generisk cialis biverkningar potenzmittel sildenafil kaufen

ەكونوميكا

باستى بەت ەكونوميكا

Ab-initio-نىڭ 5 كادەتى «ەير استانا» كومانديرى اتاندى

Ab-initio ۇشقىشتاردى العاشقى دايارلاۋ باعدارلاماسىنىڭ بەسىنشى كادەتى رومان سۇلەيمانوۆ التى جىل بويى ۇشۋعا ماشىقتانعان سوڭ Airbus ا320 اۋە كەمەسىنىڭ كومانديرى لاۋازىمىنا كوتەرىلدى. بۇعان دەيىن...

بجزق سالىمشىلارىنىڭ 78%-نىڭ جيناعى 1 ملن تەڭگەگە جەتپەيدى

بىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى (بجزق) سالىمشىلارىنىڭ 78 پايىزىنىڭ زەينەتاقى جيناعى 1 ملن تەڭگەگە جەتپەيدى. بۇل تۋرالى قوردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى. قور مالىمەتىنشە، سالىمشىلاردىڭ 21 پايىزىنىڭ...

قازاقستاندا جاڭا كومىر كەن ورنى اشىلدى

قاراعاندىدا بۇگىندە جابىق تۇرعان دولينسك شاحتاسىنىڭ كەن ورنىندا كومىر وندىرىلەتىن بولادى، دەپ حابارلايدى abctv.kz. اتالمىش كەن ورنىنان ءبىر جىلدا 1 ميلليون 150 مىڭ توننا كومىر...

«ورلەۋ» جوباسى اياسىندا 38 مىڭنان استام قازاقستاندىق الەۋمەتتىك كومەك الدى

بۇل تۋرالى، قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندەگى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋدەگى جاڭا ادىستەرگە ارنالعان بۇگىنگى بريفينگ بارىسىندا، ەحاقم ۆيتسە-ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا حابارلادى. ول...

اي-80 ماركالى جانارماي ءوندىرىسى توقتاتىلمايدى

قازاقستاندا اي-80 ماركالى بەنزيننىڭ ءوندىرىسى 2018 جىلعا دەيىن توقتاتىلمايتىن بولدى. بۇل تۋرالى قر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت ماعاۋوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ xابارلايدى قازاقپارات. «بىزدىڭشە، 80-ءشى بەنزيننىڭ...

جەمساۋى تولمايتىن جەمقورلار

  قوعام دا، ادام دا وزگەرگەن بۇگىنگى زاماندا جەمقورلىق دەرتى اسقىنىپ بارادى. ىندەتكە اينالعان جەمقورلىقتى جويۋ – بارشامىزعا ورتاق مىندەت. بۇل ءبىزدىڭ ەلگە عانا ءتان...

باسقاعا  جالىنعان قازاق بالىقشىلارى  

  كەڭەس كەزىندە بالىق شارۋاشىلىعى ەداۋىر دامىدى. باسسەين جاعالاۋلارىندا جۇمىس ىستەگەن ءىرى بالىق وڭدەۋ كومبيناتتارى مەن زاۋىتتارى جوعارى ساپالى ونىمدەر مەن كونسەرۆىلەر، ىستالعان، قاتىرىلعان، كەپتىرىلگەن...

«قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا جۇك تاسىمالى ارتادى

«قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا جۇك تاسىمالى ارتادى. 2020 جىلعا قاراي مۇندا جىلىنا 5,5 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. ۇلى جىبەك جولىنا قايتا قان...

نەسيەلەندىرۋدىڭ جاڭارتىلعان باعدارلاماسى تانىستىرىلدى

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىس اكىمدىگىندە وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى باۋىرجان جامالوۆتىڭ توراعالىعىمەن   2017 جىلى كوكتەمگى ەگىس جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارىن نەسيەلەندىرۋدىڭ جاڭارتىلعان باعدارلامالارىن تانىستىرۋ ماقساتىندا ارنايى...

داريعا نازارباەۆا ازىق-تۇلىك باعاسىن تومەندەتۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن ۇسىندى

پارلامەنت سەناتىندا داريعا نازارباەۆا باستاعان حالىقارالىق قاتىناستار، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەستى، دەپ...

اقپارات اعىنى