Халық үніне құлақ асатын әкім кім?

Президент өт­кен жылдың ба­сын­­­да Egemen  Qazaqstan газетінде жарық көрген «Абай және ХХІ ға­сырдағы Қазақстан» атты мақаласында «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырым­да­масы  қандай идеядан бастау алатынын айтты.

«Хакім Абайдың ұстанымдары өр­ке­ниетті мемлекет қағидаларымен үндеседі. Заң үс­тем­дігі, биліктің ашық­тығы мен ха­лық ал­дында есеп беруі жоғары деңгейде болып, мем­лекет ісіне азаматтық қоғам өкіл­дері белсене ара­лас­қан жағ­дайда ғана әді­леттілік берік орны­ға­ды. Менің «Халық үніне құлақ асатын мем­­лекет» атты тұжы­рым­дамам дәл осы әді­летті қоғам идея­сын дамыту мақсатымен ұсы­­­нылды. Билік пен қо­ғам арасындағы сын­дарлы диалог мем­лекетке деген сенімді ны­ғайта түседі. Үкімет мү­шелері, соның ішінде ми­нистрлер мен әкім­дер мемлекеттік және қо­ғамдық маңы­зы бар мәсе­лелерге қатысты ше­шім қа­был­даған кезде азамат­тардың ұсы­ныс­тары мен ті­лектерін ескеруі керек. Мұны Абай мең­зеген әділетті қоғам қалып­тас­тыру­дың бір­ден-бір шарты деп білемін.

…«Сыбырдан басқа сыры жоқ, Шаруаға қы­ры жоқ» замандастарымыз көбеймес үшін билік халыққа әрдайым құлақ түріп отыр­ғаны жөн» деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев өз ма­қа­ласында.

Ал әкімдер мен министрлер Президент тап­­сырмасын қалай орындайды? Өткен жыл­­дың жазында коронавирус өршіп, ел тұр­­ғын­дары қайда барып жан сауғаларын біл­мей сен­делгенде жергілікті атқарушы ор­гандардың жұрт­шылықпен байланысты ақ­сатқаны, елге тұщым­ды ақпарат бермегені бел­гілі болды. Жұрт­қа дұрыс мәлімет бер­меудің зардабы індет­тің өзінен бірнеше есе ауыр болары анық еді. Мұны білген Мем­ле­кет басшысы аймақ­тар­дағы ақжағалыларды тегіс жинап, жедел іске көшуді, жіберген қа­теліктерін түзеуді жүк­­теді. Өз міндетін ат­қара алмағандарға мәй­­­­мөңкелеп  отыр­май­тынын ашық айтты.

«Дер кезінде хабарлап, тиісті шара қа­был­­дау­ға көп нәрсе байланысты. Бастапқы ке­­зең­де бұл жұмыстар жақсы ұйымдасты­рыл­­ды. Бі­рақ мемлекеттік органдар соңғы ке­зде бұл істі босаңсытып жіберді. Коро­на­вирус бойын­ша 3  ай бұрын арнайы құ­рыл­ған рес­пуб­ли­ка­лық коммуникациялық ор­талық қа­зіргі уа­қытта іс жүзінде жұмыс істе­мейді. Осы­ған сәй­кес, бүгінде бірыңғай нақ­ты ақ­парат­ жоқ. Індетке қарсы кү­ресте жауап­ты ше­неуніктер теріс ақпарат бе­ріп, халықты одан әрі адастырады. Ең жаманы осы. Әкімдер мен министрлер қара­пайым халықпен бай­ланыс орнатуды қой­ды. Олардың арыз-ша­ғымдарына дер ке­зінде жауап бермейді. Сон­дықтан тұр­ғындардың көпшілігі қайда ба­рарын білмей то­рығуда» – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

 «Еститін» әкімдіктер рейтингі

Пандемия халық пен билік арасындағы бай­­ланысты еріксіз онлайнға көшірді. Бұ­ған ше­неуніктердің бір тобы тез икемделсе, ен­ді бір тобы әлі күнге дейін қашықтан қыз­мет көр­­­сетудің қыр-сырын игере алмай ке­леді. Жуырда Ranking.kz мамандары «Ха­лық үніне құлақ асатын мемлекет» тұ­жы­рым­дамасының қа­ғи­даттарына сәйкес жер­гілікті атқарушы ор­гандардың ха­лық­пен байланысының бел­сенділігін талдады. Зерт­теу қорытындысы бойын­ша бұқарамен ете­не жұмыс істейтін әкім­діктердің рей­тин­гін ұсынды.

Сарапшылардың дерегінше, 17 нау­рыз­дағы жағ­дай бойынша жергілікті атқарушы орган­­дарға жалпы саны 28 мың хабарлама түс­кен.  Оның 25,1 мыңына, яғни, 89,4 пайы­зына жауап берілген.

Өтінімдерге жауап беру көрсеткіші бойын­ша  Шығыс Қазақстан облысы көш бас­тады. Аталған өңір әкімдігі 1,3 мың өті­нім­ді қамтып, дер кезінде жауап қайтарған.  Одан кейінгі орын­да – Ақтөбе және Қы­зыл­орда облыс­та­рының әкімдіктері. Бұл өңір­лер­дің атқа­мі­нер­лері жергілікті жұрт жол­даған өтінімдердің 99 пайызына жауап беріп­ті.  Ал рейтингтегі ең соңғы орынға Ал­маты қаласы жайғасқан. Шаһар әкімдігі ха­лықтың талап-тілегінің 72,9 пайызына ға­на жауап берген. Бұл ретте жер­гілікті ат­қару­шы органға 7,4 мың өтініш түс­кенін айта кету керек. Осылайша өтінімдердің тек 5,4 мыңы қамтылған, 2 мың адамның өті­німі жауапсыз қалған. Бұқарамен байыпты бай­ланыс орната алмағандар тізімінде хат­тар­дың 74,3 пайызына жауап берген Қос­танай және 81,6 пайызын қамтыған Маң­ғыстау об­лыстары бар.

Осы орайда бір айта кетерлігі, жергілікті би­лік өкілдерінің халық өтінішіне жауап беру көрсеткіші жүгінген азаматтардың жауапқа қа­нағаттанғанын немесе олардың мә­селесі ше­шілгенін білдірмейді. Әкімдіктің жауа­бы үстірт немесе сұрақтан алшақ болуы мүмкін. Сон­дықтан сарапшылар ха­лық­тың алған жауап­қа қанағаттану көр­сеткіші бойынша бө­лек рейтинг дайын­дапты.

Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының әкім­­дігі келіп түскен барлық өтінішке жауап бер­ген, алайда қанағаттанбаған пай­далану­шы­лардың үлесі 43 пайыз болған. Де­мек, беріл­ген жауаптардың жартысына жуы­ғы дәйек­сіз болды деуге негіз бар. Іс жү­зінде әр 5 өті­ніштің екеуі шешімсіз қал­ған.

Бұл рейтингте Жамбыл, Батыс Қазақ­стан жә­не Қызылорда облыстарының әкім­дік­тері көш бастады, аталған аймақтарда атқа­мі­нер­лер­дің жауабына қанағаттанбаған аза­маттар үлесі 30 пайыздан аспаған.

Ал Нұр-Сұлтан қаласы (қанағаттан­баған­дар­дың үлесі – 51 пайыз), Алматы қаласы (49 пайыз) және Атырау облысы
(44 пайыз) әкім­дік­те­рінің жұртшылыққа қанағаттанарлық жауап қайтару көрсеткіші көңіл көншітпейді.

Атқамінерлердің өз есебі қандай?

Екі рейтингте де жоғары нәтиже көрсете алмаған Алматы әкімдігінің жұмысына мін та­ғылуы заңды. Оңтүстік астананың атқа­мі­нерлері өтініштердің көбін жауапсыз қал­дыр­ған. Жауап берген күннің өзінде азаматтардың жар­тысына жуығы алған жауапқа қанағат­танбаған.

Ал әкімдіктің өз есебіне сүйенсек, Алма­ты тұрғындарының бәрі жергілікті биліктің жұмысына разы. Өткен жылдың 1 қаңтары мен 10 желтоқсаны аралығында қала әкім­дігі­нің Open Almaty қоғамдық қабылдауына (Ал­маты қаласын дамыту орталығының жобасы) тұр­ғындардан 395,5 мың өтініш түссе, оның 87 пайызы бірден шешіліпті.

2019 жылмен салыстырғанда былтыр өті­ніштер саны 206 пайызға артты дейді әкім­діктегілер. Көрсеткіштің өсу себебі — Алматы қа­ласында карантин режимінің енгізілуі. 16 нау­рыздан бастап Open Almaty қала тұрғын­да­рына коронавирус инфекция­сының та­ралуы­на қарсы билік қабылдап жатқан шара­лар туралы жедел консультация беретін бай­ланыс орталығы ретінде жұмыс істеді.

Алматы әкімдігіне ең жиі келіп түскен өті­ніштер: тұрғындардың азық-түлік және дәрі-дәрмек түріндегі әлеуметтік көмек алуға өтінімдері (81,6 мың), Алматыға келу/кету (36,8 мың), орта және мектепке дейінгі білім беру (31,7 мың), жәрдемақы алу (24,3 мың) жә­не Алматыда жүріп-тұру (23 мың) мәсе­ле­лері бойынша түсініктемелер.

Жергілікті атқамінерлер халықпен БАҚ арқылы байланысты да арттырғанын алға тартуда. Олардың айтуынша, қала тұрғын­дары «Ал­маты» телеарнасындағы апта сайынғы Akimat LIVE бағдарламасының тікелей эфи­рінде сұрақтарын қоя алады. 2020 жылы 96 бағдарлама тікелей эфирге шығып, оның бары­сында қала тұрғын­дарының 2,4 мың сұра­ғына жауап беріліпті. Ал осы жылдың қаң­тарынан бері 6 тікелей эфир өтіп, оның бірі­не қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қатыс­қан.

Елорда әкімдігіндегілер де жергілікті тұр­ғындардың талап-тілегін дер кезінде қа­на­ғат­тандырып отырмыз дейді. 2020 жылы Нұр-Сұлтан әкімдігінің қабылдауында 10 мың аза­мат болыпты. Бұдан бөлек, елор­да тұрғын­дары «Жанұя» отбасы институтын қол­дау ор­та­лығында, тұрғын үй саласы бойын­ша қызмет көрсететін бірыңғай орта­лықта, iQala ор­талығында, «iKomek 109» арқылы және әкімдіктің әлеуметтік желі­лердегі аккаунттары ар­қылы өтініштерін жолдап келеді. Бұл тура­лы елорда әкімі Алтай Көлгінов жыл басында тұр­ғындарға есеп беру кездесуінде айтты.

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұ­­жырымдамасы аясында апта сайын он­лайн ре­жимінде азаматтарды қабылдаймыз. Он­да­ғы негізгі сұрақтардың дені – жұ­мыс­пен қамту, тұрғын үй бағдарлам­а­ларына қатысу, білім, медициналық көмек алу және т.б. қатысты. Тек өткен жылдың өзінде біз 10 мың азаматты қа­былдадық. Бұл 10 мың отбасы деген сөз. Сұрақ­тардың бір бөлігі сол жерде шешіледі, қал­ғаны бойынша жұмыс жүргізіледі.

Ақпан басталғалы орынбасарларым мен ау­дан әкімдерімен бірге 500-ге жуық азаматты қабылдадық. Сондай-ақ, аудан әкім­дері тұр­ғындармен 15 есеп беру кез­десуін өткізді. Мә­селелерді шешу бойынша шараларды тек бір рет емес, жүйелі негізде қолға аламыз. Мы­салы, бұл ретте тұрғын үй саласы бойынша қыз­мет көрсететін орта­лық пен әлеуметтік к­өмек беру бойынша «Жанұя» орталығын аш­тық», – деді елорда әкімі Алтай Көлгінов.

«Жанұя» отбасы институтын қолдау ор­талығы 2019 жылдың жазынан бері іске қо­­сылды. Аталған орталықта отбасыларға заң­­дық, психологиялық және әлеуметтік кө­­мек көрсетіледі. Тұрғындар «бір терезе» қа­ғи­даты бойынша 70-тен аса қызмет ала ала­ды. Орталық ашылғаннан бері онда 45 мың аза­мат жүгініп, 65 мың сауал  бойынша жұмыс қол­ға алынған.

Барлық өтініш бір базадан бақыланады

Жуырда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке халықтан түсетін барлық арыз-ша­ғымды бір орталықтан бақылау тетігін іске қосу­ды тапсырған болатын. Жаз­дың ортасына дейін өтініш берудің жаңа электронды жүйесі және «Нәтиже» ор­талықтары ашылуы шарт. Нә­тижесінде шал­ғай аудандар, елдің түкпір-түк­піріндегі ауылдардың әкімдеріне жол­данған талап-тілек­тердің қаншалықты қана­ғат­тан­дырылғанын елордадан қадағалап отыру­ға мүмкіндік тумақ.

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Му­син­нің айтуынша, жаңа ақпараттық жүйе­нің тұжырымдамасы дайын.

«Негізгі мақсат – халықтан түсетін бар­лық өтініш пен арыз-шағымды бір ақпа­рат­тық ба­зада жинақтау. Мәселен, адам бұған дейін мем­лекеттік органға жер мәселесі бойын­ша бір­неше рет арызданды делік. Сосын баланың құ­жаттарын рәсімдеуге қа­тысты өтініш жі­бергені бар. Осының бәрі бір­ден шығып тұра­ды. Сонда біз ол адамның мем­лекетке қандай мә­селемен арыз­данғанын және өз мәселесін қа­лай шеш­ке­нін көре аламыз», – деді Б.Мусин.

Министрдің сөзіне қарағанда, бірыңғай ақпараттық база арқылы барлық өтініш пен шағымға талдау жасалады. Мемлекеттік ор­ган­дардың жұмысына да баға беріледі. Бұдан бө­лек, адам сотқа жүгінген жағдайда нақ­ты бір мемлекеттік органға қай кезде арыз жаз­ға­нын және қандай жауап алғанын ав­томатты түр­де шығарып отыруға мүм­кіндік бар.

«Мұның барлығы жаңа әкімшілік про­цес­­суалды кодекстің талаптарына көшуге кө­­мек­теседі. Осы құжат мемлекет пен ха­лық ара­сын­дағы қарым-қатынасты рет­тейді. Соттарға да жеңіл болады. Олар жаңа­ғы жүйе арқылы адам­ның белгілі бір мем­лекеттік органға қай кезде өтініш жаз­ғанын және қандай жауап ал­ғанын бірден көре алады. Мұның бәрін құ­жатпен көрсе­тіп, дәлелдеудің қажеті болмай қ­а­лады», – деп атап өтті Мусин.

Қазіргі кезде Президент әкімшілігі халық­тан түсетін арыз-шағымды бақылап отырады. Ал бірыңғай ақпараттық жүйе іске қосыл­ған­нан кейін бұл жұмыстың аясы кеңейе түспек. Президент әкімшілігі бәрін ав­томатты түрде қадағалайды.

«Арыз-шағым биліктің кез келген дең­гейін­де берілсе де, біз оны осы жерде – Нұр-Сұлтан­да отырып көре аламыз. Президент әкім­шілігі шалғай жатқан ауылдық округ әкі­міне түскен шағымды да бақылай алады. Ол арыз жазбаша беріле ме, электронды үкі­мет порталы арқылы жолдана ма, біз бә­рін кө­ріп отырамыз», – дейді цифрлық даму ми­нистрі.

Ведомство басшысының айтуынша, ха­лық­­тан арыз-шағым қабылдаудың жаңа ақ­­параттық жүйесі аясында «Нәтиже» орта­лық­­тары ашылады. Осылайша «халық үніне құ­лақ асатын мемлекет» тұжырым­дама­сы­ның негізгі те­тігі іске қосылады.

zarplata

Расул ЖҰМАЛЫ, саясаттанушы:

Саясатта жедел өзгерістер жақсылыққа апармайды

– Халықтың билік бастамаларына, қа­был­­данған саяси шешімдерге 100 пайыз көңілі толуы мүмкін емес. Дамыған мемле­кеттердің өзін­де саяси реформаларға, қо­ғамдық өзге­ріс­терге наразылық толаста­ған емес. Мәселен, аузын айға білеген АҚШ-та өткен жылы бас­талған Black Lives Matter қоз­ғалысы аясындағы на­разылық акция­лары елдің түкпір-түкпі­рін­де, тіпті өзге мемлекеттерде де өтті. Тәртіп сақ­шыларына сенімнің құлдырауы, жемқор­лық – тек біздің елдің бас ауруы емес, бүкіл әлем­­де бар мәселе. Әр елде бұл түйткілдермен күрес­­тің түрлі бағыты, әр қилы тәсілі қолға алын­­ған.

2019 жылғы Жолдауында Мемлекет бас­­шысы ұсынған «Халық үніне құлақ аса­тын мем­ле­кет» тұжырымдамасы – атқарушы ор­ган­дар мен халық арасында көпір ор­нату­ға, бұ­қараның билікке сенімін нығайтуға бағыт­тал­ған бастама. «1,5 жыл ішінде еш­теңе өзгер­ген жоқ, баяғы жартас сол жар­тас» деген сарын­­дағы пікірлер аз емес. Ме­ніңше, маңыз­дысы – өзгеріске, дамуға апа­­ратын бағыт-бағ­дар­дың дұрыс таңдал­ғаны. Президент өз сө­зінен жаңыл­ған жоқ, берген уәделерін орын­дап келеді. Бәлкім, жұрт жедел алға жылжуды, аз уақыт ішінде түбегейлі түлеуді күткен бо­лар. Алайда саясат – консервативті сала. Бүгін бұйрық берілсе, ертең бәрі орындала қалмай­ды. Сая­сатта, қоғамдық мәселелерде жедел өзге­рістер жақсылыққа апармайды. Әлемдік тәжірибеге көз жіберсек, революцияны, мем­­лекеттік төңкерісті, апатты тез арада ұйым­­дас­тыруға болады. Ал өркениет, даму – баяу жүре­тін процесс. Дамыған мем­лекет­тердің эко­номикалық дамуын, рухани өр­леуін алып қа­расаңыз, 1-2 жылда, тіпті 5-10 жылда қарыш­тап алға жылжып кетпеген.

