Turkystan.kz جەلىلىك باسىلىمى

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى، اقپارات كوميتەتىنىڭ №KZ36VPY00019169 كۋالىگى 08.01.2020 جىلى بەرىلگەن.

مەنشىك يەسى: «ايقىن-ليتەر» جشس

باسقارۋشى كومپانيا:  «نۇر-مەديا» جشس

باس رەداكتور: قۋات اۋەسباي

مەكەن-جايىمىز: 010000. استانا قالاسى، قوناەۆ كوشەسى، 12/1

قابىلداۋ ءبولىمى: +7 (7172) 76-84-66

E-mail: turkestan_gazeta@mail.ru

سوڭعى جاڭالىقتار