандандырылған...

Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаеваның ісін Қазақстанның Адам құқықтары жөніндегі уәкілі бақылауға алды

Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаеваға қатысты істі өз бақылауына алды, деп хабарлайды «Хабар 24». Эльвира Әзимова қайғылы жағдайда қызынан...

Жеңіс Қасымбек биыл Қарағандыда кімдерге пәтер берілетінін айтты

Қарағанды обысының әкімі Жеңіс Қасымбек биыл өңірде үй кезегінде тұрған азаматтарға 250 пәтер берілетінін Facebook-тегі парақшасында жазды. «Бүгін жұмыс сапарымен Шахтинск қаласына барып, онда...

«Бүркітке тұрмысқа шығар алдында, Исламды қабылдап, Аиша атандым» – танымал өнер жұбы сырын айтты

Бүркіт пен Аиша Ләйлә Сұлтанқызымен болған сұхбатта бұрын айтылмаған сырларымен бөлісті. Сұхбат барысында Аиша Ислам дініне қалай бет бұрғанын айтты. Stan.kz сайтының жазуынша, Аиша...

Бір өңірде карантин 30 мамырға дейін ұзартылды

Шығыс Қазақстан облысының бас санитар дәрігері аймақтағы шектеу шаралары туралы жаңа қаулыға қол қойды, деп хабарлайды облыстық ССК ресми сайты. Құжаттың мәтініне сәйкес, ШҚО-да карантин...

Экс-министр Біртанов тағы бір іс бойынша күдікке ілінді

Бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов тағы бір іс бойынша күдікті деп танылды. Ақпаратты экс-министрдің адвокаты Нұрлан Бейсекеев растады, деп хабарлайды Tengrinews.kz. Адвокаттың айтуынша, 11...

Air Astana: Әуе билеттері 50 пайыз жеңілдікпен сатылады

14-16 мамыр аралығында Air Astana әуе компаниясынан 50% жеңілдікпен Батуми, Бішкек, Душанбе, Киев, Ташкент, Тбилиси және Франкфурт қалаларына билет сатып алуға болады. Air Astana авиакомпаниясы...

Сәкен Майғазиев 91 тобының экс-солисі мен Ерке Есмаханның некелескеніне қатысты пікір айтты

Азамат Зенкаев пен Ерке Есмахан некелесіп, ерлі-зайыпты атанды. Бірақ бұл жаңалықты екеуі де жария еткен жоқ. Бұл туралы "Опмай-опмай" бағдарамасында айтылды, - деп хабарлайды stan.kz. Ерке жолдасынан...

«Америка үшін ұлы күн». Байден көпшілік алдында маскасын шешті

АҚШ президенті Джо Байден маскасын шешіп, бүгінгі күнді Америка үшін ұлы күн деп жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz Reuters-ке сілтеме жасай отырып. АҚШ ауруларды бақылау...

Еліміздің кей аймақтарында 39 градус ыстық болады

Еліміздің 3 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды ҚазАқпарат "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасай отырып. 15 мамырда Солтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде найзағай күтіледі....

Нұр-Сұлтан мен Алматыда құжат жеткізу қызметі іске қосылды

"Азаматтарға арналған үкімет" Алматы мен Нұр-Сұлтанда дайын құжаттарды үйге жеткізу қызметін іске қосты, деп хабарлайды holanews.kz ұйымның баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Сервисте 144 қызмет бар,...

Зейнетақының орташа мөлшері 100 мың теңге болды

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жыл басынан бері базалық зейнетақыны төлеуге 274,2 млрд теңге бөлінгенін хабарлады. 2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша елдегі зейнеткерлердің...

Еліміздегі «еститін» министрліктердің рейтингі жарияланды

Ұлттық экономика министрлігі, Энергетика министрлігі және Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі "халық үніне құлақ асатын мемлекет" қағидатын ұстанатын министрліктердің рейтингісінде көш бастады, деп хабарлайды...