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» идеясы 1,5 жыл ішінде өзі ұстанған бағыт-бағ­дармен баяу болса да байыпты түрде жыл­­жып келеді. Мемлекет басшысының айтқаны жай популизм емес,  нақты тап­сырма екенін жә­не жергілікті атқарушы органдар оны орындауға мүдделі екенін көріп отырмыз.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің құры­луы да Қазақстанды «еститін мемлекетке» ай­­­налдыруға бағытталған қадам екені белгілі. Кеңес жұмысының нәтижесінде бү­гінгі күнге дейін өзгертілген, жаңадан қабылданған заң­дар саны 9-ға жетіпті. Қазір Президент бас­та­малары бойынша қоғамдық өмірді демок­ра­тияландыру тұрғысындағы 10-ға жуық заң жобасы қаралу үстінде.  Мәселен, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға айрықша көңіл бө­лініп жатыр. Биыл күзде ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын өткізу жоспарланып отыр. Де­мек, Мемлекет басшысының бастамалары сөз жүзінде қалған жоқ. Әуелі қоғамда тал­қыланды, содан кейін заңдарға ұласты. Бү­гінде сол заңдардың алғашқы кезеңі жү­зеге асып жат­қанына куәміз. Әрине, бұрын-соңды бол­маған тәжірибелер, ізденістер көп бол­ған­дықтан, бастапқыда билік органдарының қателесуі заңды. Ең бастысы, бағытынан жаңыл­маса, елмен етене жақын болу мүдде­сі­нен айнымаса болғаны.

 

Редакция таңдауы

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...
16165622 401

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп...
article 45367

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик...
sam 2712 1

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді...

Жаңалықтар

Рак ауруын тудыратын тағы бір себеп анықталды

Е171 жасанды бояғышы немесе титан дикосиді адам денсаулығына қауіпті екені анықталды. Еуропа елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі агенттік (EFSA) ғалымдары осындай шешімге келіп отыр. «Ғалымдар қолжетімді...

Ең үлкен iPhone-ның дизайны пайда болды

Tianfeng International сарапшысы Мин-Чи Куо iPhone-ның ықтимал 8-дюймді иілгіш экраны туралы мәлімдеді. Аталған модель Apple жиынтығында 2023 жылы шығады деп күтілуде. Қазір желіде ең үлкен...

Волкан Бозкыр Израиль полициясының шабуылын айыптады

БҰҰ Жалпы Кеңесі төрағасы Волкан Бозкыр әл-Ақса мешіті сынды тарихи  ғибадат орындарына құрмет көрсетілуі туралы үндеу жасады. Волкан Бозкыр өзінің твиттер парақшасы арқылы мәлімдеме...

Израиль Газа секторына әуе шабуылы жасады

Израиль жойғыш ұшақтары Иззеддин әл-Кассам бригадаларына тиесілі күзет бекетін бомбалады, - деп хабарлайды ТРТ арнасы. Аталған ақпараттың хабарлауынша, Палестина Денсаулық сақтау министрлігі немесе Газадағы ресми...

Жігіті көбейту кестесін білмегені үшін тұрмысқа шығудан бас тартты

Үндістанда күйеу жігіт көбейту кестесін білмегені үшін қалыңдық оған тұрмысқа шығудан бас тартты. Неке қию салтанаты 1 мамыр күні Уттар-Прадеш штатында өтуі керек болған. Қалыңдық...

Иранда 18 маусым күні президент сайлауы өтеді

Иранда президент сайлауына қатысатын кандидаттарды тіркеу 11 мамырда басталады. Бұл шара 4 күнге созылады, деп хабарлайды ҚазАқпарат ИРНА агенттігіне сілтеме жасап. Биліктің үш тармағы басшыларының...

2020 жылы Жер температурасы 3 млн жылдағы жоғары көрсеткішке жетті

БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш 2020 жылы Жердің температурасы соңғы үш миллион жылдағы ең жоғары рекордты көрсеткішке жеткенін мәлімдеді. Парниктік газ шығарындыларын азайтуды жауапкершілігіне алған...

Әлемдегі ең сүйкімді иттер анықталды

Сүйкімді иттер тізімін автралиялық овчарка бастайды. Басқа иттердің бойындағы барлық үйлесімді австралиялық овчарканың бойынан табуға болады. Жалпы Австралияда ең алғаш аусси итінің тұқымы өсіріле...

Самал Еслямова мен Сергей Дворцевой «Мəдениет саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды

ҚР Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Музыкалық жас көрермен театрында болып «Абай-Тоғжан» музыкалық драмасын тамашалады. «Абай-Тоғжан» музыкалық драмасы адамзат тарихындағы біртуар...

Көкшетаудағы саяжайлар өртке оранды

Кеше сағат 12.44-те «101» пультіне «Целинник» және «Авиатор» кооперативтерінің саяжайларына ауысқан құрғақ шөптің жанғаны туралы телефон хабарламасы келіп түскен. Жалпы ауданы 5 га. Өртті...

Маңғыстау облысының әкімі Боқаевтың шаңырағында болды

Облыс әкімі С.Трұмов Отан үшін от кешкен майдангерді жеңіс мерекесімен арнайы барып құттықтады. Ардагерге құрмет көрсетіп, бейбітшілік пен жарқын болашақты құруға атсалысқаны үшін алғысын...

«Зауалды тосынсый». Нұр-Сұлтан тұрғыны баласының аттракционнан тұншығып қала жаздағанын айтты

Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны астанадағы бақтардың бірінде орнатылған  аттракционда қызы тұншығып қала жаздағанын айтып, шағымданды. Бұл туралы  ол «Астана, хочу похвалить, пожаловаться» Facebook тобында жазды. «Бақтарымыздағы...

Мәскеу тұрғындары Әлия Молдағұлованың есімін мектепке қайтаруды сұрады

Мәскеуде Вешняки ауданы тұрғындары жергілікті әкімшілікке Әлия Молдағұлованың есімін мектептердің біріне беру немесе қайтару туралы өтініш берді, - деп хабарлайды "Хабар 24" . Телеарна мәліметі бойынша, әлемдегі...

Коронавирустан емделіп жатқан 798 адамның жағдайы ауыр

9 мамырдағы мәлімет бойынша, 41 878 адам коронавирус инфекциясынан (41 408 КВИ+ және 470 КВИ-) емделуде, олардың ішінде 14 844 пациент стационарда, 27 034...

Белгілі кәсіпкердің «Өте маңызды» кітабы оқырманға жол тартты

Нұр-Сұлтан қаласында белгілі кәсіпкер, меценат Дулат Тастекейдің «Өте маңызды» атты кітабының таныстырылымы өтті. «Кітап авторы – кәсібін шағын ломбардтан бастап, Қазақстанның барлық өңірінде филиалдарын...

Елбасы қазақстандықтарды Жеңіс күнімен құттықтады

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды 9 мамыр Жеңіс күнімен құттықтады. «Құрметті қазақстандықтар! Жыл сайын 9 мамыр күні біз әкелеріміз бен аталарымыздың адамзат тарихындағы ең сұрапыл...

Бұл мейрам – сұрапыл соғыста жеңіске жеткен батырларымыздың ерлігі мен даңқының символы – Қ.Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Жеңіс күнімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. «Қымбатты отандастар! Баршаңызды Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл мейрам –...

Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан Президентімен өзара ынтымақтастықты тереңдету мәселесін талқылады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы elbasy.kz  сайты хабарлады. Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёев бір-бірін Ұлы Отан...

Қадір түнінде оқылатын таңдаулы дұғалар

Ғұлама Мужаһит:  «Қадір түні – тағдыр түні.  Оның бұлай аталуының себебі, Алла тағала бұл түні келесі жылғы Қадір түніне дейін кімнің ажалы жететінін, кімге...

«Қасақана улауы мүмкін». Алматыда құстардың жаппай қырылуы тұрғындардың зәресін ұшырды

Алматы тұрғындарын көшеде шашылып жатқан құстардың өлексесі шошытты. Көгершіндердің жаппай қырылуына не себеп болғаны белгісіз.  Арықтар да құстардың өлексесіне толып қалған. Тіпті балалар ойын алаңында...

Қызылорда облысында 5-сынып оқушысы каналға батып кетті

Қызылорда облысы Сырдария ауданында бесінші сынып оқушысы каналға батып кетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Оқиға Сырдария ауданы Амангелді ауылында болды. «5-сыныпта оқитын ер бала Жетікөл каналына...

Перуде бір айда коронавирустан он мыңға жуық адам қайтыс болды

Перуде сәуір коронавирустан ең көп адам қайтыс болған қасіретті айға айналды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, бұл елде өткен айда 9 жарым мың тұрғын ажал...

Қазақ-қытай шекарасында жер сілкінді

Жер сілкінісі Алматы уақытымен 8.53-те тіркелді, эпицентр екі елдің шекарасында орналасқан Қазақстандық сейсмологтар Қазақстан мен Қытай шекарасында, Алматыдан шығысқа қарай 320 шақырымда жер сілкінісі болғанын...

«Жағдайы ауыр». Қызылордада 1 жасар сәби кәріз суы құйылатын шұңқырға құлап кетті

Қызылорда облысы Шиелі ауданында жеке тұрғын үйдегі кәріз суы құйылатын шұңқырға бір жастағы сәби түсіп кетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Оқиға Шиелі ауданы Қодаманов ауылындағы тұрғын...

«Қадір түні – тағдыр түні». Бас мүфти қазақстандықтарға Қадір түніне байланысты үндеу жасады

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫНЫҢ қазақстандық барша мұсылман қауымға арнаған үндеуі мүфтият сайтында жарияланды. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!...

«Алыптармен айқас». Головкин өз еркімен чемпиондық атағын қорғамақ

IBF бойынша әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин (41-1-1, КО) WBA суперчемпионы жапондық Риота Муратамен (16-2, 13 КО) желтоқсандағы бірлескен жекпе-жектен бас тартпайды. Бірақ алдымен...

Грузияда қайтыс болған қазақстандық қыздың өлімі туралы марқұмның әпкесі айтып берді

26 жастағы қазақстандық Әсел Айтбаеваның Грузияда қайтыс болғаны жайлы мәлімет қоғамда үлкен резонанс тудырды. Марқұмның әпкесі болған оқиғаның күдікті тұстары туралы айтып берді. Экспресс К басылымына берген сұхбатында...

«Қайда құлайтыны белгісіз». Жерге 22 тонналық зымыран жақындап келеді

Бақылаудан шығып кеткен Қытайлық Long March 5B ауыр зымыран тасығышы алдағы демалыс күндері (8-9 мамыр) атмосфераға өтіп, жерге құлауы мүмкін, - деп хабарлайды Liter.kz...

Алексей Цой 15 миллион теңге сыйақыға қатысты мәлімдеме жасады

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой депутат Азат Перуашевқа жауап қайтарды, - деп хабарлайды Stan.kz. Министрлік "Айтылған фактінің Денсаулық сақтау министрлігіне ешқандай қатысы жоқ" деп мәлімдеді. "Бонустық...

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге дайындық жүріп жатыр

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге белсенді дайындық жүріп жатыр. Мамандар мен ғалымдар балықтардың азық базасына қаншалықты шығын келгенін білу үшін су қоймасының түбіне мониторинг жасалуда,...

Қазақстан Қырғыз Республикасына көмек ретінде 10 мың тонна ұн жібереді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке Қырғыз Республикасына гуманитарлық көмек ретінде 10 мың тонна ұн жіберуді тапсырды. Бұл туралы Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook-тегі...

Ішімдіктен бас тартқан ауылда бір жарым жыл бойы бірде-бір қылмыс тіркелмеген

Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Жиделіарық ауылында бір жарым жыл ішінде бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Ауылдың тыныс-тіршілігі және учаскелік инспектордың жұмысы туралы ІІМ-нің ресми сайтында баяндалады,...

Барлық ер адам әскери борышын өтеуге міндетті ме? – Жастардың пікірі

«Қазақстан жастары» әлеуметтік зерттеуінің 2020 жылғы қорытындысына сәйкес,  сауалнамаға қатысқан респонденттердің басым көпшілігі (59,6%) әскери қызметке оң көзқарасын білдірген. 34,4% респондент бейтарап көзқараста екенін...

