28 ناۋرىز, 16:07 352 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

15 ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

ەلوردادا تاعى ءبىر ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى، – دەپ جازدى coronavirus2020.kz.

«قازاقستاندا تاعى ءبىر ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى. ناتيجەسىندە 15 ادام: نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 13, الماتى قالاسىندا – 2 ادام»، –دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار