TELEGRAM-عا قوسىلۋ
USD / KZT - 331.87
EUR / KZT - 353.31
CNY / KZT - 48.25
RUB / KZT - 5.56

ءدىن

ءدىن

وزبەكستاننىڭ جاڭادان سايلانعان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزياەۆتىڭ تۋعان اۋىلى جىزاق وبلىسى زاامين اۋدانىنا ۇلكەن مەشىت تۇرعىزىپ جاتىر. 13 عاسىردان بەرى كەلە جاتقان "قاجى احرورا ءۋالي"...

بيىل كۇزدە وزبەكستاننان مەككەگە قاجىلىققا 7200 ادام بارادى. بىلتىر 5200 مۇسىلمان بارعان. وزبەكستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ابدۋلازيز مانسۇر قاجىلىققا باراتىنداردىڭ سانى جىل...

ەلورداداعى «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىندە 11 111-ءشى جۇپتىڭ نەكەسى قيىلدى دەپ حابارلايدى Muslim.kz. مەشىتتەگى نەكە كىتاپشاسىنا تىركەلگەن العاشقى بەس بىردەي تاڭبالى نەكە قيۋ ءراسىمى استانا قالاسىنىڭ...

وقىعان دۇعاسى ءۇشىن جۇرتتان اقشا تالاپ ەتكەن اتىراۋلىق يمام قىزمەتىنەن قۋىلدى دەپ حابارلادى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى. ءمۇفتيات وكىلدەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قۇرمانعازى اۋدانى...

2016 جىلى قىرعىزستاندا ەكسترەميستىك جانە تەرروريستىك سيپاتتاعى اقپارات تاراتقان 21 ينتەرنەت-رەسۋرس انىقتالدى. بۇل سايتتاردىڭ بارلىعى سوت شەشىمىمەن جابىلدى، دەپ حابارلادى ءىىم ءباسپاسوز قىزمەتى. مينيسترلىك مالىمەتى...

التايدان شىققان، گيمالاي اسىپ، تيبەتتەن ءوتىپ، ءۇندىستان مەن پاكىستان ارقىلى 1953 جىلى تۇركياعا بارعان قازاقتاردان حاليفا التايدىڭ ءومىرى مەن يدەيالارى زەرتتەلىپ تۇرىك تىلىندە كىتاپ...

تۋريستەردىڭ ەرەكشە نازارىن اۋدارتۋ ماقساتىندا شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ابلايكەت (ابلاينكيت) بەكىنىس-ءموناستىرى قايتا قالپىنا كەلتىرىلەتىن بولادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. ابلايكەت - بۇل ۇلان اۋدانىندا ورنالاسقان XVII...

21 جەلتوقسان كۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ەلىمىزدىڭ اۋماعىن «ات-تاكفير ۋال-حيدجرا» ءدىني-ەكسترەميستىك ۇيىمدارىنان تازارتۋ بويىنشا ارنايى وپەراتسياسى باستالدى. «جەدەل ءىس-شارالار الماتى، اقتوبە، اتىراۋ وبلىستارى مەن...

تاجىكستاننىڭ سوعدى وبلىسىندا يمام-حاتيبتەردى ۇستاۋ بيىل كوكتەمدە باستالدى، قازىرگى تاڭدا شامامەن 20 ءدىن ۋاعىزداۋشى رۇقسات ەتىلمەگەن "اعايىندى مۇسىلماندار" ۇيىمىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن تۇرمەدە...

اقتوبەدەگى ارنايى وپەراتسيا كەزىندە قىلمىستىق توپتىڭ بىرنەشە مۇشەسى قۇرىقتالدى. ولار مۇناي ۇرلاۋمەن اينالىسقان، دەپ xابارلايدى قر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى. «جەلتوقساننىڭ 7-ءسى كۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك...

اقپارات اعىنى