Сөздік құрастыруға қазақстандық ғалымдар көмектеседі

Газетіміздің 2021 жылғы 18 ақпандағы (№07) санында Оңтүстік Кореяның Хангук шет тілдері университетінің түлегі әрі қызметкері Цой Ён Сонның (қазақша есімі – Нұрай) «Қазақ-кәріс сөздігін құрастыруға кө­мек­тесетін ма­ман іздеймін» деген сұхбаты жарияланған болатын. Шет­елде қазақ тіліне жанашырлық жасап, сонымен қатар сөздік құрас­тыруға кө­мектесетін маман іздеп жүрген кәріс қызы­ның сұхбатын оқыған Мем­лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  Сыртқы істер мен Білім және ғы­лым министрлігіне тапсырма беріп, Нұрайдың өзіне алғыс хат жол­дағаны туралы да газетімізде жазған едік («Талабыңа нұр жаусын, Нұрай» №11, 18.03.2021).

Президент баспасөз қызме­ті­нің ха­барлауынша, Нұрайға сөздік құрастыруға қолғабыс жасайтын мамандар тауып беру жайлы нұсқау алған Сыртқы іс­тер ми­нистрі Мұхтар Тілеу­бер­ді тапсыр­ма­ның қалай орын­дал­ғаны жайлы баяндап, Мемлекет басшысына хат жолдады. Онда министр мырза Президент ха­ты­ның Кореядағы Нұрайға та­быс­талғанын, сөздік құрас­тыру­ға қатысты отандық ма­ман­дар­мен байланыс жасалғанын баян­да­ған.

«Қазіргі кезде аталған сөз­дік­ті құрастыру мақсатында, отандық маман­дармен тиісті пысықтау жұмыс­тары жүргізілуде. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынысына орай, Хангук шет тілдері университетінің қызметкері Цой Ён Сон Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тіл­дері университеті Шығыстану факуль­тетінің аға оқытушысы Ф.Борантаева және оқытушы А.Амангелдімен байла­ныс­тырылды. Аталған қазақ­стандық уни­верситет өкілдері Цой Ён Сонға жан-жақты әдістемелік қолдау көрсетуде», – делін­ген хатта.

Қазақстан Президентінен алғыс хат алған қазақ тілінің жанашыры кәріс қы­зы жайлы жаңалық сол сәтте бүкіл ақ­парат құралдарына тарап, қазақстандық ау­диторияны сүйсіндірген. Біздің тіл­шілеріміз Нұрайдың өзіне хабарласқанда Ақордадан хат алғанына ерекше қуанға­нын айтып, Túrkistan газетіне алғыс біл­дірген еді. Енді міне Мемлекет басшы­сы­ның тапсырмасына сәйкес Нұраймен бірге қазақ-кәріс сөздігін құрастыруға лайық мамандар да белгілі болды. Салт-са­насы сан түрлі халықтарды жақын­дастыратын құрал тіл дейтін болсақ, тілді меңгеруде сөздіктің орны ерекше. Егер қазақ-кәріс сөздігін құрастыру сәтті жүзеге асса, Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған үлкен сый болары сөзсіз.

Ақпараттық технологияның дамы­ған уақытында кез келген жаңалықтың таралу жылдамдығы мен аудиторияға әсер ету ықпалы орасан зор. Осы орайда Мемлекет басшысының ұлт болашағына қатысты әрбір жаңалыққа мән беріп, на­зарда ұстап отырғаны барлық мемле­кеттік қызметкерге үлгі болары сөзсіз. Өзге елдің азаматы болса да, біздің мемле­кеттік тілге қатысты ілкімді жоба ұсынып отырған Нұрай сияқты маман­дардың бастамалары қолдауға әбден лайық.

Back to top button