ҰБТ-да 137 балл жинаған түлек мұғалім болуды армандайтынын айтты

"Ұлттық бірыңғай тестілеу – әрбір түлектің өміріндегі маңызды қадам. Дегенмен, негізгі мақсат – ҰБТ-ны жақсы тапсыру ғана емес, бастысы – өмірде өз орныңды тауып,...

«Бақытты келіншек» кітабы жарық көрді

Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында журналист, телепродюсер, PhD докторы, көпбалалы ана Алма Сайлауқызының «Бақытты келіншек» кітабының тұсаукесері болып өтті. Деректі-мотивация жанрында жазылған бұл бірегей туындының тұсаукесері...

«Басын аялдамаға ұрған». Алматы облысында жасөспірім қызды аяусыз ұрып-соққан әйелдер іздестіріліп жатыр

13 мамыр күні кешқұрым Алматы маңында 16 жастағы қызды екі ересек әйел ұрып-соққан, - деп хабарлайды tengrinews.kz. Оқиға сағат 18:35 шамасында Боралдай кентінде Космонавттар көшесіндегі...

Грузияда қаза тапқан Әсел Айтпаевамен қоштасуға бүкіл ауыл жиналды

Грузия астанасында қайтыс болған 26 жастағы Әсел Айтпаеваның денесі жер қойнына берілді.  Оны ақтық сапарға шығарып салуға бүкіл ауыл тұрғындары келді, деп хабарлайды КТК. Басқа...

Мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова отставкаға кетуі мүмкін екенін мәлімдеді

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова орынбасары Сәкен Мұсайбековтің кінәсі дәлелденсе, отставкаға кету туралы өтініш беретінін айтты. Бұл туралы ол 14 мамырда өткен баспасөз...

60 млн теңге пара алған Антикор қызметкері 12 жылға сотталды

Антикор қызметкері 12 жылға сотталды. Сондай-ақ, ол өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметіне сілтеме...

Үндістан Қазақстанның гуманитарлық көмегін алды

Қазақстан Үндістанға гуманитарлық көмек ретінде жеке қорғаныс құралдары мен өкпені жасанды желдету аппараттарын жіберді. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады. Жүк рейсі Делиге 14 мамырда...

Пабло Пикассоның суреті Нью-Йорктегі аукционда 103 миллион долларға сатылды

Пабло Пикассоның суреті Нью-Йорктегі аукционда 103 миллион долларға сатылды, деп хабарлайды echo.msk.ru. Аукционды "Кристи" аукцион үйі өткізді. Сауда-саттық басталар алдында сарапшылар "Терезе алдында отырған әйел"...

Маусым айынан бастап Алакөлге қосымша пойыздар қатынайды

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Алакөл бағытында қосымша жазғы пойыздар іске қосылатынын мәлімдеді. 17 маусымнан бастап №457/458 «Семей-Достық» пойызы күнара қатынайды. Семей станциясынан – тақ күндері,...

Токио Олимпиадасына 53 лицензия жеңіп алдық – министр

Токиода өтуі тиіс жазғы Олимпиада ойындарында еліміздің спортшылары спорттың 30 түрі бойынша ел намысын қорғайды. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова бүгінге дейін 53 лицензия жеңіп...

Алматыда көлікпен жарысқан жастарға 1,6 млн теңге айыппұл салынды

Алматыда түнде жарыс ұйымдастырған жүргізушілерге 1,6 млн теңге айыппұл салынды. Алматы қалалық полиция департаментінің басшысы Қанат Таймерденовтың айтуынша, мұндай жарыстарды көбіне жастар ұйымдастырады. «Жастар қауіп төндіріп,...

Коронавирус: ғалымдар мұрынға себетін вакцина қашан тіркелетінін айтты

Ресейдің Гамалея орталығының ғалымдары әзірлеген коронавирусқа қарсы мұрынға себілетін вакцина 2021 жылдың соңында – 2022 жылдың басында клиникалық зерттеуге шығарылады. Орталық директоры Александр Гинцбург препарат...