Нұр-Сұлтанда сауда орталықтары мен базарлардың жұмыс кестесі өзгерді

Елорданың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, сауда орталықтары жаңа режимде жұмыс істейтін болады, - деп хабарлайды zakon.kz. Жаңа жұмыс кестесі бойынша сауда орталықтары жұмыс...

Қадір түнін мешітте қарсы алуға рұқсат па? – ҚМДБ мәлімдемесі

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қадір түніне қатысты мәлімдеме жасады, – деп хабарлайды turkystan.kz. Мәлімдемеде эпидахуалды одан сайын күрделендірмеу үшін Қадір түнінде мешітте орындалатын діни...

Генералдар қатары 19-ға көбейді

Ақордада жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер, сондай-ақ, әскерилер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне салтанатты түрде ордендер мен медальдар тапсыру рәсімі өтті, -...

Теңізде жұмысшылар ереуілге шықты

Атырау облысында "Теңізшевройл" мердігерлік ұйымының "ҚазҚұрылысСервис" жұмысшылары жалақы есептеу жүйесіне наразылығын білдіріп, ереуіл ұйымдастырды, деп хабарлайды zakon.kz Ақжайыққа сілтеме жасай отырып. "Қазқұрылыссервис" компаниясының басшылығы мәселені...

Қорғаныс министрлігі ерекше көзге түскен Отан қорғаушыларды марапаттады

Отан қорғаушылар күніне орай Президенттің Жарлығымен Қарулы Күштердің 23 өкілі мемлекеттік наградаға ие болды. Ерекше көзге түскен әскери қызметкерлерге Қорғаныс министрлігінде де құрмет көрсетілді....

Түркіменстан ардагерлері Жеңіс күні президенттен алатын сыйлыққа өздері ақша төлейді

Түркіменстанда Екінші дүниежүзілік соғыс және тыл ардагерлері өздеріне берілетін сыйлыққа ақша өткізуге міндеттелді, оларды 9 мамыр күні елдің президенті Гурбангулы Бердімұхамедов табыстайды. Бұл туралы...

Қазақстан Үндістанға көмек жібереді

Мемлекет басшысы Премьер-Министр Асқар Маминді қабылдады, - деп хабарлайды akorda.kz. Мемлекет басшысына санитарлық-эпидемиологиялық ахуал, халыққа вакцина салу, сондай-ақ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері туралы баяндалды. Асқар...

Еліміздің 2 ірі әуежайына «Ashyq» қосымшасы енгізіледі

Нұр-Cұлтан және Алматы қалаларындағы халықаралық әуежайына жолаушылар «Ashyq» қосымшасы арқылы кіретін болады. Бұл туралы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің жаңа қаулысында жазылған. Қаулыға сәйкес, «Ashyq» қосымшасы...

Бас мемлекеттік санитар дәрігердің вакцина туралы қаулысына өзгеріс енді

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысы жарияланды. Құжат мәтініне сәйкес, вакциналау тәртібіне өзгеріс енгізілген. «Вакцинацияны екі кезеңмен жүргізеді: 0,5 мл дозада I компонентпен,...

Журналиске ренжіген Жаркенттің «дөрекі» әкімі қатаң сөгіс алды

Жаркент әкімі Болат Омаров 24.kz телеарнасының журналисіне берген сұхбаты мен жүргізушілермен кездесудегі дөрекі жауаптары үшін қатаң сөгіс алды, – деп жазды Tengrinews.kz. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің...

Шымкентте әуе шары құлап, 4 мың отбасы жарықсыз қалды

6 мамырда сағат шамамен 20:24-те Тұран шағынауданында жеке кәсіпкер әуе шарын жинау барысында апатты оқиға болды. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз хатшысы Бекен Қоныс...

Алматы халықаралық әуежайына жаңа басшы тағайындалды

Мете Еркал Алматы халықаралық әуежайының президенті болып тағайындалды, – деп хабарлады TAV Airports баспасөз қызметі. Бұған дейін ол TAV Airports Holding-те операцияларды үйлестіру менеджері және...

Елімізде өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды

Қазақстанда өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 586, Алматы қаласы - 689, Шымкент қаласы - 139,...

7 мамыр: еліміздің тарихындағы маңызды оқиғалар

1992 жылы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат Нұрмағамбетов...

Мемлекет басшысы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтады, – деп хабарлады Ақорданың ресми сайты. «Құрметті қазақстандықтар! Сіздерді Отан қорғаушы күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біз бұл күні Қарулы...

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігері Сархат Бейсенованың жаңа қаулысы шықты. Құжатта бұқаралық іс-шараларды, ауызашар, банкет, үйлену тойы, мерейтой, еске алу сияқты отбасылық іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ, митингі,...

Бүгін – Отан қорғаушылар күні

1992 жылғы 7 мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Дәл осы күні ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан Республикасының Қарулы...

Еліміздің үш өңірінде үсік жүреді – Қазгидромет

Қазгидромет 7 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынады. Қазақстан территориясының басым бөлігінде фронталды бөліктің өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы күтіледі. Кей жерде жаңбыр жауады, найзағай...

19 жасар таксисті өлтіріп кеткендер ұсталды

«Ақмола облысында 19 жасар таксисті өлтіріп кеткен екі жас адам ұсталды», − деп хабарлайды «Казинформ» тілшісі. Осы жылдың 4 мамырында күндізгі сағат 16.17-де Бурабай ауданы...

Нұрдәулет Иманәліұлы: Деструктивті материалдарды тарату, басқа платформаларға жіберу заң бұзушылыққа жатады

Тұтас елдің діни қауіпсіздігі, қай тұсынан қарасақ та, ел үшін маңызы жоғары. Дін жолын өз бетінше қабылдай бергеннің ақыры қолына қару алып,  лаңкестердің лаңынан...

Қазақ қызы Грузияға жұмысқа кетіп, белгісіз себептен қаза тапқан…

Бұл ақпарат ҚР Сыртқы істер министрі мен Грузияның Ішкі істер министрлігі тарапынан расталған. Белгісіз жағдайда көз жұмған қыздың аты-жөні Әсел Айтпаева. Марқұмның сіңлісі Айна Айтпаеваның...

Мемлекет басшысы қырғыз еліне гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылдады

Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас қырғыз еліне Қазақстан халқының атынан гуманитарлық көмек көрсетуге шешім қабылдады. «Қырғыз Республикасымен арадағы дәстүрлі достық, одақтастық және стратегиялық серіктестік қағидаттарды басшылыққа ала...

Елордалық оқушы Ұлыбритания патшайымынан хат алды

16 жастағы елордалық оқушы өткен жылдың соңында Ұлыбритания патшайымы II Елизаветаға хат жолдаған. Осы жылдың басында ол хатқа жауап алыпты, - деп хабарлайды sxodim.astana. Өз...

Ақтөбеде Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайына батырдың мүсіні орнатылды

Ақтөбенің халықаралық әуежайына Әлия Молдағұлова есімі 28 сәуір күні берілген еді. Бүгін ресми таныстырылып, батыр қыздың бюсті орнатылды. Жиында батырдың туыстары, оның өмірін зерттеп...

«Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің жеңімпаздары белгілі болды

Елордада «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің 2021 жылғы жеңімпаздары марапатталды. Жеңімпаздар 10 аталым бойынша марапатталды. Оларға естелік мүсінше мен 1 млн теңге сыйақы берілді. «Үздік ақпараттық бағдарлама»...

Ұлы Отан соғысының батырларына арналған онлайн портал іске қосылды

Казақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері Ұлы Отан соғысының батырларына арналған порталды іске қосты. Қазақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері «Мәңгілік полк» акциясын онлайн форматта өткізу үшін портал жасап...

Университет аумағында «Елбасы саябағы» ашылды

Бүгін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Елбасы саябағы» ашылды. ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне бой түзеген ағаштар...

Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туғанына 70 жыл

Бүгін қазақтан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туған күні.  Классикалық күрестің шын шебері көзі тірі болса 70 жасқа толар еді. Өкінішке қарай, әлемді...

Демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады

Алматыда демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады. Бұл туралы «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК Алматы қалалық филиалының директоры Гүлнар Ысқақова айтты. «Қазақстанда...

«Кінәм жоқ»: Елжан Біртанов сотта мәлімдеме жасады

Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов ешқандай заңсыз әрекет, әсіресе коронавирус пандемиясы кезінде жемқорлық қылмыстарын жасамағанын мәлімдеді, - деп хабарлайды  Sputnik "Бұрынғы денсаулық сақтау министрі...

«Тұмар» ұлттық телевизия бәйгесінің марапаттау рәсімі өтіп жатыр

Елордадағы Қазмедиа орталығында «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесі жеңімпаздарын марапаттау рәсімі басталды. Биылғы «Тұмар» V ұлттық телевизиялық сыйлығының номинанттарының шорт-парағына 40 финалист енді. Сыйлық алуға 10...

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Жақсылыққа – жақсылық әр адамның ісі

Неге екенiн қайдам, соңғы кезде «Адамдар арасында мейiрiмдiлiк, қайы­рым­дылық, кiшiпейiлдiк, жанашырлық, бауырмалдық азайып, жүрекке жайлы тиетiн iзгi iстер сиреп бара жатыр» деген сөздердi жиi...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Қарулы күштің қалқаны қару ғана емес

Қазақстан Тәуелсіздігін жариялағаннан кейін өз алдына Қарулы Күштерін құру туралы маңызды міндет қойды. Алғаш 1991 жылы 25 қазанда Елбасының Жарлығымен құрылған Қор­ғаныс комитеті кейін...

Елбасы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қазақстандықтарды Отан қорғаушы күнімен құттықтады, – деп жазды elbasy.kz. «Құрметті қазақстандықтар! Баршаңызды Отан қорғаушы күнімен құттықтаймын! Тәуелсіздік жылдарында еліміздің...

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген азаматқа қатысты пікір білдірді

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген алматылыққа қатысты пікір білдірді. «Әлеуметтік желіде Алматы тұрғыны Б.Н. өлімі жайлы ақпарат тарауда. Алматы қаласының әкімдігі марқұмның туыстарына көңіл...

Маңызды мәселелер қаралды

Тұрғын үй-коммуналдық шаруа­­шылығы саласында қорда­ланған мәселелерді шешу үшін нұро­тандықтар иесіз желілерді пай­даланушы ұйымдардың мен­шігіне өтеусіз беру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Электр қуаты мен жылу тариф­терінің бұдан...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...

Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары тағайындалды

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болып Жұмашев Қаныбек Бекболатұлы тағайындалды. Бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Telegram каналы...

Президент Жарлығымен бірқатар әскери қызметшілерге әскери шендер берілді

Ақорданың ресми сайты Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен әскери атақ алған қызметшілердің тізімін жариялады. Жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер және біліктілік сыныбын беру...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1992 жылғы 6 мамырда Қазақстан мен Дания Корольдігі ара­сында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы Хаттамаға қол қойылды. 1992 жылғы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мем­лекеттік қорғаныс комитеті...

Алмас Мыр­затай: Porshe-де басталған еңбек жолым Microsoft-та сәтті жалғасты

Былтыр Microsoft компаниясы Microsoft Translator тіл­дер то­бына қазақ тілі­нің қосылғанын ресми түр­де хабарлаған бо­ла­тын. Сондай-ақ, биыл ақ­пан айында қазақ ті­лінің Microsoft Teams плат­формасына енгі­зіл­гені...

«Қазпошта» онлайн сауда нарығын дамытып жатыр

«Қазпошта» биылғы жылдың алғашқы тоқсанында 4 миллионға жуық сәлемдеме жеткізген. Компанияның жұмысы, пандемия кезінде де тоқтаған жоқ. Ұлттық пошта операторының арқасында 140-қа жуық мемлекет...

Тілегі бірдің тілі де бір болса…

«Кемедегінің жаны бір» дейді қазақ мәтелінде. Демек бір мем­ле­кет­те өмір сүріп жатқан халықтың да мемлекет мүддесі тұрғысынан ау­зы бір болуы тиіс. Бірлік үшін не...

«Түркістан» кемесі теңізге жол тартты

Орал қаласында жаңа «Түркістан» кемесі салтанатты түрде теңізге жол тартты. «Зенит» Орал зауыты АҚ құрастырған шағын қарауыл кемесіне «Түркістан» атауы берілді. ҚР ҰҚК баспасөз қызметінің...

