TELEGRAM-عا قوسىلۋ
USD / KZT - 331.08
EUR / KZT - 353
CNY / KZT - 48.24
RUB / KZT - 5.5

ەكونوميكا

ەكونوميكا

شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا جىل سايىن وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم 17-20 قاڭتار ارالىعىندا ءوز جۇمىسىن باستادى. بيىل فورۋم 47-ءشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. ال القالى باسقوسۋعا...

اقتوبەدە 14 نىساننىڭ قۇرىلىسى ۇزاق جىلدان بەرى توقتاپ تۇر. قوناق ءۇي، اۆتوسالون، تۇرعىن ۇيلەردىڭ قۇرىلىسى باستالىپ، كەيىن يەسى شەتەل اسىپ كەتكەن. نىسانداردى كەرى قايتارۋعا...

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كاسىپكەرلەردى زاڭسىز تەكسەرۋ شارالارى تىيىلار ەمەس. وڭىردەگى زاڭبۇزۋشىلىقتار تۋرالى 24.kz حابارلادى. وتكەن جىلى قۇزىرلى ورگان قىزمەتكەرلەرى جەرگىلىكتى كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ماقساتىندا...

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى ج.تۇيمەباەۆ قۇرىلىس سالاسىندا ءتۇرلى جوبالاردى ىسكە اسىرعان تۇرىك كومپانيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى. وڭتۇستىك قازاقستانعا ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەتتى «AKAY CONSTRUCTION INC» جانە «MESCIOGLU...

27 جاستاعى اتىراۋلىق تۇرعىن قالادا "بانان باعىن" سالۋدى ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى. بۇگىن، 18 قاڭتاردا وتكەن جاستار ماسەلەلەرى تۋراسىنداعى جينالىستا ولجاس سۇلتانوۆ اتىراۋ...

"اك جول" پارتياسىنىڭ ماجىلىستەگى وكىلى دانيا ەسپاەۆا ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان ساعىنتاەۆ پەن ۇلتتىق بانك باسشىسى دانيار اقىشەۆقا بجزق اينالاسىندا ءوربىپ جاتقان وقيعالارعا قاتىستى دەپۋتتاتىق ساۋال جولدادى....

قازاقستان پارلامەنتى تومەنگى پالاتاسىنىڭ سپيكەرى نۇرلان نىعماتۋلين اۋىل اكىمدەرى اراسىنداعى جەمقورلىق جايىندا پىكىر ءبىلدىردى. تومەنگى پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىندا جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋدى دامىتۋ بويىنشا زاڭ جوباسى...

قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سىرداريا اۋدانىندا بيىل ءىرى كۇن ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى. ودان بولەك، جەرگىلىكتى جولداردى جوندەۋ دە جوسپاردا بار. وسى جانە وزگە دە اتقارىلاتىن...

ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ جۇمىس ساپارىمەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسى ابۋ-دابيگە باردى. تاۋەلسىزدىك العالى بەرى ەلىمىزگە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن كەلگەن تىكەلەي ينۆەستيتسيا كولەمى 2 ميلليارد...

قر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ توراعاسى نۇرلان نىعماتۋلين اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرىن بيۋدجەتتى جانە كوممۋنالدىق مەنشىكتى باسقارۋعا وقىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. «جالپى العاندا 2,5 مىڭعا...

اقپارات اعىنى