НАТО-ның грантын ұтып алған ғалым

Сейтхан Азатұлы – 2004 жылы Қытай елінен көшіп келген қандасымыз. Ол бүгінде Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev university) Химия және биологиялық...

Азат елдің армиясы − тәуелсіздік тірегі

Армия − елдің айбыны. Мемлекет тұтастығы мен қауіпсіздігінің ең басты кепілі. Демек, елдің Қарулы күші қаншалық мықты болса, сол елдің өсіп-өркендеуі мен дамуы да...

Ешқандай тоқ көзі жоқ: БҚО-да 6 жастағы қыздың өліміне қатысты жаңа дерек пайда болды

Батыс Қазақстан облысы Деркөл ауылында ойнап жүрген алты жасар қыз күмәнді жағдайда мерт болды. Газ құбырын екі қолымен ұстаған Айяның неден көз жұмғаны көпшілікке...

Айтылды – орындалды

Биыл жыл басынан бері Мемлекет басшысының Баспасөз қызметі «Айтылды – орындалды» айдарымен Президент тапсырмаларының орындалу барысынан ел-жұртты хабардар етіп отыратын жақсы үрдіс бастады. Осы арқылы...

«Бейқам өмір сүрдім деп айта алмаймын»: Сабина Алтынбекова өмірінің күрт өзгергені туралы айтты

Қазақстандық волейболшы Сабина Алтынбекова өмірінде болып жатқан өзгерістер туралы айтты, - деп хабарлайды zakon.kz. Тұрмысқа шыққанға дейін мен мүлдем басқаша едім, батыл, тез ашуланшақ, тіпті...

Алексей Цой вакцинаның екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой "Спутник V" екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан. "Бізге вакцинаны әзірлеген Гамалея атындағы орталықтан хат...

Атырауда Азия чемпионын атып өлтірген күдіктіге жаза кесілді

Атырауда Есенбек Сиғуатовты атып өлтірген қылмыскер 15 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды КТК телеарнасы.  Сот үкіміне екі тарап та наразы болған. Марқұмның ата-анасы...

Жоғалып кеткен кәсіпкер өлі күйде өзеннен табылды

Қарағанды облысында жоғалып кеткен кәсіпкер Нұрлан Сүлейменов өлі күйде табылды, - деп хабарлайды ҚазТАГ. "5 мамырда Қарағанды облысы ТЖ сүңгуірлері мен учаскелік полиция инспекторлары іздестіру...

Прокурор Біртановты үйқамақта ұстау мерзімін одан әрі ұзартуды сұрады

Мемлекеттік айыптаушы соттан бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың үйқамақ мерзімін 2021 жылдың 14 маусымына дейін ұзартуды сұрады. Осыдан екі апта бұрын ғана үйқамақ...

Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасының президентіне жеделхат жолдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровқа құттықтау жеделхатын жолдады, - деп хабарлайды akorda.kz. – Бүкіл халық қолдаған...

МӘМС: Елордалықтар жыл басынан бері 12,7 миллиард теңгеден аса жарна аударған

«Елордалықтар 2021 жыл басталғалы бері, яғни қаңтар-сәуір айларында медициналық сақтандыру үшін  12,7 млрд теңгеден аса жарна аударды, ал сәуір айында МӘМС үшін 3,7 млрд...

Ақмола облысында жолаушылар 19 жастағы такси жүргізушісін өлтіріп кеткен

Ақмола облысында мас жолаушылар өздерін жеткізіп тастаудан бас тартқан 19 жастағы такси жүргізушісін өлтірді, деп хабарлайды Azattyq Rýhy. 4 мамырда Бурабай ауданының полиция бөлімінің кезекші...

Індет жұқтырғандар саны күрт өсті: Өткен тәуліктегі эпидемиологиялық ахуал

Елімізде өткен тәулікте 2443 адамнан коронавирус анықталды, - деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 398, Алматы қаласы - 651, Шымкент қаласы - 70,...

Дүниежүзілік вакциналар конгресі коронавирусқа қарсы ең жақсы вакцинаны анықтады

Дүниежүзілік вакциналар конгресі (World Vaccine Congress Washington) американдық Moderna препаратын коронавирусқа қарсы ең жақсы вакцина деп жариялады. Шорт-тізімге "Спутник V", сонымен қатар AstraZeneca, Bharat Biotech,...

Израиль Сирияны зымыранмен атқылады

Араб Әмірліктерінің ақпарат құралдарының хабарлауынша, шабуылдан 1 адам қаза тауып, 6 адам жарақат алған. Құрбан болған және зардап шеккен тұрғындардың барлығы - бейбіт тұрғындар. Арасында...

Жеті облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды

Жеті облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды, - деп хабарлайды 24.kz. 6 мамырда Түркістан облысының кей жерлерінде найзағай, шаңды дауыл, оңтүстік-батыстан соғатын желдің күші 15-20...

6 мамыр: Есте қалған елеулі оқиғалар

1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Дания Корольдігі арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы Хаттамаға қол қойылды. 1993 жылы Алматыда Республикалық кино үйінде 1991-1993 жылдары жасалған фильмдердің...

Билл Гейтстің әйелі қанша ақшаға ие болатыны анықталды

Билл Гейтстің әйелі Мелинда ажырасу кезінде құны 1,8 млрд доллар болатын құнды қағаздарды иеленді. Microsoft компаниясының негізін қалаушының әйелі Канада ұлттық теміржол компаниясының 1,5 млрд...

Электросамокат мінгендер ескеруі тиіс ережелер

Жас баладан бастап, үлкен жастағы адамдарға дейін электросамокатпен жүру ыңғайлы. Электросамокаттың ерекшелігі электр қозғалтқышы мен аккумуляторының болуында. Тіпті жанармай құйып әуреге салмайды. Электросамокатқа көлік...

Ұлыбританияда 50 жастан асқандарға вакцинаның үшінші дозасы салынады

Ұлыбританияның 50 жастан асқан тұрғындарына биыл күзде коронавирус инфекциясынан вакцинаның үшінші дозасын салу ұсынылды. Қазіргі уақытта елдің бас санитарлық дәрігері Крис Уиттидің жетекшілігімен екі түрлі...